wróć do zestawienia uczelni

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

studia podyplomowe

placówka publiczna, woj. kujawsko-pomorskie

Wypełnionych ankiet: 4

 1. Jaki etap weryfikacyjny musiała Pani/musiał Pan przejść przed przyjęciem na studia logopedyczne?
  4 GŁOSY
   
  rozmowa kwalifikacyjna
  4 GŁOSY
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od audiologa
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od ortodonty
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia logopedycznego o braku wad wymowy
  0 GŁOSÓW
   
  nie było etapu weryfikacyjnego
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie teoretyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  2 GŁOSY
  (50%)
   
  3
  2 GŁOSY
  (50%)
   
  4
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  5
   
 3. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie praktyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  1 GŁOS
  (25%)
   
  1
  1 GŁOS
  (25%)
   
  2
  2 GŁOSY
  (50%)
   
  3
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  4
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  5
   
 4. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najlepiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najlepsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  2 GŁOSY
   
  dyslalia
  1 GŁOS
   
  opóźniony rozwój mowy
  0 GŁOSÓW
   
  afazja
  1 GŁOS
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  0 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne

  TERAPIA

  2 GŁOSY
   
  dyslalia
  1 GŁOS
   
  opóźniony rozwój mowy
  0 GŁOSÓW
   
  afazja
  0 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  0 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 5. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najsłabiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najsłabsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  1 GŁOS
   
  dyslalia
  2 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  3 GŁOSY
   
  afazja
  2 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  3 GŁOSY
   
  niedosłuch
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  2 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne

  TERAPIA

  1 GŁOS
   
  dyslalia
  2 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  3 GŁOSY
   
  afazja
  1 GŁOS
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  2 GŁOSY
   
  niedosłuch
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  2 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 6. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach? (zachowano oryginalną pisownię)
  Za mało było zagadnień praktycznych, za mało obserwacji dzieci. Wiele rzeczy musiałam samodzielnie zweryfikować w pierwszym roku pracy. Znałam teoretycznie wady wymowy, ale praktycznie nie wiedziałam czy będę w stanie je rozpoznać na "żywym" dziecku.
  Konkretnych informacji co i jak należy zbadać, jak powinien wyglądać wywiad logopedyczny, jakich narzędzi używać przy diagnozie, jak programować terapię, jak pracować z poszczególnymi wadami wymowy.
  Wszystkich, brakowało głównie rzeczy związanych z diagnozą, które przez 2 lata nie pojawiły się. Studia a raczej ich niski poziom zszokowały mnie. Nie pojawiło się nic na temat etapów terapii.
  1.zagadnień formalnych dotyczących pracy logopedy 2. Diagnozy 3. Przeprowadzenia przypadkowego wywiadu z rodzicem (zajęcia praktyczne a nie teoretyczne)
   
 7. Jakich zagadnień według Pani/Pana było na studiach za dużo? (zachowano oryginalną pisownię)
  Za dużo było zbędnej teorii, szczególnie związanej z ogólnymi zagadnieniami pedagogiki.
  Bardzo dużo teorii dotyczącej budowy narządów mowy oraz etapów rozwoju mowy dziecka. Za dużo teorii za mało konkretów do praktycznej pracy
  Całe 2 lata były poświęcone zagadnieniom związanym z autyzmem, zdecydowanie za dużo było fonetyki.
  1.dialektyka 2. Gramatyka, głównie fonetyka
   
 8. Czym kończyły się studia?
  0 GŁOSÓW
   
  egzaminem
  4 GŁOSY
   
  obroną pracy dyplomowej
  0 GŁOSÓW
   
  pracą pisemną teoretyczną
  2 GŁOSY
   
  opisem przypadku
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 9. Co chciałaby Pani/chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk? (zachowano oryginalną pisownię)
  Zajęcia były ciekawe i dobrze przygotowane, odbywały się jednak w piątki i soboty, co bardzo utrudnia ło, musiałam brać w każdy piątek dzień urlopu. Dodatkowo ustalono praktyki na czwartek i części z nich nie odbyłam, bo nie mogłam przyjeżdżać ze względu na pracę. Udało mi się jednak przepisać część praktyk ze studiów licencjackich.
  Wiele przedmiotów miało treści które się pokrywały, często nie było mowy o konkretach dotyczących danego przedmiotu, a w kółko poruszane były te same podstawowe treści. Wszystkiego musiałam tak na prawdę nauczyć się sama kiedy zaczęłam pracę. Szukałam informacji jak badać dzieci, jak prowadzić terapię.
   

