Szanowni Państwo!

Z wielką przyjemnością udostępniamy wyniki internetowej ankiety wypełnionej przez absolwentów studiów logopedycznych. Jest ona jedną z trzech części projektu dotyczącego kształcenia logopedów w Polsce, zorganizowanego przez Fundację Science Watch Polska w porozumieniu z Polskim Związkiem Logopedów oraz Wydawnictwem Komlogo.

Kwestionariusz ankiety skierowanej do absolwentów studiów logopedycznych dostępny był na stronie Wydawnictwa Komlogo od 5.05.2020 r. do 15.06.2020 r. Ankietę uzupełniło 1040 osób, w tym studia licencjackie oceniły 184 osoby (17,69%), studia magisterskie oceniły 254 osoby (24,42%), a studia podyplomowe oceniły 602 osoby (57,89%).

Odpowiedzi respondentów podzielono na dwie grupy, uwzględniające czas ukończenia studiów:

 • w pierwszej grupie ujęte są odpowiedzi absolwentów, którzy ukończyli studia w latach od 2015 do 2020 (są to wyniki najbardziej aktualne, przedstawiające poziom kształcenia w danej uczelni),
 • w drugiej grupie uwzględniono odpowiedzi absolwentów, którzy ukończyli studia przed 2015 rokiem.

W ankiecie respondenci odpowiadali na pytania dotyczące między innymi:

 • etapu weryfikacyjnego przed przyjęciem na studia,
 • przygotowania teoretycznego i praktycznego do wykonywania zawodu,
 • formy zakończenia studiów.

W kwestionariuszu najważniejsze pytania dotyczyły opinii absolwentów na temat poziomu przygotowania do zawodu logopedy pod względem teoretycznym i praktycznym. Absolwenci mogli ocenić ukończone przez siebie uczelnie w skali od 1 do 5 punktów. Średnie ocen uzyskanych przez uczelnie przedstawiono w tabelach 1-3.

Należy zaznaczyć, że im więcej absolwentów oceniło daną uczelnię, tym bardziej jest to ocena wiarygodna. Niektóre uczelnie zostały ocenione przez 30 i więcej absolwentów.

Natomiast ze względu na rzetelność przedstawionych danych, w tabelach znalazły się wyniki wszystkich uczelni, nawet tych, które zostały ocenione przez niewielką liczbę absolwentów.

UWAGA! Klikając w nazwę uczelni, można przejść do szczegółowej analizy informacji o tej uczelni.

 

STUDIA LICENCJACKIE

Absolwenci ocenili 29 uczelni, które kształcą logopedów na poziomie studiów licencjackich. Kwestionariusz ankiety dotyczący studiów licencjackich uzupełniło 184 absolwentów. W tabeli 1 zamieszczono średnie oceny otrzymane przez uczelnie w zakresie przygotowania teoretycznego i praktycznego. Uczelnie ułożono w kolejności od największej liczby oceniających osób.

Tabela 1. Ocena uczelni kształcących logopedów na poziomie licencjackim w opinii absolwentów.

