wróć do zestawienia uczelni

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

studia licencjackie

placówka publiczna, woj. kujawsko-pomorskie

Wypełnionych ankiet: 19

 1. Jaki etap weryfikacyjny musiała Pani/musiał Pan przejść przed przyjęciem na studia logopedyczne?
  14 GŁOSÓW
   
  rozmowa kwalifikacyjna
  1 GŁOS
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od audiologa
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od ortodonty
  8 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia logopedycznego o braku wad wymowy
  1 GŁOS
   
  nie było etapu weryfikacyjnego
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Zaświadczenie o laryngologa o braku przeciwwskazań
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie teoretyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  4 GŁOSY
  (21%)
   
  2
  3 GŁOSY
  (16%)
   
  3
  5 GŁOSÓW
  (26%)
   
  4
  7 GŁOSÓW
  (37%)
   
  5
   
 3. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie praktyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  4 GŁOSY
  (21%)
   
  1
  3 GŁOSY
  (16%)
   
  2
  8 GŁOSÓW
  (42%)
   
  3
  3 GŁOSY
  (16%)
   
  4
  1 GŁOS
  (5%)
   
  5
   
 4. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najlepiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najlepsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  16 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  10 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  2 GŁOSY
   
  afazja
  2 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  1 GŁOS
   
  niedosłuch
  3 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  2 GŁOSY
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Żadnego niestety
  Diagnozy jakiegokolwiek zaburzenia są tak rzadko omawiane lub tak mało szczegółowo, ze większość ze studentów nie wie nawet od czego zacząć diagnozę

  TERAPIA

  17 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  9 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  1 GŁOS
   
  afazja
  2 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  1 GŁOS
   
  niedosłuch
  2 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 5. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najsłabiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najsłabsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  1 GŁOS
   
  dyslalia
  5 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  16 GŁOSÓW
   
  afazja
  10 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  12 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  12 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  14 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne

  TERAPIA

  1 GŁOS
   
  dyslalia
  6 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  14 GŁOSÓW
   
  afazja
  11 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  15 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  12 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  13 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 6. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach? (zachowano oryginalną pisownię)
  Treści dotyczących terapii dorosłych
  Brak nauki o prowadzeniu dokumentacji.
  O afazji i ORM były tylko 2 zajęcia przez caly tok studiów. Niedosłuchu nie poruszyliśmy wcale. Zaburzenia neurologiczne były omówione po masoszemu.
  Brakowało przede wszystkim zagadnień związanych z praktycznym działaniem, gdzie mogłabym weryfikować to, co poznałam na zajęciach teoretycznych. Zdecydowanie za mało było poruszanych kwestii dotyczących terapii dzieci z zaburzeniami że spektrum autyzmu, czy afazją. W dużej mierze pomógł mi w tym wolontariat/praktyki, a uważam, że powinna się do tego przyczynić uczelnia.
  Aspektu medycznego
  Brak praktycznych zajęć, brak praktyk w gabinetach logopedycznych
  dotyczących zaburzeń słuchu
  Jak pracować z dzieckiem z zaburzeniami mowy, jak konkretnie wywolywac dane głoski-pokazane w praktyce, a nie opowiedziane przez wykładowcę
  Jąkanie, specyficzne zaburzenia mowy, niepełnosprawność umysłowa a terapia ( za mało poświęconego czasu),
  Było, ale więcej uwagi poświęconej dwujęzyczności i wielojęzyczności, logopedii artystycznej
  Związanych z zaburzeniami neurologicznymi.
  Za mało praktyk , za mało zajęć praktycznych
  O pracy z noworodkiem - przez 3 lata studiów przypominam sobie może jedne zajęcia skupione na temacie terapii noworodka. 3/4 studiów to zwykle przypadki dzieci przedszkolnych i szkolnych, zero trudniejszych przypadkow
  Zajęć praktycznych
  Praktycznego przygotowania do zawodu
  jąkanie
  Brakowało przede wszystkim praktyki, doświadczania. Znacznie więcej zajeć w tematyce diagnozowania dzieci, a nie po raz n-ty klasyfikacje. Ponadto brakowało mi możliwości "zobaczenia, dotknięcia" chociażby budowa jamy ustanej, chętnie zobaczylabym to na modelu, nie na filmiku z prezentacji, próby samodzielnej oceny, zdiagnozowania, pisania opinii, czy tworzenia dokumentów, np. IPET czy WOPFU, o których dowiedziałam się rozpoczynając pracę -ŚMIESZNE. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że wiedza teoretyczna jest podstawą (gdzie nazwa IPET może i gdzieś widniala, ale wówczas nic mi nie mówiła, po prostu gdzieś się pojawiło), ale bylo jej zdecydowanie za dużo i powtarzała się... niejednokrotnie.
  Coś więcej po za dyslaliami
  Właściwie to wszystko było "po łebkach", zaczęte i nieskończone.
   
