wróć do zestawienia uczelni

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

studia licencjackie

placówka publiczna, woj. lubelskie

Wypełnionych ankiet: 9

 1. Jaki etap weryfikacyjny musiała Pani/musiał Pan przejść przed przyjęciem na studia logopedyczne?
  9 GŁOSÓW
   
  rozmowa kwalifikacyjna
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od audiologa
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od ortodonty
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia logopedycznego o braku wad wymowy
  0 GŁOSÓW
   
  nie było etapu weryfikacyjnego
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie teoretyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  1 GŁOS
  (11%)
   
  3
  3 GŁOSY
  (33%)
   
  4
  5 GŁOSÓW
  (56%)
   
  5
   
 3. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie praktyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  1 GŁOS
  (11%)
   
  2
  3 GŁOSY
  (33%)
   
  3
  4 GŁOSY
  (44%)
   
  4
  1 GŁOS
  (11%)
   
  5
   
 4. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najlepiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najlepsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  7 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  3 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  8 GŁOSÓW
   
  afazja
  7 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  8 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  3 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  4 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne

  TERAPIA

  6 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  3 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  8 GŁOSÓW
   
  afazja
  6 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  8 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  3 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  4 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 5. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najsłabiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najsłabsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  2 GŁOSY
   
  dyslalia
  4 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  0 GŁOSÓW
   
  afazja
  1 GŁOS
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  1 GŁOS
   
  niedosłuch
  5 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  3 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  2 GŁOSY
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Dysfagia, laryngektomia, rozczepy
  Autyzm

  TERAPIA

  2 GŁOSY
   
  dyslalia
  4 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  0 GŁOSÓW
   
  afazja
  1 GŁOS
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  1 GŁOS
   
  niedosłuch
  6 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  3 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  2 GŁOSY
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Autyzm
  Wczesna interwencja logopedyczna, trening jedzenia
   
 6. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach? (zachowano oryginalną pisownię)
  Dobrze opracowanych zagadnień z dyslalii
  Z logopedii klinicznej czyli dysfagia, laryngektomia, rozczepy oraz autyzmu i Aspergera
  Logorytmika
  Moim zdaniem brakowało praktyki, a mianowicie ćwiczenia, które powinny obejmować przede wszystkim zajęcia praktyczne, kończyły się na teorii. Brakowało analizy narzędzi diagnostycznych dostępnych na rynku i fizycznego dostępu do pomocy.
  ORM
  Brakowało mi zagadnień z zakresu wczesnej interwencji logopedycznej.
  Terapia logopedyczna w autyzmie, wczesna interwencja logopedyczna, norma rozwoju językowego dziecka (szerzej i dokładniej omówiona)
  Wczesna interwencja logopedyczna, terapia jedzenia i karmienia, terapia osób z autyzmem
  Mutyzm wybiórczy
   
 7. Jakich zagadnień według Pani/Pana było na studiach za dużo? (zachowano oryginalną pisownię)
  Nie da się powiedzieć, ze czegoś za dużo
  Z audiologii, ale zajęcia odbywały się online , nie było pracy na sprzętach i na pacjentach
  Na studiach wiele czasu poświęcono zaburzeniom słuchu, badaniom audiologicznym, co w pewnym momencie przytłaczało podstawowa wiedzę logopedyczna, chociażby w zakresie najczęstszych zaburzeń np. Dyslalii.
  Audiologia od strony podstaw teoretycznych (logarytmy itp.)
  Za dużo nie było niczego. Obszernie omówiony temat audiologii, niedosłuchów, wychowania słuchowego, metod diagnozy i Terapii, ale absolutnie nie za dużo.
   
