wróć do zestawienia uczelni

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

studia podyplomowe

placówka publiczna, woj. lubelskie

Wypełnionych ankiet: 11

 1. Jaki etap weryfikacyjny musiała Pani/musiał Pan przejść przed przyjęciem na studia logopedyczne?
  9 GŁOSÓW
   
  rozmowa kwalifikacyjna
  1 GŁOS
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od audiologa
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od ortodonty
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia logopedycznego o braku wad wymowy
  2 GŁOSY
   
  nie było etapu weryfikacyjnego
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie teoretyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  1 GŁOS
  (9%)
   
  2
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  3
  5 GŁOSÓW
  (45%)
   
  4
  5 GŁOSÓW
  (45%)
   
  5
   
 3. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie praktyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  1 GŁOS
  (9%)
   
  1
  3 GŁOSY
  (27%)
   
  2
  2 GŁOSY
  (18%)
   
  3
  3 GŁOSY
  (27%)
   
  4
  2 GŁOSY
  (18%)
   
  5
   
 4. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najlepiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najlepsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  10 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  6 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  6 GŁOSÓW
   
  afazja
  5 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  3 GŁOSY
   
  niedosłuch
  2 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  3 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Dyzartria

  TERAPIA

  9 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  5 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  5 GŁOSÓW
   
  afazja
  3 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  2 GŁOSY
   
  niedosłuch
  2 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  4 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Dyzartira, porażenie mózgowe
   
 5. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najsłabiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najsłabsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  2 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  1 GŁOS
   
  afazja
  2 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  1 GŁOS
   
  niedosłuch
  5 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  5 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)autyzm

  TERAPIA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  2 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  1 GŁOS
   
  afazja
  3 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  2 GŁOSY
   
  niedosłuch
  5 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  4 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)autyzm
   
 6. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach? (zachowano oryginalną pisownię)
  Praktyki
  Szczegółów dotyczących autyzmu, praktyki
  więcej praktyczntch
  wczesna interwencja logopedyczna, brak praktycznych zagadnień z autyzmu i afazji u dzieci
  terapia miofunkcjonalna,
  Ciężko powiedzieć. W logopedii (już w pracy) na coś trzeba się nastawić (na jakiś rodzaj zaburzebia,w którym chcemy się specjalizować). Ja byłam "zafascynowana" afazją,ale mimo wszystko studia podyplomowe nie przygotowują do tego najlepieje,bo zwyczajnie nie ma na to czasu,nie można mieć zarzutów do prowadzących zajęcia.
  Diagnoza i terapia dzieci
  Przypadki sprzężone, praktyczna nauka rozróżniania wad wymowy (np. różnicowanie róznego rodzaju seplenienia), pokazania szerszego spojrzenia na logopedię tzn. z innych szkół w kraju. W Lublinie jest duży nacisk na językowe korzenie logopedii, dla mnie brakowało wiecej podejścia medycznego i odnoszenia się do współpracy z innymi specjalistami. Ale to też zależało do wykładowcy. Brakowało mi też odnoszenia się do najnowszych publikacji z innych nurtów logopedycznych.
  Praktyki i współczesnych przykładów. Baza filmów jest nadal z lat 80-90 tych. Brak informacji o innych metodach terapii nie prowadzonych w Polsce. Brak informacji o terapii rozwojowej.
  Praktycznej nauki zawodu
  jak radzić sobie z diagnozą i terapią jąkania
   
 7. Jakich zagadnień według Pani/Pana było na studiach za dużo? (zachowano oryginalną pisownię)
  Teorii
  Nauki o języku
  schizofazja, powtórki ze studiów logopedycznych
  nauka o języku
  Niczego nie było za dużo,albo nie przypominam sobie.
  Afazja dorosłych
  Teoretycznych zagadnień, za mało podejścia praktycznego.
  Teorii.
  Teoretycznych zagadnień bez powiązania z praktyką
  nauki o języku teoria
   
 8. Czym kończyły się studia?
  5 GŁOSÓW
   
  egzaminem
  10 GŁOSÓW
   
  obroną pracy dyplomowej
  0 GŁOSÓW
   
  pracą pisemną teoretyczną
  0 GŁOSÓW
   
  opisem przypadku
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 9. Co chciałaby Pani/chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk? (zachowano oryginalną pisownię)
  Chciałabym więcej zajęć z metodologii pracy, diagnizowania
  brak praktyki, większość w formie wykładowej
  zbyt mała liczba godzin na alalię, diagnoza i terapia połykania
  Studia i praktyka nigdy nie zastąpią pracy z "żywym" przypadkiem. Można obserwować, patrzyć i próbować samemu na praktykach,ale dopiero praca odsłoni to,czego nie wiemy, i z czego musimy się doszkolić.
  Za mało zagadnień dotyczących diagnozy i terapii dzieci.
  Fantastyczny zespół Wykładowców. Każdy dobry w swojej dziedzinie. Jednak brak jest spojrzenia na pracę logopedy jako czlonka zespołu.
   