Lp. Nazwa uczelni
(kliknij w nazwę uczelni)
Lata 2015-2020 Przed 2015 r.
Teoria Praktyka L. respond. Teoria Praktyka L. respond.
1.Uniwersytet Gdański, woj. pomorskie, publiczna 3,952,89194,503,7010
2.Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, woj. kujawsko-pomorskie, publiczna 3,792,68192,882,508
3.Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, woj. mazowieckie, publiczna 5,004,7713--0
4.Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, woj. małopolskie, publiczna3,083,00123,563,229
5.Uniwersytet Łódzki, woj. łódzkie, publiczna4,002,7512--0
6.Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, woj. lubelskie, publiczna4,443,5694,403,605
7.Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek Pedagogika specjalna specjalność logopedia - profilaktyka i terapia, woj. wielkopolskie, publiczna2,882,258--0
8.Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, woj. warmińsko-mazurskie, publiczna 4,142,867--0
9.Uniwersytet Warszawski, woj. mazowieckie, publiczna3,86 2,1474,253,504
10.Warszawski Uniwersytet Medyczny, woj. mazowieckie, publiczna 4,173,006--0
11.Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, woj. podlaskie, publiczna 3,002,0054,002,001
12.Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek Filologia polska specjalność logopedyczna, woj. wielkopolskie, publiczna 5,005,003--0
13.Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, kierunek Logopedia z audiologią, woj. mazowieckie, publiczna 4,004,003--0
14.Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, woj. warmińsko-mazurskie, publiczna 4,674,3334,004,001
15.Akademia Ignatianum w Krakowie, woj. małopolskie, publiczna 3,502,002--0
16.Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, kierunek Filologia polska, spec. język polski z logopedią, woj. mazowieckie, publiczna 4,005,0015,004,001
17.Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, woj. kujawsko-pomorskie, publiczna 3,003,0014,003,001
18.Uniwersytet Zielonogórski, woj. lubuskie, publiczna 2,002,001--0
19.Uniwersytet Szczeciński, woj. zachodniopomorskie, publiczna 4,003,0012,002,001
20.Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, woj. mazowieckie, publiczna 3,004,001--0
21.Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach, woj. świętokrzyskie, niepubliczna 4,004,001--0
22.Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, woj. małopolskie, publiczna 4,004,001--0
23.UniTerra w Poznaniu, woj. wielkopolskie, niepubliczna 3,001,001--0
24.Uniwersytet w Białymstoku, woj. podlaskie, publiczna 2,001,001--0
25.Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Gdyni, woj. pomorskie, niepubliczna --05,005,001
26.Uniwersytet Opolski, woj. opolskie, publiczna --04,004,001
27.Uniwersytet Wrocławski, woj. dolnośląskie, publiczna --03,002,001
28.Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie, woj. warmińsko-mazurskie, niepubliczna--02,002,001
29.Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka, woj. mazowieckie, niepubliczna--05,005,002

*Na szarym tle zaznaczono najlepiej ocenianą uczelnię.
Teoria – Średnia ocena przygotowania teoretycznego,
Praktyka – Średnia ocena przygotowania praktycznego,
L. respond. – Liczba respondentów

Przyjmując liczbę respondentów powyżej 10 osób oceniających oraz uzyskaną ocenę z przygotowania teoretycznego i praktycznego powyżej 4,0, można zauważyć, że wymienione kryteria spełnia tylko jedna uczelnia w Polsce kształcąca logopedów na poziomie licencjackim - Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Uniwersytet Łódzki (oceniony przez 12 absolwentów) uzyskał ocenę 4,0 z teoretycznego przygotowania studentów, natomiast praktyczne przygotowanie absolwenci ocenili na 2,75.

Pozostałe uczelnie, ocenione przez więcej niż 10 absolwentów, uzyskały oceny poniżej 4,0 przy czym należy zwrócić uwagę, że niżej kształtują się oceny absolwentów dotyczące przygotowania praktycznego niż teoretycznego.

Na uwagę zasługują studia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, ponieważ na tej uczelni istnieją dwa kierunki kształcące logopedów:

 • kierunek Filologia polska specjalność logopedyczna – ze średnią ocen 5,0 (teoria) i 5,0 (praktyka),
 • kierunek Pedagogika specjalna specjalność logopedia - profilaktyka i terapia – ze średnią ocen 2,88 (teoria) i 2,25 (praktyka).

Analizując wyniki otrzymane w poszczególnych uczelniach można zauważyć, że absolwenci znacznie wyżej oceniają przygotowanie teoretyczne niż praktyczne. Odzwierciedla się to również w komentarzach absolwentów, zamieszczonych pod szczegółową analizą danych każdej uczelni.

