wróć do zestawienia uczelni

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

studia magisterskie

placówka publiczna, woj. lubelskie

Wypełnionych ankiet: 16

 1. Jaki etap weryfikacyjny musiała Pani/musiał Pan przejść przed przyjęciem na studia logopedyczne?
  12 GŁOSÓW
   
  rozmowa kwalifikacyjna
  2 GŁOSY
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od audiologa
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od ortodonty
  2 GŁOSY
   
  przedłożenie zaświadczenia logopedycznego o braku wad wymowy
  2 GŁOSY
   
  nie było etapu weryfikacyjnego
  3 GŁOSY
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)oceny na świadectwie, ocena sprawności w obszarze emisji głosu, wykonanie kilku ćwiczeń praktycznych przed komisją weryfikacyjną
  Ukończyłam na tej uczelni ten sam kierunek na poziomie licencjatu, więc nie miałam etapu weryfikacyjnego, osoby które ukończyły logopedię na innych uczelniach lub inny kierunek miały rozmowę kwalifikacyjną
  Przedłożenie dokumentów świadczących o zakończeniu studiów licencjackich na tym samym kierunku..
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie teoretyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  1 GŁOS
  (6%)
   
  3
  8 GŁOSÓW
  (50%)
   
  4
  7 GŁOSÓW
  (44%)
   
  5
   
 3. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie praktyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  1 GŁOS
  (6%)
   
  2
  6 GŁOSÓW
  (38%)
   
  3
  5 GŁOSÓW
  (31%)
   
  4
  4 GŁOSY
  (25%)
   
  5
   
 4. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najlepiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najlepsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  13 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  8 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  10 GŁOSÓW
   
  afazja
  8 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  13 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  3 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  6 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  2 GŁOSY
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)ASD
  Badania słuchu

  TERAPIA

  13 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  7 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  8 GŁOSÓW
   
  afazja
  7 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  13 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  2 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  5 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  2 GŁOSY
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)ASD
  Logorytmika, treningi słuchowe
   
 5. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najsłabiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najsłabsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  1 GŁOS
   
  dyslalia
  1 GŁOS
   
  opóźniony rozwój mowy
  2 GŁOSY
   
  afazja
  5 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  1 GŁOS
   
  niedosłuch
  7 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  4 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  2 GŁOSY
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Zaburzenia głosu
  Autyzm

  TERAPIA

  1 GŁOS
   
  dyslalia
  3 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  2 GŁOSY
   
  afazja
  5 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  1 GŁOS
   
  niedosłuch
  6 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  4 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  3 GŁOSY
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Zaburzenia głosu, emisja głosu
  Autyzm
   
 6. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach? (zachowano oryginalną pisownię)
  Wczesnej interwencji logopedycznej, aac (w większym zakresie), ankyloglosji
  Nie mam uwag
  wczesnej interwencji logopedycznej (niemowlęta)
  Logorytmiki (była tylko jako fakultet dla wybranych osób)
  Zagadnień dotyczących autyzmu
  Wskazówki dot. terapii
  Masaż logopedyczny, porządna anatomia, wibratory logopedyczne, konkrety jak prowadzić dziecko z autyzmem lub ZA
  Zdecydowanie za mało czasu poświęcono na temat emisji głosu w kontekście pracy z pacjentem, a nie samokształcenia
  Zagadnień dotyczących motywacji dziecka podczas terapii
  Terapia orm, terapia dzieci w ramach wwr, terapia manualna, masaż logopedyczny, programowanie rozwoju językowego, norma rozwojowa
  Wiem, że to moje osobiste prefernecje w związku z grupą pacjentów z którymi obecnie pracuję, ale interesowałoby mnie więcej treści o terapii logopedycznej w Stosowanej Analizie Zachowania. Ciekawa by również była praca na konkretnym sprzęcie dotyczącym dobierania i ustawiania aparatów słuchowych. Chociaż to może bardziej na kierunku protetyk słuchu.
  Wczesna interwencja logopedyczna, praca z dziećmi z zespołami genetycznymi
  wczesna interwencja
  AAC, masaży logopedycznych, terapii połykania itp.
  Dyslalia oraz zaburzenia neurologiczne
   
