wróć do zestawienia uczelni

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

studia podyplomowe

placówka publiczna, woj. wielkopolskie

Wypełnionych ankiet: 10

 1. Jaki etap weryfikacyjny musiała Pani/musiał Pan przejść przed przyjęciem na studia logopedyczne?
  6 GŁOSÓW
   
  rozmowa kwalifikacyjna
  6 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od audiologa
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od ortodonty
  5 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia logopedycznego o braku wad wymowy
  0 GŁOSÓW
   
  nie było etapu weryfikacyjnego
  3 GŁOSY
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Zaświadczenie od foniatry
  Foniatra
  LARYNGOLOGA
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie teoretyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  1 GŁOS
  (10%)
   
  1
  1 GŁOS
  (10%)
   
  2
  2 GŁOSY
  (20%)
   
  3
  5 GŁOSÓW
  (50%)
   
  4
  1 GŁOS
  (10%)
   
  5
   
 3. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie praktyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  2 GŁOSY
  (20%)
   
  1
  2 GŁOSY
  (20%)
   
  2
  4 GŁOSY
  (40%)
   
  3
  2 GŁOSY
  (20%)
   
  4
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  5
   
 4. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najlepiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najlepsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  6 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  4 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  2 GŁOSY
   
  afazja
  1 GŁOS
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  0 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  2 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne

  TERAPIA

  5 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  5 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  3 GŁOSY
   
  afazja
  1 GŁOS
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  0 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  2 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 5. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najsłabiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najsłabsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  2 GŁOSY
   
  dyslalia
  3 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  2 GŁOSY
   
  afazja
  5 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  3 GŁOSY
   
  niedosłuch
  7 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  3 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne

  TERAPIA

  3 GŁOSY
   
  dyslalia
  3 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  2 GŁOSY
   
  afazja
  5 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  5 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  6 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  3 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 6. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach? (zachowano oryginalną pisownię)
  masaż logopedyczny, więcej zagadnień z zakresu terapii osób dorosłych
  Praktycznych zajęć, metodyki pracy
  Ankyloglossia
  Praktycznych
  Praktyki
  zaburzenia u dorosłych np. po udarach
  Etapy wywoływania poszczególnych głosek. We wszytskim brakowało praktycznych wskazówek
  brakowało zaangażowania i przygotowania praktycznego prowadzacych
  zbyt mało o praktyczne wczesnej interwencji logopedycznej oraz praktycznie o dysfagii
  Brakowało mi zajęć praktycznych, ukierunkowujących na pracę z różnym pacjentem. Mało było również o elizjach.
   
 7. Jakich zagadnień według Pani/Pana było na studiach za dużo? (zachowano oryginalną pisownię)
  suchych wykładów teoretyków z lat 80.
  Historíi logopedycznej
  Biomedycznych podstaw logopedii
  Bardzo szczegółowo omówiono anatomię
  autyzm, zespół downa
  Za dużo suchej teorii, która nic nie wnosi do pracy praktycznej logopedy
  brakowało zaangażowania i przygotowania praktycznego prowadzacych
  Na studiach nie zagadnień, których w mojej opinii byłoby zbyt dużo.
   
 8. Czym kończyły się studia?
  10 GŁOSÓW
   
  egzaminem
  0 GŁOSÓW
   
  obroną pracy dyplomowej
  0 GŁOSÓW
   
  pracą pisemną teoretyczną
  0 GŁOSÓW
   
  opisem przypadku
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Diagnozą logopedyczną wybranego przypadku
   
 9. Co chciałaby Pani/chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk? (zachowano oryginalną pisownię)
  Tuż po zakończeniu przeze mnie studiów, znacznie zmieniły się tam standardy kształcenia, inny kierownik studiów, inni wykładowcy - tacy do ktorych ja po ukończeniu studiów musialam pójść na szkolenia.
  Świetne kierownictwo, kadrze starszych wykładowców brakowało wiedzy na temat najnowszych metod terapii ORM, dyslalii.
  Studia skupiają się tylko i wyłącznie na wiedzy teoretycznej, która w większości skupia się na wiedzy niewykorzystywanej w zawodzie logopedy. Brak jest zajęć praktycznych na studiach
   

Wypełnionych ankiet: 16

 1. Jaki etap weryfikacyjny musiała Pani/musiał Pan przejść przed przyjęciem na studia logopedyczne?
  13 GŁOSÓW
   
  rozmowa kwalifikacyjna
  8 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od audiologa
  4 GŁOSY
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od ortodonty
  9 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia logopedycznego o braku wad wymowy
  0 GŁOSÓW
   
  nie było etapu weryfikacyjnego
  4 GŁOSY
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)zaświadczenie foniatry
  w trakcie rekrutacji byłam badana przez foniatrę oraz logopedę
  zaświadczenie lekarskie od laryngologa
  rozmowa kwlifikacyjna z foniatrą, badanie logopedyczne
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie teoretyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  1 GŁOS
  (6%)
   