Szczegółowe informacje dotyczące ocen poszczególnych uczelni w opinii absolwentów można znaleźć klikając w tabeli w nazwę uczelni.

 

STUDIA MAGISTERSKIE

Absolwenci ocenili 22 uczelnie kształcące logopedów na studiach na poziomie magisterskim. Kwestionariusz ankiety dotyczący studiów magisterskich uzupełniło 254 absolwentów. W tabeli 2 zamieszczono średnie oceny otrzymane przez uczelnie z przygotowania teoretycznego i praktycznego. Uczelnie ułożono w kolejności od największej liczby oceniających osób.

Tabela 2. Ocena uczelni kształcących logopedów na poziomie magisterskim w opinii absolwentów.

Lp. Nazwa uczelni
(kliknij w nazwę uczelni)
Lata 2015-2020 Przed 2015 r.
Teoria Praktyka L. respond. Teoria Praktyka L. respond.
1.Uniwersytet Gdański, woj. pomorskie, publiczna3,843,00194,563,679
2.Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, woj. mazowieckie, publiczna4,674,56184,634,1927
3.Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, woj. małopolskie, publiczna2,692,63163,613,7218
4.Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, woj. lubelskie, publiczna4,383,75164,173,3318
5.Uniwersytet Warszawski, woj. mazowieckie, publiczna4,133,27154,172,836
6.Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, woj. kujawsko-pomorskie, publiczna2,912,27113,823,5917
7.Uniwersytet Łódzki, woj. łódzkie, publiczna4,133,138--0
8.Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, woj. podlaskie, publiczna3,632,638--0
9.Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek Pedagogika specjalna specjalność logopedia kliniczna, woj. wielkopolskie, publiczna2,571,717--0
10.Warszawski Uniwersytet Medyczny, woj. mazowieckie, publiczna4,294,007--0
11.Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, woj. małopolskie, publiczna4,174,176--0
12.Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek Filologia polska specjalność logopedyczna, woj. wielkopolskie, publiczna4,604,205--0
13.Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, woj. warmińsko-mazurskie, publiczna3,332,003--0
14.Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka, woj. mazowieckie, niepubliczna4,004,003--0
15.Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie, woj. mazowieckie, niepubliczna4,334,3334,003,001
16.Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, woj. mazowieckie, publiczna4,504,502--0
17.Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek Filologia polska specjalność logopedia, woj. kujawsko-pomorskie, publiczna3,002,502--0
18.Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach, woj. świętokrzyskie, niepubliczna3,004,0023,503,502
19.Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek Pedagogika specjalna - logopedia, woj. kujawsko-pomorskie, publiczna5,005,001--0
20.Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, woj. świętokrzyskie, publiczna2,004,001--0
21.Instytut Badań Edukacyjnych, woj. mazowieckie, publiczna--05,005,001
22.Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku, woj. kujawsko-pomorskie, niepubliczna--05,005,001
23.WSP TWP, woj. mazowieckie, niepubliczna--05,004,001

*Na szarym tle zaznaczono najlepiej ocenianą uczelnię.
Teoria – Średnia ocena przygotowania teoretycznego,
Praktyka – Średnia ocena przygotowania praktycznego,
L. respond. – Liczba respondentów

Przyjmując liczbę respondentów powyżej 10 osób oceniających oraz uzyskaną ocenę z przygotowania teoretycznego i praktycznego powyżej 4,0 można zauważyć, że wymienione kryteria spełnia tylko jedna uczelnia w Polsce kształcąca logopedów na poziomie magisterskim - Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie (oceniony przez 16 absolwentów) oraz Uniwersytet Warszawski (oceniony przez 15 absolwentów) uzyskały ocenę powyżej 4,0 z teoretycznego przygotowania studentów, natomiast przygotowanie praktyczne absolwenci ocenili na 3,75 (UMCS) i 3,27 (UW).

