Kalendarz wydarzeń

Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących  
Sobota, 29.08.2020, 09:00 - 15:30
Odsłon : 46  

 

Temat:

Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących

Prowadzący:

Elżbieta Dawidek - logopeda, terapeuta AAC, mgr Etnologii i Antropologii Kulturowej. W pracy wykorzystuje podejście rozwojowe i podejście Wspomaganej Stymulacji Języka (ALS- Aided Language Stimulation). Szkoli Rodziców, Opiekunów i Nauczycieli do praktycznego wdrażania AAC w życiu codziennym. Na co dzień pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z kompleksowymi problemami komunikacyjnymi. W ramach własnej praktyki prowadzi gabinet logopedyczny - "Pracownia" logopeda mobilny - dojeżdża do pacjentów z woj. lubelskiego.

Forma:

warsztaty

Czas trwania:

29 sierpnia 2020 r.

Godziny zajęć:

9:00-15:30 (8h dydaktycznych)

Miejsce :

Lublin

Cena:

I pula: w dniach: 28.01-28.02: 380 zł
(przedsprzedaż* uwaga: czas może ulec skróceniu w przypadku wyczerpania puli dostępnych miejsc)
II pula:
w dniach: 01.03-30.05: 430 zł
(przedsprzedaż* uwaga: w przypadku szybkiej wyprzedaży miejsc zastrzegamy sobie prawo nie uruchomienia puli II)
III pula:
w dniach 31.05-29.08: 480 zł
(cena standardowa* uwaga: w przypadku szybkiej wyprzedaży miejsc zastrzegamy sobie prawo nie uruchomienia puli III)

Warunkiem skorzystania z promocji jest dokonanie rezerwacji na stronie www.instytutlogopedyczny.pl w czasie trwania promocji oraz uiszczenie zaliczki w wymaganym terminie (3 dni od momentu zapisu).

Organizator:

Instytut Edukacji Logopedycznej

www.instytutlogopedyczny.pl

biuro@instytutlogopedyczny.pl

tel. 505 255 435

Dla kogo przeznaczony jest kurs?


rodzice, logopedzi, neurologopedzi, nauczyciele pracujących z dziećmi i dorosłymi mającymi poważne problemy w komunikacji werbalnej (autyzm, afazja, porażenie mózgowe, upośledzenie umysłowe)

Program szkolenia:

 1. Obsługa programu MÓWik
 2. Diagnoza umiejętności językowych osoby niemówiącej
 3. Projektowanie słownictwa dla poziomu Dziecko 1
 4. Projektowanie słownictwa dla poziomu Dziecko 2
 5. Projektowanie słownictwa dla poziomu Dorosły
 6. Analiza przypadków, pytania, dyskusja


Uczestnicy będą mogli :

 • uporządkować i pogłębić swoją wiedzę na temat rozwoju komunikacji dzieci i dorosły z poważnymi problemami w komunikowaniu się.
 • poznać możliwości wykorzystania tabletów w terapii i życiu codziennym osób niepełnosprawnych.
 • poznać etapy rozwoju językowego w przypadku korzystania z systemu AAC.
 • poznać sposoby doboru słownictwa w zależności od wieku, płci, poziomu poznawczego i komunikacyjnego pacjenta/ucznia.
 • zapoznać się z pragmatyczno-gramatycznym modelem pomocy do porozumiewania,
 • wykorzystywanym zarówno w książkach do porozumiewania się, jak i tablicach dynamicznych.
 • praktycznie przećwiczyć zdobyte umiejętności w trakcie tworzenie tablic komunikacyjnych na tabletach.
 • poznać nowe sposoby i metody pracy z osobami z zaburzeniami w komunikacji (autyzm, afazja, dyzartria, upośledzenie umysłowe).
 • poznać sposoby wspierania rozwoju mowy i języka za pomocą obrazowania języka.
 • nauczyć się dobierać odpowiedni poziom tablic dynamicznych MÓWik do możliwości i potrzeb użytkowników.

Formularz zgłoszeniowy: https://instytutlogopedyczny.pl/lublin/obsluga-oraz-wykorzystanie-programu-mowik-w-terapii-osob-niemowiacych.html

Miejsce Lublin
Kontakt e-mail: biuro@instytutlogopedyczny.pl, tel. 505 255 435
Na szkolenie można uzyskać do 80% dofinansowania przez Bazę Usług Rozwojowych.