wróć do zestawienia uczelni

Uniwersytet Łódzki

studia magisterskie

placówka publiczna, woj. łódzkie

Wypełnionych ankiet: 8

 1. Jaki etap weryfikacyjny musiała Pani/musiał Pan przejść przed przyjęciem na studia logopedyczne?
  5 GŁOSÓW
   
  rozmowa kwalifikacyjna
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od audiologa
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od ortodonty
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia logopedycznego o braku wad wymowy
  1 GŁOS
   
  nie było etapu weryfikacyjnego
  2 GŁOSY
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Ukończenie studiów logopedycznych I stopnia, przed którymi przeprowadzana była rozmowa kwalifikacyjna
  oceny ze studiów licencjackich
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie teoretyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  1 GŁOS
  (13%)
   
  3
  5 GŁOSÓW
  (63%)
   
  4
  2 GŁOSY
  (25%)
   
  5
   
 3. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie praktyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  2 GŁOSY
  (25%)
   
  2
  4 GŁOSY
  (50%)
   
  3
  1 GŁOS
  (13%)
   
  4
  1 GŁOS
  (13%)
   
  5
   
 4. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najlepiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najlepsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  7 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  7 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  2 GŁOSY
   
  afazja
  3 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  3 GŁOSY
   
  niedosłuch
  3 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  3 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne

  TERAPIA

  7 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  7 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  4 GŁOSY
   
  afazja
  3 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  1 GŁOS
   
  niedosłuch
  5 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  4 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 5. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najsłabiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najsłabsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  1 GŁOS
   
  dyslalia
  0 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  2 GŁOSY
   
  afazja
  2 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  3 GŁOSY
   
  niedosłuch
  2 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne

  TERAPIA

  1 GŁOS
   
  dyslalia
  1 GŁOS
   
  opóźniony rozwój mowy
  1 GŁOS
   
  afazja
  2 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  2 GŁOSY
   
  niedosłuch
  2 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  2 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 6. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach? (zachowano oryginalną pisownię)
  Nie brakowało mi zagadnień, mało praktyki to główny zarzut. Niektórzy wykładowcy jakby przypadkowi, bez werwy. Dodatkowo masa przedmiotów z dziedziny językoznawstwa (moim zdanie mocno rozbudowanego). Zamiast uczyć się pisać indywidualne bądź grupowe programy terapeutyczne, uczyć się jak uzupełniać dokumentację bądź pisać opinie logopedyczne rozbijaliśmy zdanie na części itp.
  Neurologii, przetwarzania słuchowego
  Praca z pacjentem dorosłym (afazja, otępienia)
  Zdecydowanie brakowało praktycznych informacji np. pisania opinii, orzeczeń, programu terapii
  Zasady pracy, bezpieczeństwo pracy, zasady funkcjonowania gabinetu logopedycznego, bhp
  Zdecydowanie za mało o AAC, terapii ORM, mutyzmie, mpd (brak praktyki logopedycznej, omawiana tylko teoria diagnostyczna i metody pedagogiczne), brak wiedzy fizjoterapeutycznej (np. podstawy pozycjonowania do karmienia, postawa ciała podczas terapii), anatomia przeprowadzona w sposób nieciekawy, zbyt mało anatomii (jedynie na studiach licencjackich i w ograniczonym zakresie), bardzo mało o karmieniu, brak o karmieniu niemowląt, wybiórczości pokarmowej, karmieniu dzieci z wyzwaniami rozwojowymi, bardzo nikła wiedza z zakresu wczesnej interwencji, zero praktyki z niemowlakami, ograniczona i czysto teoretyczna wiedza o autyzmie
  Praktyki
  niedosłuch, jąkanie
   
 7. Jakich zagadnień według Pani/Pana było na studiach za dużo? (zachowano oryginalną pisownię)
  Językoznawstwo
  Raczej nie było takich zagadnień
  Wiedza z zakresu pedagogiki i językoznawstwa
  Za dużo ?zapełniaczy? programowych jak statystyka i inne całkowicie zbędne przedmioty, w których miejsce można było wstawić więcej praktyki
  Językoznawcze, statystyka, audiologia,
  Powielanie treści ze studiów licencjackich, dużo zagadnień teoretycznych, mniej praktycznego podejścia, na studiach licencjackich cały semestr z zakresu audiologii, z którego mało można wnieść do warsztatu pracy logopedy, a zamiast tego barki w podstawowych, ważnych aspektach, zdecydowanie zbyt duża wiedza w dziedzinach językoznawca (dialektologia, składania itd.) oraz pedagogicznych w kontraście do zbyt małego przygotowania z dziedzin medycznych.
  Filozofia
   
 8. Czym kończyły się studia?
  1 GŁOS
   
  egzaminem
  8 GŁOSÓW
   
  obroną pracy dyplomowej
  1 GŁOS
   
  pracą pisemną teoretyczną
  1 GŁOS
   
  opisem przypadku
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 9. Co chciałaby Pani/chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk? (zachowano oryginalną pisownię)
  Nie wiem jak jest na innych uczelniach, ja (pracując w zawodzie) widzę ogromne braki w prymarnej wiedzy. Jestem dopiero na początku swojej kariery zawodowej, planuję wybrać się na szkolenia. Na studiach powinno być więcej praktyk (i to prawowitych, dobrych miejscach - znaleźć placówkę, która przyjmie praktykantów ale nie poświęci im wystarczającej ilości czasu jest mało edukacyjne. Uważam, że powinno się skupić głównie na pokazaniu nam jak programować terapię w konkretnych przypadkach.
  Praktyki powinny odbywać się również z teoretykami. Nie każdy logopeda, nie będący wykładowcą posiada odpowiednie umiejętności oraz najnowszą wiedzę do nauki studentów.
  Niestety, było to powielanie informacji ze studiów licencjackich zamiast poszerzania wiedzy
  Plusem studiów jest możliwość studiowania w trybie I + II stopień, do tego w trybie dziennym. Większość wykładowców jest praktykami, są pomocni i doświadczeni, wśród nich są też bardzo znane w świecie logopedycznym osoby z ogromną wiedzą, a zajęcia przez nich prowadzone są na bardzo wysokim poziomie. Jest możliwość uczestniczenia w kole naukowym, laboratorium logopedycznym oraz zapisania się na dodatkowe praktyki u wykładowców.
  Studia powinny być jednolite i kończyć się egzaminem ogólnym ze wszytskich zagadnień
   

Wypełnionych ankiet: 0

Brak danych