Wypełnionych ankiet: 26

 1. Jaki etap weryfikacyjny musiała Pani/musiał Pan przejść przed przyjęciem na studia logopedyczne?
  23 GŁOSY
   
  rozmowa kwalifikacyjna
  3 GŁOSY
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od audiologa
  1 GŁOS
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od ortodonty
  2 GŁOSY
   
  przedłożenie zaświadczenia logopedycznego o braku wad wymowy
  3 GŁOSY
   
  nie było etapu weryfikacyjnego
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie teoretyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  3 GŁOSY
  (12%)
   
  3
  5 GŁOSÓW
  (19%)
   
  4
  18 GŁOSÓW
  (69%)
   
  5
   
 3. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie praktyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  4 GŁOSY
  (15%)
   
  2
  3 GŁOSY
  (12%)
   
  3
  11 GŁOSÓW
  (42%)
   
  4
  8 GŁOSÓW
  (31%)
   
  5
   
 4. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najlepiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najlepsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  24 GŁOSY
   
  dyslalia
  17 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  14 GŁOSÓW
   
  afazja
  6 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  4 GŁOSY
   
  niedosłuch
  6 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  7 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne

  TERAPIA

  24 GŁOSY
   
  dyslalia
  15 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  11 GŁOSÓW
   
  afazja
  4 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  4 GŁOSY
   
  niedosłuch
  5 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  6 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 5. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najsłabiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najsłabsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  3 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  5 GŁOSÓW
   
  afazja
  8 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  10 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  11 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  6 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  2 GŁOSY
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)ROZSZCZEP PODNIEBIENIA
  Ankieta wymaga wypełnienia ale ja nie miałam takiego problemu po studiach.

  TERAPIA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  2 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  4 GŁOSY
   
  afazja
  12 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  10 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  11 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  9 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  3 GŁOSY
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)rozszczep podniebienia, autyzm
  ROZSZCZEP PODNIEBIENIA
  Ankieta wymaga wypełnienia ale ja nie miałam takiego problemu po studiach.
   
 6. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach? (zachowano oryginalną pisownię)
  wczesnej interwencji logopedycznej, karmieni dzieci, diagnoza niemowląt,
  myślę, że więcej diagnozy i terapii afazji, a także terapii jąkania
  zbyt dużo teorii, za mało wiedzy praktycznej, za mało praktyki i warsztatów
  Afazja, dyzari.
  Nic nie brakowało
  Mowa osób po laryngektomii, rozszczep wargi i podniebienia
  Zdecydowanie brakowało zajęć praktycznych.
  Praca z noworodkiem
  praca z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną,
  Wowczas nie brakowalo mi zadnych, bo nie wiedzialam czego powinnam się spodziewać. Logopedia wygladała wowczas troche inaczej niz teraz
  praktycznej pracy podczas terapii logopedycznej, komunikacji alternatywnej
  Innych metod stosowanych w terapii jąjąkaniaWykladowca przedstawił jedynie metodę, którą pracował, zresztą ogólnikowo.
  WIĘCEJ O SPOSOBACH PRACY Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM.
  Wczesna interwencja logopedyczna
  Diagniza i terapia orm, autyzmu, niedosłuchu
  Dzisiaj już nie pamiętam.
  praktyki
  wczesne wspomaganie rozwoju mowy, dysfagia, zespoły genetyczne
  O zaburzeniach neurologicznych i niedosłuchach
  Wczesne wspomaganie, praktyki
  Studia była zaplanowane tak, że poruszono wszystkie zagadnienia na wystarczającym poziomie.
  Logopedia artystyczna
  Terapia i diagnoza zaburzeń neurologicznych.
  dyslalia
  więcej wiedzy praktycznej
   
