wróć do zestawienia uczelni

Uniwersytet Gdański

studia podyplomowe

placówka publiczna, woj. pomorskie

Wypełnionych ankiet: 3

 1. Jaki etap weryfikacyjny musiała Pani/musiał Pan przejść przed przyjęciem na studia logopedyczne?
  2 GŁOSY
   
  rozmowa kwalifikacyjna
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od audiologa
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od ortodonty
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia logopedycznego o braku wad wymowy
  1 GŁOS
   
  nie było etapu weryfikacyjnego
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Zaświadczenie od laryngologa, wymowa była sprawdzana podczas rozmowy kwalifikacyjnej bardzo rygorystycznie. Osoby nawet z minimalnymi wadami wymowy były odrzucane
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie teoretyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  2 GŁOSY
  (67%)
   
  3
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  4
  1 GŁOS
  (33%)
   
  5
   
 3. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie praktyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  1 GŁOS
  (33%)
   
  3
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  4
  2 GŁOSY
  (67%)
   
  5
   
 4. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najlepiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najlepsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  2 GŁOSY
   
  dyslalia
  0 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  2 GŁOSY
   
  afazja
  0 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  1 GŁOS
   
  niedosłuch
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne

  TERAPIA

  2 GŁOSY
   
  dyslalia
  0 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  2 GŁOSY
   
  afazja
  0 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  2 GŁOSY
   
  niedosłuch
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 5. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najsłabiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najsłabsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  2 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  1 GŁOS
   
  afazja
  3 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  0 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne

  TERAPIA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  2 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  1 GŁOS
   
  afazja
  2 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  0 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 6. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach? (zachowano oryginalną pisownię)
  ORM, zajęcia z jąkania były, jak dla mnie za mało, nie było zajęć praktycznych z tej dziedziny
  Zagadnień odnośnie terapii i diagnozy dzieci
  Terapia manualna w logopedii -masaż logopedyczny AAC Praca z dzieckiem z autyzmem
   
 7. Jakich zagadnień według Pani/Pana było na studiach za dużo? (zachowano oryginalną pisownię)
  Nie było takich zagadnień.
  Odpowiednia ilość zagadnien
   
 8. Czym kończyły się studia?
  1 GŁOS
   
  egzaminem
  2 GŁOSY
   
  obroną pracy dyplomowej
  2 GŁOSY
   
  pracą pisemną teoretyczną
  1 GŁOS
   
  opisem przypadku
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 9. Co chciałaby Pani/chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk? (zachowano oryginalną pisownię)
  Było bardzo dużo zajęć praktycznych, studia były wymagające, egzaminy i zaliczenia trudne.
   

Wypełnionych ankiet: 22

 1. Jaki etap weryfikacyjny musiała Pani/musiał Pan przejść przed przyjęciem na studia logopedyczne?
  19 GŁOSÓW
   
  rozmowa kwalifikacyjna
  8 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od audiologa
  6 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od ortodonty
  6 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia logopedycznego o braku wad wymowy
  1 GŁOS
   
  nie było etapu weryfikacyjnego
  6 GŁOSÓW
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)dyplom ukończenia podyplomowych studiów logopedycznych, dyplom ukończenia studiów magisterskich
  Przeniosłam się z Uś, gdzie ukończyłam pierwszy rok logopedii (tam badanie słuchu i rozmowa kwalifikacyjna). Na UG przyjęto mnie na podstawie ukończenia pierwszego roku na UŚ
  Dyplom ukończenia Studiów magisterskich
  Dyplom ukończenia studiów podyplomowych Logopedii szkolnej
  W trakcie rozmowy wykryto pewną niedoskonałość, zostałam przyjęta warunkowo, dostałam ćwiczenia i w określonym terminie wstawiłam się i sprawdzono, czy udało się nieprawidłowość skorygować.
  KOMPLET DOKUMENTÓW / W TYM ŚWIADECTWA/
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie teoretyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  1 GŁOS
  (5%)
   
  3
  5 GŁOSÓW
  (23%)
   
  4
  16 GŁOSÓW
  (73%)
   
  5
   
 3. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie praktyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  2 GŁOSY
  (9%)
   
