wróć do zestawienia uczelni

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

studia podyplomowe

placówka niepubliczna, woj. lubelskie

Wypełnionych ankiet: 19

 1. Jaki etap weryfikacyjny musiała Pani/musiał Pan przejść przed przyjęciem na studia logopedyczne?
  2 GŁOSY
   
  rozmowa kwalifikacyjna
  1 GŁOS
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od audiologa
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od ortodonty
  10 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia logopedycznego o braku wad wymowy
  6 GŁOSÓW
   
  nie było etapu weryfikacyjnego
  4 GŁOSY
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Dyplom
  Nie pamiętam
  O ile dobrze pamiętam wymagano zaświadczenia od lekarza o braku przeciwskazań do zawodu.
  Chyba zaświadczenie od laryngologa. Nie jestem pewna.
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie teoretyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  3
  3 GŁOSY
  (16%)
   
  4
  16 GŁOSÓW
  (84%)
   
  5
   
 3. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie praktyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  4 GŁOSY
  (21%)
   
  3
  7 GŁOSÓW
  (37%)
   
  4
  8 GŁOSÓW
  (42%)
   
  5
   
 4. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najlepiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najlepsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  17 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  13 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  9 GŁOSÓW
   
  afazja
  17 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  9 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  9 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  5 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Oligofazja, niedokształcenie mowy o typie afazji, terapia logopedyczna w autyzmie I zaburzeniach rozwojowych

  TERAPIA

  17 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  14 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  7 GŁOSÓW
   
  afazja
  16 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  10 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  10 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  4 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Oligofazja, niedokształcenie mowy o typie afazji, terapia logopedyczna w autyzmie I zaburzeniach rozwojowych, AAC
   
 5. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najsłabiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najsłabsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  0 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  2 GŁOSY
   
  afazja
  0 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  1 GŁOS
   
  niedosłuch
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  9 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  6 GŁOSÓW
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Biofeedback
  Wszystko było na dobrym poziomie.
  Trudno powiedzieć
  Teoria na dobrym poziomie.
  Trudno określić
  Dyzatria

  TERAPIA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  0 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  5 GŁOSÓW
   
  afazja
  0 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  2 GŁOSY
   
  niedosłuch
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  11 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  4 GŁOSY
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Wszystko było na dobrym poziomie.
  Trudno powiedzieć
  W tym wypaku podobnie
  Dyzatria
   
 6. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach? (zachowano oryginalną pisownię)
  Terapia z dorosłymi, ale planuję neurologopedię.
  Geriatri
  Biofeedback
  neurologopedii
  Elektrostymulacji
  z dziedziny neurologopedii
  medycznych neurologicznych
  Z perspektywy kilku lat mogę powiedzieć że studia dały dobre podstawy i nie było braków.
  Neurologicznych u dorosłych
  Poruszanie się na rynku pracy
  Marketingu
  Było mało zagadnień z ortodoncji a dzisiaj co drugie dziecko nosi aparat bądź go potrzebuje.
  Dość mało o zaburzeniach neurolog. u dorosłych chociaż zdaję sobie sprawę że od tego typu zaburzeń jest spec. z neurologopedii.
  Było mało zagadnień z neurologopedii.
  Niczego nie brakowało moim zdaniem
  Konkretnego studium dyzatrii i afazji. To co jest zawarte w programie wydaje się być niepełne.
  Było mało o terapii z dorosłymi.
   
 7. Jakich zagadnień według Pani/Pana było na studiach za dużo? (zachowano oryginalną pisownię)
  Nie było za dużo żadnej tematyki, jak to na studiach niestacjonarnych.
  Psychologii
  Pedagogiki specjalnej i psychologii.
  pedagogiki specjalnej
  pedagogiki
  Nigdy za dużo jezeli chodzi o logopedie przecież to tak szeroka dziedzina.
  Fizjologi itp.
  Pedagogicznych
  Zdecydowanie psychologii !!!
  Zaburzeń emocjonalnych u dzieci itp.
  Bardzo dużo pedagogiki ale to pewnie po kątem słuchaczy po studiach niepedagogicznych. Niestety nie chcieli przepisać mi ocen z przedmiotów pedagogicznych które miałam na magisterskich tłumacząc że to inna specyfika studiów. Dziwne bo jestem MAGISTREM 2 PEDAGOGIK i musiałam po raz drugi zaliczać ten sam materiał.
  Pedagogicznych. Nie każdy logopeda uczy w szkole przecież.
  O współpracy z NFZ
  Pedagogicznych.
  Psychologicznych i pedagogicznych.
   