Wypełnionych ankiet: 7

 1. Jaki etap weryfikacyjny musiała Pani/musiał Pan przejść przed przyjęciem na studia logopedyczne?
  7 GŁOSÓW
   
  rozmowa kwalifikacyjna
  4 GŁOSY
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od audiologa
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od ortodonty
  1 GŁOS
   
  przedłożenie zaświadczenia logopedycznego o braku wad wymowy
  0 GŁOSÓW
   
  nie było etapu weryfikacyjnego
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie teoretyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  1 GŁOS
  (14%)
   
  2
  1 GŁOS
  (14%)
   
  3
  5 GŁOSÓW
  (71%)
   
  4
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  5
   
 3. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie praktyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  2 GŁOSY
  (29%)
   
  1
  1 GŁOS
  (14%)
   
  2
  1 GŁOS
  (14%)
   
  3
  2 GŁOSY
  (29%)
   
  4
  1 GŁOS
  (14%)
   
  5
   
 4. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najlepiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najlepsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  6 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  3 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  0 GŁOSÓW
   
  afazja
  1 GŁOS
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  1 GŁOS
   
  niedosłuch
  2 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne

  TERAPIA

  6 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  3 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  0 GŁOSÓW
   
  afazja
  1 GŁOS
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  0 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 5. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najsłabiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najsłabsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  2 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  5 GŁOSÓW
   
  afazja
  4 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  3 GŁOSY
   
  niedosłuch
  3 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  4 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne

  TERAPIA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  2 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  5 GŁOSÓW
   
  afazja
  4 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  4 GŁOSY
   
  niedosłuch
  4 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  4 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 6. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach? (zachowano oryginalną pisownię)
  Praktyki; niektórzy prowadzący nie chcieli dzielić się swoją wiedzą - bardzo ostrożnie podawali studentom materiał.
  Szczegółowe przedstawienie narzędzi do diagnozy dostępnych na rynku. Pokazanie każdego i omówienie wad i zalet. Pokazanie sposobów miejsc gdzie można i warto poszerzać wiedzę z poszczególnych specjalizacji logopedycznych. Pokazanie jak ważna jest współpraca z innymi specjalistami podczas terapii, aby nie działać jedynie objawowo. Umożliwienie nawiązania współpracy z lokalnymi specjalistami poprzez ich prezentację na zajęciach.
  rzetelnych praktyk, aspektów związanych z biologią , neurobiologią, pracą z dzieckiem z niedosłuchem oraz wytłumaczeniem neurologopedii, a nie odczytywaniem notatek prowadzących
  Na etapie tylko logopedii, bez zrobienia specjalizacji brakowało mi przede wszystkim omówienia zagadnień związanych z niepłynnością mówienia. Nie otrzymałam wsparcia jeśli chodzi o terapię osób jąkających się.
  SLI
   
 7. Jakich zagadnień według Pani/Pana było na studiach za dużo? (zachowano oryginalną pisownię)
  Niczego nie było za dużo. Czuję raczej niedosyt.
  Zdecydowanie zbyt dużo godzin zajęć z wykładowcami teoretykami, które nigdy nie mają odzwierciedlenia w praktycznej pracy logopedy.
  fonetyki, czasu poświęconego na przedmioty związane z językiem polskim oraz spotkań z wykładowcami, których przedmioty nic nie wniosły - balbutologopedia, surdologopedia
  Z zakresu neurologii. Na pierwszym etapie logopedii należałoby się skupić na podstawach, na umiejętności diagnozowania i prowadzenie terapii "u podstaw".
   
 8. Czym kończyły się studia?
  2 GŁOSY
   
  egzaminem
  7 GŁOSÓW
   
  obroną pracy dyplomowej
  1 GŁOS
   
  pracą pisemną teoretyczną
  1 GŁOS
   
  opisem przypadku
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 9. Co chciałaby Pani/chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk? (zachowano oryginalną pisownię)
  Zdecydowanie zmieniłabym sposób w jaki odbywa się praktyki. Podczas odbywania praktyk mogłam najczęściej tylko przyglądać się jak prowadzone są zajęcia przez logopedę. Wprowadzilabym obowiązek czynnego uczestnictwa prowadzenia w zajęciach przez słuchaczy. Systematyczne i obowiazkowe uczestniczenie podczas diagnoz logopedycznych, od których zależy przecież prawidłowe konstruowanie terapii. Umożliwienie odbywania praktyk w przystosowanym do tego miejscu, gdzie słuchacze mieliby obowiązek zapoznania się z dokumentacją pacjenta oraz omawianie przypadków w szerszym gronie z opiekunem praktyk. Szczególnej uwadze podlega również poprawa warunków lokalowych podczas zajęć na Wydziale Filologii (stan w 2013 roku - ciasne, małe pomieszczenie)
  Z przykrością muszę stwierdzić, że oprócz nauki o seplenieniu i reraniu, studia nie przygotowały mnie kompletnie do pracy w zawodzie. Konieczne było rozpoczęcie kolejnych studiów podyplomowych z lepszą kadrą , o większym doświadczeniu i wiedzy z Lublina. Praktyki polegały na oglądaniu dzieci w szkole specjalnej, jedna wizyta w hospicjum oraz oglądanie kolorujących dzieci rysunki w szkole podstawowej.
  Pobyt u niektórych wykładowców na zajęciach był stratą czasu. Praktyki u ....... nie wniosły nic, podobnie jak przedmiot prowadzony przez nią a dotyczący warsztatu logopedy. Solidne podstawy zawodu dały mi Panie: Marasz i Pokojska, dzięki którym potrafiłam zdiagnozować dzieci i poprowadzić terapię dyslalii. Tak naprawdę dopiero trzy kolejne specjalizacje i praca w przychodni, gdzie przekrój pacjentów jest ogromny ugruntował moje poczucie bycia dobrym logopedą.
  Praktyki są bardzo ważne i należy je odbywać systematycznie i brać je na poważnie.