wróć do zestawienia uczelni

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

studia magisterskie

kierunek Filologia polska specjalność logopedia

placówka publiczna, woj. kujawsko-pomorskie

Wypełnionych ankiet: 2

 1. Jaki etap weryfikacyjny musiała Pani/musiał Pan przejść przed przyjęciem na studia logopedyczne?
  0 GŁOSÓW
   
  rozmowa kwalifikacyjna
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od audiologa
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od ortodonty
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia logopedycznego o braku wad wymowy
  2 GŁOSY
   
  nie było etapu weryfikacyjnego
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie teoretyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  2 GŁOSY
  (100%)
   
  3
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  4
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  5
   
 3. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie praktyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  1 GŁOS
  (50%)
   
  2
  1 GŁOS
  (50%)
   
  3
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  4
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  5
   
 4. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najlepiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najlepsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  2 GŁOSY
   
  dyslalia
  1 GŁOS
   
  opóźniony rozwój mowy
  0 GŁOSÓW
   
  afazja
  0 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  0 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne

  TERAPIA

  2 GŁOSY
   
  dyslalia
  1 GŁOS
   
  opóźniony rozwój mowy
  0 GŁOSÓW
   
  afazja
  0 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  0 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 5. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najsłabiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najsłabsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  0 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  2 GŁOSY
   
  afazja
  2 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  1 GŁOS
   
  niedosłuch
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne

  TERAPIA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  0 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  2 GŁOSY
   
  afazja
  2 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  2 GŁOSY
   
  niedosłuch
  2 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  2 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 6. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach? (zachowano oryginalną pisownię)
  Praktyki (za mało), jąkanie, afazje, masaż logopedyczny, techniki pedagogiczne (metoda dobrego startu, Weronika Sherborne), podstawy języka migowego, autyzm, podstawy terapii behawioralnej, muzykoterapia, logorytmika, podstawy fizjoterapii
  Masaż logopedyczny, zagadnienia jąkania, afazja
   
 7. Jakich zagadnień według Pani/Pana było na studiach za dużo? (zachowano oryginalną pisownię)
  Nie było za dużo zagadnień.
  Dyslalia
   
 8. Czym kończyły się studia?
  0 GŁOSÓW
   
  egzaminem
  2 GŁOSY
   
  obroną pracy dyplomowej
  0 GŁOSÓW
   
  pracą pisemną teoretyczną
  0 GŁOSÓW
   
  opisem przypadku
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 9. Co chciałaby Pani/chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk? (zachowano oryginalną pisownię)
  Uważam, że studia logopedyczne powinny zostać ujednolicone. Studia jako sama logopedia i logopedia jako specjalność na jak najbardziej mogą być, jednak studia podyplomowe w zakresie samej logopedii powinny zostać zamknięte. Uważam, że logopedia jest w tym momencie za dużą dziedziną wiedzy, aby można było efektywnie kształcić logopedów na studiach podyplomowych. Dodatkowo logopedia przy studiach kierunkowych takich jak filologia polska lub pedagogika powinna mieć więcej godzin zajęć. Program takich studiów powinien też być bardziej dostosowany do kierunku podstawowego na jakim się studiuje, tj. pedagodzy powinni mieć więcej wiedzy filologicznej (często spotykam logopedów po pedagogice, którzy mają braki w tej materii - fonetyka, filologia, mofrologia, składnia), a filolodzy powinni mieć więcej wiedzy pedagogicznej (więcej pedagogiki małego dziecka, pedagogiki specjalnej, ponieważ tego brakuje). Powinna również być ogólnie dostępna informacja na temat kształcenia logopedów, ponieważ pracodawcy mają wątpliwości czy osoba po ukończeniu studiów na specjalności ma uprawnienia zawodowe, a nie mają takich wątpliwości przy podyplomowkach. Jest to krzywdzące dla osoby, która przez 5 lat studiowała logopedię jako specjalność i ma więcej godzin zajęć oraz praktyki niż osoba po studiach podyplomowych, a musi się z tego stale tłumaczyć.
   

Wypełnionych ankiet: 0

Brak danych