Nazwą użytkownika jest adres e-mail, który został podany podczas rejestracji.