wróć do zestawienia uczelni

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

studia licencjackie

placówka publiczna, woj. warmińsko-mazurskie

Wypełnionych ankiet: 7

 1. Jaki etap weryfikacyjny musiała Pani/musiał Pan przejść przed przyjęciem na studia logopedyczne?
  5 GŁOSÓW
   
  rozmowa kwalifikacyjna
  1 GŁOS
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od audiologa
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od ortodonty
  2 GŁOSY
   
  przedłożenie zaświadczenia logopedycznego o braku wad wymowy
  0 GŁOSÓW
   
  nie było etapu weryfikacyjnego
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie teoretyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  1 GŁOS
  (14%)
   
  3
  4 GŁOSY
  (57%)
   
  4
  2 GŁOSY
  (29%)
   
  5
   
 3. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie praktyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  3 GŁOSY
  (43%)
   
  2
  3 GŁOSY
  (43%)
   
  3
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  4
  1 GŁOS
  (14%)
   
  5
   
 4. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najlepiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najlepsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  6 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  6 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  1 GŁOS
   
  afazja
  3 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  3 GŁOSY
   
  niedosłuch
  2 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne

  TERAPIA

  6 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  4 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  0 GŁOSÓW
   
  afazja
  2 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  0 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 5. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najsłabiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najsłabsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  0 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  2 GŁOSY
   
  afazja
  0 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  3 GŁOSY
   
  niedosłuch
  4 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  5 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne

  TERAPIA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  2 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  4 GŁOSY
   
  afazja
  0 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  4 GŁOSY
   
  niedosłuch
  5 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  4 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 6. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach? (zachowano oryginalną pisownię)
  Odnośnie terapii osób z różnymi niepełnosprawnościami, a także pracy z dziećmi z mutyzmem wybiórczym
  Praca z pacjentem niechętnym do współpracy, więcej zagadniej psychologicznych
  Zagadnień związanych z zaburzeniami neurologicznymi u dzieci
  Niedosłuch, SLI
  Informacji na temat wczesnej interwencji logopedycznej (Za mało przedmiotów na ten temat)
  zagadnień medycznych, związanych z zaburzeniami neurologicznymi oraz wadami związanymi z audiologią i ortodoncją
   
 7. Jakich zagadnień według Pani/Pana było na studiach za dużo? (zachowano oryginalną pisownię)
  Niczego nie było za dużo. Uważam, że utrwalania wiedzy nigdy nie jest za dużo.
  Niepotrzebnych przedmiotów modułowych, przedmiotów o debatach, autoprezentacji. Były to przemioty, które mogły być zrealizowane w jednym semestrze, tylko z najważniejszymi zagadnieniami, a ciągnęły się przez całe studia, zajmując czas, który mógł być przeznaczony na rzeczy praktyczne.
  Pedagogicznych
  Niepełnosprawność, logopedia medialna, jery, językoznastwo
  Za dużo przedmiotów takich polonistycznych jak np. Ortografia
  zagadnień językowych (teoria, która wypada z głowy zaraz po zaliczeniu)
   
 8. Czym kończyły się studia?
  0 GŁOSÓW
   
  egzaminem
  7 GŁOSÓW
   
  obroną pracy dyplomowej
  0 GŁOSÓW
   
  pracą pisemną teoretyczną
  1 GŁOS
   
  opisem przypadku
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 9. Co chciałaby Pani/chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk? (zachowano oryginalną pisownię)
  Studia były bardzo ciekawe i intensywne. Praktyki zaś zależały tylko i wyłącznie od studenta i tego, gdzie udało mu się je odbyć.
  Studia te niestety ugasiły mój zapał do logopedii przez niepotrzebne przedmioty, robienie pomocy logopedycznych i prezentacji na większości przedmiotów zamiast poświęceniu czasu na praktykę. Nie czuję się przygotowana do wykonywania samodzielnie zawodu logopedy po 3 latach studiów niestety.
  Same studia nie przygotowują do zawodu.
  Uważam ze bardzo fajnie praktycznie uniwersytet przygotowuje do pracy. Wyjścia do przedszkola, wizyty w Uniwersyteckim Szpitalu w klinice Budzik dla dorosłych. Możliwość obserwacji, ale również zbadania pacjentów za pomocą np. Cyber oka.
   

Wypełnionych ankiet: 0

Brak danych