wróć do zestawienia uczelni

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

studia magisterskie

placówka publiczna, woj. kujawsko-pomorskie

Wypełnionych ankiet: 11

 1. Jaki etap weryfikacyjny musiała Pani/musiał Pan przejść przed przyjęciem na studia logopedyczne?
  7 GŁOSÓW
   
  rozmowa kwalifikacyjna
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od audiologa
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od ortodonty
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia logopedycznego o braku wad wymowy
  3 GŁOSY
   
  nie było etapu weryfikacyjnego
  2 GŁOSY
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Konsultacja laryngologiczna
  Nie pamiętam
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie teoretyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  2 GŁOSY
  (18%)
   
  1
  3 GŁOSY
  (27%)
   
  2
  1 GŁOS
  (9%)
   
  3
  4 GŁOSY
  (36%)
   
  4
  1 GŁOS
  (9%)
   
  5
   
 3. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie praktyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  3 GŁOSY
  (27%)
   
  1
  4 GŁOSY
  (36%)
   
  2
  3 GŁOSY
  (27%)
   
  3
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  4
  1 GŁOS
  (9%)
   
  5
   
 4. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najlepiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najlepsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  9 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  4 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  0 GŁOSÓW
   
  afazja
  1 GŁOS
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  2 GŁOSY
   
  niedosłuch
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne

  TERAPIA

  8 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  3 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  0 GŁOSÓW
   
  afazja
  1 GŁOS
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  4 GŁOSY
   
  niedosłuch
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 5. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najsłabiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najsłabsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  1 GŁOS
   
  dyslalia
  3 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  7 GŁOSÓW
   
  afazja
  9 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  5 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  8 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  7 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne

  TERAPIA

  2 GŁOSY
   
  dyslalia
  5 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  8 GŁOSÓW
   
  afazja
  8 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  5 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  8 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  7 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 6. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach? (zachowano oryginalną pisownię)
  Studia magisterskie były "powtórką" studiów licencjackich. Bardziej się skupiały na diagnozie i terapii logopedycznej ale bardziej jako powtórka lub wprowadzenie dla nowych studentów którzy wcześniej ukończyli np. pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną. Ponadto osobiście zajmuję się dysfagią w logopedii, wczesną interwencją. Na studiach zarówno licencjackich jak i magisterskich nie było na ten temat ani słowa. Niektórzy logopedzi nie wiedzą nawet że ocena karmienia przez logopedę jest istotna, możliwa (mówię o osobach bez praktyk zawodowych, studiujących lub będących po 5letnich studiach, nie doszukujących się, mających wiedzę tylko ze studiów).
  praktycznych ćwiczeń, narzędzi diagnostycznych, przykładów z gabinetów - filmów
  Terapii logopedycznej osób dorosłych, emisji głosu, profilaktyki głosu
  Brakowało wszystkiego! Na studia przyjęte były osoby bez studiów licencjackich z logopedii, wiec była to powtórka wiedzy z licencjaty
  Odruchy, logopedia niemowląt
  Zajęć praktycznych
  Rozszczepy, zaburzenia neurologiczne
  O afazji
  Jąkania, orm - terapii
  Związanych z terapią logopedyczną osób dorosłych. (chociaż z drugiej strony nie byłam na neurologopedii także cóż się dziwić)
   
 7. Jakich zagadnień według Pani/Pana było na studiach za dużo? (zachowano oryginalną pisownię)
  Nie wiem czy za dużo, bo dla niektórych powtórki są dobre aczkolwiek skoro na studiach licencjackich było dużo na temat dyslalii to uważam, że na magisterce nie powinno już tak być. Warto się skupić na innych zaburzeniach.
  Dyslalia
  Podstaw
  Powtarzanie rysu historycznego logopedii polskiej
  Treści nie związanych z zawodem
  Niedosłuch
  Za dużo to było niedociągnięć, totalnego braku organizacji, materiału i chęci przede wszystkim.
  Pedagogiki, a za mało logopedii
  W kwestii nauki nie można powiedzieć, ze wiedzy jest za dużo. Z dziedziny w której się będzie specjalista warto wiedzieć wszystko i powtarzać to do znudzenia, aby w przyszłości nie popełniać rażących błędów.
   