 8. Czym kończyły się studia?
  18 GŁOSÓW
   
  egzaminem
  0 GŁOSÓW
   
  obroną pracy dyplomowej
  0 GŁOSÓW
   
  pracą pisemną teoretyczną
  4 GŁOSY
   
  opisem przypadku
  2 GŁOSY
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Przygotowaniem zapisu audiowizualnego diagnozy i terapii.
  Zdaniem poszczególnych egzaminów
   
 9. Co chciałaby Pani/chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk? (zachowano oryginalną pisownię)
  Ciekawi, kompetentni i doświadczeni wykładający. Jak na wszystkich studiach, przydałoby się więcej praktyki. Mam wrażenie, że wykładowców większości uczrlni spotyka się częściej na dodatkowych kursach.
  Praktyki należy odbyć we własnym zakresie! Niestety nie jest łatwo o ich znalezienie. Środowiska logopedyczne stają się coraz bardziej zamkniętą kliką. Czyżby koledzy i koleżanki obawali się wykształconej konkurencji? Mimo że to niepubliczna uczelnia byłam pod dużym wrazeniem poziomu. Sama jestem wykładowcą w trakcie habilitacji. Lublin to w końcu kolebka polskiej logopedii. Polecam i Lublin i szkołę!
  Bardzo trudno znaleźć miejsce odbywania praktyk zawodowych. Odnoszę wrażenie że logopedzi boją się konkurencji.
  Praktyki należało odbyć we własnym zakresie. Nie jest łatwo o znalezienie miejsca gdzie można je odbyć. W Warszawie środowisko logopedów jest bardzo zamknięte. Jeżeli chodzi o stosunek do studentów - wręcz chamskie !
  zajecia praktyczne we wlasnym zakresie
  Jestem w trakcie studiów 2 stopnia z polonistyki zatem forma z studiowania online jest dla mnie wybawieniem. Tylko praktyk jest bardzo dużo bo aż 200 godzin i trudno je znaleźć.
  4 semestry to jednak dużo jak na studia podyplomowe.
  Trzeba być bardzo zmotywowanym gdyż w dużym stopniu to samokształcenie a treści nie zawsze łatwe do przyswojenia.
  Wiem że teraz wykłady są w większości online. Ja jednak nie jestem do końca przekonana o takiej formie nauki.
  Nie warto ograniczać się do praktyk zawodowych w szkole co często się zdarza a zubaża bardzo wiedzę logopedyczną.
  Studia przez internet. Brakuje trochę kontaktu fizycznego z wykładowcą. Tutor też przez internet. Fakultet dla umiejących już studiować.
  Trudno o znalezienie dobrych praktyk zawodowych. Na studiach za dużo psychologii. Przecież każdy kto zaczyna te studia ma już większe lub mniejsze przygotowanie psychologiczne uzyskane na magisterskich bądź na studium doktoranckim. Stwierdzam dziwną tendencję u logopedów uzurpowania sobie kompetencji psychologicznych bądź psychoterapeutycznych. Nie na tym ta profesja polega przecież. Psycholog po dokształcaniu może być dobrym logopedą. Logopeda bez pełnych studiów psychologicznych będzie tylko karykaturą psychologa.
  Myślę że niesłusznie podstawowe studia logopedyczne są cały czas ubogie w treści dotyczące pracę z dorosłymi.
  W tej akurat uczelni ignorują twoje dotychczasowe kompetencje i musisz uczyć się od zera. Prywatna szkółka "podważa" i nie uznaje egzaminów uniwersyteckich. Musisz robić całą pedagogizację mimo że jesteś wykwalifikowanym pedagogiem. Jeżeli chodzi o tok stricte logopedyczny natomiast, to faktycznie mają go na wysokim poziomie ale powinni przepisywać przedmioty pedagogiczne i psychologiczne !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Logopedia to bardzo obszerna dyscyplina. Studia podyplomowe to tylko taki "spis treści" do tego co powinno się przyswoić.
  Polecam
  Trudno o dobre praktyki. Lepsi logopedzi wolą sie dzielić swoją wiedzą organizując BARDZO DROGIE szkolenia. Wspomaganie studiów wykładami internetowymi dało mi możliwość ukończenia tego kierunku. Inaczej mogłabym sobie tylko o tym pomarzyć. Pracuję na zmiany w oddziale i nie miałabym szansy by studiować z regularnymi zjazdami. Wykładowcy bardzo wymagający ale i życzliwi - szczególnie dla tych którzy łączą pracę z nauką. Nie wiem czy mogę o tym pisać w tym miejscu ale jeden wykładowca nie wpisał mi dwójki bym nie płaciła za poprawkę tylko kazał zdać w ciagu tygodnia. Byłam w szoku. Na uczelni gdzie studiowałam położnictwo było wręcz odwrotnie. Polecam z całego serca.
  Bardzo ciekawy kierunek. Polecam wszystkim nauczycielom o zainteresowaniach terapeutycznych. Uczelnia rozpaliła we mnie entuzjazm do logopedii i to że trzeba się ciągle rozwijać ! W tym miejscu chcę polecić z całego serca Komlogo. Myślałam że wykładowcy mają jakieś dochody z tytułu reklamowania tego portalu ale przekonałam się że to robią, bo to kapitalne i wspaniale przygotowane pomoce i szkolenia (może troszeczkę za drogie jak na portfel nauczyciela). Nie robię tu żadnej reklamy. Komlogo naprawdę pomaga bardzo by stać się profesjonalnym logopedą. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie!
  Przewidzianych praktyk do odbycia było stanowczo za dużo. Pracując zawodowo staje się nie lada problemem ich zaliczenie. Do tego kierownik praktyk - służbistka, czepiała się do każdej błachostki.
   

