Logopeda

Prawidłowy rozwój mowy dziecka ma fundamentalne znaczenie dla jego rozwoju intelektualnego i społecznego, a także dla jego przyszłych sukcesów szkolnych. Dlatego istotne jest, aby obserwować rozwój mowy dziecka od urodzenia, a w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, jak najszybciej zgłosić się do logopedy. Przyczyny wad wymowy u dzieci mogą być różne. Do najczęściej występujących zaliczyć można: nieprawidłową budowę anatomiczną narządów mowy, skrócone wędzidełko podjęzykowe, małą sprawność ruchową narządów mowy, a w szczególności języka i warg. Wady wymowy mogą być spowodowane również nieprawidłowym oddychaniem, długotrwałym ssaniem smoczka lub palca, wadami zgryzu czy zaburzeniami słuchu.  W każdym z tych wypadków konieczna jest szybka diagnoza diagnoza i terapia logopedyczna. W przeciwnym razie nieprawidłowości w wymowie dziecka i czynniki powodujące nieprawidłowości będą się utrwalać.

Niepokojące objawy

Do logopedy powinniśmy udać się zawsze, kiedy mamy wątpliwości, czy wymowa naszego dziecka jest prawidłowa. W przypadku dzieci do drugiego roku życia naszą uwagę powinna zwrócić sytuacja, w której niemowlę nie gaworzy, nie powtarza sylab, a także gdy dziecko roczne nie przejawia zainteresowania mową. Ponadto niepokojącym sygnałem jest nienawiązywanie kontaktu wzrokowego z osobą mówiącą do malucha. Zaniepokoić powinno nas również, jeśli dziecko podczas artykulacji wsuwa język między zęby lub ociera nim o wargę, a także gdy nawykowo mówi przez nos. Wizyta u logopedy jest konieczna, kiedy dziecko pod koniec trzeciego roku życia nie wymawia którejkolwiek z samogłosek ustnych oraz po ukończeniu czwartego roku życia zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne. W przypadku dzieci kończących przedszkole oraz dzieci uczęszczających do szkoły wymowa powinna być prawidłowo ukształtowana - dziecko powinno prawidłowo wypowiadać wszystkie głoski.

Prawidłowa wymowa a nauka

Oprócz wpływu na kontakty społeczne naszej pociechy i pewność siebie, zaburzenia mowy u dziecka w wieku szkolnym mogą przekładać się na błędy w pisowni. Objawia się to przede wszystkim podczas pisania ze słuchu i z pamięci. Wówczas ćwiczenie słuchu jest jednym z istotniejszych elementów terapii. Współczesny logopeda uczy nie tylko prawidłowej wymowy, ale również komunikowania się. Pracuje z pacjentem nad poprawnością fonetyczną i gramatyczną, logicznym budowaniem wypowiedzi i ogólną sprawnością komunikacji. Warto pamiętać, że im wcześniej rozpoczniemy terapię, tym lepsze będą jej efekty.