wróć do zestawienia uczelni

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

studia magisterskie

placówka publiczna, woj. podlaskie

Wypełnionych ankiet: 8

 1. Jaki etap weryfikacyjny musiała Pani/musiał Pan przejść przed przyjęciem na studia logopedyczne?
  6 GŁOSÓW
   
  rozmowa kwalifikacyjna
  3 GŁOSY
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od audiologa
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od ortodonty
  1 GŁOS
   
  przedłożenie zaświadczenia logopedycznego o braku wad wymowy
  1 GŁOS
   
  nie było etapu weryfikacyjnego
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Egzamin predyspozycji
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie teoretyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  1 GŁOS
  (13%)
   
  2
  1 GŁOS
  (13%)
   
  3
  6 GŁOSÓW
  (75%)
   
  4
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  5
   
 3. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie praktyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  1 GŁOS
  (13%)
   
  1
  3 GŁOSY
  (38%)
   
  2
  2 GŁOSY
  (25%)
   
  3
  2 GŁOSY
  (25%)
   
  4
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  5
   
 4. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najlepiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najlepsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  4 GŁOSY
   
  dyslalia
  1 GŁOS
   
  opóźniony rozwój mowy
  5 GŁOSÓW
   
  afazja
  0 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  6 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  4 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  2 GŁOSY
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Zaburzenia głosu
  Laryngektomii całkowita

  TERAPIA

  4 GŁOSY
   
  dyslalia
  1 GŁOS
   
  opóźniony rozwój mowy
  3 GŁOSY
   
  afazja
  0 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  5 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  2 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  2 GŁOSY
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Terapia głosu
  Terapia osób laryngektomowanych
   
 5. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najsłabiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najsłabsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  3 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  2 GŁOSY
   
  afazja
  7 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  0 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  3 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne

  TERAPIA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  3 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  3 GŁOSY
   
  afazja
  7 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  2 GŁOSY
   
  niedosłuch
  2 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  2 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 6. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach? (zachowano oryginalną pisownię)
  Aktualnej wiedzy na temat terapii i diagnozy jąkania, było przedstawione podejście van Ripera i tyle
  autyzm, opóźniony rozwój mowy, wczesna interwencja logopedyczna (aspekt praktyczny), zaburzenia neurologiczne u dzieci, terapia jąkania
  Patofonetyki, komunikacji alternatywnej
  wszystkiego
  Jąkanie, mutyzm
  Praktyki z dyslalii
  Diagnozy i terapii osób jąkających
  szeroko pojęte zaburzenia neurologiczne inne niż afazja i dyzartria, jąkanie, praca z osobami z niepełnosprawnością intelektualną
   
 7. Jakich zagadnień według Pani/Pana było na studiach za dużo? (zachowano oryginalną pisownię)
  Statystyka
  otolaryngologia, emisja głosu,
  Zdrowie publuczne, promocja zdrowia, demografia
  audiologii, laryngologii
  Niedosłuch
  Fonetyki oraz składni
  Emisja głosu
  Niedosłuch, Bardzo wiele godzin przedmiotów niezwiązanych z zawodem
   
 8. Czym kończyły się studia?
  3 GŁOSY
   
  egzaminem
  8 GŁOSÓW
   
  obroną pracy dyplomowej
  0 GŁOSÓW
   
  pracą pisemną teoretyczną
  1 GŁOS
   
  opisem przypadku
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 9. Co chciałaby Pani/chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk? (zachowano oryginalną pisownię)
  Trudnością było organizowanie praktyk we własnym zakresie, uczelnia nie podpisywała umów o praktyki i często spotykałam się z odmową. Nikt nie chce brać studentów charytatywnie
  Zbyt wiele teorii, za mało zajęć praktycznych. Brak angażowania studentów w zajęcia praktyczne, głównie miały charakter hospitacji. Nikt nie nauczył nas planowania i pisania terapii. Za mało było studium przypadków i brak przykładów na to, jak postępować z danym pacjentem. Wiele nauczyłam się jak diagnozować i różnicować afazję motoryczną, percepcyjną, dyzartię, jak interpretować wyniki badań słuchu, jak wykonywać badania słuchu, na czym polega dysfonia, jakie są jej rodzaje, jak wygląda rak krtani i jakie jest medyczne (laryngologiczne) postępowanie z pacjentem, natomiast nikt nie nauczył nas, co dalej, jak postępować z pacjentem mającym afazję, dyzartrię, głuchotę, czy będącym po resekcji krtani, jak zaplanować mu terapię. Studia kompletnie nie przygotowały mnie do pracy z małymi dziećmi. Przez konflikty osób zarządzających naszym kierunkiem studiów, a niektórymi oddziałami szpitala dziecięcego, bardzo często zajęcia nie mogły się odbywać na terenie szpitala i nie mogłyśmy obcować praktycznie z żadnymi dziećmi. Wszystko było czystą teorią. Większość kadry, która nauczała przedmioty logopedyczne była stricte teoretykami, którzy bardzo rzadko stykali się z jakimikolwiek pacjentami. Być może dlatego, tak słabo zostaliśmy przygotowani pod względem praktycznym do wykonywania zawodu.
  Za mało praktyk i pracy z dziećmi
  Mało przyjemna i kompetentna kadra Zakładu Logopedii i Fonoaudiologii UMB. W większości jednostkach praktyki ograniczające się jedynie do jednego spotkania.
  Nie zamieniłabym kierunku ani uczelni na żaden inny
  Zdecydowanie za mało zajęć praktycznych innych niż zajęcia kliniczne
   

Wypełnionych ankiet: 0

Brak danych