SZKOLENIA KOMLOGO
korp korp - programy terapii kold kold - programy terapii koze kojd kosf kogs metoda strukturalna Nauka czytania - od sylaby do zdania Baza certyfikowanych specjalistów
DIAGNOZA KOMLOGO

BLOG

Rozwój mowy u dziecka dzieli się na cztery etapy. Pierwszy jest to okres melodii, który trwa od urodzenia do pierwszego roku życia. Pierwszym wydanym dźwiękiem jest krzyk po porodzie. To oznaka życiowej aktywności, ale również potwierdzenie funkcjonowania narządów mowy. W 2-3 miesiącu życia dziecko zaczyna głużyć, czyli wydaje specyficzne dźwięki o przypadkowym miejscu artykulacji.

Czytaj więcej: Ćwiczenia, które usprawniają rozwój mowy

Zespół Aspergera jest łagodnym zaburzeniem ze spektrum autyzm. Jego podstawowym objawem są trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji międzyludzkich. Do tej pory nie ustalono jednoznacznych przyczyn występowania tego zaburzenia. Na podstawie swoich obserwacji Hans Asperger wysnuł wniosek, że zaburzenie ma podłoże genetyczne, chociaż nie odkryto konkretnego genu, który odpowiadałby za jego rozwój. Istnieją również teorie mówiące o tym, że zespół Aspergera ma swoje źródła w ekspozycji czynników teratogennych w pierwszych 8 tygodniach od zapłodnienia. Wśród innych przyczyn zaburzenia wyróżnia się urazy okołoporodowe, toksoplazmozę, uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, a także dziecięce porażenie mózgowe.

Czytaj więcej: Zespół Aspergera – objawy i metody pracy

rozwój mowy u dziecka

Każde dziecko rozwija się w swoim własnym tempie, dotyczy to również mówienia. Jednakże na każdym etapie rozwoju powinno ono pokonywać kolejne szczeble w nauce poprawnego mówienia. Wizyta u logopedy jest konieczna, jeżeli rodzic zauważy, że rozwój mowy malucha jest nieprawidłowy, odstający od rówieśników, czy też dziecko nieprawidłowo wymawia pewne głoski. Logopedia jest nauką o kształtowaniu się właściwej mowy w czasie jej rozwoju i doskonaleniu w późniejszym okresie.

Czytaj więcej: Prawidłowy rozwój mowy u dziecka

Prawidłowy rozwój mowy dziecka ma fundamentalne znaczenie dla jego rozwoju intelektualnego i społecznego, a także dla jego przyszłych sukcesów szkolnych. Dlatego istotne jest, aby z zaburzeniami mowy trafić do logopedy odpowiednio wcześnie. Przyczyny wad wymowy u dzieci mogą być różne. Do najczęściej występujących zaliczyć można nieprawidłową budowę anatomiczną, skrócone wędzidełko podjęzykowe, małą sprawność ruchową narządów mowy, a w szczególności języka i warg. Wady wymowy są spowodowane równie często nieprawidłowym oddychaniem, długotrwałym ssaniem smoczka, wadami zgryzy, zaburzeniami lub osłabieniem słuchu.  W każdym z tych wypadków konieczna jest szybka terapia u logopedy, w przeciwnym razie wada będzie się pogłębiać.

Czytaj więcej: Kiedy udać się z dzieckiem do logopedy

Mowa jest jednym z głównych sposobów porozumiewania się, wyrażania swoich spostrzeżeń, opinii, obaw, sądów i opisywania uczuć. Niestety zdarza się, że na skutek różnego rodzaju uszkodzeń neurologicznych, może dojść do jej zaburzenia. W takim przypadku pomogą specjaliści z zakresu neurologopedii. Neurologopedia jest specjalizacją logopedii, która zajmuje się diagnozowaniem dysfunkcji mowy o podłożu neurologicznym. Neurologopeda bada zaburzenia i prowadzi terapię zarówno u dzieci, jak i dorosłych. Przy tym w zależności od wieku badane są inne obszary rozwoju lub prawidłowości mowy.

Czytaj więcej: Jakie zastosowanie ma neurologopedia