wróć do zestawienia uczelni

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

studia magisterskie

kierunek Filologia polska specjalność logopedyczna

placówka publiczna, woj. wielkopolskie

Wypełnionych ankiet: 5

 1. Jaki etap weryfikacyjny musiała Pani/musiał Pan przejść przed przyjęciem na studia logopedyczne?
  5 GŁOSÓW
   
  rozmowa kwalifikacyjna
  4 GŁOSY
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od audiologa
  1 GŁOS
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od ortodonty
  2 GŁOSY
   
  przedłożenie zaświadczenia logopedycznego o braku wad wymowy
  0 GŁOSÓW
   
  nie było etapu weryfikacyjnego
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)zaświadczenie od foniatry
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie teoretyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  3
  2 GŁOSY
  (40%)
   
  4
  3 GŁOSY
  (60%)
   
  5
   
 3. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie praktyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  3
  4 GŁOSY
  (80%)
   
  4
  1 GŁOS
  (20%)
   
  5
   
 4. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najlepiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najlepsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  4 GŁOSY
   
  dyslalia
  3 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  4 GŁOSY
   
  afazja
  2 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  1 GŁOS
   
  niedosłuch
  4 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  4 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne

  TERAPIA

  4 GŁOSY
   
  dyslalia
  3 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  5 GŁOSÓW
   
  afazja
  1 GŁOS
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  1 GŁOS
   
  niedosłuch
  4 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  3 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 5. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najsłabiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najsłabsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  1 GŁOS
   
  opóźniony rozwój mowy
  0 GŁOSÓW
   
  afazja
  3 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  2 GŁOSY
   
  niedosłuch
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne

  TERAPIA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  1 GŁOS
   
  opóźniony rozwój mowy
  0 GŁOSÓW
   
  afazja
  2 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  3 GŁOSY
   
  niedosłuch
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 6. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach? (zachowano oryginalną pisownię)
  Było mało zagadnień dotyczących diagnozy i terapii jąkania.
  Trochę więcej zagadnień z zakresu dyslalii.
  żadnych, studia były genialne, dobrze przygotowane, świetni specjaliści. Najbardziej profesjonalna Pani Prof. Rutkiewicz-Hanczewska
  Za mało zajęć na temat pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową.
  Orm
   
 7. Jakich zagadnień według Pani/Pana było na studiach za dużo? (zachowano oryginalną pisownię)
  Nie było takich zagadnień.
  Wszystko było przydatne.
  Były idealnie wyważone
  Za dużo było teoretycznych zagadnień dotyczących budowy aparatu mowy. To wszystko było opracowane na studiach pierwszego stopnia.
  Afazji
   
 8. Czym kończyły się studia?
  1 GŁOS
   
  egzaminem
  5 GŁOSÓW
   
  obroną pracy dyplomowej
  0 GŁOSÓW
   
  pracą pisemną teoretyczną
  0 GŁOSÓW
   
  opisem przypadku
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 9. Co chciałaby Pani/chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk? (zachowano oryginalną pisownię)
  Kierownik specjalności logopedycznej i całe grono profesorskie pomagają jak tylko mogą, w zdobywaniu doświadczenia, odpowiadają na trudne pytania i zawsze są do dyspozycji. Chcą abyśmy byli najlepszymi specjalistami zarówno jeśli chodzi o praktykę, jak i teorię
  Przekazana wiedza i standardy nauczania były na wysokim poziomie.
   

Wypełnionych ankiet: 0

Brak danych