 7. Jakich zagadnień według Pani/Pana było na studiach za dużo? (zachowano oryginalną pisownię)
  Dotyczących wad artykulacji
  Niepotrzebnie były zajęcia z muzyki i logorytmiki
  Za dużo było przedmiotów pedagogicznych oraz tematyki związanej z dyslalią
  Zdecydowanie za dużo przedmiotów związanych z kulturą języka, filozofią itp. Zdaję sobie sprawę, iż są to istotne kwestie jednak nie w tak dużym wymiarze godzin.
  Duża ilość przedmiotów pedagogicznych, dużo teorii
  pedagogicznych, a po tych studiach pedagogiem się nie zostaje
  Każdych było za mało
  Rodzaje wad wymowy
  Oligofrenologopedia, oligofrenopedagogika
  Dyslalia
  Za dużo teorii
  Studia skierowane tylko i wyłącznie na prace ze zdrowymi dziećmi w wieku 4-8 lat. Problematyczne zagadnienia były omawiane bardzo rzadko
  Zagadnień pedagogicznych- teoria wychowania itp.
  Zagadnienia lingwistyczne
  Przedmiotów pedagogicznych i teoretycznych podstaw kształcenia i wychowania
  Koncentracja na klasyfikacjach zaburzeń mowy-niestety znaczna większość przedmiotów rozpoczynała się własnie od tego. Student miał nauczyć się klasyfikacji na pamięć, właściwie bez jej rozumienia.. Co mi to dało? Jak pomogło w pracy? Kompletnie w żaden sposób.. jest mi przykro, bo moja wiedza była sprawdzana na podstawie tego czy znam klasyfikację Pana Kaczmarka na pamięć, czy łacińskie nazwy każdego z sygmatyzmów.
  Dyslalii
  Nie było czegoś takiego jak za duzo. Chyba ze chodzi o zepsute nerwy i stracony czas.
   
