wróć do zestawienia uczelni

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

studia podyplomowe

placówka niepubliczna, woj. dolnośląskie

Wypełnionych ankiet: 12

 1. Jaki etap weryfikacyjny musiała Pani/musiał Pan przejść przed przyjęciem na studia logopedyczne?
  0 GŁOSÓW
   
  rozmowa kwalifikacyjna
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od audiologa
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od ortodonty
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia logopedycznego o braku wad wymowy
  12 GŁOSÓW
   
  nie było etapu weryfikacyjnego
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie teoretyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  3 GŁOSY
  (25%)
   
  3
  6 GŁOSÓW
  (50%)
   
  4
  3 GŁOSY
  (25%)
   
  5
   
 3. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie praktyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  2 GŁOSY
  (17%)
   
  2
  8 GŁOSÓW
  (67%)
   
  3
  1 GŁOS
  (8%)
   
  4
  1 GŁOS
  (8%)
   
  5
   
 4. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najlepiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najlepsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  11 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  10 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  7 GŁOSÓW
   
  afazja
  3 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  7 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  3 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  3 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)dysglosja

  TERAPIA

  11 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  10 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  8 GŁOSÓW
   
  afazja
  3 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  6 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  3 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  3 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)dysglosja
   
 5. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najsłabiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najsłabsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  0 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  2 GŁOSY
   
  afazja
  4 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  1 GŁOS
   
  niedosłuch
  5 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  5 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne

  TERAPIA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  0 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  2 GŁOSY
   
  afazja
  4 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  1 GŁOS
   
  niedosłuch
  4 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  6 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 6. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach? (zachowano oryginalną pisownię)
  Zajęć praktycznych.
  Czuję, że zdobyłam namiastkę wiedzy, więc zdecydowanie chciałabym żeby było wszystkiego więcej :)
  Brakowało mi przedmiotów przygotowujących praktycznie do pracy, rozwiązywania konkretnych przypadków i wskazywania konkretnych metod terapii.
  logopedia artystyczna
  zajęć praktycznych - wywoływanie głosek
  brakowało mi wskazówek i praktyczej pracy na przypadku, za dużo teorii.
  kierunkowych za mało
  Za mało dobrze zorganizowanych zajęć praktycznych
  więcej praktycznych działań i ćwiczeń, brak pomocy w organizacji praktyk
  Chciałabym, żeby było więcej zajęć praktycznych, przygotowujących do pracy w gabinecie.
   
 7. Jakich zagadnień według Pani/Pana było na studiach za dużo? (zachowano oryginalną pisownię)
  Zbyt dużo zajęć na temat programów komputerowych.
  Niepotrzebna była glottodydaktyka, a przynajmniej za dużo czasu poświęcono na ten temat.
  Zbyt dużo przedmiotów teoretycznych niezwiązanych bezpośrednio z logopedią- np. psychiatria, psychologia, zaburzenia zachowania bądź takich, których nie jesteśmy w stanie prowadzić bez dodatkowych uprawnień- glottodydaktyka.
  Relaksacja, Glottodydaktyka
  Moim zdaniem za dużo elementów przedstawiania tylko slajdów, niektóre przedmioty były stratą czasy.Merytorycznie słabo przygotowane.
  przedmiotów pobocznych, wrażenie że służyły wypełnieniu godzin
  Za dużo teorii "pedagogiczno-medycznej", którą można doczytać lub przypomnieć sobie ze studiów (wszystkie mamy zaliczona pedagogikę).
  kultura języka polskiego, elementy morfologii i słowotwórstwa
  Glottodydaktyka zupełnie do mnie nie przemówiła. Trudno mi jednak powiedzieć czy była to kwesta przedmiotu czy osoby prowadzącej.
   
 8. Czym kończyły się studia?
  9 GŁOSÓW
   
  egzaminem
  0 GŁOSÓW
   
  obroną pracy dyplomowej
  2 GŁOSY
   
  pracą pisemną teoretyczną
  7 GŁOSÓW
   
  opisem przypadku
  2 GŁOSY
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Przygotowaniem kwestionariusza badania mowy.
  praca zaliczeniowa
   
 9. Co chciałaby Pani/chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk? (zachowano oryginalną pisownię)
  Praktyki miały być rozłożone na dwa lata studiów- ostatnie praktyki miały być zorganizowane przez uczelnię na oddziale szpitalnym w Opolu. Nigdy do tego nie doszło, studentki musiały w przeciągu miesiąca zorganizować sobie i odbyć 60 godzin praktyk, ponieważ zostały oszukane. Studia kończyły się jedynie egzaminem i opisem przypadku. W trakcie studiów bardzo pobieżnie sprawdzana była obecność, co sprawiło że dyplom dostały nawet te osoby, które uczęszczały na zajęcia nieregularnie i wcale nie były merytorycznie przygotowane do zawodu. Godne polecenia jest, że w roli prowadzących, zostali zatrudnieni świetni specjaliści, znani, słuchani w środowisku i oddawali na zajęciach cale swoje serce i wiedzę. To był pierwszy "rocznik" logopedii w WSB we Wrocławiu. Być może organizator wyciągnął wnioski i obecnie studia wyglądają bardziej poważnie. Aby być dobrym specjalistą często posługuję sie materiałami uzyskanym na studiach. Wiedza teoretyczna była bardzo solidnie podana, ale nikt nigdy nie sprawdził znajomości tej wiedzy u studentów tak naprawdę. Umiejętności praktyczne zdobywało się jedynie na praktykach. Niestety nie wszyscy te praktyki zaliczali sumiennie, zdarzało się, że dokumenty były podpisywane "po znajomości". Szkoła tego nie weryfikowała, a szkoda, bo wśród uczciwych studentek zdarzało się wiele nieuczciwych.
  Dobra organizacja, zwłaszcza w czasie nauczania zdalnego
  Bardzo dobrze przygotowane pod względem merytorycznym studia.
  Chciałabym, żeby było więcej godzin zajęć. Jest ich zdecydowanie za mało, czuję niedosyt. Przydałoby się wsparcie uczelni w organizacji praktyk.
  Brakowało mi wsparcia w zakresie odbywanych praktyk ( obowiązkowych). Muszą być organizowane we własnym zakresie, co bywa bardzo trudne do wykonania. Uczelnia nie pomaga poprzez choćby wskazanie zaprzyjaźnionych placówek, które chętnie przyjmą studentów na praktyki.
  większa pomoc w organizacji praktyk
  Studia jak najbardziej dobre natomiast te praktyki są kwestią nie dopracowaną, ponieważ jak z autopsji wiem były one robione tylko , aby zaliczyć.Uważam,że ten kierunek studiów wymaga większej aktywności praktycznej jak tylko wysłuchiwania przygotowanych materiałów przez wykładowcę.
  dobra atmosfera na uczelni
  Większość wykładowców bardzo solidnie przygotowana. Świetne zajęcia z "praktykami". Więcej powinno być działań praktycznych w innej formule np. zaproponowanych przez uczelnię.
  Chciałabym, żeby uczelnia pomagała w organizacji praktyk, chociażby na zasadzie listy placówek, z którymi uczelnia współpracuje i gdzie można na praktykę się umówić. Nie pracując w zawodzie nauczyciela, nie znając osób pracujących w przedszkolach miałam problem z znalezieniem chętnej placówki.
   

Wypełnionych ankiet: 0

Brak danych