wróć do zestawienia uczelni

Akademia Ignatianum w Krakowie

studia podyplomowe

placówka publiczna, woj. małopolskie

Wypełnionych ankiet: 2

 1. Jaki etap weryfikacyjny musiała Pani/musiał Pan przejść przed przyjęciem na studia logopedyczne?
  0 GŁOSÓW
   
  rozmowa kwalifikacyjna
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od audiologa
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od ortodonty
  1 GŁOS
   
  przedłożenie zaświadczenia logopedycznego o braku wad wymowy
  0 GŁOSÓW
   
  nie było etapu weryfikacyjnego
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)zaświadczenie od logopedy o braku wad wymowy
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie teoretyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  1 GŁOS
  (50%)
   
  2
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  3
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  4
  1 GŁOS
  (50%)
   
  5
   
 3. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie praktyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  1 GŁOS
  (50%)
   
  2
  1 GŁOS
  (50%)
   
  3
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  4
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  5
   
 4. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najlepiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najlepsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  1 GŁOS
   
  dyslalia
  2 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  2 GŁOSY
   
  afazja
  0 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  0 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  2 GŁOSY
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Anartria, dyzartria, mutyzm wybiórczy
  choć trudno ocenić czy po samych studiach byłabym komopetentna do pracy jako logopeda.

  TERAPIA

  1 GŁOS
   
  dyslalia
  2 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  2 GŁOSY
   
  afazja
  0 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  0 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  2 GŁOSY
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Mutyzm wybiórczy
  choć trudno ocenić czy po samych studiach byłabym komopetentna do pracy jako logopeda.
   
 5. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najsłabiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najsłabsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  1 GŁOS
   
  dyslalia
  0 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  0 GŁOSÓW
   
  afazja
  1 GŁOS
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  0 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Logopedia artystyczna

  TERAPIA

  1 GŁOS
   
  dyslalia
  0 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  0 GŁOSÓW
   
  afazja
  1 GŁOS
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  0 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 6. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach? (zachowano oryginalną pisownię)
  Logopedia artystyczna, zaburzenia naurologiczne dorosłych - diagnoza i terapia
  przede wszyatkim rozwiązań praktycznych. bylo dużo teorii też często przedmioty które miały się nijak do zawodu logopedy. też często wykładowcy byłi tylko teoretykami i nie mieli przygotowania praktycznego i było widać że nie wiedzą o czym mówią. ich wiedza była wyuczona z innych studiów.
   
 7. Jakich zagadnień według Pani/Pana było na studiach za dużo? (zachowano oryginalną pisownię)
  Pedagogika dziecięca
  np socjioligwistyka, multilingwinizm. przedmioty które nie są wykorzystywane w pracy logopedy
   
 8. Czym kończyły się studia?
  0 GŁOSÓW
   
  egzaminem
  1 GŁOS
   
  obroną pracy dyplomowej
  0 GŁOSÓW
   
  pracą pisemną teoretyczną
  0 GŁOSÓW
   
  opisem przypadku
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)egzamin + obrona pracy dyplomowej
   
 9. Co chciałaby Pani/chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk? (zachowano oryginalną pisownię)
  Plusy: zajęcia ze specjalistami w danej dziedzinie np. mutyzm, dyzartria, ORM. Minusy: za mało ćwiczeń w stosunku do wykładów, treści na wykładach pokrywają się na kilku przedmiotach, brak komunikacji wykładowców co do realizowanych treści. Dwujęzyczność bez ćwiczeń, brak standardów postępowania.
  chciałabym by studia podyplomowe były studiami praktycznymi. na ten rodzaj studiów idą osoby z doświadczeniem, wiec też już z jakąś wiedzą teoretyczną i praktyczną. moje oczekiwania od studiów podyplomowych były zupełnie inne niż to co zastałam. chciałam by wykładowcy którczy prowadzą np ćwiczenia dawali nam przykłady ze swojej pracy a nie po raz kolejny robienie prezentacji czy programów które powielałam z wcześniejszych studiów.
   

