wróć do zestawienia uczelni

Uniwersytet Gdański

studia magisterskie

placówka publiczna, woj. pomorskie

Wypełnionych ankiet: 19

 1. Jaki etap weryfikacyjny musiała Pani/musiał Pan przejść przed przyjęciem na studia logopedyczne?
  19 GŁOSÓW
   
  rozmowa kwalifikacyjna
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od audiologa
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od ortodonty
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia logopedycznego o braku wad wymowy
  0 GŁOSÓW
   
  nie było etapu weryfikacyjnego
  3 GŁOSY
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Średnia ocen że studiów licencjackich
  Test wiedzy z zakresu logopedii na poziomie licencjatu
  Sprawdzian wiadomości z zakresu logopedii
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie teoretyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  2 GŁOSY
  (11%)
   
  2
  5 GŁOSÓW
  (26%)
   
  3
  6 GŁOSÓW
  (32%)
   
  4
  6 GŁOSÓW
  (32%)
   
  5
   
 3. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie praktyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  1 GŁOS
  (5%)
   
  1
  8 GŁOSÓW
  (42%)
   
  2
  4 GŁOSY
  (21%)
   
  3
  2 GŁOSY
  (11%)
   
  4
  4 GŁOSY
  (21%)
   
  5
   
 4. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najlepiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najlepsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  11 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  9 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  7 GŁOSÓW
   
  afazja
  6 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  2 GŁOSY
   
  niedosłuch
  5 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  3 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  2 GŁOSY
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Wczesna interwencja logopedyczna
  dysfagia, dyzartria

  TERAPIA

  12 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  11 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  5 GŁOSÓW
   
  afazja
  4 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  4 GŁOSY
   
  niedosłuch
  5 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  3 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  2 GŁOSY
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Wczesna interwencja logopedyczna
  dysfagia, dyzartria
   
 5. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najsłabiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najsłabsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  5 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  8 GŁOSÓW
   
  afazja
  9 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  13 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  10 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  10 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne

  TERAPIA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  5 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  8 GŁOSÓW
   
  afazja
  10 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  11 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  10 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  11 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 6. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach? (zachowano oryginalną pisownię)
  Nowych podejść w terapii i diagnozie, sposobów nauczania. Systemów Makaton, Pcs. Zero informacji o skróconym wędzidełko podjezykowym, diagnozie i ocenie, holistycznej ocenie człowieka, stymulacji mięśni ( niestety nadal jest praktykowane nauczanie masazu twarzy z oliwkami), brakowało praktycznych zajęć z dykcji (nadal uczą powtarzanie z korkiem w ustach) . Brakowalo mi doszkolenia wykładowców. Nadal zostali w starej epoce logopedii.
  ćwiczeń praktycznych związanych z diagnozą i terapią zaburzeń neurologicznych dzieci i dorosłych
  Praktyki w zakresie terapii dorosłych!
  Szersze ujęcie rozszczepów podniebienia, ortodoncji
  Chorób neurologicznych oraz ich terapii.
  Uważam ze na specjalności wczesna interwencja logopedyczna zagadnienia były adekwatne do potrzeb.
  Dokładnej diagnozy.
  Z zakresu diagnozy i terapii dzieci z problemami w rozwoju fizycznym i psychicznym
  Praktycznych rozwiązań
  Przede wszystkim zajęć praktycznych przygotowujących do pracy w dziedzicznie wczesnej interwencji logopedycznej
  Terapii mowy bezdźwięcznej, terapii pacjentów z niedosłuchami
  w jaki sposób diagnozować, zagadnień dotyczących terapii miofunkcjonalnej, praktycznych umiejętności prowadzenia terapii, oceny wędzidełka
  Funkcje prymarne, indywidualizacja terapii, diagnoza i diagnoza różnicowa, wywiad, zagadnienia związane z terapią autyzmu
  praktycznych metod i technik do wykorzystania w terapii
  Komunikacja alternatywna i wspomagająca(brak zajęć praktycznych), dysfagia, masaż logopedyczny
  nowych podejść, nauki o stymulacji mięśniowej, anatomii, PRAKTYKI. Żałuję, że wykładowcy sami się nie dokształcają. Brakowało wykladowców praktyków ( ale nie od 20 lat w jednej metodzie) wszystko się zmienia, także w logopedii. Chyba logopedia na ug nie jest na to gotowa.
  Diagnozy różnicowej, capd, jak prowadzić wywiad, jak prowadzić diagnozę, jakie metody wykorzystywać w danym zaburzeniu, przykładów ćwiczeń i pomocy do wykorzystania w konkretnym zaburzeniu.
  dysfagia
   
