wróć do zestawienia uczelni

Uniwersytet Szczeciński

studia podyplomowe

placówka publiczna, woj. zachodniopomorskie

Wypełnionych ankiet: 2

 1. Jaki etap weryfikacyjny musiała Pani/musiał Pan przejść przed przyjęciem na studia logopedyczne?
  1 GŁOS
   
  rozmowa kwalifikacyjna
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od audiologa
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od ortodonty
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia logopedycznego o braku wad wymowy
  1 GŁOS
   
  nie było etapu weryfikacyjnego
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie teoretyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  1 GŁOS
  (50%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  1 GŁOS
  (50%)
   
  3
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  4
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  5
   
 3. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie praktyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  1 GŁOS
  (50%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  1 GŁOS
  (50%)
   
  3
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  4
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  5
   
 4. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najlepiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najlepsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  2 GŁOSY
   
  dyslalia
  0 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  0 GŁOSÓW
   
  afazja
  0 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  0 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne

  TERAPIA

  2 GŁOSY
   
  dyslalia
  0 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  0 GŁOSÓW
   
  afazja
  0 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  0 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 5. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najsłabiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najsłabsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  1 GŁOS
   
  opóźniony rozwój mowy
  1 GŁOS
   
  afazja
  1 GŁOS
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  1 GŁOS
   
  niedosłuch
  2 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne

  TERAPIA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  1 GŁOS
   
  opóźniony rozwój mowy
  1 GŁOS
   
  afazja
  1 GŁOS
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  1 GŁOS
   
  niedosłuch
  2 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 6. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach? (zachowano oryginalną pisownię)
  Praktycznych
  Anatomii człowieka, genetyki
   
 7. Jakich zagadnień według Pani/Pana było na studiach za dużo? (zachowano oryginalną pisownię)
  Teoretycznych
  Dyslalii
   
 8. Czym kończyły się studia?
  0 GŁOSÓW
   
  egzaminem
  1 GŁOS
   
  obroną pracy dyplomowej
  0 GŁOSÓW
   
  pracą pisemną teoretyczną
  1 GŁOS
   
  opisem przypadku
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 9. Co chciałaby Pani/chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk? (zachowano oryginalną pisownię)
  Traktowanie logopedii tak, jakby istniała tylko dyslalia.
   

Wypełnionych ankiet: 10

 1. Jaki etap weryfikacyjny musiała Pani/musiał Pan przejść przed przyjęciem na studia logopedyczne?
  10 GŁOSÓW
   
  rozmowa kwalifikacyjna
  1 GŁOS
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od audiologa
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od ortodonty
  1 GŁOS
   
  przedłożenie zaświadczenia logopedycznego o braku wad wymowy
  0 GŁOSÓW
   
  nie było etapu weryfikacyjnego
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie teoretyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  1 GŁOS
  (10%)
   
  3
  5 GŁOSÓW
  (50%)
   
  4
  4 GŁOSY
  (40%)
   
  5
   
 3. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie praktyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  1 GŁOS
  (10%)
   
  2
  1 GŁOS
  (10%)
   
  3
  4 GŁOSY
  (40%)
   
  4
  4 GŁOSY
  (40%)
   
  5
   
 4. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najlepiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najlepsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  10 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  6 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  6 GŁOSÓW
   
  afazja
  1 GŁOS
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  3 GŁOSY
   
  niedosłuch
  2 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne

  TERAPIA

  10 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  7 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  6 GŁOSÓW
   
  afazja
  1 GŁOS
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  3 GŁOSY
   
  niedosłuch
  3 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  2 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Terapia chorych po tracheotomii
   
 5. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najsłabiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najsłabsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  3 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  3 GŁOSY
   
  afazja
  7 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  3 GŁOSY
   
  niedosłuch
  6 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  5 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Dysfagia, znaczenie czynności prymarnych w rozwoju mowy.

  TERAPIA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  3 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  2 GŁOSY
   
  afazja
  8 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  4 GŁOSY
   
  niedosłuch
  6 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  6 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Jak wyżej. Szkoliłam się dodatkowo
   
 6. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach? (zachowano oryginalną pisownię)
  Dysfagia jako osobny przedmiot
  Praktyki w pracy z osobami dorosłymi. Możliwości odbycia praktyk w szpitalu, klinice.
  Wtedy nie było nawet w teorii opóźnionego rozwoju mowy
  Diagnoza i terapia ORM, autyzmu
  Niczego mi nie brakowało. Wówczas nie było jeszcze studiów specjalizacyjnych np neurologopedii , zatem obszerna tematyka znalazła się w studiach logopedycznych.
  Diagnoza i terapia niemowląt
  Praktycznego podejścia i świeżej najnowszej wiedzy bez powtarzania nieaktualnych informacji sprzed lat.
  Praktycznych rozwiązań
  zagadnienia neurologiczne podstawy rozwoju i zaburzeń mowy
  Wskazówek do pracy z rodzicem
   
 7. Jakich zagadnień według Pani/Pana było na studiach za dużo? (zachowano oryginalną pisownię)
  Praktyk w przedszkolu.
  Glottodydaktyki
  Logorytmiki
  Nie mam zdania. Nauki nigdy za wiele.
  Za dużo chwalenia sie dorbkiem własnym przez niektórych wykładowców. Zbyt dużo teori jak dla początkującego logopedy z zakresu neurologopedii. Przedmiotów - zapychaczy.
  Suchej teorii, językowych podstaw
   
 8. Czym kończyły się studia?
  4 GŁOSY
   
  egzaminem
  9 GŁOSÓW
   
  obroną pracy dyplomowej
  1 GŁOS
   
  pracą pisemną teoretyczną
  1 GŁOS
   
  opisem przypadku
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 9. Co chciałaby Pani/chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk? (zachowano oryginalną pisownię)
  Wielką zaletą było to iż uczelnia sama przygotowywała praktyki zawodowe - zarówno w placówkach oświatowych jak i medycznych
  Po tych studiach stałe od 20 lat pracuję w zawodzie ze świadomością, że logopedia to dziedzina interdyscyplinarna, wagającą stałego dokształtu. mam poczucie dobrego startu, a fakt, że z każdego przedmiotu musiałam zdać egzamin na wysokim poziomie dał mi poczucie kompetencji. Na studiach spotkałam mistrzów i praktyków.
  Studia porównam do zdobycia prawa jazdy, które daje uprawnienia i przygotowuje podwaliny do poruszania sie po drogach, ale nie oznacza to, że nagle jesteśmy dobrymi kierowcami. Najwięcej to, niestety dla studiów i stety dla mnie, nauka własna po studiach.
  Wykładowcy w ciekawy sposób dzielili się swoją wiedzą, brakowało mi jednak informacji nt diagnozy czy praktycznych rozwiązań "na start". Rozumiem, że jako logopeda muszę podążać za pacjentem, a każdy pacjent jest inny- ale początkujący logopeda potrzebuje informacji wprost: gdy jest ... zrób.... A umiejętności rozbudowuje, doskonali, poszukuje nowych lepszych rozwiązań w toku pracy zawodowej.