AUTORZY

KOORDYNATOR PROJEKTU: dr Joanna Gruba - Uniwersytet Śląski, Katowice

 

RADA REDAKCYJNA

Przewodniczący: prof. dr hab. Edward Łuczyński UG - Uniwersytet Gdański, Gdańsk
Członkowie: prof. UG, dr hab. Stanisław Milewski UG - Uniwersytet Gdański, Gdańsk
  prof. dr hab. Jan Ożdżyński UP - Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
  dr Joanna Gruba - Uniwersytet Śląski, Katowice
Sekretarz: dr Katarzyna Kaczorowska-Bray - Uniwersytet Gdański, Gdańsk
Korekta językowa: Anna Chrostek

 

ALFABETYCZNY SPIS AUTORÓW HASEŁ

 • dr Banaszkiewicz Agnieszka - Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 • prof. zw. dr hab. Cieszyńska-Rożek Jadwiga - Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 • dr hab. Czaplewska Ewa - Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 • dr Domagała Aneta - UMCS, Lublin
 • dr Gruba Joanna - Uniwersytet Śląski, Katowice
 • dr Jastrzębowska Grażyna - Uniwersytet Opolski, Opole
 • dr Jaroń Artur - Politechnika Krakowska, Kraków
 • dr Kaczorowska-Bray Katarzyna - Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 • dr Kamińska Barbara - Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 • dr Kołodziej Grzegorz Piotr - Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 • dr Korendo Marta - Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 • dr Kowalewska Ewa - Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 • prof. dr hab. med. Kuczkowski Jerzy - Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
 • dr Lorenc Anita - UMCS, Lublin
 • dr Łobos Anna - Uniwersytet Śląski, Katowice
 • prof. dr hab. Łuczyński Edward - Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 • prof. UP dr hab. Michalik Mirosław - Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 • prof. UG, dr hab. Milewski Stanisław - Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 • dr Mirecka Urszula - UMCS, Lublin
 • dr Muzyka-Furtak Ewa - UMCS, Lublin
 • dr Orłowska-Popek Zdzisława - Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 • dr Ostapiuk Barbara - Uniwersytet Szczeciński, Szczecin
 • dr Panasiuk Jolanta - UMCS, Lublin
 • dr Pawłowska-Jaroń Halina - Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 • prof. UŚ, dr hab. Pluta-Wojciechowska Danuta - Uniwersytet Śląski, Katowice
 • mgr lek. stom. Siebert Beata - Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 • dr n. med. Sioda Tomasz - pediatra i neonatolog, b. ordynator Oddziału Noworodkowego w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Poznaniu
 • dr n. med. Sznurowska-Przygocka Beata - Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 • dr Śniatkowski Sławomir - Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Brzeg
 • dr Walencik-Topiłko Anna - Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 • dr Węsierska Katarzyna - Uniwersytet Śląski, Katowice
 • dr Wierzba Jolanta - Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
 • prof. dr hab. med. Wierzba Tomasz - Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
 • dr Wysocka Marta - UMCS, Lublin