wróć do zestawienia uczelni

Uniwersytet Śląski w Katowicach

studia podyplomowe

placówka publiczna, woj. śląskie

Wypełnionych ankiet: 16

 1. Jaki etap weryfikacyjny musiała Pani/musiał Pan przejść przed przyjęciem na studia logopedyczne?
  16 GŁOSÓW
   
  rozmowa kwalifikacyjna
  12 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od audiologa
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od ortodonty
  2 GŁOSY
   
  przedłożenie zaświadczenia logopedycznego o braku wad wymowy
  0 GŁOSÓW
   
  nie było etapu weryfikacyjnego
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)badanie audiometryczne, obecność ortodonty na rozmowie kwalifikacyjnej
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie teoretyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  3 GŁOSY
  (19%)
   
  3
  5 GŁOSÓW
  (31%)
   
  4
  8 GŁOSÓW
  (50%)
   
  5
   
 3. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie praktyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  4 GŁOSY
  (25%)
   
  2
  4 GŁOSY
  (25%)
   
  3
  4 GŁOSY
  (25%)
   
  4
  4 GŁOSY
  (25%)
   
  5
   
 4. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najlepiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najlepsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  16 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  6 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  8 GŁOSÓW
   
  afazja
  9 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  4 GŁOSY
   
  niedosłuch
  5 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  8 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne

  TERAPIA

  14 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  8 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  8 GŁOSÓW
   
  afazja
  10 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  6 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  4 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  5 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 5. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najsłabiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najsłabsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  5 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  4 GŁOSY
   
  afazja
  3 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  7 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  6 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  3 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  2 GŁOSY
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)autyzm, wczesna interwencja logopedyczna
  dzieci z ASD

  TERAPIA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  4 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  3 GŁOSY
   
  afazja
  2 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  5 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  9 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  5 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  2 GŁOSY
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)autyzm, wczesna interwencja logopedyczna, zespoły genetyczne
  dzieci z ASD
   
 6. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach? (zachowano oryginalną pisownię)
  diagnozy różnicowej zaburzeń neurologicznych, umiejętność odczytywania badań słuchu, liczba godzin praktycznych z prowadzącymi była zbyt mała
  Wiedzy z zakresu wczesnej interwencji logopedycznej, jąkania, gielkotu, opóźnionego rozwoju mowy,ortodoncji w logooedii
  Terapia dzieci z głębszą i głęboką niepełnosprawnością, terapia z wykorzystanie AAC (bardzo słabo poprowadzona), przygotowanie diagnozy logopedycznej
  Wiedza była zbyt ogólnikowa, niewiele uwagi było poświęcone wywoływaniu głosek
  Brakowało więcej przygotowania praktycznego. Obcowania z pacjentem. Po ukończeniu studiów miałam również problemy z napisaniem opinii logopedycznej oraz diagnozy.
  terapia logopedyczna dzieci z autyzmem, mutyzm, FAS
  praca z dzieckiem z ASD
  Jeszcze więcej zajęć praktycznych że wszystkich zaburzeń
  Brakowało pracy na konkretnych przypadkach, rozwiązań praktycznych, przegląd poszczególnych szkół i metod terapii np. w terapii dyslalii
  Terapia dziecka autystycznego
  Brakowało praktyki, którą umożliwiałaby uczelnia - w szpitalach na przykład.
  Metody wprowadzania głosek. Metody wywoływania głosek. Zajęcia praktyczne. Więcej ćwiczeń z zakresu diagnozy i terapii różnych zaburzeń mowy.
  Praktycznych wskazówek dotyczących terapii
   
 7. Jakich zagadnień według Pani/Pana było na studiach za dużo? (zachowano oryginalną pisownię)
  nie uważam by jakiś treści było za dużo
  Nauka o języku była źle prowadzona, pan był zafascynowany swoim tematem, ale nikt nie wiedział o czym mówił.
  Nie uważam, żeby czegoś było za dużo
  jąkania
  Zaburzeń związanych z jąkaniem się
  Za dużo było przedmiotów czyste teoretycznych, np socjolingwistyka, przedmioty językowe ( teoretyczne), praca z pacjentem, psychologia rozwojowa.
  jąkanie/niepłynność mówienia
  Nie było takich zagadnień.
  Ogólne przedmioty i zagadnienia.
  Teorii z pogranicza filologii polskiej
   
