wróć do zestawienia uczelni

Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu

studia podyplomowe

placówka niepubliczna, woj. dolnośląskie

Wypełnionych ankiet: 4

 1. Jaki etap weryfikacyjny musiała Pani/musiał Pan przejść przed przyjęciem na studia logopedyczne?
  4 GŁOSY
   
  rozmowa kwalifikacyjna
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od audiologa
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od ortodonty
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia logopedycznego o braku wad wymowy
  0 GŁOSÓW
   
  nie było etapu weryfikacyjnego
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie teoretyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  1 GŁOS
  (25%)
   
  1
  1 GŁOS
  (25%)
   
  2
  1 GŁOS
  (25%)
   
  3
  1 GŁOS
  (25%)
   
  4
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  5
   
 3. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie praktyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  2 GŁOSY
  (50%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  2 GŁOSY
  (50%)
   
  3
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  4
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  5
   
 4. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najlepiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najlepsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  3 GŁOSY
   
  dyslalia
  2 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  2 GŁOSY
   
  afazja
  0 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  1 GŁOS
   
  niedosłuch
  2 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne

  TERAPIA

  3 GŁOSY
   
  dyslalia
  1 GŁOS
   
  opóźniony rozwój mowy
  1 GŁOS
   
  afazja
  0 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  1 GŁOS
   
  niedosłuch
  2 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 5. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najsłabiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najsłabsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  1 GŁOS
   
  dyslalia
  2 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  1 GŁOS
   
  afazja
  3 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  2 GŁOSY
   
  niedosłuch
  2 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  2 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne

  TERAPIA

  1 GŁOS
   
  dyslalia
  3 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  2 GŁOSY
   
  afazja
  3 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  2 GŁOSY
   
  niedosłuch
  2 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  2 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 6. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach? (zachowano oryginalną pisownię)
  Przekazywania praktycznej wiedzy, pokazywania warsztatu pracy, informacji jak diagnozować
  Z zakresu karmienia terapeutycznego oraz wspomagających/alternatywnych metod komunikacji
  Brakowało mi warsztatu na temat jak zabrać się za pracę logopedy i od czego zacząć. Czułam, że z każdego tematu było poruszone "coś", ale żadnych konkretów.
  Przede wszystkim wiedzy praktycznej, co wynikało prawdopodobnie z potrzeby podania wiedzy teoretycznej. Praktyki nie zaspokoiły mojej potrzeby poznania technik pracy z pacjentami. Niemniej uważne podejście do studiów, przystąpienie do pracy zaraz po nich, pozwoliły mi oypracować własne pomysły i techniki. Nadal jednak mam ogromną potrzebę szkoleń.
   
 7. Jakich zagadnień według Pani/Pana było na studiach za dużo? (zachowano oryginalną pisownię)
  Zagadnień z zakresy psychologii, pedagogiki, dysleksji- dla pedagoga terapeuty pedagogicznego nie były to nowe rzeczy, dodatkowo często prowadzący opierali się na przestarzałych materiałach, z których już nikt nie korzysta lub które są nieaktualne. Bardzo dużo o autyzmie
  Dyslalii
  Chyba teorii psychologii, przynajmniej na studiach podyplomowych, gdzie wielu z nas to już nauczyciele i pedagodzy oraz inni specjaliści.
   
 8. Czym kończyły się studia?
  0 GŁOSÓW
   
  egzaminem
  4 GŁOSY
   
  obroną pracy dyplomowej
  0 GŁOSÓW
   
  pracą pisemną teoretyczną
  1 GŁOS
   
  opisem przypadku
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 9. Co chciałaby Pani/chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk? (zachowano oryginalną pisownię)
  Praktyki odbywają się w prywatnych gabinetach prowadzących zajęcia, ponieważ biorą za zajęcia pieniądze student jak intruz ma siedzieć w kącie sali i udawać, że go nie ma. Praktyki w poradni odbyły się u pani, która nie umówiła w tym dniu klientów i pokazywała programy multimedialne, które student może sobie kupić. Na praktyki do przedszkola dla autystów studenci byli zapraszani w dni, kiedy nie było tam logopedy. Zajęcia z dyslalii czysto teoretyczne, studenci mieli zrobić swój arkusz wyrazowy, który nie został sprawdzony i nigdy nie był im oddany. Zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyki na bardzo niskim poziomie. Na duży plus należy tylko zapisać zajęcia z logorytmiki i wczesnej interwencji logopedycznej- dużo praktycznej wiedzy, forma warsztatowa.
  "Za realizację praktyk odpowiada osoba, która sama z tych praktyk czerpie zysk - prowadzi dwie placówki edukacyjne, w których odbycie praktyk jest obowiązkowe. Podczas zajęć niektórzy wykładowcy prezentowali więcej swoich poglądów politycznych niż merytorycznej wiedzy."
  Uważam, że na studiach powinien być przedmiot przygotowaniado pracy nauczyciela. Jak praca wyglada w przedszkolu, szkole, poradni, szpitalu. Od czego zacząć, co robićz dzieckiem we wrześniu, jak ustaliś plan działania itp. itd. Raczej niejestem zadowolona zuczelni, ani przygotowania jej do kierunku logopedia. Oczywiście były wykładowcy, którzy na dobrym poziomie przekazywali nam wiedze, ale kilku też, którzy nie nadawali się już do tego kompletnie.
  Po studiach zakończonych solidnym przygotowaniem obszernej pracy dyplomowej (to doświadczenie, uważam, było niezbędne do powtórzenia istotnych obszarów z dziedziny logopedii i spektrum tej nauki, ale także uporządkowało moją wiedzę; pozwoliło mi budować warsztat zaraz po podjęciu pracy w charakterze logopedy)
   