  2
  5 GŁOSÓW
  (31%)
   
  3
  4 GŁOSY
  (25%)
   
  4
  6 GŁOSÓW
  (38%)
   
  5
   
 3. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie praktyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  1 GŁOS
  (6%)
   
  1
  3 GŁOSY
  (19%)
   
  2
  5 GŁOSÓW
  (31%)
   
  3
  4 GŁOSY
  (25%)
   
  4
  3 GŁOSY
  (19%)
   
  5
   
 4. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najlepiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najlepsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  15 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  11 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  5 GŁOSÓW
   
  afazja
  8 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  7 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne

  TERAPIA

  14 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  8 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  5 GŁOSÓW
   
  afazja
  5 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  6 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  2 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)praca z osobami po tracheotomi
   
 5. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najsłabiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najsłabsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  2 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  7 GŁOSÓW
   
  afazja
  4 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  3 GŁOSY
   
  niedosłuch
  10 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  10 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne

  TERAPIA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  2 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  8 GŁOSÓW
   
  afazja
  9 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  4 GŁOSY
   
  niedosłuch
  12 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  12 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 6. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach? (zachowano oryginalną pisownię)
  praktyki
  audiologii
  wówczas było bardzo mało praktyki, wiem że to się znacznie zmieniło.
  nie pamietam. studia były tylko wskazówką do dalszego dokształcania nie było SI, ORM, jakania, technik oddechowych, zaburzeń karmienia
  przede wszystkim praktycznych
  Niczego nie brakowało, teoretycznie bardzo dobre przygotowywanie. Doskonała podbudowa teoretyczna pozwoliła mi na dalszą nauke i poszerzanie warsztatu w praktyce.
  Fonologia i fonetyka
  Praktycznych
  Zbyt mało praktycznych ćwiczeń i opisów metod w terapii
  Bilingwizm, autyzm,aac, mało było o orm
  Mam poczucie, że za mało było zajęć praktycznych, przykładów, filmików ukazujących terapię, takie poglądowe zadania. Teraz, po 10 latach po ukończeniu studiów i pracy w oświacie mogę powiedzieć, że czuję się pewna swojego zawodu. Może warto by było mieć zajęcia z logorytmiki i zajęć dla zupełnie malutkich dzieci. Zabrakło też podejścia logopedycznego dla dorosłych - szczególnie afatyków.
  neurologopedycznych praktycznych
  Praktycznych rad krok po kroku jak prowadzić terapię
  prakrtyki
   
 7. Jakich zagadnień według Pani/Pana było na studiach za dużo? (zachowano oryginalną pisownię)
  teorii
  zagadnień fonetyki
  np.pielęgniarstwo?
  wykładów zamiast ćwiczeń
  Z zakresu tematów pobocznych, np logopedii artystycznej.
  Medyczne podstawy rozwoju
  Zbyt dużo niepotrzebnej teorii
  Praca z osobami z niepełnosprawnością.
  Uważam, że teorii było dużo, ale jest ona też potrzebna. Niepotrzebne były przedmioty prowadzone przez osoby zupełnie nie związane z logopedią.
  jakiejs dziwnej teorii , która zabrała cenne godziny a nigdy do niczego sie nie przydala to z perspektywy czasu, a wtedy to jakies nudy, prowadzonej przej ..........
  teorii
   
 8. Czym kończyły się studia?
  13 GŁOSÓW
   
  egzaminem
  4 GŁOSY
   
  obroną pracy dyplomowej
  1 GŁOS
   
  pracą pisemną teoretyczną
  1 GŁOS
   
  opisem przypadku
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)nie pamiętam
   
 9. Co chciałaby Pani/chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk? (zachowano oryginalną pisownię)
  Same studia nie przygotowały wystarczająco do podjęcia pracy. Niezbędną wiedzę przekazała mi pani opiekunka praktyk, które sama musiałam sobie zorganizować, choć może to i lepiej.
  Liczba praktyk zbyt mała, natomiast w toku studiow było dużo zajec praktycznych, nawet z anatomii.
  Bardzo przydatne warsztaty praktyczne w szpitalu
  Była słaba organizacja i przestarzały program, różni prowadzący- i świetni i z przypadku. Praktyk 25 godzin (przed zmianą).
  Studia te dały mi podstawy do pracy, jednak miałam poczucie, że trzeba jeszcze dużo się nauczyć i kształcić dodatkowo - i tak też czyniłam.
  Właściwie wszystkie zagadnienia od nowa przerabiałam na kursach i kolejnych studiach, a i pod wzgledem formalnym bałagan w indeksie ponad 600 godzin na swiadectwie 595 pomimo obietnicy kierownika o 600 Pozrażka