  3
  9 GŁOSÓW
  (41%)
   
  4
  11 GŁOSÓW
  (50%)
   
  5
   
 4. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najlepiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najlepsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  21 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  15 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  13 GŁOSÓW
   
  afazja
  9 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  7 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  6 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  10 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne

  TERAPIA

  21 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  14 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  11 GŁOSÓW
   
  afazja
  8 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  7 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  7 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  10 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 5. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najsłabiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najsłabsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  1 GŁOS
   
  opóźniony rozwój mowy
  5 GŁOSÓW
   
  afazja
  11 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  6 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  11 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  6 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Nie czuję się słabo przygotowana

  TERAPIA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  1 GŁOS
   
  opóźniony rozwój mowy
  5 GŁOSÓW
   
  afazja
  11 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  7 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  9 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  6 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  2 GŁOSY
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)schizofazja
  Nie czuję się słabo przygotowana
   
 6. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach? (zachowano oryginalną pisownię)
  dysfagii, dyspraksja, pacjent dorosły/wiek senioralny
  Może wiedzy z neuroanatomii? Nie potrafię powiedzieć, jestem po surdo na WSPS, a tam mnie solidnie przeczołgano z przedmiotów medycznych.
  jąkanie, praca z dziećmi z głęboką niepełnosprawnością - wymiar praktyczny
  Neurobiologiczne postawy rozwoju dziecka, nauka czytania sylabową metodą, informacje o metodzie krakowskiej, diagnoza małego dziecka, terapia karmienia, terapia dysfagii, wczesna diagnoza ryzyka dysleksji, badanie niemowlaka, APD
  Problematyki zaburzeń rozwoju mowy u dzieci o typie afatycznym niedokształcenia mowy (spory terminologiczne)
  praktycznych,ćwiczeń indywidualnych
  terapia jąkania, niedosłuchu
  Terapii jakania
  Terapia niedosluchu
  Studiowałam dawno temu, nie mówiło się wtedy prawie o autyzmie, mało było o orm i afazji.
  Wczesna interwencja ligopedyczna
  zbyt mało zagadnień związanych z surdologopedią, za mało psychologii
  Mutyzm wybiórczy
  Zagadnienia o afazji, anartrii
  Zabrakło praktyk już po studiach, praktycznego przygotowania do zawodu - tutora, który sprawowałby nadzór nad niedoświadczonym logopedą.
  Neurobiologicznych
  Zaburzenia neurologiczne
  uważam,że terapia jąkania była niedopracowana,zarówno teoretycznie jak i praktycznie
  terapii z niedosłuchami - lecz wówczas odchodziło się od języka migowego .
   
 7. Jakich zagadnień według Pani/Pana było na studiach za dużo? (zachowano oryginalną pisownię)
  pozostałe były dobrze dobrane
  Niczego nie było za dużo. Wtedy uważałam, że za dużo jesteśmy ganiani po praktykach, całe popołudnia... Dzierżążno od skoro świt do wieczora... Studia były w systemie 5-dniowych zjazdów. Najlepszy wybór mojego życia!
  zastosowanie komputerów w logopedii - może gdyby przedmiot dotyczył np zastosowania komputerów i technologii w komunikacji AAC, byłby bardziej przydatny
  Za dużo teorii z przestarzałych podręczników. Za dużo przedmiotów prowadzonych przez tych samych skostniałych profesorów ?
  nie było niczego za dużo
  rozbudowanej teorii z przedmiotów, które okazują się w praktyce mało przydatne
  glottodydaktyki
  Terapii osób starszych po uwagach
  Teorii w ujęciu akademickim, która potem do niczego się nie przydała , np. O fonemach
  Anatomia
  Żadnych nie było za dużo
  Nie wiem - studia wspominam sympatycznie , jako bardzo pracowity , a jednocześnie kreatywny okres w życiu. Logopedia jest bardzo szeroką dziedziną i nauczenie ludzi w ciągu dwóch lat studiów podyplomowych wszystkich zagadnień jest według mnie niemożliwe. Nauczyli nas dużo. Za mało praktyki.
  Teorii,którą można samemu sobie doczytać
  teorii
  Studia były dobrze skonstruowane. Było wówczas 5 semestrów , dużo zajęć praktycznych. Zjazdy były 4 dniowe . Obowiązkowe uczestniczenie w konferencjach. Zaczynało nas 16 osób a skończyło 11 osób. Był wysoki poziom. Wspaniali wykładowcy : M.Bogdanowicz , B.Rocławski ,St.Milewski ,P.Toczyska. Były duże wymagania , poważne egzaminy , DOBRZE dobrane osoby gdzie odbywaliśmy PRAKTYKI
   