Należy zwrócić uwagę, że na dwóch uczelniach znajdują się po dwa kierunki kształcące logopedów:

1. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu:

 • kierunek Filologia polska specjalność logopedyczna – ze średnią ocen 4,60 (teoria) i 4,20 (praktyka),
 • kierunek Pedagogika specjalna specjalność logopedia - profilaktyka i terapia – ze średnią ocen 2,57 (teoria) i 1,71 (praktyka).

2. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu:

 • kierunek Filologia polska specjalność logopedia – ze średnią ocen 3,00 (teoria) i 2,50 (praktyka),
 • kierunek Pedagogika specjalna – logopedia – ze średnią ocen 5,0 (teoria) i 5,0 (praktyka).

Absolwenci studiów magisterskich wyżej oceniają przygotowanie teoretyczne niż praktyczne. Analizując wypowiedzi absolwentów, znajdujące się pod szczegółową oceną każdej uczelni, można zwrócić uwagę na głosy dotyczące powtarzanych przez wykładowców treści na studiach licencjackich i magisterskich. Wielu absolwentów podkreśla również, że studia przygotowały ich do zawodu w minimalnym stopniu, natomiast wiedzę (w tym podstawową) musieli uzupełniać na kursach i szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące ocen poszczególnych uczelni w opinii absolwentów można znaleźć klikając w tabeli w nazwę uczelni.

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Absolwenci ocenili 98 uczelni kształcących logopedów na studiach podyplomowych. Kwestionariusz ankiety dotyczący studiów podyplomowych uzupełniło 602 absolwentów. W tabeli 3 zamieszczono średnie oceny otrzymane przez uczelnie z przygotowania teoretycznego i praktycznego. Uczelnie ułożono w kolejności od największej liczby oceniających osób.

