wróć do zestawienia uczelni

Uniwersytet w Białymstoku

studia podyplomowe

placówka publiczna, woj. podlaskie

Wypełnionych ankiet: 4

 1. Jaki etap weryfikacyjny musiała Pani/musiał Pan przejść przed przyjęciem na studia logopedyczne?
  4 GŁOSY
   
  rozmowa kwalifikacyjna
  3 GŁOSY
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od audiologa
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od ortodonty
  1 GŁOS
   
  przedłożenie zaświadczenia logopedycznego o braku wad wymowy
  0 GŁOSÓW
   
  nie było etapu weryfikacyjnego
  3 GŁOSY
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od foniatry
  Zaświadczenie od foniatry
  zaświadczenie od foniatry
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie teoretyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  3
  1 GŁOS
  (25%)
   
  4
  3 GŁOSY
  (75%)
   
  5
   
 3. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie praktyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  3
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  4
  4 GŁOSY
  (100%)
   
  5
   
 4. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najlepiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najlepsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  4 GŁOSY
   
  dyslalia
  2 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  0 GŁOSÓW
   
  afazja
  3 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  0 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne

  TERAPIA

  4 GŁOSY
   
  dyslalia
  2 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  0 GŁOSÓW
   
  afazja
  3 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  0 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 5. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najsłabiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najsłabsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  0 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  1 GŁOS
   
  afazja
  0 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  3 GŁOSY
   
  niedosłuch
  2 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  3 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne

  TERAPIA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  0 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  2 GŁOSY
   
  afazja
  0 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  4 GŁOSY
   
  niedosłuch
  3 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  3 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 6. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach? (zachowano oryginalną pisownię)
  Teoria i praktyka na temat wędzidełek języka i warg
  Niczego nie brakowało.
  więcej praktycznych ćwiczeń
  - zaburzenia neurologiczne u dorosłych i dzieci, terapia tych zaburzeń,
   
 7. Jakich zagadnień według Pani/Pana było na studiach za dużo? (zachowano oryginalną pisownię)
  Wszystko było w wystarczających ilościach.
  medycznych
  Wszystkie zagadnienia poruszane na studiach były potrzebne, niczego nie było za dużo.
   
 8. Czym kończyły się studia?
  3 GŁOSY
   
  egzaminem
  1 GŁOS
   
  obroną pracy dyplomowej
  0 GŁOSÓW
   
  pracą pisemną teoretyczną
  3 GŁOSY
   
  opisem przypadku
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 9. Co chciałaby Pani/chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk? (zachowano oryginalną pisownię)
  Ogólnie jestem zadowolona ze studiów
  Najlepszy wykładowca , z ogromną wiedzą p.Panek
  Brakowało mi kontaktu, praktyk, nauki prowadzenia terapii u osób z zaburzeniami neurologicznymi, po chorobach. Praktyki tylko w przedszkolu i szkole to, moim zdaniem, za mało. Ale z drugiej strony 2 lata studiów podyplomowych to za mało, aby jeszcze uczyć się terapii osób z zaburzeniami neurologicznymi.
   

Wypełnionych ankiet: 13

 1. Jaki etap weryfikacyjny musiała Pani/musiał Pan przejść przed przyjęciem na studia logopedyczne?
  13 GŁOSÓW
   
  rozmowa kwalifikacyjna
  10 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od audiologa
  1 GŁOS
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od ortodonty
  2 GŁOSY
   
  przedłożenie zaświadczenia logopedycznego o braku wad wymowy
  0 GŁOSÓW
   
  nie było etapu weryfikacyjnego
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Przedłożenie zaświadczenia od foniatry
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie teoretyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  1 GŁOS
  (8%)
   
  2
  2 GŁOSY
  (15%)
   
  3
  7 GŁOSÓW
  (54%)
   
  4
  3 GŁOSY
  (23%)
   
  5
   
 3. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie praktyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  1 GŁOS
  (8%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  3 GŁOSY
  (23%)
   
  3
  6 GŁOSÓW
  (46%)
   
  4
  3 GŁOSY
  (23%)
   
  5
   
 4. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najlepiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najlepsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  12 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  7 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  1 GŁOS
   
  afazja
  2 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  2 GŁOSY
   
  niedosłuch
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)autyzm,diagnoza laryngektomowanych

  TERAPIA

  12 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  8 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  2 GŁOSY
   
  afazja
  2 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  2 GŁOSY
   
  niedosłuch
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)autyzm, terapia laryngektomowanych
   
 5. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najsłabiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najsłabsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  1 GŁOS
   
  dyslalia
  2 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  5 GŁOSÓW
   
  afazja
  9 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  5 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  5 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  6 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)brak

  TERAPIA

  1 GŁOS
   
  dyslalia
  1 GŁOS
   
  opóźniony rozwój mowy
  5 GŁOSÓW
   
  afazja
  9 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  5 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  6 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  7 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)brak
   
 6. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach? (zachowano oryginalną pisownię)
  Brakowało zwrócenia uwagi na przyczyny wielu zaburzeń.. były tylko wymieniane
  Wskazówek do pracy z małymi dziećmi, tematyki AAC
  Rozwój mowy - bardzo szczegółowo, a nie pobieżnie
  Jąkanie,afazja
  Pragnozji, SLI
  Zaburzeń i terapii afazji.
  Mowa dzieci z autyzmem
  Brakowało mi większej ilości praktyk w różnych miejscach
  Więcej praktyk
  Brakowało mi większej liczby zajęć praktycznych
  oligofrenologopedia
  jąkanie i niedosłuch
  Brakowało mi omówienia innych deficytow i zaburzeń u dzieci niż dyslalia.
   
 7. Jakich zagadnień według Pani/Pana było na studiach za dużo? (zachowano oryginalną pisownię)
  Nie było czegoś takiego.
  Dyslalii
  Moim zdaniem, pozostałych zagadnień nie było za dużo.
  Dorośli po traecheotomii
  za dużo teorii, typu historia wychowania, dydaktyka
  Nie było takich zagadnień
  Materiał studiów był mocno okrojony.
   
 8. Czym kończyły się studia?
  6 GŁOSÓW
   
  egzaminem
  9 GŁOSÓW
   
  obroną pracy dyplomowej
  2 GŁOSY
   
  pracą pisemną teoretyczną
  8 GŁOSÓW
   
  opisem przypadku
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 9. Co chciałaby Pani/chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk? (zachowano oryginalną pisownię)
  Warto byłoby już zaktualizować listę przedmiotów.
  Studiowałam z pasją, ale brakowało mi dobrej kadry z neurologii, balbutologii. Te zagadnienia były potraktowane byle jak, niestety
  Wspaniała i niezwykle mądra pani dr Chrzanowska- filar logopedii w Białymstoku
  Wspaniali wykładowcy z charyzmą m. in.dr Chrzanowska -- uzupełniała wszystkie moje luki w wiedzy. Miałam o tyle dobrą sytuację, że już pracowałam jako logopeda szkolny, po ukończeniu licencjatu między innymi z logopedii szkolnej, więc miałam konkretne pytania do konkretnych zagadnień.
  wszystko było ok
  Mogłoby być ich kilka godzin więcej.
  Kadra pedagogiczna w większości składała się z osób niepotrafiących przekazywać wiedzy. Mało było praktyków mogących przekazać nam swoje doświadczenie.