 8. Czym kończyły się studia?
  2 GŁOSY
   
  egzaminem
  11 GŁOSÓW
   
  obroną pracy dyplomowej
  2 GŁOSY
   
  pracą pisemną teoretyczną
  0 GŁOSÓW
   
  opisem przypadku
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 9. Co chciałaby Pani/chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk? (zachowano oryginalną pisownię)
  Osobiście sama chodziłam przez 4 lata studiów na wolontariat. Praktyk zawodowych było za mało! Sama teoria, często nie związana z diagnozowaniem nie przekłada się na pracę zawodową tak jak było to na studiach. Uważam się zakres, merytoryczność powinny być przeorganizowane i kształcić logopedów w taki sposób (porównując do pediatrów) tzn. orientować się w różnych zaburzeniach jako tako i odsyłać do logopedów o konkretnych specjalnościach zwłaszcza jeśli nigdy nie zajmowaliśmy się danym zaburzeniem. Logopedzi powinni być jak lekarze pierwszego kontaktu a na studiach licencjat/magister uczeni jesteśmy jak diagnozować wady wymowy i prowadzić w związku z tym terapię, to za mało. Ponadto warto żeby było więcej możliwości na pisanie opinii na podstawie studium przypadku, diagnozowanie, planowanie terapii. Był taki przedmiot na którym wykładowca to wprowadził ale tego było za mało.
  Za mało praktyk, dużo treści powtarzało się na przedmiotach...
  Powtarzanie materiału z licencjatu na studiach mgr, mało praktyk logopedycznych, źle zorganizowana siatka praktyk
  Totalne dno
  Wczesną interwencję, więcej praktyki
  Nie polecam. Studia były dostępne dla osób, które nie ukończyły licencjatu z logopedii, a ich program nie był do tego przygotowany - wszystko było jedynie kontynuacją z poprzednich lat.
  Brak podstawowych zagadnień
  Jeśli ktokolwiek ma możliwość studiować na innej uczelni to niech koniecznie to zrobi. UKW nie przygotowuje do niczego. A szkoda tracic czas i nerwy.
  Bardzo logicznie poprowadzona siatka zajęć - do tej pory korzystam z notatek, książek i zbiorów zebranych podczas studiów. Nie bałam się podjąć pracy, czułam się gotowa i dobrze przygotowana. Prace w zawodzie znalazłam dwa tygodnie po obronie.
   

Wypełnionych ankiet: 17

 1. Jaki etap weryfikacyjny musiała Pani/musiał Pan przejść przed przyjęciem na studia logopedyczne?
  14 GŁOSÓW
   
  rozmowa kwalifikacyjna
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od audiologa
  2 GŁOSY
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od ortodonty
  2 GŁOSY
   
  przedłożenie zaświadczenia logopedycznego o braku wad wymowy
  1 GŁOS
   
  nie było etapu weryfikacyjnego
  10 GŁOSÓW
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Przedłożenie niezbędnych dyplomów, egzamin muzyczny, ustny egzamin z języka polskiego
  Egzamin ustny z muzyki Egzamin ustny z języka polskiego Ocena zgryzu przez ortodonta
  Wewnętrzne badanie przez ortodontę (podczas egzaminu wstępnego)
  egzamin wstępny z języka polskiego
  badanie ortodontyczne
  Egzamin pisemny Rozmowa weryfikująca wady wymowy i poprawność artykulacyjną Ocena uzdolnień muzycznych
  egzamin wstępny z j. polskiego i obcego
  egzamin ustny z języka polskiego
  Rozmowa oceniająca zgryz i mowę. Egzamin praktyczny oceniający zdolności muzyczne. Egzamin ustny z języka polskiego.
  Dyplom ukończenia studiów I stopnia.
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie teoretyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  3 GŁOSY
  (18%)
   
  2
  2 GŁOSY
  (12%)
   
  3
  7 GŁOSÓW
  (41%)
   
  4
  5 GŁOSÓW
  (29%)
   
  5
   
 3. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie praktyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  2 GŁOSY
  (12%)
   
  1
  2 GŁOSY
  (12%)
   
  2
  1 GŁOS
  (6%)
   
  3
  8 GŁOSÓW
  (47%)
   
  4
  4 GŁOSY
  (24%)
   
  5
   
 4. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najlepiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najlepsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  17 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  12 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  4 GŁOSY
   
  afazja
  1 GŁOS
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  6 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  3 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)zaburzenia mowy u dzieci autystycznych

  TERAPIA

  17 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  11 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  3 GŁOSY
   
  afazja
  1 GŁOS
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  6 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  3 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 5. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najsłabiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najsłabsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  1 GŁOS
   
  opóźniony rozwój mowy
  6 GŁOSÓW
   
  afazja
  16 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  6 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  10 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  10 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)autyzm, choroby genetyczne

  TERAPIA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  1 GŁOS
   
  opóźniony rozwój mowy
  5 GŁOSÓW
   
  afazja
  16 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  6 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  10 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  11 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)autyzm, choroby genetyczne
   