Tabela 3. Ocena uczelni kształcących logopedów na poziomie podyplomowym w opinii absolwentów.
Lp. Nazwa uczelni
(kliknij w nazwę uczelni)
Lata 2015-2020 Przed 2015 r.
Teoria Praktyka L. respond. Teoria Praktyka L. respond.
1.Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie, woj. lubelskie, niepubliczna4,844,21195,005,001
2.Uniwersytet Śląski w Katowicach, woj. śląskie, publiczna4,313,50163,883,5334
3.Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, woj. dolnośląskie, publiczna4,604,27154,604,405
4.Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, woj. dolnośląskie, niepubliczna4,003,0812--0
5.Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, woj. lubelskie, publiczna4,273,18114,583,8826
6.Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, woj. małopolskie, publiczna3,302,80103,823,4117
7.Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, woj. wielkopolskie, publiczna3,402,60103,943,3116
8.Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, woj. mazowieckie, publiczna4,503,3884,424,2119
9.Uniwersytet Łódzki, woj. łódzkie, publiczna3,883,8884,173,676
10.Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, woj. małopolskie, niepubliczna4,253,5084,204,005
11.Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, woj. warmińsko-mazurskie, publiczna4,293,867--0
12.Uniwersytet Wrocławski, woj. dolnośląskie, publiczna2,832,1763,303,0023
13.Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, woj. wielkopolskie, niepubliczna3,002,506--0
14.Collegium Da Vinci z siedzibą w Poznaniu, woj. wielkopolskie, niepubliczna3,332,6763,603,205
15.Akademia WSB, woj. śląskie, niepubliczna3,503,3363,002,002
16.SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, woj. mazowieckie, niepubliczna2,332,0064,504,502
17.Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, woj. kujawsko-pomorskie, publiczna3,502,2543,572,867
18.Uniwersytet w Białymstoku, woj. podlaskie, publiczna4,755,0043,923,7713
19.Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu, woj. dolnośląskie, niepubliczna2,502,0043,883,888
20.Uniwersytet Gdański, woj. pomorskie, publiczna3,674,3334,684,4122
21.Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, woj. mazowieckie, publiczna3,333,003--0
22.Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach, woj. świętokrzyskie, niepubliczna3,333,333--0
23.Uniwersytet Opolski, woj. opolskie, publiczna3,673,0034,604,0015
24.Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, woj. świętokrzyskie, publiczna4,004,0033,001,001
25.Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku, woj. kujawsko-pomorskie, niepubliczna3,672,333--0
26.Uniwersytet Rzeszowski, woj. podkarpackie, publiczna4,334,3334,334,003
27.Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, woj. kujawsko-pomorskie, niepubliczna3,333,003--0
28.Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku -Białej, woj. śląskie, publiczna3,673,3333,002,333
29.Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, woj. śląskie, niepubliczna4,002,673--0
30.Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, woj. świętokrzyskie, niepubliczna3,673,333--0
31.Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu, woj. kujawsko-pomorskie, niepubliczna3,332,673--0
32.Uniwersytet Warszawski, woj. mazowieckie, publiczna4,504,0024,333,7218
33.Akademia Ignatianum w Krakowie, woj. małopolskie, publiczna3,502,5024,333,676
34.Uniwersytet Szczeciński, woj. zachodniopomorskie, publiczna2,002,0024,304,1010
35.Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Gliwicach (w likwidacji), woj. śląskie, niepubliczna4,504,5025,005,001
36.Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, woj. warmińsko-mazurskie, niepubliczna4,004,0023,333,673
37.Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, woj. wielkopolskie, niepubliczna3,002,002--0
38.Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu, woj. opolskie, niepubliczna3,504,0023,003,002
39.Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych, woj. podkarpackie4,504,002--0
40.Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego, woj. podkarpackie, niepubliczna4,504,002--0
41.Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, woj. kujawsko-pomorskie, publiczna1,001,0013,603,005
42.Uniwersytet Zielonogórski, woj. lubuskie, publiczna5,005,0014,103,5010
43.Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka, woj. mazowieckie, niepubliczna4,004,0015,005,001
44.Tarnowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Tarnowie, woj. małopolskie, niepubliczna4,003,001--0
45.Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna "Pomerania" w Chojnicach, woj. pomorskie, niepubliczna4,004,0013,003,001
46.Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie, niepubliczna3,002,0013,003,001
47.Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie, woj. mazowieckie, niepubliczna1,001,001--0
48.Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu, woj. dolnośląskie, niepubliczna4,005,001--0
49.Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, woj. kujawsko-pomorskie, niepubliczna5,004,0015,004,001
50.Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej, woj. wielkopolskie, niepubliczna2,001,0012,002,001
51.Centrum Rozwoju i Edukacji w Łodzi, woj. łódzkie5,005,001--0
52.Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie, woj. mazowieckie, niepubliczna4,002,001--0
53.Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie, woj. śląskie, niepubliczna2,002,001--0