 8. Czym kończyły się studia?
  0 GŁOSÓW
   
  egzaminem
  19 GŁOSÓW
   
  obroną pracy dyplomowej
  3 GŁOSY
   
  pracą pisemną teoretyczną
  0 GŁOSÓW
   
  opisem przypadku
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 9. Co chciałaby Pani/chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk? (zachowano oryginalną pisownię)
  Brak praktyki logopedycznej, tylko praktyka pedagogiczna dająca przygotowanie pedagogiczne
  Studia licencjackie w Bydgoszczy nauczyły mnie więcej niż studia magisterskie w Gdańsku na UG.
  Studia na bardzo niskim poziomie. Trzeba załatwiać sobie dodatkowo wolontariat, aby się czegoś nauczyć.
  Bardzo dobrze wspominam czas tych studiów, ponieważ nie ukrywam, że nauczyłam się tam wiele. Uczelnia bardzo dobrze przygotowuje do terapii "zwykłej" dyslalii . Jednak zdecydowanie za mało praktyki, nauki w działaniu.
  Studia przygotowujące do pracy w przedszkolu/szkole podstawowej.
  Wybierając studia 3 letnie liczyłam, że będę bardziej przygotowana do zawodu logopedy, brak praktyk logopedycznych, brak możliwości kontynuacji studiów logopedycznych uzupełniających magisterskich zaocznie nie tylko na UKW w Bydgoszczy, jest to problem na większości uczelni w Polsce,
  Na studiach logopedycznych niestacjonarnych powinny być praktyki logopedyczne! Przez ich brak, nikt z grupy studentów nie czuł przygotowania do pracy Nie ma kierunku logopedia II stopnia na magisterce.
  Studia przygotowały mnie teoretycznie do pracy w zawodzie. Bardzo brakowalo mi przerabiania omawianych zagadnień na "przypadkach". Praktykę należało załatwić sobie samemu, co dla mnie osobiście jest słabym pomysłem. Uczelnia powinna mieć umowy z kilkoma różnymi placówkami tj. przedszkole, poradnia, szpital, prywatna osoba. Niektóre z nas wybierały zawsze to samo miejsce (czego się nauczyły?). W moim odczuciu praktyki było za mało i była potraktowana byle jak. Wszystko zależało od studenta czy chce to zrobić solidnie czy tylko odbębnić.
  Praktyki powinny odbywać się przy uczelni w specjalnie przygotowanych salach. Brak pracowni logopedycznych...
  Z perspektywy czasu widzę, iż studia przygotowały mnie do pracy dobrze pod względem teoretycznym, lecz stanowczo za mało było zajęć praktycznych i obserwacji pracy logopedy podczas praktyk.
  Bardzo dużo przedmiotów ?nie logopedycznych?, szczególnie na trzecim roku naprawdę zbędnych. Praktyk dużo, lecz każde do znalezienia na własną rękę, co nie jest łatwe, jeśli nagle 50 osób w jednym mieście musi w tym samym czasie zacząć praktyki. Naprawdę wielkie braki w zajęciach praktycznych - nawet ćwiczenia w większości wyglądały jak wykłady, a jeśli już miały formę ?warsztatową? to jedyne co było do wykonania, to w kółko scenariusze zajęć logopedycznych dla dziecka w wieku np. 6 lat z seplenieniem... Znalazło się dosłownie kilku wykładowców ( szczerze mówiąc chyba tylko trzech) w trakcie 3 lat studiów, którzy zamiast kolejny raz mówić regułki jak należy masować twarz, założyli rękawiczki i to pokazali - wydarzyło się to bardzo późno i trwało bardzo krótko. Poza tym nie ma ani jednej sali przygotowanej na zajęcia dla logopedów - przydałyby się choćby lustra w sali.
  Uczelnia ma szeroki zakres przygotowania.
  1. rok studiów - praktyki pedagogiczne 2. rok studiów - praktyki pedagogiczne 3. rok studiów - PRAKTYK NIE BYŁO
  Powinno być więcej praktyki.
  Na temat praktyk nawet nie wiem czy jest sens się wypowiadać, gdyż oglądanie drzwi-z drugiej strony, układanie teczek i rysunków dzieci wg alfabetu nie ma nic wspólnego ani z terapią logopedyczna, ani z diagnozą. Studia, owszem dały mi zarys wiedzy na temat tego czym jest logopedia, ale logopedia z lat 60' Co więcej? Większość wykładowców przemiła i chętnie odpowiadała na pytania, ponadto zachęcała do samorozwoju. Dlaczego studia nie były dla mnie wystarczająco satysfakcjonujące? Ponieważ zamykały moją kreatywność. Nie mogłam pisać swoimi słowami, bo należało napisać definicje z pamięci. Nie zapomnę do dzisiaj, egzaminu, którego nie zaliczyłam, bo zagadnienie "Mowa bezdźwięczna" wyjaśniłam swoimi słowami, reszta treści mojego egzaminu nie była już istotna.. To oczywiście jeden z wielu przykładów. Pozdrawiam Państwa serdecznie i mam nadzieję, że dzięki tym ankietom, przyszłe studia pozwolą na zdobywanie nie tylko wiedzy, ale też doświadczenia oraz rozwijania poczucia własnej wartości.
  Studia były baaardzo teoretyczne. Praktyki każdy latwil sobie sam, uczelnia nie pomagała w organizacji praktyk.
  Praktyki to kpina i wieczny problem, bo nikt nie chcial studentów z UKW a to już daje do myślenia. A studia.. Lepiej omijać szerokim łukiem. Każda uczelnia byle nie ta.
   

Wypełnionych ankiet: 8

 1. Jaki etap weryfikacyjny musiała Pani/musiał Pan przejść przed przyjęciem na studia logopedyczne?
  8 GŁOSÓW
   
  rozmowa kwalifikacyjna
  1 GŁOS
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od audiologa
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od ortodonty
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia logopedycznego o braku wad wymowy
  0 GŁOSÓW
   
  nie było etapu weryfikacyjnego
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Najpierw sprawdzany był zgryz przez kogoś (ale to chyba nie był ortodonta)
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie teoretyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  4 GŁOSY
  (50%)
   
  2
  2 GŁOSY
  (25%)
   
  3
  1 GŁOS
  (13%)
   
