Kalendarz wydarzeń

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem - rola psychologa i logopedy w opiece nad dzieckiem i jego rodziną  
Od Sobota, 1.02.2020 -  09:00
Do Niedziela, 2.02.2020 - 14:00
Odsłon : 70  

 

Temat:

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem - rola psychologa            i logopedy w opiece nad dzieckiem i jego rodziną

Prowadzący:

 
mgr Magdalena Tarnawska - logopeda, specjalista neurologopedii klinicznej, oligofrenopedagog. Ukończyła liczne kursy specjalistyczne z zakresu pracy z osobami z autyzmem oraz pokrewnymi zaburzeniami rozwoju.
mgr Katarzyna Orzeł - psycholog dziecięcy, certyfikowany terapeuta systemowej terapii rodzin, pracownik Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz Poradni Specjalistycznej dla dzieci z autyzmem, edukator osób dorosłych. Ukończyła liczne kursy i szkolenia dotyczące diagnozy i terapii osób z autyzmem.

Forma:

warsztaty

Czas trwania:

01-02  lutego 2020 r.

Godziny zajęć:


sobota 09:00-18:00, niedziela 09:00-14:00 (18h dydaktycznych)

Miejsce :

Lublin

Cena:

500zł

Organizator:

Instytut Edukacji Logopedycznej

www.instytutlogopedyczny.pl

biuro@instytutlogopedyczny.pl

tel. 505 255 435

 

Dla kogo przeznaczony jest kurs?

pedagodzy, logopedzi, psycholodzy, rodzice, studenci, wszystkie osoby pracujące z dziećmi z autyzmem


Cel szkolenia:
zapoznanie uczestników ze sposobami wczesnego wspomagania osób z autyzmem, diagnozowanie i terapia dzieci z autyzmem.


Program szkolenia:
1. Wczesne wspomaganie rozwoju – podstawy prawne.
2. Specyfika rozwoju małego dziecka z autyzmem.
3. Kompleksowa diagnoza – zespołowy styl pracy (diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, medyczna).
4. Wieloprofilowa terapia dziecka z autyzmem.
5. Udział rodzica w terapii dziecka.
6. Prezentacja metody pracy matki z dzieckiem jako przykład wczesnej interwencji psychologicznej.
7. Od zabawy do komunikacji – praca logopedy z dzieckiem z autyzmem.
8. Zajęcia warsztatowe.
 

 

Miejsce Lublin
Kontakt email: biuro@instytutlogopedyczny.pl, tel.: 505 255 435
Na szkolenie można uzyskać do 80% dofinansowania przez Bazę Usług Rozwojowych.