Wypełnionych ankiet: 8

 1. Jaki etap weryfikacyjny musiała Pani/musiał Pan przejść przed przyjęciem na studia logopedyczne?
  7 GŁOSÓW
   
  rozmowa kwalifikacyjna
  2 GŁOSY
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od audiologa
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od ortodonty
  2 GŁOSY
   
  przedłożenie zaświadczenia logopedycznego o braku wad wymowy
  1 GŁOS
   
  nie było etapu weryfikacyjnego
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Ankieta, test
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie teoretyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  1 GŁOS
  (13%)
   
  2
  2 GŁOSY
  (25%)
   
  3
  2 GŁOSY
  (25%)
   
  4
  3 GŁOSY
  (38%)
   
  5
   
 3. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie praktyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  1 GŁOS
  (13%)
   
  2
  2 GŁOSY
  (25%)
   
  3
  2 GŁOSY
  (25%)
   
  4
  3 GŁOSY
  (38%)
   
  5
   
 4. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najlepiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najlepsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  6 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  6 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  2 GŁOSY
   
  afazja
  2 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  1 GŁOS
   
  niedosłuch
  2 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne

  TERAPIA

  6 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  6 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  1 GŁOS
   
  afazja
  2 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  2 GŁOSY
   
  niedosłuch
  2 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 5. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najsłabiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najsłabsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  1 GŁOS
   
  dyslalia
  2 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  2 GŁOSY
   
  afazja
  3 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  4 GŁOSY
   
  niedosłuch
  4 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  4 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne

  TERAPIA

  1 GŁOS
   
  dyslalia
  2 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  2 GŁOSY
   
  afazja
  4 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  3 GŁOSY
   
  niedosłuch
  4 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  4 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 6. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach? (zachowano oryginalną pisownię)
  APD, zaburzenia neurologiczne
  Diagnoza i terapia surdologiczna
  Szczegółowe omówienie diagnozy i terapii jękania.
  Wiecej działań i informacji praktycznych
  Etapy terapii logopedycznej
  Praktyki i praktyków!
   
 7. Jakich zagadnień według Pani/Pana było na studiach za dużo? (zachowano oryginalną pisownię)
  Nie było takich zagadnień; bardzo dobre podstawy z zakresu językoznawstwa, psychologii dzieci i młodzieży, anatomii i fizjologii głosu, szczegółowe omówienie zaburzeń i wad wymowy (oprócz jękania). Dużo zajęć praktycznych w różnych placówkach i ośrodkach wskazanych przez DSWE.
  Trochę zagadnień z fonetyki
  Poświęcano czas na zagadnienia, do których i tak trzeba mieć ukończone certyfikowane szkolenia.
   
 8. Czym kończyły się studia?
  2 GŁOSY
   
  egzaminem
  7 GŁOSÓW
   
  obroną pracy dyplomowej
  2 GŁOSY
   
  pracą pisemną teoretyczną
  1 GŁOS
   
  opisem przypadku
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 9. Co chciałaby Pani/chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk? (zachowano oryginalną pisownię)
  Więcej praktyk dotyczących różnych zaburzeń mowy
  System praktyk prowadzonych w ośrodku dla dzieci był bardzo ciekawy, bezpośredni. Na studiach zabrakło tematów, które wydawały się prowadzącym najłatwiejsze - korekty wad wymowy. Od razu dostałyśmy informację, że bez następnego stopnia specjalizacji nasza wiedza będzie niepełna. (neuro)
  Praktyki odbyłam we Wrocławiu, w różnych ośrodkach terapeutycznych. Uwazam, że była to dla mnie najlepsza lekcja praktyczna przyszłej pracy.
  Na pewno byłabym bardziej dociekliwa i drążyłabym wiele tematów. Ogólnie uważam, że ukończenie studiów dało mi tytuł, na resztę musiałam/muszę pracować sama. Pamiętam, że w czerwcu broniłam pracę dyplomową, a we wrześniu zaczynałam pracę jako logopeda. Wakacje spędziłam na intensywnej nauce;)