wróć do zestawienia uczelni

Collegium Da Vinci z siedzibą w Poznaniu

studia podyplomowe

placówka niepubliczna, woj. wielkopolskie

Wypełnionych ankiet: 6

 1. Jaki etap weryfikacyjny musiała Pani/musiał Pan przejść przed przyjęciem na studia logopedyczne?
  3 GŁOSY
   
  rozmowa kwalifikacyjna
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od audiologa
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od ortodonty
  4 GŁOSY
   
  przedłożenie zaświadczenia logopedycznego o braku wad wymowy
  0 GŁOSÓW
   
  nie było etapu weryfikacyjnego
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie teoretyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  4 GŁOSY
  (67%)
   
  3
  2 GŁOSY
  (33%)
   
  4
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  5
   
 3. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie praktyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  1 GŁOS
  (17%)
   
  1
  2 GŁOSY
  (33%)
   
  2
  1 GŁOS
  (17%)
   
  3
  2 GŁOSY
  (33%)
   
  4
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  5
   
 4. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najlepiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najlepsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  6 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  2 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  0 GŁOSÓW
   
  afazja
  1 GŁOS
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  0 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  2 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne

  TERAPIA

  5 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  2 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  0 GŁOSÓW
   
  afazja
  2 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  0 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 5. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najsłabiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najsłabsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  2 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  3 GŁOSY
   
  afazja
  4 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  4 GŁOSY
   
  niedosłuch
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  3 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne

  TERAPIA

  1 GŁOS
   
  dyslalia
  2 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  4 GŁOSY
   
  afazja
  4 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  4 GŁOSY
   
  niedosłuch
  2 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  3 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 6. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach? (zachowano oryginalną pisownię)
  Praca z dzieckiem z niedosłuchem Praca z dzieckiem afatycznym
  Praktycznych zadań
  Zabrakło podstawy- jak wywoływać głoski, jak prowadzić terapię różnych wad wymowy.
  nauka praktycznych umiejętności (praktyki były krótkie i polegały głównie na obserwacji), brakowało treści z zakresu przedsiębiorczości i prawa przygotowujących do założenia i prowadzenia własnego gabinetu
  Wielu
  Właściwie wszystkiego poza dyslalią
   
 7. Jakich zagadnień według Pani/Pana było na studiach za dużo? (zachowano oryginalną pisownię)
  Z perspektywy czasu i pracy: kilka przedmiotów było prowadzonych z punktu widzenia terapeuty metody krakowskiej i brakowało spojrzenia na te zagadnienia z innej perspektywy
  Teoria, przekazana w sposób nieuporządkowany i mało przystępny
  Za dużo na temat autyzmu oraz komunikacji alternatywnej.
  teoretycznych zagadnień
  Za dużo było treści stricte pedagogicznych
   
 8. Czym kończyły się studia?
  3 GŁOSY
   
  egzaminem
  3 GŁOSY
   
  obroną pracy dyplomowej
  0 GŁOSÓW
   
  pracą pisemną teoretyczną
  0 GŁOSÓW
   
  opisem przypadku
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 9. Co chciałaby Pani/chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk? (zachowano oryginalną pisownię)
  Praktyki były wyznaczone w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, brakowało spojrzenia na prowadzenie terapii w innych miejscach
  Zajęcia miały piękne nazwy, ale zawartość mały związek z nimi.
  Wymiana kadry, brak spójności w prowadzeniu zajęć, wykładowcy przychodzili nieprzygotowani, bardzo dużo przedmiotów która nic nie wnosiła do pracy logopedy.
  Uważam, że w każdy przedmiot wykładany na studiach podyplomowych powinien mieć opracowany w MEN zakres treści, który wykładowcy są zobowiązani zrealizować. Panująca obecnie swoboda nie służy jakości nauczania.
  Praktyki to była farsa, zarówno na uczelni jak i w gabinecie logopedy. Plan zajęć był chaotyczny, prowadzący z łapanki, dużo tematów pobocznych, bardzo mało stricte logopedycznych treści. Gdyby nie doksztalcanie się na własną rękę, byłoby naprawdę źle.
   

Wypełnionych ankiet: 5

 1. Jaki etap weryfikacyjny musiała Pani/musiał Pan przejść przed przyjęciem na studia logopedyczne?
  4 GŁOSY
   
  rozmowa kwalifikacyjna
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od audiologa
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od ortodonty
  1 GŁOS
   
  przedłożenie zaświadczenia logopedycznego o braku wad wymowy
  0 GŁOSÓW
   
  nie było etapu weryfikacyjnego
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)badanie mowy było częścią procesu rekrutacji (przeprowadzone na uczelni)
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie teoretyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  3 GŁOSY
  (60%)
   
  3
  1 GŁOS
  (20%)
   
  4
  1 GŁOS
  (20%)
   
  5
   
 3. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie praktyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  1 GŁOS
  (20%)
   
  2
  2 GŁOSY
  (40%)
   
  3
  2 GŁOSY
  (40%)
   
  4
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  5
   
 4. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najlepiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najlepsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  5 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  2 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  0 GŁOSÓW
   
  afazja
  0 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  0 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne

  TERAPIA

  5 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  3 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  0 GŁOSÓW
   
  afazja
  0 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  0 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 5. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najsłabiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najsłabsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  2 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  5 GŁOSÓW
   
  afazja
  5 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  5 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  5 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  5 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne

  TERAPIA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  2 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  5 GŁOSÓW
   
  afazja
  5 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  5 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  5 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  5 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 6. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach? (zachowano oryginalną pisownię)
  Najpierw przygotowanie teoretyczne do zawodu, a potem praktyki...mała ilość praktyk
  Wdrożenia teorii w praktyce, przygotowania do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością.
  wszystko z pytania 6 oraz zagadnienia z zakresu warsztatu pracy logopedy (narzędzia do diagnozy i terapii, w tym nowoczesne technologie)
  diagnoza noworodków i niemowląt, ocena ssania i połykania,
  praktycznych!!!
   
 7. Jakich zagadnień według Pani/Pana było na studiach za dużo? (zachowano oryginalną pisownię)
  Pedagogicznych...
  Ogólników
  Rozszczepy w teorii, natomiast jak praktycznie postępować z takim dzieckiem wykładająca unikała odpowiedzi i pokazów.
  podstaw medycznych
   
 8. Czym kończyły się studia?
  2 GŁOSY
   
  egzaminem
  4 GŁOSY
   
  obroną pracy dyplomowej
  0 GŁOSÓW
   
  pracą pisemną teoretyczną
  1 GŁOS
   
  opisem przypadku
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 9. Co chciałaby Pani/chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk? (zachowano oryginalną pisownię)
  Uważam, że podyplomowa logopedia powinna być możliwa wyłącznie dla osób, które ukończyły filologię polską. Studenci po innych kierunkach nie są na studiach przygotowani do pracy logopedycznej w ujęciu holistycznym, a współczesna logopedia tego wymaga.
  praktyka w 2 poradniach, wolałabym różne placówki, np. poradnia, szkoła, szpital
  Wykładowcy niezbyt chętnie dzielili się swoją wiedzą praktyczną, woleli podawać teorię, którą można sobie znaleźć w literaturze.
  Powinno być zdecydowanie więcej praktyk i nabywania takich umiejętności, które przydadzą się w życiu zawodowym logopedy.