 6. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach? (zachowano oryginalną pisownię)
  Zaprezentowanie jak wygląda funkcjonownie zawódu Logopedy w poszczególnych placówkach, np. Szpital, poradnia-ile godzin jest e etacie, jakie są obowiązki
  Jak, szanować swój zawód i odnaleźć się na rynku pracy racy
  Dot. jąkania i wszelkich nieplynnosci, emisji i higieny głosu, logopedii artystycznej...
  Odpowiednich praktyk w różnorodnych placówkach
  Terapii z dziećmi z zaburzeniami neurologicznymi, z autyzmem,
  Podstaw do terapii jaknia
  Jąkanie, neurologia
  Rozmowa z rodzicem pacjenta, praca z dzieckiem niepełnosprawnym, praca z niemowlakiem, praca z dzieckiem jąkającym, praca z osobą dorosłą ,
  w czasie gdy kończyłam studia (baaardzo dawno temu) nie było rozwiniętej bazy pomocy - każdą należało samemu przygotować, więc brakowało technicznych zajęć dot. przygotowania warsztatu pracy logopedy
  Anatomii i fizjologii ze szczególnym uwzględnieniem budowy i pracy mięśni twarzy i języka, elementów języka polskiego (deklinacja, koniugacja, zasady głoskowania)
  Dotyczacych zab.neurologicznych dzieci i doroslych
  ćwiczeń praktycznych
  anatomii: twarzoczaszka, obręcz barkowa, OUN
  Powiązanych z praktyką logopedyczną.
  Zagadnień dotyczących terapii jąkania.
  balbutologopedii
   
 7. Jakich zagadnień według Pani/Pana było na studiach za dużo? (zachowano oryginalną pisownię)
  Skupienie się na pomocach logopedycznych
  Przedmiot pedagogika porównawcza,logika,czy metodologia nauk statystycznych i humanistycznych- niczego nie wniósł
  filozofii, etyki, logiki
  Za dużo zagadnień teoretycznych
  Nie uważam, żeby czegoś było za dużo. Dobry kierunek, dobrze prowadzony i zarządzany
  Logika, wf,
  Wysłałam, powtarzanie materiału z pierwszego stopnia.
  pedagogicznych traktujących tylko o teorii, a nie mających przełożenia na pracę w placówkach oświatowych (pedagogika ogólna, pedagogika społeczna, teoria wychowania, teoria nauczania)
  Teorii z zakresu pedagogiki , teorii wychowania
  filozofii i pedagogiki
  Teoretycznych dotyczących pedagogiki.
  historii filozofii
  Pedagogika
   
 8. Czym kończyły się studia?
  3 GŁOSY
   
  egzaminem
  17 GŁOSÓW
   
  obroną pracy dyplomowej
  0 GŁOSÓW
   
  pracą pisemną teoretyczną
  0 GŁOSÓW
   
  opisem przypadku
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 9. Co chciałaby Pani/chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk? (zachowano oryginalną pisownię)
  Były rzeczowe, po ukończeniu mogłam bez problemu przeprowadzać diagnozę i terapię,
  Ciężko dostać się na praktykę do innego specjslisty, a jeszcze do takiego który dzieli się swoim doświadczeniem -ze śszukaświecąc.Srodowisko logopedyczne jest pomijane,zaniedbywane i bardzo hermetyczne.
  Praktyka praktyka i jeszcze raz praktyka
  Niski poziom
  jak na studia odbyte ponad 20 lat temu mieliśmy znacznie więcej godzin praktyk z różnych subdyscyplin logopedii niż w chwili obecnej, w zakresie teoretycznym nacisk położony został na medyczno-psychologiczno-pedagogiczną stronę logopedii (zajęcia prowadzone były w oddziale foniatrii szpitala, praktyki w placówkach edukacyjnych powszechnych i specjalnych oraz w placówkach opiekuńczych (np. pogotowie opiekuńcze)
  Zajęcia miały za duży nacisk na teorię - bez odniesienie tego do praktyki logopedycznej; treści często się powtarzały się na zajęciach o innych nazwach. Po studiach pierwszego stopnia nastąpiło powtórzenie materiału na wielu przedmiotach. Brak omówienia praktyk, bardzo mało godzin praktyk, brak weryfikacji odbycia praktyk przez opiekuna.
  Dobrym rozwiązaniem wtedy bylo studium praktyk...praktyk było sporo w porownaniu do obecnych czasow
  Praktyki prowadzone sumiennie w b. dobrych bydgoskich Placówkach.