wróć do zestawienia uczelni

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

studia licencjackie

placówka publiczna, woj. podlaskie

Wypełnionych ankiet: 5

 1. Jaki etap weryfikacyjny musiała Pani/musiał Pan przejść przed przyjęciem na studia logopedyczne?
  5 GŁOSÓW
   
  rozmowa kwalifikacyjna
  1 GŁOS
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od audiologa
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od ortodonty
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia logopedycznego o braku wad wymowy
  0 GŁOSÓW
   
  nie było etapu weryfikacyjnego
  2 GŁOSY
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Badanie laryngologiczne
  Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, badanie laryngologiczne w dniu rozmowy kwalifikacyjnej
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie teoretyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  1 GŁOS
  (20%)
   
  2
  3 GŁOSY
  (60%)
   
  3
  1 GŁOS
  (20%)
   
  4
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  5
   
 3. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie praktyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  2 GŁOSY
  (40%)
   
  1
  1 GŁOS
  (20%)
   
  2
  2 GŁOSY
  (40%)
   
  3
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  4
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  5
   
 4. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najlepiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najlepsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  4 GŁOSY
   
  dyslalia
  1 GŁOS
   
  opóźniony rozwój mowy
  1 GŁOS
   
  afazja
  0 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  2 GŁOSY
   
  niedosłuch
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)pacjenci po laryngektomii całkowitej

  TERAPIA

  3 GŁOSY
   
  dyslalia
  1 GŁOS
   
  opóźniony rozwój mowy
  1 GŁOS
   
  afazja
  0 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  2 GŁOSY
   
  niedosłuch
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Pacjenci po laryngektomii całkowitej
   
 5. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najsłabiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najsłabsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  1 GŁOS
   
  dyslalia
  4 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  3 GŁOSY
   
  afazja
  5 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  2 GŁOSY
   
  niedosłuch
  4 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  3 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)autyzm, sli,dyzartria

  TERAPIA

  1 GŁOS
   
  dyslalia
  4 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  2 GŁOSY
   
  afazja
  5 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  2 GŁOSY
   
  niedosłuch
  3 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  3 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)autyzm, sli,dyzartria
   
 6. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach? (zachowano oryginalną pisownię)
  Tematyka jąkania, zagadnienia APD, dyzartria; nowsze zagadnienia logopedyczne
  Prowadzenie dokumentacji logopedycznej, ocena czynności fizjologicznych w obrębie aparatu artykulacyjnego: połykanie, żucie, gryzienie; praca z dzieckiem z autyzmem
  Mało praktyk, Mało praktyki na studiach - mało dostępu do dzieci... Wiedza niepraktyczna, tylko od teoretyków, same "wiadomości" a nie dokładne postepowanie logopedyczne.
  Rzetelnych praktyk z zakresu diagnozy i terapii logopedycznej oraz zajęć z osobami pracującymi w zawodzie logopedy
  szeroko pojętych treści od praktyków
   
 7. Jakich zagadnień według Pani/Pana było na studiach za dużo? (zachowano oryginalną pisownię)
  Tematów z zakresu niedosłuchu, który nie ma przełożenia na praktykę
  Zagadnień okołomedycznych, niezwiązanych z logopedią
  Wiedzy książkowej z 2010, kucia na blachę (bezsenownego)/
  Przedmioty typu logika, filozofia
  teorii bez przełożenia na funkcjonalność
   
 8. Czym kończyły się studia?
  5 GŁOSÓW
   
  egzaminem
  5 GŁOSÓW
   
  obroną pracy dyplomowej
  2 GŁOSY
   
  pracą pisemną teoretyczną
  1 GŁOS
   
  opisem przypadku
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Egzamin pisemny i egzaminy praktyczne
   
 9. Co chciałaby Pani/chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk? (zachowano oryginalną pisownię)
  Studia nie są prowadzone przez praktyków, przez co brakuje opisów przypadków logopedycznych. Praktyki za to są w wielu ciekawych miejscach, to na plus
  Więcej praktyki oraz przebywanie z pacjentem.
  Studia bardzo dobrze przygotowują do pracy fonoaudiologa, pomocy nw gabinetach laryngologicznych itp. Jednak na własny koszt organizowałam sobie praktyki w poradni pedagogiczno-psychologicznej, aby poczuć się gotowa do pracy jako logopeda
   

Wypełnionych ankiet: 1

 1. Jaki etap weryfikacyjny musiała Pani/musiał Pan przejść przed przyjęciem na studia logopedyczne?
  1 GŁOS
   
  rozmowa kwalifikacyjna
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od audiologa
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od ortodonty
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia logopedycznego o braku wad wymowy
  0 GŁOSÓW
   
  nie było etapu weryfikacyjnego
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Na etapie weryfikacyjnym ocena foniatryczna, krótki test na dykcję
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie teoretyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  3
  1 GŁOS
  (100%)
   
  4
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  5
   
 3. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie praktyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  1 GŁOS
  (100%)
   
  2
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  3
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  4
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  5
   
 4. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najlepiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najlepsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  1 GŁOS
   
  dyslalia
  0 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  0 GŁOSÓW
   
  afazja
  0 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  1 GŁOS
   
  niedosłuch
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)mowa laryngektomowanych

  TERAPIA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  0 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  0 GŁOSÓW
   
  afazja
  0 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  1 GŁOS
   
  niedosłuch
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 5. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najsłabiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najsłabsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  1 GŁOS
   
  opóźniony rozwój mowy
  0 GŁOSÓW
   
  afazja
  0 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  0 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne

  TERAPIA

  1 GŁOS
   
  dyslalia
  1 GŁOS
   
  opóźniony rozwój mowy
  1 GŁOS
   
  afazja
  1 GŁOS
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  0 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 6. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach? (zachowano oryginalną pisownię)
  Brakowało praktyk, głównie praktycznego przygotowania do diagnozy i terapii, a nie tylko teoretycznego. Brakowało rzetelnego opracowania zagadnień autyzmu, zespołu Aspergera, afazji dziecięcej, mutyzmu, jąkania, pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Te same osoby prowadziły po kilka przedmiotów, były "specjalistami" w teorii, nie w praktyce. Za mało było przedmiotów z zakresu pedagogiki.
   
 7. Jakich zagadnień według Pani/Pana było na studiach za dużo? (zachowano oryginalną pisownię)
  Zapychaczy w ogóle nie związanych z kierunkiem studiów, takich jak okulistyka, łacina, mikrobiologia, fizyka, patomorfologia... Nic z tych zagadnień nie wykorzystuje w aktualnej pracy.
   
 8. Czym kończyły się studia?
  1 GŁOS
   
  egzaminem
  0 GŁOSÓW
   
  obroną pracy dyplomowej
  0 GŁOSÓW
   
  pracą pisemną teoretyczną
  0 GŁOSÓW
   
  opisem przypadku
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 9. Co chciałaby Pani/chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk? (zachowano oryginalną pisownię)