Zapraszamy na szkolenia z narzędzi diagnostycznych i metod terapeutycznych:


korp kold koze kojd kosf kogs metoda strukturalna

Korzystanie z zasobów portalu jest bezpłatne. Aby korzystać z portalu
Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta Zarejestruj się


Internetowy portal fonetyki – założenia projektu

Usługi internetowe coraz bardziej się rozwijają, czego konsekwencją jest to, że wykorzystuje się je w wielu dziedzinach – także w procesie edukacji i terapii. W styczniu 2010 r. rozpoczęto prace projektowe nad nową platformą edukacyjną o nazwie „Portal edukacyjny polskiej fonetyki stosowanej w zakresie normy i patologii mowy”.

Projekt zakłada tworzenie zupełnie nowych narzędzi logopedycznych, zaprojektowanie dynamicznych, nowoczesnych animacji, które wizualizują sposób poruszania się narządów mowy podczas wymawiania poszczególnych głosek języka polskiego.W opracowaniu projektu wzięli udział specjaliści z ośrodków naukowych z całej Polski.

Byli to przedstawiciele środowisk naukowych z Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Naukowcy reprezentowali takie dziedziny jak językoznawstwo, ortodoncja czy logopedia. Ćwiczenia w formie audiowizualnej były z kolei opracowywane przez profesjonalnych grafików, programistów, lektorów oraz reżyserów dźwięku.

Moduły edukacyjne

Zasoby portalu zostały podzielone na dwa moduły:

1. Moduł przedstawiający animacje wymowy normatywnej 45 głosek języka polskiego

2. Moduł przedstawiający 70 animacji wad wymowy

Animacje wymowy głosek normatywnych zostały przedstawione w dwóch formach. Pierwsza stanowi innowacyjne podejście do realizacji dźwięków. W celu jej wykonania przeprowadzono badania z wykorzystaniem artykulografu, co pozwoliło na stworzenie obiektywnego modelu artykulacji. Natomiast druga forma prezentacji powstała na podstawie opracowań dostępnych w literaturze. Wszystkie animacje są zintegrowane z nagraniami dźwiękowymi głosek.W module wad wymowy znajdują się animacje poszczególnych nieprawidłowości, filmy przedstawiające osoby (głównie dzieci) z wadami wymowy wraz ze szczegółowymi opisami.

Profesjonalne narzędzia logopedyczne

Na zainicjowanym na potrzeby projektu portalu internetowym znajdują się moduły testowe weryfikujące wiedzę uczniów i porównujące wymowę normatywną oraz nieprawidłową.

Portal skierowany jest do uczestników procesu kształcenia wyższego (studentów, pracowników naukowych) oraz do logopedów. W obu przypadkach są to specjaliści zajmujący się nieprawidłową artykulacją i wadami wymowy. Treści na portalu są również przydatne dla obcokrajowców i studentów zagranicznych studiujących w Polsce. Portal udostępnia im bowiem gotowe narzędzia logopedyczne pomocne w przyswajaniu fonetyki języka polskiego. Dzięki metodom interaktywnym proces nauki będzie o wiele bardziej efektywny niż dotychczas.

Portal logopedyczny – szczegóły

Portal jest dostępny przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Dzięki niemu pracownicy naukowi mają możliwość wykorzystywania nowoczesnych narzędzi wspomagających proces kształcenia studentów oraz dostęp do efektywnych metod egzaminowania, które pozwolą zaoszczędzić czas i zobiektywizują ocenę postępów studenta. Studenci mają z kolei możliwość sprawdzenia i utrwalenia za jego pośrednictwem zdobytej wiedzy, a logopedzi zyskują dostęp do nowoczesnych metod wspomagających terapię.Adres internetowy portalu: www.komlogo.pl/fonem