 7. Jakich zagadnień według Pani/Pana było na studiach za dużo? (zachowano oryginalną pisownię)
  Przedmioty typu filozofia, socjologia - niepotrzebne "zapychacze" czasu
  językoznawczych , ale to moje subiektywne odczucie ponieważ ukończyłam wcześniej Filologię Polską - studia magisterskie i zapoznałam się z większością prezentowanych zagadnień, natomiast dla większości studentów może to być zdecydowanie na plus, ( np. z uwagi na wagę tych informacji dla programowania języka).
  Mieliśmy kilka przedmiotów o jąkaniu, prowadząca była zawsze ta sama, na każdym przedmiocie mówiła dokładnie to samo, przedstawiła jedną, wg niej najlepszą metodę terapeutyczną. Straciliśmy wiele godzin na słuchanie zawsze o tym samym.
  Zagadnienia czysto teoretyczne
  Za dużo teorii
  Przygotowanie pedagogiczne do pracy w oświacie
  Praktyk pedagogicznych które w najmniejszym stopniu nie były dostosowane do realnej pracy logopedy
  Audiologia od strony teorytycznej, nauka o języku
  Za dużo było tych niezwiązanych z kierunkiem, m.in.: logika,statystyka. Niektóre przedmioty z augiologii były też nie do końca potrzebne, bo omawialiśmy na nich równania fizyczne, co uważam, że w dzisiejszych czasach jest mało potrzebne z uwagi na to,że do wszystkiego jest program komputerowy, który to liczy.
  Przedmioty typowo ściśle z zakresu audiologii
  pedagogika
  Teorii zaburzeń mowy, opisów klasyfikacji, zagadnień teoretycznych.
  Niedosłuchu
   
 8. Czym kończyły się studia?
  2 GŁOSY
   
  egzaminem
  16 GŁOSÓW
   
  obroną pracy dyplomowej
  0 GŁOSÓW
   
  pracą pisemną teoretyczną
  1 GŁOS
   
  opisem przypadku
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 9. Co chciałaby Pani/chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk? (zachowano oryginalną pisownię)
  Praktyki były na wysokim poziomie, szczególnie z prof. Panasiuk
  Bardzo mocną stroną studiów na kierunku logopedia z ausiologią na umcs jest ogromna ilość godzin praktyk.
  Pracę rozpoczęłam po licencjacie i po 2 latach uzupełniłam studia o II stopień.
  Po ukończeniu UMCS rozpoczęłam studia podyplomowe na innej uczelni i wtedy bardzo doceniłam poziom jaki prezentuje UMCS
  Spotkałam się z sytuacją, że niektóre osoby nie musiały uczęszczać na praktyki, wystarczy że pojawiły się w placówce na kilka godzin i dostawały niezbędne dokumenty do zaliczenia praktyk. Powinien istnieć jakiś system, który nie dopuszczałby do takich sytuacji. Oprócz tego, studia magisterskie powinny rozwijać wiedzę ze studiów licencjackich, a w moim przypadku tak nie było. Przedmioty na studiach magisterskich były bardzo podobne do tych na studiach licencjackich.
  Wykładowcami powinni być praktycy-logopedzi. Skończyłam 5 lat studiów i musiałam się sporo dokształcić na szkoleniach. Przykre to, że kończąc studia nie jesteśmy przygotowani do pracy na tyle na ile nam obiecywano.
  Bardzo mało praktyk typowo logopedycznych, zupełny brak praktyk audiologicznych, chociaż w temacie audiologii wykonywaliśmy dużo badań, jednak wszystkie na sobie nawzajem, nie na pacjentach. Praktyki były skupione na przygotowaniu pedagogicznym (obserwacja zajęć dydaktycznych w szkołach), typowo logopedyczne były realizowane w dużo mniejszym wymiarze. Nie mniej na uczelni wykładają prawdziwi specjaliści, zawsze chętni do udzielenia wsparcia i podzielenia się wiedzą. To zdecydowanie najmocniejsza strona tej uczelni.
  Przy zachowaniu obecnej liczby godzin teoretycznych korzystniejsze byłoby zwiększenie zajęć praktycznych, polegających na prowadzeniu terapii, a nie przygotowywaniu konspektow.
  Lublin-kolebka polskiej logopedii :)
  Braki jakie obseruję u siebie, jeśli chodzi o przygotowanie do diagnozy i terapii konkretnego zaburzenia wynika raczej z moich niedociągnięć, ponieważ treści były przekazywane w zakresie każdej z wyminionych.
  Słaba organizacja praktyk - wszystko na głowie studenta, zazwyczaj brak chęci przyjęcia na praktyki przed praktykodawcę. Przydałyby się umowy uczelni z praktykodawcą.
  Świetna atmosfera. Bardzo pomocna kadra, dużo praktyk, ale przede wszystkim skupienie na oświacie, mało praktyk w służbach zdrowia itp.
  Więcej zajęć praktycznych
   

