wróć do zestawienia uczelni

Uniwersytet Łódzki

studia podyplomowe

placówka publiczna, woj. łódzkie

Wypełnionych ankiet: 8

 1. Jaki etap weryfikacyjny musiała Pani/musiał Pan przejść przed przyjęciem na studia logopedyczne?
  8 GŁOSÓW
   
  rozmowa kwalifikacyjna
  6 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od audiologa
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od ortodonty
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia logopedycznego o braku wad wymowy
  0 GŁOSÓW
   
  nie było etapu weryfikacyjnego
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Wynik audiometrii tonalnej
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie teoretyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  3 GŁOSY
  (38%)
   
  3
  3 GŁOSY
  (38%)
   
  4
  2 GŁOSY
  (25%)
   
  5
   
 3. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie praktyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  3 GŁOSY
  (38%)
   
  3
  3 GŁOSY
  (38%)
   
  4
  2 GŁOSY
  (25%)
   
  5
   
 4. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najlepiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najlepsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  7 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  3 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  2 GŁOSY
   
  afazja
  1 GŁOS
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  3 GŁOSY
   
  niedosłuch
  3 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  2 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne

  TERAPIA

  7 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  3 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  2 GŁOSY
   
  afazja
  2 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  3 GŁOSY
   
  niedosłuch
  3 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  2 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)praca z osobami z niepelnosprawnoscia
   
 5. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najsłabiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najsłabsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  1 GŁOS
   
  dyslalia
  2 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  5 GŁOSÓW
   
  afazja
  4 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  4 GŁOSY
   
  niedosłuch
  4 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  3 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne

  TERAPIA

  1 GŁOS
   
  dyslalia
  2 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  5 GŁOSÓW
   
  afazja
  5 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  4 GŁOSY
   
  niedosłuch
  4 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  3 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 6. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach? (zachowano oryginalną pisownię)
  logorytmiki, terapii miofunkcjonalnej, praktyk w zakresie logopedii artystycznej
  Gerontologopedia, afazjologia.
  Terapia
  Żadnych wszystko było przygotowane na odpowiednim poziomie.
  terapia ORM
  Wszystkich zaznaczonych w punkcie 6 oraz anatomii z uwzględnieniem f-cjonowania mięśni w orofacjum
  praktycznych, refleksyjnych, podanych w przystępny sposób. Wiedza o jąkaniu przestarzała, o dykcji z błędami (np. ćwiczenia z korkiem), dyslalia tylko przez jeden semestr i to dużo przed praktykami, więc ciężko zapamiętać, kiedy nie jest to potrzebne.
  Malo profesjonalne przygotowanie do wywolywania glosek- wykladowca, po raz pierwszy w naszym roczniku prowadzácy te zajecia, nie umial lub nie chcial dzielic sie wiedza...
   
 7. Jakich zagadnień według Pani/Pana było na studiach za dużo? (zachowano oryginalną pisownię)
  dla mnie niczego nie było za dużo.
  "Medialnych", ale inna logopedia w Łodzi się nie uruchomiła
  Diagnoza
  Żadnych wszystko było przygotowane na odpowiednim poziomie.
  medycznych
  Warsztat logopedy
  Teorii, za starej wiedzy,m
  Jezykoznawstwo.
   
 8. Czym kończyły się studia?
  2 GŁOSY
   
  egzaminem
  0 GŁOSÓW
   
  obroną pracy dyplomowej
  0 GŁOSÓW
   
  pracą pisemną teoretyczną
  0 GŁOSÓW
   
  opisem przypadku
  6 GŁOSÓW
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)egzaminami z poszczególnych przedmiotów
  Przedłożeniem 15 konspektów zajęć wraz z materiałami
  Egzaminami z poszczegolnych zajec
  Zaliczeniem przedmiotów i praktyk
  Niczym, trzeba było zdać wszystkie przedmioty
  Egzaminy z poszczegolnych przedmiotow, zaliczenie praktyk (100 % frekwencja i przygotowanie).
   
 9. Co chciałaby Pani/chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk? (zachowano oryginalną pisownię)
  studia podyplomowe z logopedii to za mało, by czuć się w tym zawodzie pewnie. dlatego nieustannie się dokształcam
  Studia przygotowały mnie w sposób wyczerpujący do pracy jako nauczyciel logopeda.
  jestem zadowolona, bardzo dużo praktyk
  Przykre jest to, że specjaliści nie chcą się dzielić wiedzą. Najwięcej i tak nauczyłam się na praktykach, chociaż w szpitalu "logopeda" śmiała się z pacjentów z afazją i to w ich obecności. Studia dały mi bardzo małe przygotowanie - dopiero kursy nauczyły mnie więcej.
  Fantastyczne praktyki w zróznicowanych miejscach, dajace mozliwosc weryfikacji w praktyce zdobytej wiedzy. Praktyki w 100 % obowiázkowe, nie bylo mozliwosci zaliczenia bez pelnej frekwencji. Super!
   

