ZABURZENIA EMISJI GŁOSU

Mogą występować z różnych powodów: anatomicznych lub funkcjonalnych. Mogą być spowodowane różnymi chorobami aparatu głosotwórczego – wówczas podlegają leczeniu specjalistycznemu (foniatrycznemu lub laryngologicznemu, czasami również terapii głosowej). Wynikają zazwyczaj z zaburzeń rozwojowych krtani, jej zniekształceń pourazowych lub chorób, chorób onkologicznych lub innych przewlekłych, osłabiających organizm (np. gruźlicy, cukrzycy, chorób reumatycznych lub zaburzeń endokrynologicznych). Zmiany te mogą być również spowodowane zaburzeniami i chorobami psychicznymi lub neurologicznymi oraz zaburzeniami słuchu. Inną grupę stanowią zaburzenia emisji głosu spowodowane nieprawidłową techniką jego tworzenia. Tu podstawowymi objawami są: chrypka o różnym stopniu nasilenia, zmniejszenie wydolności głosu oraz zmiana jego parametrów (donośności, wysokości, barwy). Może pojawić się również bezgłos. W takiej sytuacji pacjent podlega diagnozie specjalistycznej (foniatrycznej) i systematycznej terapii głosowej (u logopedy-terapeuty głosowego). Dotyczy to głównie osób zawodowo posługujących się głosem, np. nauczycieli, wykładowców, dziennikarzy, piosenkarzy, prawników. Osoby te często ignorują pierwsze symptomy problemów z emisją, czyli nawykowe chrząkanie, zmatowienie głosu, zawężenie skali głosu, skrócenie czasu fonacji, pojawiającą się chrypkę niezwiązaną z infekcją. W początkowym okresie problemy z emisją głosu mają charakter dysfonii czynnościowych, nie ma jeszcze zmian morfologicznych w narządzie głosu, a przy podjęciu odpowiednich działań dysfunkcja ma charakter odwracalny. Jeśli pierwsze sygnały zostaną zignorowane, to pojawiają się zmiany organiczne krtani i określone jednostki chorobowe (w tym guzki głosowe, zmiany obrzękowo-przerostowe i niedowład mięśni przywodzących oraz napinających fałdy głosowe z niedomykalnością fonacyjną głośni) – wówczas pacjent podlega leczeniu i terapii, która jednak nie zawsze pozwala mu w pełni wrócić do wykonywania zawodu.

Literatura:

Foniatria kliniczna, red. A. Pruszewicz, Warszawa 1992.

A. Walencik-Topiłko: Głos jako narzędzie. Materiały do ćwiczeń emisji głosu dla osób pracujących głosem i nad głosem, Gdańsk 2009.

B. Tarasiewicz: Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu, Kraków 2003.