wróć do zestawienia uczelni

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

studia magisterskie

kierunek Pedagogika specjalna specjalność logopedia kliniczna

placówka publiczna, woj. wielkopolskie

Wypełnionych ankiet: 7

 1. Jaki etap weryfikacyjny musiała Pani/musiał Pan przejść przed przyjęciem na studia logopedyczne?
  1 GŁOS
   
  rozmowa kwalifikacyjna
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od audiologa
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od ortodonty
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia logopedycznego o braku wad wymowy
  4 GŁOSY
   
  nie było etapu weryfikacyjnego
  2 GŁOSY
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Należało przedstawić dyplom o ukończeniu 1 stopnia z pedagogiki specjalnej lub logopedii
  Studia logopedyczne na licencjacie
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie teoretyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  1 GŁOS
  (14%)
   
  1
  1 GŁOS
  (14%)
   
  2
  5 GŁOSÓW
  (71%)
   
  3
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  4
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  5
   
 3. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie praktyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  4 GŁOSY
  (57%)
   
  1
  1 GŁOS
  (14%)
   
  2
  2 GŁOSY
  (29%)
   
  3
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  4
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  5
   
 4. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najlepiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najlepsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  5 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  1 GŁOS
   
  opóźniony rozwój mowy
  2 GŁOSY
   
  afazja
  0 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  0 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Nie przygotowano mnie.

  TERAPIA

  4 GŁOSY
   
  dyslalia
  2 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  1 GŁOS
   
  afazja
  0 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  0 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  2 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Nie przygotowano mnie.
   
 5. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najsłabiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najsłabsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  2 GŁOSY
   
  dyslalia
  2 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  2 GŁOSY
   
  afazja
  4 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  5 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  4 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  5 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne

  TERAPIA

  2 GŁOSY
   
  dyslalia
  2 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  3 GŁOSY
   
  afazja
  5 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  6 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  4 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  5 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 6. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach? (zachowano oryginalną pisownię)
  Praktyki!!
  Terapia jąkania -w planie studiów był taki przedmiot, ale się nie odbył, że względu na niedyspozycję prowadzącej. Poza tym, zagadnień dotyczących diagnozy oraz praktycznego podejscia.
  Specjalistycznych odnoszacych sie do specjalizacji klinicznej logopedii, np. Afazji, dyzartrii, jakania
  Na danych studiach brakuje wszystkiego. Często można odnieść wrażenie, że sami prowadzący nie mają pojęcia o czym mówią. Dodatkowo wiele z nich, którzy z zawodu są logopedami, posiadają bardzo widoczne wady wymowy.
  Większość zajęć prowadzoną była chaotycznie i nie było poruszane nowej wiedzy na temat zaburzeń mowy
  Doświadczonych praktyków, którzy wdrożą do zawodu; zajęć praktycznych; uaktualnionej wiedzy zgodnej ze standardami zagranicznymi
  Porządnej diagnoz i terapii w dysfagii, afazji, zaburzeniach neurologicznych u dorosłych
   
 7. Jakich zagadnień według Pani/Pana było na studiach za dużo? (zachowano oryginalną pisownię)
  Zbyt dużo przedmiotów niezwiązanych z logopedią
  Przede wszystkim przedmioty "dodatkowe", ale obowiązkowe, np. prawo, psychologia (każdy jej rodzaj, społeczna, kliniczna, osobowości, itd.)
  Ogolnoakademickich
  Brak takich zagadnień.
  Zagadnień nie związanych z pedagogika specjalną oraz z logopedią.
  Przedmiot ogolnopedagogicznych
  Ogólne przedmioty pedagogiczne, w zamian tego mogły się pojawić dodatkowe zajęcia z zakresu logopedii tym bardziej ze są to studia magisterskie profilowane
   
 8. Czym kończyły się studia?
  0 GŁOSÓW
   
  egzaminem
  7 GŁOSÓW
   
  obroną pracy dyplomowej
  0 GŁOSÓW
   
  pracą pisemną teoretyczną
  0 GŁOSÓW
   
  opisem przypadku
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 9. Co chciałaby Pani/chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk? (zachowano oryginalną pisownię)
  Głównie pomoc w organizacji praktyk. Student sam musiał sobie je zorganizować (znaleźć miejsce). Niestety, mało gabinetów, czy innych miejsc, chciało przyjmować praktykantów. Często praktyki były fikcją - najważniejszy był podpis logopedy, pieczątka instytucji oraz wypełnienie niezbędnej dokumentacji.
  Praktyki powinny być w ramach zajęć uczelnianych, student powinien zostac skierowany do konkretnej placowki. Nie powinien zostać pozostawiony sam sobie
  Praktyki w dużej ilości godzin trzeba organizować we własnym zakresie. Zupełny brak pomocy oraz przygotowania ze strony uczelni.
  Studia przeznaczone głównie dla osób które chciały się dowiedzieć czegoś i terapii dorosłych , teorii sporo lecz praktyka prawie wgl. Problem z organizacja uczelni. Brak organizacji praktyk ze stron uczelni z dorosłymi.
   

Wypełnionych ankiet: 0

Brak danych