 8. Czym kończyły się studia?
  4 GŁOSY
   
  egzaminem
  13 GŁOSÓW
   
  obroną pracy dyplomowej
  0 GŁOSÓW
   
  pracą pisemną teoretyczną
  7 GŁOSÓW
   
  opisem przypadku
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)przedstawieniem prezentacji studium przypadku dziecka 4 letniego
   
 9. Co chciałaby Pani/chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk? (zachowano oryginalną pisownię)
  Studia powinny mieć wymiar bardziej praktyczny,mniej teoretyczny
  Za mało praktyki podczas zajęć. Za mało pracy z dziećmi, pod okiem specjalistów, z którymi przeprowadzane były ćwiczenia.
  Powinno być więcej przekazanej wiedzy. Myślę, że praca w domu i różne pośrednie egzaminy byłyby dobre. Powinny być praktyki odbyte w różnych miejscach.
  Jestem bardzo zadowolona ze studiów, mogłam od razu po nich zacząć pracę. Wiedziałam jak mam zorganizować terapię, potrafiłam odczytać dokumentacje z PPP, jak pracować z dziećmi z ORM czy afazją.
  Uczelnia dobiera najlepszych wykładowców ze swych dziedzin z całej Polski. Są także zajęcia praktyczne z dziećmi z niedosłuchem po których czuję się świetnie przygotowana do prowadzenia zajęć z tymi dziećmi. Ogromnym plusem jest duża ilość wykładów i ćwiczeń z dziedziny medycyny (bez których NIE MOŻNA być dobrym logopedą a niestety wiem, że niektóre studia nie mają żadnych przedmiotów medycznych): audiologia, ortodoncja, foniatria, neuroanatomia, neuropsychologia, psychiatria.
   

Wypełnionych ankiet: 34

 1. Jaki etap weryfikacyjny musiała Pani/musiał Pan przejść przed przyjęciem na studia logopedyczne?
  31 GŁOSÓW
   
  rozmowa kwalifikacyjna
  24 GŁOSY
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od audiologa
  1 GŁOS
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od ortodonty
  29 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia logopedycznego o braku wad wymowy
  0 GŁOSÓW
   
  nie było etapu weryfikacyjnego
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Zaświadczenie od laryngologa
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie teoretyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  2 GŁOSY
  (6%)
   
  2
  7 GŁOSÓW
  (21%)
   
  3
  18 GŁOSÓW
  (53%)
   
  4
  7 GŁOSÓW
  (21%)
   
  5
   
 3. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie praktyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  2 GŁOSY
  (6%)
   
  1
  3 GŁOSY
  (9%)
   
  2
  10 GŁOSÓW
  (29%)
   
  3
  13 GŁOSÓW
  (38%)
   
  4
  6 GŁOSÓW
  (18%)
   
  5
   
 4. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najlepiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najlepsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  32 GŁOSY
   
  dyslalia
  16 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  13 GŁOSÓW
   
  afazja
  19 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  7 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  6 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  8 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  2 GŁOSY
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Dysfagia
  Laryngektomia

  TERAPIA

  32 GŁOSY
   
  dyslalia
  15 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  10 GŁOSÓW
   
  afazja
  15 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  7 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  6 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  6 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Laryngektomia
   
 5. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najsłabiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najsłabsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  8 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  11 GŁOSÓW
   
  afazja
  8 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  10 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  16 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  14 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Psychiatria i neurologia dziecięca

  TERAPIA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  8 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  12 GŁOSÓW
   
  afazja
  8 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  10 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  17 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  13 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Psychiatria i neurologia dziecięca
   