 8. Czym kończyły się studia?
  1 GŁOS
   
  egzaminem
  9 GŁOSÓW
   
  obroną pracy dyplomowej
  0 GŁOSÓW
   
  pracą pisemną teoretyczną
  1 GŁOS
   
  opisem przypadku
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 9. Co chciałaby Pani/chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk? (zachowano oryginalną pisownię)
  Polecam studia na tym kierunku w Lublinie, jest tu szereg specjalistów mocni angażujących się w życie uczelni
  Na studiach była dobrze omówiona dyslalia, ale brakowało pacjentów na których byśmy się uczyli. Zajęcia z audiologii odbywały się online (z kajetanami) , nie było pacjentów i nie ćwiczyliśmy na sprzęcie
  Praktyk było dużo do wyrobienia, natomiast ciężko było się gdziekolwiek dostać. Specjaliści nie są otwarci na współpracę z początkującymi logopedami stąd problem porządnych obserwacji pod okiem dobrych specjalistow. Podejście wykładowców, ich pasja i zaangażowanie wyrabia podczas studiów podejście holistyczne do pacjenta, otwarcie i chęć pracy, dokształcania się. Uczelnia lubelska jest jak rodzina. Profesjonalizm jest tu bardzo duży. Brakuje jednak ćwiczeń praktycznych w tych najbardziej podstawowych zaburzeniach.
  Kierunek traktowany na równi ze słabymi studiami podyplomowymi i online
  Studia była na bardzo wysokim poziomie, o czym świadczy mój powrót na tę Uczelnię na studia podyplomowe. Wykładowcy byli doskonale przygotowani do zajęć, starali się odpowiednio przygotować nas do wykonywania zawodu logopedy.
  Więcej praktyk zawodowych, mniej pedagogicznych
  Rewelacyjna kadra ludzi z ogromną wiedzą, pasja i podejściem do studenta. Później jeszcze studiowałam na dwóch uczelniach i nigdzie nie spotkałam się z czymś tak fantastycznym.
   

Wypełnionych ankiet: 5

 1. Jaki etap weryfikacyjny musiała Pani/musiał Pan przejść przed przyjęciem na studia logopedyczne?
  4 GŁOSY
   
  rozmowa kwalifikacyjna
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od audiologa
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od ortodonty
  1 GŁOS
   
  przedłożenie zaświadczenia logopedycznego o braku wad wymowy
  1 GŁOS
   
  nie było etapu weryfikacyjnego
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie teoretyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  1 GŁOS
  (20%)
   
  3
  1 GŁOS
  (20%)
   
  4
  3 GŁOSY
  (60%)
   
  5
   
 3. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie praktyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  1 GŁOS
  (20%)
   
  2
  1 GŁOS
  (20%)
   
  3
  2 GŁOSY
  (40%)
   
  4
  1 GŁOS
  (20%)
   
  5
   
 4. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najlepiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najlepsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  5 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  3 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  2 GŁOSY
   
  afazja
  1 GŁOS
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  3 GŁOSY
   
  niedosłuch
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne

  TERAPIA

  5 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  3 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  2 GŁOSY
   
  afazja
  1 GŁOS
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  2 GŁOSY
   
  niedosłuch
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 5. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najsłabiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najsłabsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  2 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  1 GŁOS
   
  afazja
  4 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  0 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  3 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  4 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne

  TERAPIA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  2 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  2 GŁOSY
   
  afazja
  3 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  1 GŁOS
   
  niedosłuch
  4 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  3 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 6. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach? (zachowano oryginalną pisownię)
  Metodologii
  Terapii afazji dziecięcej alalii
  Afazja dziecięca praktyki zawodowe
  zbyt mało ćwiczeń
   
 7. Jakich zagadnień według Pani/Pana było na studiach za dużo? (zachowano oryginalną pisownię)
  Teorii zaburzeń mowy.
  Schizofazji
  Treści dotyczących zawodu logopedy
   
 8. Czym kończyły się studia?
  0 GŁOSÓW
   
  egzaminem
  3 GŁOSY
   
  obroną pracy dyplomowej
  1 GŁOS
   
  pracą pisemną teoretyczną
  1 GŁOS
   
  opisem przypadku
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 9. Co chciałaby Pani/chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk? (zachowano oryginalną pisownię)
  Praktyki powinny odbywać się poza terenem uczelni w miejscach nadzorowanych przez opiekunów stażu np. Poradnie, szpitale