Wypełnionych ankiet: 6

 1. Jaki etap weryfikacyjny musiała Pani/musiał Pan przejść przed przyjęciem na studia logopedyczne?
  6 GŁOSÓW
   
  rozmowa kwalifikacyjna
  4 GŁOSY
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od audiologa
  1 GŁOS
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od ortodonty
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia logopedycznego o braku wad wymowy
  0 GŁOSÓW
   
  nie było etapu weryfikacyjnego
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie teoretyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  3
  5 GŁOSÓW
  (83%)
   
  4
  1 GŁOS
  (17%)
   
  5
   
 3. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie praktyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  1 GŁOS
  (17%)
   
  2
  1 GŁOS
  (17%)
   
  3
  3 GŁOSY
  (50%)
   
  4
  1 GŁOS
  (17%)
   
  5
   
 4. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najlepiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najlepsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  6 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  5 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  2 GŁOSY
   
  afazja
  2 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  2 GŁOSY
   
  niedosłuch
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)emisja głosu,

  TERAPIA

  6 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  5 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  1 GŁOS
   
  afazja
  1 GŁOS
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  2 GŁOSY
   
  niedosłuch
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Emisja głosu, wystąpienia publiczne
   
 5. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najsłabiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najsłabsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  0 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  2 GŁOSY
   
  afazja
  3 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  3 GŁOSY
   
  niedosłuch
  4 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  4 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Zw z chorobami nowotworowymi narządu głosu, chorobami psychicznymi (nerwicę,leki)

  TERAPIA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  0 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  2 GŁOSY
   
  afazja
  4 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  3 GŁOSY
   
  niedosłuch
  5 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  4 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Nauka mowy tzw.krtaniowej, jak prowadzić terapię z osobami chorymi psychicznie
   
 6. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach? (zachowano oryginalną pisownię)
  Bardzo dużo nauczyłam się na zajęciach praktycznych w różnych placówkach.Idealnie byłoby tak zorganizować praktyki by choć raz mieć okazję poznać rzeczywiste, indywidualne przypadki.
  zaznaczonych powyższych
  Diagnozy i terapii jakania w rozszerzonym zakresie
  Choroby neurodegeneracyjne, zaburzenia integracji sensorycznej, zaburzenia neurologiczne dzieci,dysfagia
  diagnoza iterapia wzd wymoey dzieci ze spektrum autyzmu, mutyzm,
  obserwacji diagnozy i terapii "na żywo", zwłaszcza jąkania, niedosłuchów, afazji
   
 7. Jakich zagadnień według Pani/Pana było na studiach za dużo? (zachowano oryginalną pisownię)
  Trudno powiedzieć,bo z perspektywy czasu mogę stwierdzić,że wszystko wykorzystuję. Najbardziej cenię sobie zawsze zajęcia praktyczne, bo to pozwala na odniesienie się w przyszłości w swojej praktyce,a jednocześnie budować swój "warsztat".Najmniej przydają mi się zagadnienia dotyczące różnych zawiłości języka polskiego.Teorię zawsze można doczytać lub korzystać z bogatej bazy dostępnych szkoleń.
  niczego nie było za dużo
  Fonetyki
  teoria lingwistyczna
  historii logopedii
   
 8. Czym kończyły się studia?
  2 GŁOSY
   
  egzaminem
  1 GŁOS
   
  obroną pracy dyplomowej
  1 GŁOS
   
  pracą pisemną teoretyczną
  2 GŁOSY
   
  opisem przypadku
  2 GŁOSY
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)1.egzaminy końcowe ze wszystkich przedmiotów tzw.zawodowych 2.Pozytywną oceną właściwie właściwie przeprowadzonych zajęć z pacjentami (różne przypadki)
  średnia ze studiów
   
 9. Co chciałaby Pani/chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk? (zachowano oryginalną pisownię)
  Bardzo polecam te studia z kilku powodów:1.Dobor kadry, bo: w większości byli to praktycy, dzielący się swoim doświadczeniem 2. Świetnie zorganizowane praktyki (choć mogłoby ich być więcej) bo: kończąc te studia mialam,jak każdy obawy czy dam radę- po pierwszym pacjencie wiedziałam,że jestem dobrze przygotowana, "czuję", nie boję się żadnego pacjenta. 3. Nie musiałam pisać pracy, studia sprawdzały moją wiedzę na każdym kroku i praktycy ocenili dodatkowo mają pracę jako przyszłego logopedy dając mi przy tym wiele trafnych i pomocnych uwag (nie należę do osób chętnych do pisania prac)
  Za dużo wiedzy teoretycznej a za mało praktyki
  praktyk za mało, a na tych praktykach za mało obserwacji terapii "na żywo", a za dużo opowiadania o terapii