Kalendarz wydarzeń

Nauka czytania - od sylaby do zdania  
Wtorek, 9.08.2022, 16:00 - 20:00
Odsłon : 439  

Temat:

Nauka czytania - od sylaby do zdania

Prowadzący:

mgr Elżbieta Konopacka

Forma:

Warsztat/szkolenie

Termin:

9.08.2022 r. (wtorek)

Godziny zajęć:

16.00-20.00

Miejsce:

online – platforma ZOOM

Cena:

50,00 zł 

Organizator:

Wydawnictwo Komlogo, ul. Pszenna 2, 44-109 Gliwice,

www: www.komlogo.pl, e-mail: info@komlogo.pl,

tel.: 32 233 54 71, 504 245 737

Rejestracja:

przejdź do rejestracji

 

UWAGA!
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zabronione jest nagrywanie szkoleń online.
Równocześnie bardzo prosimy o uczestniczenie w szkoleniach z włączonymi kamerami. 
Szkolenie nie jest nagrywane, dlatego nie ma możliwości późniejszego odtworzenia go.

Prowadzący:

 • mgr Elżbieta Konopacka: neurologopeda, oligofrenopedagog i terapeuta integracji sensorycznej.  Od 15 lat prowadzi terapię logopedyczną dzieci i młodzieży z różnymi zaburzeniami mowy. Obecnie pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, gdzie zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną oraz pedagogiczną dzieci i młodzieży. Wcześniej  prowadziła terapię logopedyczną oraz terapię integracji sensorycznej dzieci z różnymi niepełnosprawnościami w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi. Pełniła także funkcję doradcy metodycznego m.st. Warszawy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Swoim doświadczeniem dzieli się, prowadząc liczne szkolenia dla specjalistów. Jest autorką publikacji Uczę się mówić z Fretką, Czytamy z Fretką, Logopedyczne pszczółki – różnicowanie głosek dentalizowanych oraz Sensomotoryczne zabawy grupowe na cztery pory roku. Opracowała również część praktyczną numeru Zespół Aspergera – moc różnorodności. Holistyczne podejście terapeutyczne w Strefie Logopedy – nowoczesnym poradniku skutecznej terapii logopedycznej.

Tematyka:

Na szkoleniu zostanie omówiona metoda sylabowa, która wspomaga naukę czytania i pisania u dzieci. W czasie zajęć poruszane będą treści dotyczące funkcji słuchowych. Przyjrzymy się gotowości dziecka do podjęcia nauki czytania. Przedstawione zostaną także praktyczne sposoby pracy z dziećmi oraz przykładowe pomoce dydaktyczne. Uczestnicy szkolenia otrzymają 10 kart pracy do wykorzystania w nauce czytania.


Program szkolenia

 1. Funkcje słuchowe jako podstawa nauki czytania:
  • Znaczenie analizy i syntezy słuchowej słów w nauce czytania.
  • Ćwiczenia w wysłuchiwaniu głosek na początku, na końcu i w środku słów.
  • Rymy, rymowanki, zabawy językowe w nauce czytania.
  • Tak samo czy inaczej? Ćwiczenia słuchu fonemowego.
  • Pamięć słuchowa jako niezbędny element w nauce czytania.
  • Hazahabahawa – zabawy językowe dla starszych dzieci.
  • Przykładowe aktywności rozwijające funkcje słuchowe – filmy z propozycjami zabaw i ćwiczeń.
 2. Gotowość dziecka do podjęcia nauki czytania – na co zwrócić uwagę?
  • Przykładowa lista umiejętności dziecka.
 3. Czytanie sylabami: stara metoda – nowe podejście.
  • Kolejność kroków w nauce czytania.
 4. Doskonalenie techniki czytania – prezentacja wybranych pomocy dydaktycznych.
  • Kreatywny nauczyciel, twórczy rodzic – czyli jak wykorzystać jedną pomoc do wielu ćwiczeń.
 5. Rozwijanie kompetencji językowej i komunikacyjnej u dzieci.
  • Rodzaje ćwiczeń i aktywności.
  • Omówienie wybranych pomocy dydaktycznych.
  • Praktyczne sposoby pracy z dziećmi - przykładowe filmy.

 


#NAUKACZYTANIA;I-III;2022

Miejsce online
Kontakt e-mail: info@komlogo.pl, tel.: 32 233 54 71, 504 245 737

Rejestracja online

Pozostało wolnych miejsc: 22
UWAGA!
Na szkolenie może się zgłosić tylko jedna osoba z danego adresu e-mail
50,00 zł
przelew

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Klauzula informacyjna do formularza zgłoszeniowego udziału w szkoleniu Komlogo:
 1. Administratorem powyższych danych osobowych jest Piotr Gruba, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KOMLOGO – Piotr Gruba, z siedzibą w Gliwicach (44-109), przy ul. Pszennej 2, wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 756-130-76-04, Regon 273221318,
 2. Celem przetwarzania danych jest organizacja i przeprowadzenie wskazanego powyżej szkolenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, w dowolnym momencie oraz w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Powyższe dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
 5. Powyższe dane mogą zostać udostępnione jedynie instytucjom lub podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do realizacji szkolenia.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;