Wypełnionych ankiet: 18

 1. Jaki etap weryfikacyjny musiała Pani/musiał Pan przejść przed przyjęciem na studia logopedyczne?
  14 GŁOSÓW
   
  rozmowa kwalifikacyjna
  1 GŁOS
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od audiologa
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od ortodonty
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia logopedycznego o braku wad wymowy
  3 GŁOSY
   
  nie było etapu weryfikacyjnego
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)egzamin pisemny i ustny z języka polskiego
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie teoretyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  2 GŁOSY
  (11%)
   
  3
  11 GŁOSÓW
  (61%)
   
  4
  5 GŁOSÓW
  (28%)
   
  5
   
 3. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie praktyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  3 GŁOSY
  (17%)
   
  2
  9 GŁOSÓW
  (50%)
   
  3
  3 GŁOSY
  (17%)
   
  4
  3 GŁOSY
  (17%)
   
  5
   
 4. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najlepiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najlepsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  15 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  9 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  12 GŁOSÓW
   
  afazja
  7 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  8 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  5 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  9 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne

  TERAPIA

  14 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  10 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  14 GŁOSÓW
   
  afazja
  4 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  6 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  5 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  6 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 5. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najsłabiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najsłabsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  2 GŁOSY
   
  dyslalia
  4 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  3 GŁOSY
   
  afazja
  6 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  5 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  9 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  6 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  2 GŁOSY
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Wczesna interwencja logopedyczna
  Dyzartria, zab. mowy w autyzmie

  TERAPIA

  3 GŁOSY
   
  dyslalia
  5 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  3 GŁOSY
   
  afazja
  5 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  5 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  10 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  8 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  2 GŁOSY
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Wczesna interwencja logopedyczna
  Dyzartria, autyzm, dysfagia
   
 6. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach? (zachowano oryginalną pisownię)
  Praktyki
  Nie dowiedziałam się jak wygląda praca w różnych placówkach pod kątem dokumentacji (i regulującej pracę, i tej tworzonej przez logopedę), a także zabrakło zajęć o AAC. Poznałam mało konkretnych metod stosowanych w terapii, materiał skupiał się przede wszystkim na teorii i opisie zaburzeń, mniej natomiast na samej pracy terapeutycznej.
  Wczesna interwencja logopedyczna, psychologia kliniczna, praca z rodziną,
  Dysfagia, dyzartria, rozwijanie komunikacji w autyzmie, zróżnicowane metody wywoływania głosek
  Praktycznych metod terapii.
  Zagadnień dotyczących opóźnionego rozwoju mowy
  Omówienia diagnozy i terapii w zaburzeniach ze spektrum, w wadach genetycznych. Masaż logopedyczny.
  Diagnoza i terapia autyzmu
  wczesnej interwencji
  Dysfagia, AAC
  Aac, ćwiczeń lgopedycznych obwodowych, pracy z karmieniem u dzieci z pegiem, sondą
  Zaburzenia karmienia, opieka neonatologiczna, dysfagia, ortodoncja w logopedii
  Afazja, autyzm
  Komunikacji alternatywnej, wiedzy o metodach pracy z niepełnosprawnymi dziećmi
  Więcej praktycznych zajęć, otrzymania pacjenta "do rąk".
  terapia jąkania, autyzm, tworzenia własnych pomocy do zajęć
  anatomia, ortodoncja
  Zagadnień typowo praktycznych. ORM, autyzmu! Podejścia interdyscyplinarnego, zagadnień z SI, terapii MPD. Znaczenia fizjoterapii, niedosłuchy programowanie terapii. Zdecydowanie wolałabym więcej praktyki.
   