 7. Jakich zagadnień według Pani/Pana było na studiach za dużo? (zachowano oryginalną pisownię)
  Teorii z zajęć afazji i jakania!
  Związanych z emisją głosu
  Powtarzanie treści z zakresu studiów licencjackich
  Zdecydowanie była to dyslalia.
  Teoretycznych podstaw wielu zagadnień.
  Teorii we wszystkich aspektach
  Suchej teorii
  Za dużo przedmiotów na temat higieny i emisji głosu (praktycznie cały 1 rok się na tym skupiał)
  Za dużo zajęć z zakresu psychologii
  Informacji o zaburzeniach psychicznych, depresji, chorobach otepiennych, chaos w zagadnieniach z zakresu foniatrii, laryngologii
  arteterapii, logorytmiki
  Fonetyka i fonologia
  teorii o typach afazji i starych nieaktualnych metodach często już krytykowanych w najnowszych pozycjach książkowych.
  Wstępnych teorii, klasyfikacji, ogólników. Przedmioty powtarzały się na licencjacie i magisterce i zazwyczaj niewiele nowych informacji wnosiły.
  psychologia; arteterapia
   
 8. Czym kończyły się studia?
  18 GŁOSÓW
   
  egzaminem
  17 GŁOSÓW
   
  obroną pracy dyplomowej
  3 GŁOSY
   
  pracą pisemną teoretyczną
  0 GŁOSÓW
   
  opisem przypadku
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 9. Co chciałaby Pani/chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk? (zachowano oryginalną pisownię)
  Najwięcej nauczyłam się podczas szkoleń ( bardzo drogich) i praktyk, które różniły się od tego czego byłam uczona. Wykładowcy w większości to tylko teoretycy nie mający pojęcia o rzeczywistości.
  Za mało ćwiczeń praktycznych
  Uważam, że powinno być więcej zajęć praktycznych np. w szpitalach neurologicznych. Wiem, że na studiach podyplomowych taka praktyka się odbywa, a na studiach stacjonarnych nie... Niestety w późniejszej pracy zawodowej mocno odczuwa się brak praktyki w trakcie studiów (poza obowiązkowymi praktykami zawodowymi).
  Wybierając specjalność wczesna interwencja logopedyczna zdecydowanie więcej miałyśmy możliwości zajęć w tzw. terenie, np.
  Wiedzę na temat etyki logopedy.
  Uważam, ze studiowana przeze mnie specjalizacja jest bardzo dobrze zorganizowana w łączności z uniwersytetem medycznym i licznymi zajęciami praktycznymi w placówkach typu szpital, oddziały neurologiczne dla dzieci, ośrodki wczesnej interwencji.
  Potrzeba więcej zajęć praktycznych.
  Więcej praktyki mniej siedzenia w ławce
  Praktyki - zamieszanie, chaos i dużo dokumentacji. Niestety stanowczo za mało praktyki.
  za dużo teorii w stosunku do praktyki. Ten sam materiał teoretyczny pojawiał się na wielu pzedmiotach
  Uważam, że sporo powinno na studiach mówić o komunikacji osób z autyzmem. Między innymi brakuje warsztatów z konkretnego rodzaju posługiwania się komunikacją alternatywną. Warto też stworzyć blok przedmiotów poświęconych centralnym zaburzeniom przetwarzania słuchowego i sposobom prowadzenia terapii CAPD.
  za mało praktyki i za dużo bezsensownych godzin straconych na powtórzeniach wykładów z wcześniejszych lat ( jedna prezentacja przez 5 lat nauczania!). Więcej nauczyłam się podczas weekendowego szkolenia niż podczas całego semestru. Wielka strata
  Dobrze oceniam wprowadzenie w programie zajęć praktycznych we współpracy np. z GUMedem czy UCK, gdzie mogliśmy obserwować pracę specjalistów. Te zajęcia wnosiły najwięcej konkretnych podpowiedzi do rzeczywistej pracy w przyszłości. Mało efektywne były natomiast zajęcia teoretyczne, wykłady z profesorami GUMed, ponieważ nie były dostosowane do specyfiki kierunku, a wymagania były wysokie i zbyt szczegółowa wiedza z tych wykładów nie przydaje mi się w pracy.
   

Wypełnionych ankiet: 9

 1. Jaki etap weryfikacyjny musiała Pani/musiał Pan przejść przed przyjęciem na studia logopedyczne?
  8 GŁOSÓW
   
  rozmowa kwalifikacyjna
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od audiologa
  2 GŁOSY
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od ortodonty
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia logopedycznego o braku wad wymowy
  1 GŁOS
   
  nie było etapu weryfikacyjnego
  3 GŁOSY
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Zaświadczenie od foniatry
  Kandydatka na specjalność logopedyczną odbywała rozmowę kwalifikacyjną, na której obecni byli lekarz ortodonta i logopeda, a także specjalistka od emisji głosu. Pozytywna opinia tych trzech członków komisji gwarantowała zakwalifikowanie się na tę specjalność.
  Egzamin ustny z wiedzy logopedycznej z poziomu studiów licencjackich
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie teoretyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  3
  4 GŁOSY
  (44%)
   
