GŁOSKI NOSOWE

ang. nasals

Rodzaj głosek tworzonych z udziałem rezonansu nosowego. Przeciwstawia się im głoski ustne, przy czym Bronisław Rocławski dzieli głoski na ustne, nosowe i ustno-nosowe.

Głoski nosowe wymawiane są w taki sposób, że przy opuszczonym języczku i podniebieniu miękkim strumień powietrza z płuc wydostaje się przez jamę nosową lub przez jamę nosową i jamę ustną, co prowadzi do tego, że artykułowana głoska otrzymuje właściwy dla siebie rezonans. Głoski nosowe tworzone są przy pełnym (artykulacja [ŋ]) lub tylko częściowym obniżeniu podniebienia miękkiego. W efekcie tego zjawiska strumień powietrza wydostaje się przez jamę nosową i jamę ustną (samogłoski i półsamogłoski nosowe) lub tylko przez jamę nosową (spółgłoski nosowe).

Literatura:

Encyklopedia języka polskiego, red. S. Urbańczyk, Wrocław 1992.

Z. Pawłowski: Foniatryczna diagnostyka wykonawstwa emisji głosu śpiewaczego i mówionego, Kraków 2005.

D. Ostaszewska, J. Tambor: Podstawowe wiadomości z fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Katowice 1997.

B. Rocławski: Podstawy wiedzy o języku polskim dla glottodydaktyków, pedagogów, psychologów i logopedów, Gdańsk 2001.