 6. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach? (zachowano oryginalną pisownię)
  Praktycznego przygotowania do pracy w zawodzie. Do wszytskiego musiałam dojść sama - opracować warsztat pracy. Prowadzenie dokumentacji.
  Praca z dziećmi że spektrum autyzmu
  Praktycznej terapii krok po kroku.
  Nie miałam afazji u dzieci
  Diagnoza i terapia dzieci z zespołem genetycznym, alternatywne i wspomagające metody komunikacji
  Wiedzy praktycznej, której logopeda potrzebuje w pracy.
  Terapia i diagnoza orm z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie, z autyzmem
  Praktyki.
  Niedosluch centralny, pozycja spoczynkowa jezyka
  Praktyki
  ORM, terapia dysfagii
  Metodyka
  Do diagnozy i terapii dyslalii program studiów był wystarczający.
  opóźniony rozwój mowy , niedosłuch
  Afazja, praca z ludźmi doroslymi
  Jak zacząć terapie.
  Problemy z czytaniem i pisaniem.
  Zaburzenia neurologiczne dzieci
  terapia dysleksji, terapia dzieci ze spektrum autyzmu, niedosłuchem, alternatywne i wspomagające formy komunikacji
  Autyzm, afazha
  Studia mim zdaniem,były na niskim poziomie, choć porównując z innymi uczelniami(!!!!) przygotowanie teoretyczne i praktyczne oraz kadra profesorska prezentowała się wysoko.. Bardzo, bardzo niewiele anatomii, ortodoncji, zajęć z dentystami, laryngologami, foniatrami,tematyka logopedii ze wszystkich dziedzin podana w formie telegraficznej, skrótowej. Bardzo, bardzo mała siatka godzin ze wszystkich dziedzin!! .Aby zrozumieć zagadnienia diagnozy i terapii, funkcjonowania aparatu mowy, konieczne są dodatkowe kursy i szkolenia. Obecnie, przyjmując studentów, jestem porażona ich brakiem elementarnej wiedzy. Logopedia to nauka z dziedziny medycyny i rzetelne przygotowanie przez uczelnie jest podstawą!! Na moje pytanie: dlaczego wybrał pan/pani studia logopedyczne? słyszę odpowiedź: żeby se dorobić (pisownia oryginalna).
  podjęłam kolejne studia Neurologopedię
  Programy terapeutyczne do poszczególnych zaburzeń
  różne zespoły genetyczne
  Diagnoza i terapia dzieci autystycznych.
  Ćwiczeń z zakresu diagnozy i terapii jąkania choć nie są one moja pasją, więc nie czuje się z tym źle
  Minimalna dysartria, Minimalna dysfagia i oczywiście SMA którego nie było wcale, za trudne dla wykładowców.
  więcej praktycznych porad
  Mało zajęć dotyczących afazji, opóźnionego rozwoju mowy - teoretycznych i praktycznych
  Zaburzenia połykania, praca z osobami po zabiegach laryngologicznych, zaburzenia neurologiczne dorosłych, praca z osobami dwujęzycznymi.
  Zagadnień prawnych związanych z zawodem logopedy - prowadzenie dokumentacji, ochrona danych osobowych, zakres odpowiedzialności, zakres uprawnień.
  Trochę więcej zajęć na temat zaburzeń SI i ich wpływu na wady wymowy.
   
 7. Jakich zagadnień według Pani/Pana było na studiach za dużo? (zachowano oryginalną pisownię)
  Za dużo teorii, której się nie używa. Dużo było zajęć z przedmiotów związanych z neuro, do której uprawnień nie mamy...
  Dot.j. polskiego
  Teoretycznych przedmiotów poryszajacych kwestie mało istotne
  Jąkania
  Nie mam poczucia, żeby czegoś było za dużo
  Nie było za dużo zagadnień tylko za mało.
  Podstaw języka polskiego - programowanie języka.
  Teorii
  Psychologii, pojedynczych studiów przypadku zamiast opracowania całości
  informatyka, nauki pokrewne
  Glottodydaktyki
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Praca z dziećmi, terapia dotyczącą dzieci
  teoria - zagadnienia ogólne
  Neurologia.
  Metodologii
  Glottodydaktyka
  Nie było nadmiaru zajęć
  językoznawstwa
  Niczego nie było za dużo
  teorii, a średnio strikte wykładowców praktyków
  Nie przypominam sobie, aby jakichkolwiek zagadnień było za dużo.
  Nie było takich zagadnień
  Psycholingwistyka, Ortoepia, Wykłady monograficzne
  .......................
  Wykładów teoretycznych
  Fonetyki.
  Zagadnień filologicznych (pomijając fonetykę).
  Nie było takich zagadnień.
   