 7. Jakich zagadnień według Pani/Pana było na studiach za dużo? (zachowano oryginalną pisownię)
  Fonetyka
  Praktyki z dyslalii, które nic nie wnosiły
  Przedmiotów dodatkowych zamiast większego nacisku na terapię
  językoznawstwa
  Nie było takich zagadnień
  Dyzartria
  Psychoatrii(anoreksji, alkoholizmu, schizofrenii)
  Lingwistycznych
  niczego nie było za dużo
  Teorii,z ktorej nie korzystałam w codziennej pracy
  Teoretycznych wynikających bardziej z zagadnień językoznawstwa niż logopedii.
   
 8. Czym kończyły się studia?
  4 GŁOSY
   
  egzaminem
  15 GŁOSÓW
   
  obroną pracy dyplomowej
  2 GŁOSY
   
  pracą pisemną teoretyczną
  5 GŁOSÓW
   
  opisem przypadku
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Praca mgr mogła być z literaturoznawstwa, językoznawstwa lub logopedii
   
 9. Co chciałaby Pani/chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk? (zachowano oryginalną pisownię)
  Niektóre praktyki nie miały sensu - oglądanie jednego z wykładowców, który przez całe zajęcia dyktuje dziecku słowa, które ma powtarzać, były mało pouczające (nie wspominając o tym, że wręcz współczuło się pacjentowi...).
  Praktyki tylko dyslalia co zupełnie nie uczy zawodu
  Konieczne pokazanie metod w praktyce. Przygotowanie do terapii afazji bez zarzutu, praktyki u prof. Panasiuk zachwycały.
  Dzięki połączeniu studiów 5 letnich - filologii polskiej i logopedii (jedna ze specjalności na filologii) studia dały solidna bazę językoznawczą, czego już nie było w kolejnych rocznicach (3+2)
  Bardzo dobre przygotowanie do pracy, którą można podjąć zaraz po zakończeniu studiów, a większość z nas pracowała już w trakcie studiów.
  Za moich czasów za mało praktyk. Brak weryfikacji kandydatów, co skutkowało studentami logopedii z wadami wymowy
  Zajęcia i praktyki były zróżnicowane.
  Najwiecej umiejętności praktycznych wyniosłam podczas pracy w pracowni logopedycznej z pacjentem dr panasiuk. Brakowało mi ćwiczeń praktykami, którzy aktualizują swoje narzędzia pracy terapeutycznej i posługują się najnowszymi metodami.
  Brak praktyk w szpitalach to minus. Za mało praktyki i rozwiązań praktycznych.
  Wtedy mało było poświęcone czasu na pomoce, ale i pomocy było znacznie mniej.
  Brakowało mi nadzoru po rozpoczęciu pracy, formy stażu pod okiem specjalisty lub jakiejś formy konsultacji chociaż w pierwszym roku pracy
  Same zajęcia bardzo profesjonalne, część zajęć odbywała się zdalnie, poprzez wykłady przez skype. Brakowało mi kontaktu bezpośredniego z osobami prowadzącymi zajęcia zdalnie. Praktyki były trochę mało praktyczne (brakowało mi samodzielności na praktykach, głównie polegało to na przyglądaniu się pracy logopedy niż na samodzielnej pracy).
  Zbyt mało praktycznego przygotowania do zawodu
  żeby czuć się pewniej w zawodzie zdecydowałam się na studia podyplomowe: neurologopedia (2000) i surdologopedia (2001).