  4
  1 GŁOS
  (13%)
   
  5
   
 3. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie praktyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  1 GŁOS
  (13%)
   
  1
  4 GŁOSY
  (50%)
   
  2
  2 GŁOSY
  (25%)
   
  3
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  4
  1 GŁOS
  (13%)
   
  5
   
 4. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najlepiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najlepsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  7 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  4 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  0 GŁOSÓW
   
  afazja
  0 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  1 GŁOS
   
  niedosłuch
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne

  TERAPIA

  7 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  3 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  0 GŁOSÓW
   
  afazja
  0 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  1 GŁOS
   
  niedosłuch
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 5. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najsłabiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najsłabsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  2 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  7 GŁOSÓW
   
  afazja
  7 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  6 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  6 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  7 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne

  TERAPIA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  2 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  7 GŁOSÓW
   
  afazja
  8 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  6 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  6 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  6 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 6. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach? (zachowano oryginalną pisownię)
  Jak pracować z dziećmi z wadą słuchu, praktyczne ćwiczenia a nie ciągła teoria i brak przełożenia na praktykę. Bardzo mała ilość praktyk
  Przede wszystkim praktycznych logopedii, ale również bardziej skupiających się na logopedii, a nie np. historii filozofii itp co do pracy zawodowej (logopedycznej) się nie przydało.
  Tworzenie własnych pomocy, przygotowanie własnego gabinetu, praca z dzieckiem niepełnosprawnym, jak rozmawiać z rodzicem, praca z niemowlakiem, wpływ karmienia na rozwój mowy, tworzenie planu pracy
  Dokładnego omówienia budowy i pracy mięśni mimicznych; za mało o terapii afazji u osób dorosłych; za mało o tefapii jąkania
  Praktyczne postępowanie podczas diagnozy logopedycznej, ankyloglosja, terapia jąkania, warsztat pracy - jakie narzędzia do diagnozy, diagnoza różnicowa
  Wszelkich z zakresu neurologopedii. Uprawnień pedagogicznych - mimo ogromu przedmiotów z tego zakresu nie dały mi przygotowania pedagogicznego.
  Ortodoncja, jąkanie, dyzartria.
  Pogłębionych zajęć nt. jąkania (zwłaszcza terapii), zaburzeń neurologicznych u dzieci.
   
 7. Jakich zagadnień według Pani/Pana było na studiach za dużo? (zachowano oryginalną pisownię)
  Dyslalia ale znowu w sensie teoretycznym a mało praktycznymi
  Historii poszczególnych przedmiotów, filozofii jako takiej.
  Dyslalia
  Zbyt dużo pedagogiki
  teoria dotycząca klasyfikacji zaburzeń mowy
  Przedmiotów nie dotyczących logopedii: kilka przedmiotów z filozofii, język angielski przez 4 semestry, historia wychowania itp.
  Zbyt dużo pedagogiki.
   
 8. Czym kończyły się studia?
  0 GŁOSÓW
   
  egzaminem
  8 GŁOSÓW
   
  obroną pracy dyplomowej
  1 GŁOS
   
  pracą pisemną teoretyczną
  0 GŁOSÓW
   
  opisem przypadku
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 9. Co chciałaby Pani/chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk? (zachowano oryginalną pisownię)
  Studia słabo przygotowały praktycznie.
  Osoby, które chcą pracować jako logopeda w przedszkolu, po tych studiach nabiorą doświadczenia i sobie poradzą, ale wiadomo również jak wygląda praca w przedszkolu w związku z powyższym uważam, że zawód logopedy jest tak obszerny i ważny, że studia powinny zdecydowanie lepiej do niego przygotowywać i wiązać się z większą ilością godzin praktycznych czy jako zajęcia na uczelni czy w terenie.
  Uważam, że studia dały mi dość dobre podstawy, które były bazą do dalszego zdobywania wiedzy.
  Brak pomocy uczelni w odnalezieniu odpowiednich praktyk studenckich
  Żałuję, że wybrałam tę uczelnie. Strata czasu i pieniędzy
  Jestem zadowolona z uczelni. Po skończonych studiach od razu podjęłam pracę w szkole jako logopeda, czułam się dobrze przygotowana, nie miałam problemu z diagnozą oraz prowadzeniem terapii logopedycznej.
  Więcej "logopedii" - zarówno w teorii, jak i w praktyce.