 8. Czym kończyły się studia?
  13 GŁOSÓW
   
  egzaminem
  29 GŁOSÓW
   
  obroną pracy dyplomowej
  2 GŁOSY
   
  pracą pisemną teoretyczną
  8 GŁOSÓW
   
  opisem przypadku
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 9. Co chciałaby Pani/chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk? (zachowano oryginalną pisownię)
  Bardzo dobre studia
  Kadra była w większości świetna, ale skandaliczne wg mnie było, że niektórzy mówili, iż mamy iść na szkolenie, żeby się czegoś więcej dowiedzieć, bo oni swojej wiedzy ZA DARMO nie oddadzą. Przecież nie prowadzili wolontariatu. Sama obecnie jestem wykładowcą i wg mnie takie zachowanie jest nieetyczne.
  Chciałabym, aby wykładowcy dzielili się nową wiedzą i doświadczeniem, a nie teoriami z książek, które często nie są już stosowane w praktyce.
  Bez uwag
  Moim zdsniem to byly bardzo dobre, zawodowe studia. Bardzo wymagajace.
  Za dużo teorii za mało praktyk, za dużo przedmiotów związanych z teorią języka polskiego
  Brakowało przedstawienia modelu postepowania od a do z. Wykladowcy glownie opowiadali o swoich przypadkach. Ciekawe ale nie przygotowuje do pracy
  Mało praktyki, ignorancja w sposobie przekazywania teorii - wszystko doczytacie sami
  Studia przygotowywał przede wszystkim do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
  Logopedia jest dziedziną bardzo szybko rozwijającą się. Bez dodatkowych specjalistycznych i ukierunkowanych szkoleń nie da się prowadzić rzetelnej diagnozy i terapii. Kończąc studia 9 lat temu nie spotkałam się z tak różnorodnymi problemami komunikacyjnymi do terapii jak przez ostatnie 3, 4 lata. Studia tak owszem, ale może tylko rok, a potem specjalistyczne fakultety, pomniejsze kursy itp.
  Logopedia tylko jako studia 5 -letnie o charakterze medycznym.
  Logopedia nie powinno się dzielić na neurologopedię studia powinny przygotować być i logopedą i neurologopedą bo i tak trzeba chodzić i kształcić się na szkoleniach i kursach
  najlepsze studia to takie gdzie wykładają czynni zawodowo praktycy, ponieważ teoria to teoria a praktyka to praktyka-jest ona bezcenna.
  Praktyk było bardzo dożo, i uważam na ten czas przygotowanie było bardzo dobre czego nie można powiedzieć teraz.
  więcej praktyki i poznawania metod pracy
  Zbyt mało praktyk.
  W czasie, w którym studiowałam, były bardzo dobrze zorganizowane praktyki. Mieliśmy praktyki z każdej specjalności, w wielu miejscach. Wiem, że w późniejszych latach zostały one mocno okrojone. Studia dały mi solidną bazę, ale dopiero praktyka i ciągłe podnoszenie swych kwalifikacji na kursach i szkoleniach sprawiają, że dziś jestem uznanym logopedą do którego pacjenci chcą przyjeżdżać nawet ze skomplikowanymi przypadkami.
  Studia były prowadzone ciekawie. Słuchaczom postawiono stosunkowo wysokie wymagania (porównując np. ze studiami przygotowującymi do pracy z osobami autystycznymi, które później kończyłam). Poziom merytoryczny większości przedmiotów był wysoki. Jednak podyplomowy charakter studiów, szybkie tempo, powierzchowne przyswojenie większości wiadomości spowodowały, że studia dały mi podstawy, które są wystarczające do pracy w charakterze logopedy szkolnego, lecz nie dały mi odwagi do związania się z logopedią w szerszym zakresie. Najskuteczniejszym uzupełnieniem studiów byłaby solidna i ukierunkowana praktyka pod okiem mentora.
  Studia na Uniwersytecie Śląskim bardzo dobrze przygotowały mnie do wykonywania zawodu logopedy. Kompetentni wykładowcy w przystępny sposób przekazywali wiedzę. Bardzo ważna była duża ilość zajęć praktycznych organizowanych zarówno w szpitalu jak i w innych ośrodkach.