wróć do zestawienia uczelni

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

studia podyplomowe

placówka publiczna, woj. śląskie

Wypełnionych ankiet: 0

Brak danych

Wypełnionych ankiet: 4

 1. Jaki etap weryfikacyjny musiała Pani/musiał Pan przejść przed przyjęciem na studia logopedyczne?
  4 GŁOSY
   
  rozmowa kwalifikacyjna
  1 GŁOS
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od audiologa
  2 GŁOSY
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od ortodonty
  3 GŁOSY
   
  przedłożenie zaświadczenia logopedycznego o braku wad wymowy
  0 GŁOSÓW
   
  nie było etapu weryfikacyjnego
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie teoretyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  1 GŁOS
  (25%)
   
  3
  2 GŁOSY
  (50%)
   
  4
  1 GŁOS
  (25%)
   
  5
   
 3. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie praktyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  1 GŁOS
  (25%)
   
  3
  1 GŁOS
  (25%)
   
  4
  2 GŁOSY
  (50%)
   
  5
   
 4. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najlepiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najlepsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  4 GŁOSY
   
  dyslalia
  2 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  1 GŁOS
   
  afazja
  2 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  1 GŁOS
   
  niedosłuch
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne

  TERAPIA

  4 GŁOSY
   
  dyslalia
  3 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  1 GŁOS
   
  afazja
  2 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  1 GŁOS
   
  niedosłuch
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 5. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najsłabiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najsłabsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  1 GŁOS
   
  opóźniony rozwój mowy
  2 GŁOSY
   
  afazja
  2 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  1 GŁOS
   
  niedosłuch
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  3 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne

  TERAPIA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  1 GŁOS
   
  opóźniony rozwój mowy
  2 GŁOSY
   
  afazja
  2 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  1 GŁOS
   
  niedosłuch
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  3 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 6. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach? (zachowano oryginalną pisownię)
  Komunikacja alternatywna i wspomagająca, diagnoza i terapia ORM
  Przede wszystkim praktyki - niekoniecznie tej gabinetowej, ale opowiadań o konkretnych przypadkach, konkretnie stosowanych metodach. Uczyłyśmy się przede wszystkim wiedzy książkowej. Najwięcej wyniosłam z zajęć z logopedami-praktykami, ale to było 3, może 4 osoby w trakcie dwuletnich studiów.
  Praca logopedy w grupie, logorytmika, komunikacja alternatywna
  Ćwiczeń praktycznych
   
 7. Jakich zagadnień według Pani/Pana było na studiach za dużo? (zachowano oryginalną pisownię)
  Kilka przedmiotów było typowymi "zapchajdziurami", np. 80 h kultury żywego słowa, na których czytałyśmy wierszyki. Albo przedmiot, na którym przez pół semestru zajmowałyśmy się historią polskiej logopedii.
  Fonetyki
   
 8. Czym kończyły się studia?
  1 GŁOS
   
  egzaminem
  4 GŁOSY
   
  obroną pracy dyplomowej
  0 GŁOSÓW
   
  pracą pisemną teoretyczną
  0 GŁOSÓW
   
  opisem przypadku
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 9. Co chciałaby Pani/chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk? (zachowano oryginalną pisownię)
  Byłam bardzo zadowolona z praktyk! Doświadczona kadra z praktycznym Podejściem.
  Przy zapisywaniu się na studia poinformowano nas, że kończąc je otrzymujemy pełne uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy. O tym, że jest to nieprawda, dowiedziałyśmy się w trakcie studiów, od jednego z wykładowców-praktyków. Teraz widzę, że studia przygotowały nas wyłącznie do pracy z dziećmi przedszkolnymi na poziomie dyslalii, reszta zagadnień traktowana była słabo. W zasadzie wszystko, co teraz wiem i co praktykuję, zdobyłam na szkoleniach. Studia dały mi podstawę czysto teoretyczną.
  Byłam bardzo zadowolona z praktycznego podejścia wykładowców. Uczyli w większości magistrzy, ale aktywni zawodowo logopedzi, nie teoretycy bez doświadczenia.
  Dobra organizacja