54.Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty, woj. wielkopolskie4,004,001--0
55.PWSZ, woj. pomorskie, publiczna5,005,001--0
56.ISP, woj. śląskie4,003,001--0
57.Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna z siedzibą w Tarnowie, woj. małopolskie, niepubliczna3,003,0014,004,001
58.Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, woj. dolnośląskie, publiczna3,003,001--0
59.Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, woj. lubelskie, publiczna5,005,001--0
60.Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu, woj. małopolskie, niepubliczna2,001,001--0
61.Krakowski Instytut Rozwoju i Edukacji, woj. małopolskie4,004,001--0
62.Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, woj. łódzkie, niepubliczna4,004,0013,005,001
63.Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, woj. śląskie, niepubliczna5,005,0013,503,004
64.Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla w Krakowie, woj. małopolskie, niepubliczna5,005,001--0
65.Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, woj. lubuskie, publiczna2,002,001--0
66.Elpax, woj. śląskie, niepubliczna2,001,001--0
67.Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, woj. wielkopolskie, niepubliczna3,002,001--0
68.Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, woj. podkarpackie, publiczna4,003,001--0
69.Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi, woj. łódzkie, niepubliczna4,003,0013,753,754
70.Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, woj. mazowieckie, publiczna5,005,0013,754,008
71.Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, woj. mazowieckie, niepubliczna3,003,001--0
72.Wyższa Szkoła Bankowości i Przedsięborczości w Ostrowcu Świętokrzyskim (realizacja przez KIRE), woj. małopolskie, niepubliczna3,003,001--0
73.Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, woj. mazowieckie, niepubliczna3,002,0015,004,001
74.Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, woj. warmińsko-mazurskie, publiczna--04,254,004
75.Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, woj. małopolskie, publiczna--05,003,001
76.Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie, woj. mazowieckie, niepubliczna--04,004,001
77.Instytut Badań Edukacyjnych, woj. mazowieckie, publiczna--04,003,003
78.Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, woj. mazowieckie, publiczna--05,004,502
79.Akademia Polonijna w Częstochowie, woj. śląskie, niepubliczna--01,001,001
80.Centrum Usług Dydaktycznych, woj. podkarpackie--05,005,001
81.Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, woj. kujawsko-pomorskie, publiczna--04,003,001
82.Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, woj. pomorskie, niepubliczna--05,003,001
83.Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium z siedzibą w Gnieźnie, woj. wielkopolskie, niepubliczna--04,503,502
84.Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach, woj. śląskie, niepubliczna--04,505,002
85.Instytut Studiów Podyplomowych Pedagogium w Gliwicach, woj. śląskie--05,005,001
86.Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych w Koszalinie, woj. zachodniopomorskie, niepubliczna--04,002,001
87.Małopolska Szkoła Wyższa w Brzesku, woj. małopolskie, niepubliczna--04,004,001
88.Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, woj. podkarpackie, niepubliczna--04,004,001
89.Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, woj. dolnośląskie, publiczna--04,004,001
90.Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, woj. mazowieckie, niepubliczna--03,004,001
91.Uniwersyteckie Centrum Edukacji, woj. zachodniopomorskie--03,002,001
92.Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, woj. śląskie, publiczna--04,004,254
93.Wszechnica Mazurska w Olecku, woj. warmińsko-mazurskie, niepubliczna--05,005,001
94.Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, woj. łódzkie, niepubliczna--04,504,502
95.Wyższa Szkoła Ekonomii Turystyki i Nauk Społecznych, woj. świętokrzyskie--03,002,001
96.Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, woj. świętokrzyskie, niepubliczna--03,003,001
97.Wyższa Szkoła Pedagogiczno-Techniczna w Koninie, woj. wielkopolskie, niepubliczna--04,004,001
98.Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu, woj. dolnośląskie, niepubliczna--05,005,001

*Na szarym tle zaznaczono dwie najlepiej oceniane uczelnie.
Teoria – Średnia ocena przygotowania teoretycznego,
Praktyka – Średnia ocena przygotowania praktycznego,
L. respond. – Liczba respondentów

Przyjmując liczbę respondentów powyżej 10 osób oceniających oraz uzyskaną ocenę z przygotowania teoretycznego i praktycznego powyżej 4,0 można zauważyć, że wymienione kryteria spełniają dwie uczelnie w Polsce kształcące logopedów na poziomie podyplomowym - Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie i Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Ponieważ w Polsce nie istnieje baza studiów podyplomowych, na podstawie tabeli można domyślać się, że wiele szkół prowadzących w przeszłości studia podyplomowe z logopedii, obecnie takich studiów nie prowadzi (numeracja od 74 do 98).

W większości uczelni absolwenci ocenili wyżej przygotowanie teoretyczne niż praktyczne.

Szczegółowe informacje dotyczące opinii absolwentów o poszczególnych uczelniach można znaleźć klikając w tabeli w nazwę uczelni.

dr Joanna Gruba
Prezes Fundacji Science Watch Polska