Wypełnionych ankiet: 1

 1. Jaki etap weryfikacyjny musiała Pani/musiał Pan przejść przed przyjęciem na studia logopedyczne?
  0 GŁOSÓW
   
  rozmowa kwalifikacyjna
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od audiologa
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od ortodonty
  1 GŁOS
   
  przedłożenie zaświadczenia logopedycznego o braku wad wymowy
  0 GŁOSÓW
   
  nie było etapu weryfikacyjnego
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie teoretyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  3
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  4
  1 GŁOS
  (100%)
   
  5
   
 3. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie praktyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  3
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  4
  1 GŁOS
  (100%)
   
  5
   
 4. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najlepiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najlepsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  1 GŁOS
   
  dyslalia
  1 GŁOS
   
  opóźniony rozwój mowy
  1 GŁOS
   
  afazja
  1 GŁOS
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  1 GŁOS
   
  niedosłuch
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne

  TERAPIA

  1 GŁOS
   
  dyslalia
  1 GŁOS
   
  opóźniony rozwój mowy
  1 GŁOS
   
  afazja
  1 GŁOS
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  1 GŁOS
   
  niedosłuch
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 5. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najsłabiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najsłabsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  0 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  0 GŁOSÓW
   
  afazja
  0 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  0 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Musiałabym coś znaleźć na siłę. Byłoby to krzywdzące dla uczelni.

  TERAPIA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  0 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  0 GŁOSÓW
   
  afazja
  0 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  0 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Musiałabym coś znaleźć na siłę. Byłoby to krzywdzące dla uczelni.
   
 6. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach? (zachowano oryginalną pisownię)
  terapii grupowej
   
 7. Jakich zagadnień według Pani/Pana było na studiach za dużo? (zachowano oryginalną pisownię)
  Pedagogiki specjalnej ale ma świadomość że będąc pedagogiem specjalnym mogę być nieobiektywna.
   
 8. Czym kończyły się studia?
  1 GŁOS
   
  egzaminem
  0 GŁOSÓW
   
  obroną pracy dyplomowej
  0 GŁOSÓW
   
  pracą pisemną teoretyczną
  0 GŁOSÓW
   
  opisem przypadku
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 9. Co chciałaby Pani/chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk? (zachowano oryginalną pisownię)
  Mimo że online "podyplomówka" naprawdę na dobrym poziomie a miałam duże obawy bo w internecie różne opinie znalazłam. Koleżanka jest po Korczaku w Olsztynie (ze zjazdami na uczelni) i naprawdę nie ma wielkiej różnicy. Porównałyśmy i zakres materiału i same materiały do przerobienia. Powiem nawet że afazje, dyzartrie szkoła w Lublinie lepiej ma opracowane Praktyki zawodowe, jak w większości uczelni prywatnych trzeba zorganizować samemu. Ważne by podejść do nich poważnie. Teoria, nawet najlepsza, bez praktyk niewiele da ale to Państwo wiecie lepiej ode mnie.