 7. Jakich zagadnień według Pani/Pana było na studiach za dużo? (zachowano oryginalną pisownię)
  teoretycznych, za dużo było o rozwoju języka suchych faktów z książek, nauki o języku- powtórki gramatyki ze szkoły,
  nie było takich zagadnień
  Uważam, że studia logopedyczne podstawowe powinny skupiać się na poszerzaniu wiedzy uczestników o dyslalii i jej terapii oraz opóźnionym rozwoju mowy. Resztę ważnych zagadnień logopedycznych winno się rozszerzać na studiach uzupełniających (neurologopedia, surdo, itd).
  Bardzo dokładna była fonetyka ale teraz wiem że to Plus
  Nie było niczego za dużo
  Zapewne wszystkie treści potrzebne były dla zwiększenia świadomości obszaru w jakim logopeda będzie się poruszał, ale niekoniecznie były to treści wymagające "wkucia" do egzaminu.
  wstęp do logopedii, teorie języka
  Nie bylo takich zagadnien
  afazji
  Nauki o języku.
  Teoria zagadnień z językoznawstwa
  Z językoznawstwa
  teorii
  afazji
  Według mnie nie było takich zagadnień, których było za dużo.
  Zagadnien teoretycznych ze wstepu do logopedii
  językoznawstwo
  Studia była zaplanowane tak, że poruszono wszystkie zagadnienia na wystarczającym poziomie.
  Zajęć językoznawczych
  nauka o języku
  nie było takich zagadnień
   
 8. Czym kończyły się studia?
  7 GŁOSÓW
   
  egzaminem
  25 GŁOSÓW
   
  obroną pracy dyplomowej
  1 GŁOS
   
  pracą pisemną teoretyczną
  1 GŁOS
   
  opisem przypadku
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 9. Co chciałaby Pani/chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk? (zachowano oryginalną pisownię)
  Generalnie jestem zadowolona ze studiów podyplomowych z logopedii.
  jestem zadowolona, że studia podjęłam na UMCS-ie. Rewelacyjna p.dr A.Sołtys-Chmielowicz-ogromne zaangażowanie na zajęciach, ogrom wiedzy praktycznej. Ogromny szacunek!
  Byłam oczarowana studiami. Panowała bardzo przyjemna, wręcz rodzinna atmosfera. Dużo zaganień zostało dokładnie omówionych, bardzo wiele godzin poświęcono na praktyki. Studia były realizowane jako specjalność logopedyczna przy kierunku filologia polska (studia 5-letnie,specjalność od drugiego roku, ponad 800 godzin dydaktycznych). Bardzo polecam!
  Myślę, że studenci logopedii, z racji na różnorodność zaburzeń mowy, powinni odbywać praktykę w różnych placówkach, nie tylko oświatowych. Sama odbyłam praktykę w kilku miejscach (szpital, poradnia psych.-pedagog., szkoła integracyjna) i dzięki temu wiedziałam, że chcę pracować z osobami po uszkodzeniach mózgu, co zrealizowałam studiując neurologopedię.
  Bardzo wysoki poziom , wielokierunkowe przygotowanie
  Z perspektywy czasu doceniam solidne przygotowanie z dyslalii- diagnozy, sposobów wywoływania i korygowania zburzonych głosek, mimo, że od początku moja praca jako logopedy związana była z dziećmi niepełnosprawnymi. Studia - logopedia korekcyjna, wtedy nie przygotowały mnie do takiej pracy- do dzisiaj się dokształcam - ale dały mi podstawy, na których ciągle bazuję.
  Moze to, ze albo studia od poczatku beda specjalizacyjne, albo nie mozna oczekiwac przygotowania do wszytskiego na najwyższym poziomie.
  Bardzo cenię udział w praktykach w szpitalach i przychodniach, ponieważ logopedzi pokazali nam wiele różnych przypadków, jak podejść do pacjenta oraz jak wygląda terapia.
  POZIOM WYSOKI
  Bardzo dobrze wspominam ten czas. Zdobyta wiedza, umiejętności i ludzie, którzy przekazywali tajniki pracy logopedy - to wszystko zainspirowało mnie do pogłębiania wiedzy logopedycznej i ukończenia kolejnych studiów podyplomowych, związanych z logopedią. Te studia nauczyły mnie dystansu do siebie i do życia, a teraz praca logopedy daje mi dużo satysfakcji i możliwość pracy na łączonym etacie.
  ciekawe, dużo praktyki.Lecz za krótkie by móc czegoś się dokładnie dowiedzieć.
  Pominięcie niektórych obszarów, taki sam program na logopedii i neurologopedii,
  Brakowalo mi praktyk
  dużo zajęć praktycznych
  Studia była zaplanowane tak, że poruszono wszystkie zagadnienia na wystarczającym poziomie.
  Świetna uczelnia i świetni wykładowcy