Wypełnionych ankiet: 6

 1. Jaki etap weryfikacyjny musiała Pani/musiał Pan przejść przed przyjęciem na studia logopedyczne?
  5 GŁOSÓW
   
  rozmowa kwalifikacyjna
  1 GŁOS
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od audiologa
  1 GŁOS
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od ortodonty
  1 GŁOS
   
  przedłożenie zaświadczenia logopedycznego o braku wad wymowy
  1 GŁOS
   
  nie było etapu weryfikacyjnego
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie teoretyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  1 GŁOS
  (17%)
   
  3
  2 GŁOSY
  (33%)
   
  4
  3 GŁOSY
  (50%)
   
  5
   
 3. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie praktyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  1 GŁOS
  (17%)
   
  2
  1 GŁOS
  (17%)
   
  3
  3 GŁOSY
  (50%)
   
  4
  1 GŁOS
  (17%)
   
  5
   
 4. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najlepiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najlepsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  6 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  4 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  2 GŁOSY
   
  afazja
  2 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  3 GŁOSY
   
  niedosłuch
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne

  TERAPIA

  6 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  4 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  2 GŁOSY
   
  afazja
  1 GŁOS
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  1 GŁOS
   
  niedosłuch
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 5. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najsłabiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najsłabsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  0 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  0 GŁOSÓW
   
  afazja
  3 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  2 GŁOSY
   
  niedosłuch
  3 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  4 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne

  TERAPIA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  0 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  0 GŁOSÓW
   
  afazja
  3 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  2 GŁOSY
   
  niedosłuch
  3 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  4 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 6. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach? (zachowano oryginalną pisownię)
  Terapia karmienia Pisanie opinii Praca z pacjentem dorosłym Anatomia i fizjo logia
  Wady rozszczepowe
  Więcej praktyk w szpitalach z pacjentami po udarach
  Zdecydowanie tych dotyczących nieplynnosci
  Brakowało zagadnień związanych z pracą z osobami dorosłymi. Blok neurologiczny był słabo przygotowany, psychiatryczny prawie nie istniał.
  z obszaru glottodydaktyki
   
 7. Jakich zagadnień według Pani/Pana było na studiach za dużo? (zachowano oryginalną pisownię)
  Niczego nie było za dużo
  Chyba nie było takich
  Zagadnień stricte lingwistycznych
  Logorytmika, psychoterapia z wykorzystaniem bajek, takie "zapchaj dziury".
  metody krakowskiej
   
 8. Czym kończyły się studia?
  2 GŁOSY
   
  egzaminem
  5 GŁOSÓW
   
  obroną pracy dyplomowej
  1 GŁOS
   
  pracą pisemną teoretyczną
  0 GŁOSÓW
   
  opisem przypadku
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 9. Co chciałaby Pani/chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk? (zachowano oryginalną pisownię)
  Konieczne wrowqdzenke jednakowego programu studiów na wszystkich uczelniach Obowiązkowe wykłady z neuroanatomii zakończone egzaminem! Zajęcia dotyczące pracy z dorosłymi i dziećmi a także zagadnienia dotyczące współpracy z rodzicami
  Polecam studia na tej uczelni, konkretne informacje od wykładowców, poznałam różne metody pracy z dziecmi ( inne niż Krakowska Metoda)
  Ogólnie że studiów byłam bardzo zadowolona, dały solidną podwalinę pod późniejsze dokształcanie i specjalizację z neurologopedii. Wykładowcami byli uznani specjaliści tacy jak prof. Cieszyńska, prof. Korendo, prof. Michalik. Było dozo praktyk. Jednak dla świeżaka jakim byłam w tamtym momencie zabrakło mi konkretnych propozycji dotyczących narzędzi do diagnozowania oraz różnych metod terapeutycznych. Było dużo wiedzy dotyczącej samych zaburzeń i ich etiologii ale zabrakło informacji o możliwościach terapeutycznych.
  Najlepszym wykładową na tych studiach oraz ich organizatorem jest dr Anna Skoczek - to jej wszystko zawdzięczam. Autorytet i fachowiec pierwszej klasy!
  W tym okresie uczelnia odpowiednio przygotowała studentów do pracy w charakterze logopedy. Przeraża mnie to, że inne uczelnie nie przeprowadzają rozmów rekrutacyjnych. Z przykrością stwierdzam, że słyszę od młodszych koleżanek i kolegów o studentach powyższego kierunku z wadą wymowy.