 8. Czym kończyły się studia?
  11 GŁOSÓW
   
  egzaminem
  18 GŁOSÓW
   
  obroną pracy dyplomowej
  3 GŁOSY
   
  pracą pisemną teoretyczną
  5 GŁOSÓW
   
  opisem przypadku
  2 GŁOSY
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)"obroną" powyższej pracy
  egzamin z diagnozy i terapii logopedycznej
   
 9. Co chciałaby Pani/chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk? (zachowano oryginalną pisownię)
  dobrze poprowadzone studia, czułam się przygotowana do pracy
  Fantastyczny poziom praktyk. Duuuuuużo godzin spędzonych na hospitacjach w poradniach Trójmiasta, w szpitalu w Dzierżążnie, na Srebrzysku, w gabinecie szkolnym. (Wtedy uważałam, że jest ich za dużo :)) Bardzo otwarci, ogromnie życzliwi logopedzi prowadzący ćwiczenia praktyczne.
  jestem zadowolona ze studiów
  świetnie zorganizowane przez uczelnię wykłady, ćwiczenia, praktyki zawodowe
  Praktyka w gabinecie logopedycznym
  Studia perfekcyjnie przygotowały mnie do zawodu .Bardzo dobra kadra wykładowców
  Nie wiem, jak teraz wyglądają studia logopedyczne na mojej uczelni. Jestem magistrem surdopedagogiki, studia podyplomowe były dobra formą kształcenia, nie było wtedy logopedycznych studiów magisterskich. W tej chwili, jak wielu logopedów ciągle się dokształcam.
  Widzę po praktykantach, którzy do mnie trafiają, że poziom niektórych uczelni pozostawia wiele do życzenia. Studenci nie mają podstawowej wiedzy, mają za to.... wady wymowy!!!!
  studia były wymagające, jednak mogło być więcej praktyk
  Zabrakło mi praktyki u doświadczonego logopedy na starcie.
  więcej praktyki, studium przypadku
  Jestem zadowolona z tych studiów
  Uważam,pomimo że było to dawno i zapewne wiele się zmieniło, że studia i praktyki były na wysokim poziomie
  Pracowałam 28 lat w Poradni Psychologiczno -Pedagodicznej i prowadziłam laboratoria dla studentów logopedii Uniwersytetu Kazimierza W.w Bydgoszczy uważam ,że studenci byli dobrze przygotowywani do pracy ( terapii ). Teraz z przerażeniem obserwuję przygotowania ludzi do pracy, szczególnie absolwentów "kursów" - bo nie uczelni . Organizowane sa jakieś studia przez '' dziwne '' pseudo uczelnie np..WSB w Cieszynie . Przychodzą ludzie na "praktyki " za które nikt nie chce MISTRZOWI zapłacić .Dlaczego ???? Nawet słuchacz takiej uczelni nie przechodzi egzaminu wstępnego . Mówi bardzo niepoprawnie , nie ma prawidłowej artykulacji - byle był. PRZERAŻAJACE !! Studia logopedyczne powinny być organizowane tylko przy uniwersytetach ! Z życia wzięte : przychodzi słuchaczka takiego studium i mówi :....'' może by pani zerkła , co tu pisze , to tylko pięć kartków "..... ( myślałam ,żę zemdleję ) W tym co tam było napisane nagminnie pojawiało się słowo :" terapi" ( z błędem niestety ). Pani ta otrzymała dyplom logopedy. Dzięki za ankietę.
  PROFESOR BRONISŁAW ROCŁAWSKI SPRAWIŁ, ŻE PO DZIESIĘCIU LATACH PRACY ZACZĘŁAM UCZYĆ NAPRAWDĘ