  4
  5 GŁOSÓW
  (56%)
   
  5
   
 3. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie praktyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  1 GŁOS
  (11%)
   
  2
  2 GŁOSY
  (22%)
   
  3
  5 GŁOSÓW
  (56%)
   
  4
  1 GŁOS
  (11%)
   
  5
   
 4. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najlepiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najlepsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  7 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  6 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  4 GŁOSY
   
  afazja
  4 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  2 GŁOSY
   
  niedosłuch
  3 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  2 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  2 GŁOSY
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Dysleksja
  dyslrksja

  TERAPIA

  7 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  5 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  4 GŁOSY
   
  afazja
  3 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  2 GŁOSY
   
  niedosłuch
  2 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  2 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Dtslejsja
   
 5. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najsłabiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najsłabsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  1 GŁOS
   
  opóźniony rozwój mowy
  2 GŁOSY
   
  afazja
  3 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  1 GŁOS
   
  niedosłuch
  2 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  6 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  2 GŁOSY
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Np.dysleksja
  mowa rozszczepowa

  TERAPIA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  1 GŁOS
   
  opóźniony rozwój mowy
  2 GŁOSY
   
  afazja
  4 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  3 GŁOSY
   
  niedosłuch
  2 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  5 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  2 GŁOSY
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Dysleksja
  mowa rozszczepowa
   
 6. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach? (zachowano oryginalną pisownię)
  oligofrenologopedia
  Program był wówczas ciekawy, zajęcia rozbudowane.
  Mało dowiedziałam się o zaburzeniach przetwarzania słuchowego
  Terapia dzieci z zaburzeniami neurologicznymi, jakanie, niedosluch
  Diagnoza jąkania, diagnoza i terapia afazji, giełkot.
  Myślę, że za mało było pracy z pacjentem, praktyk. Były one dość ograniczone, w zależności kogo wybierało się na opiekuna praktyk (uczelnia zapewniała praktyki). Ja wybrałam panią, która specjalizowała się w terapii mowy osób z niepełnosprawnością umysłową i w sumie do pracy z takim typem pacjentów ograniczyły się moje praktyk, choć były naprawdę ciekawe i wiele się nauczyłam.
  Kreatywne prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym, praca z dziećmi bilingwalnymi, dysleksja rozwojowa, ORM
   
 7. Jakich zagadnień według Pani/Pana było na studiach za dużo? (zachowano oryginalną pisownię)
  Dwujęzyczność
  Wszystko przydatne.
  Nic takiego nie przychodzi mi na myśl.
  Diagnoza i terapia afazji
  Nie było zagadnień, których wg mnie było za dużo.
  Z perspektywy czasu wiem, że wszystkie zagadnienia przydają się w mniejszym lub większym stopniu.
  Wszystkiego było tyle ile trzeba, chociaż może trochę za dużo było dyslalii, zajęć z rozwoju mowy dziecka i emisji głosu.
   
 8. Czym kończyły się studia?
  7 GŁOSÓW
   
  egzaminem
  6 GŁOSÓW
   
  obroną pracy dyplomowej
  1 GŁOS
   
  pracą pisemną teoretyczną
  1 GŁOS
   
  opisem przypadku
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 9. Co chciałaby Pani/chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk? (zachowano oryginalną pisownię)
  Były dobrze zorganizowane.
  Jestem zadowolona ze wybrałam Uniwersytet Gdański.
  Skończyłam studia dzienne ze specjalizacją logopedyczną. Nie robiłam specjalizacji nauczycielskiej i przez to nie mogłam zostać zatrudniona w placówce oświatowej, ponieważ nie posiadałam wymaganego przygotowania pedagogicznego. Z około 20 dziewczyn z roku tylko połowa dodatkowo ukończyła drugą specjalizację, bo chciały uczyć języka polskiego. PROGRAM STUDIÓW NIE BYŁ PRZYGOTOWANY DO TEGO ABYŚMY MOGŁY W SZKOŁACH, PRZEDSZKOLACH PROWADZIC TERAPIĘ DZIECI. TO BARDZO PRZYKRE, BO NIKT O TYM NIE MÓWIŁ, A WRĘCZ KŁAMANO, ŻE TAK NIE JEST.
  Studia były bardzo ciekawe, przyjemnie się studiowało. Czas pokazał, że tak naprawdę logopedię studiuję nieustannie, bo ciągle się rozwijam, doszkalam.
  Bardzo się cieszę że było bardzo dużo godzin praktyk, w szkołach, przedszkolach, ośrodkach specjalnych. Wykładowcy bardzo kompetentni, posiadający dużą wiedzę oraz liczne publikacje naukowe. Jedyne czego mi brakowało to świeżego spojrzenia młodych osób w zakresie ciekawego, kreatywnego prowadzenia zajęć dla młodszych dzieci.