wróć do zestawienia uczelni

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

studia podyplomowe

placówka publiczna, woj. warmińsko-mazurskie

Wypełnionych ankiet: 7

 1. Jaki etap weryfikacyjny musiała Pani/musiał Pan przejść przed przyjęciem na studia logopedyczne?
  7 GŁOSÓW
   
  rozmowa kwalifikacyjna
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od audiologa
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od ortodonty
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia logopedycznego o braku wad wymowy
  0 GŁOSÓW
   
  nie było etapu weryfikacyjnego
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie teoretyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  2 GŁOSY
  (29%)
   
  3
  1 GŁOS
  (14%)
   
  4
  4 GŁOSY
  (57%)
   
  5
   
 3. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie praktyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  1 GŁOS
  (14%)
   
  2
  2 GŁOSY
  (29%)
   
  3
  1 GŁOS
  (14%)
   
  4
  3 GŁOSY
  (43%)
   
  5
   
 4. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najlepiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najlepsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  5 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  2 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  2 GŁOSY
   
  afazja
  2 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  0 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne

  TERAPIA

  5 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  2 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  1 GŁOS
   
  afazja
  0 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  0 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 5. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najsłabiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najsłabsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  0 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  2 GŁOSY
   
  afazja
  1 GŁOS
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  3 GŁOSY
   
  niedosłuch
  4 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  3 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne

  TERAPIA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  1 GŁOS
   
  opóźniony rozwój mowy
  2 GŁOSY
   
  afazja
  2 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  2 GŁOSY
   
  niedosłuch
  4 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  3 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 6. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach? (zachowano oryginalną pisownię)
  Praktycznych zajęć ze specjalistami
  Metody wywoływania głosek
  JĄKANIE, AFAZJA
  Prowadzenia dokumentacji logopedycznej
  audiologia
  Wszystkie zagadnienia były dobrze wyjaśnione.
  Terapia dzieci z niedosłuchem.
   
 7. Jakich zagadnień według Pani/Pana było na studiach za dużo? (zachowano oryginalną pisownię)
  Rytmika
  Nie było takich zagadnień
  DYSLALIA
  Fonetyka j.polskiego
  Nie zabrakło mi żadnych zagadnień.
  Nie było takich zagadnień.
   
 8. Czym kończyły się studia?
  0 GŁOSÓW
   
  egzaminem
  7 GŁOSÓW
   
  obroną pracy dyplomowej
  0 GŁOSÓW
   
  pracą pisemną teoretyczną
  0 GŁOSÓW
   
  opisem przypadku
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 9. Co chciałaby Pani/chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk? (zachowano oryginalną pisownię)
  Chciałabym, aby w Elblągu był możliwość dalszego rozwoju w zawodzie logopedy. Chodzi mi o nowe kierunki studiów np. neurologopedia czy wczesne wspomaganie
  Na studia przyjmowano każdego, kto chciał, nawet osoby z zaburzeniami fonacyjnymi (dysfonia) oraz wadami anatomicznymi (przyrośnięte wędzidełko podjęzykowe). Osoby te miały trudności z wykonywaniem podstawowych ćwiczeń. Wiele godzin praktyk wyłącznie w szkołach podstawowych i częściowo w poradni psychologiczno-pedagogicznej przygotowywało jedynie do diagnozy i terapii dyslalii. Zabrakło praktyk w ośrodkach zdrowia - kompletne nieprzygotowanie do pracy z afatykami i ludźmi niedosłyszącymi. A podobno te studia miały przygotować do prowadzenia samodzielnej praktyki logopedycznej. Ja nazwałabym to szkolną logopedią. Stracone pieniądze i czas.
  Najlepsza uczelnia .Pracuje w zawodzie i czuję się bardzo dobrze przygotowana .
  Obowiązek praktyk w różnych typach placówek uważam za coś bardzo przydatnego i ubogacającego.
  Uważam,że studia wyposażyły studentów w dobre podstawy.
   

Wypełnionych ankiet: 0

Brak danych