wróć do zestawienia uczelni

Uniwersytet Opolski

studia podyplomowe

placówka publiczna, woj. opolskie

Wypełnionych ankiet: 3

 1. Jaki etap weryfikacyjny musiała Pani/musiał Pan przejść przed przyjęciem na studia logopedyczne?
  3 GŁOSY
   
  rozmowa kwalifikacyjna
  2 GŁOSY
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od audiologa
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od ortodonty
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia logopedycznego o braku wad wymowy
  0 GŁOSÓW
   
  nie było etapu weryfikacyjnego
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Zaświadczenie od laryngologa
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie teoretyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  1 GŁOS
  (33%)
   
  3
  2 GŁOSY
  (67%)
   
  4
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  5
   
 3. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie praktyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  1 GŁOS
  (33%)
   
  2
  1 GŁOS
  (33%)
   
  3
  1 GŁOS
  (33%)
   
  4
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  5
   
 4. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najlepiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najlepsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  3 GŁOSY
   
  dyslalia
  2 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  2 GŁOSY
   
  afazja
  1 GŁOS
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  2 GŁOSY
   
  niedosłuch
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne

  TERAPIA

  3 GŁOSY
   
  dyslalia
  2 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  1 GŁOS
   
  afazja
  1 GŁOS
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  2 GŁOSY
   
  niedosłuch
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 5. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najsłabiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najsłabsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  0 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  1 GŁOS
   
  afazja
  0 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  0 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  2 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  3 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne

  TERAPIA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  1 GŁOS
   
  opóźniony rozwój mowy
  1 GŁOS
   
  afazja
  0 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  0 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  2 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  3 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 6. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach? (zachowano oryginalną pisownię)
  Afazja, zaburzenia neurologiczne dzieci i dorosłych w teorii i praktyce.
  Praktyki
  Zajęć praktycznych
   
 7. Jakich zagadnień według Pani/Pana było na studiach za dużo? (zachowano oryginalną pisownię)
  Z zakresu lingwistyki.
  Dobrze zorganizowane
  Teoretycznych
   
 8. Czym kończyły się studia?
  2 GŁOSY
   
  egzaminem
  3 GŁOSY
   
  obroną pracy dyplomowej
  0 GŁOSÓW
   
  pracą pisemną teoretyczną
  0 GŁOSÓW
   
  opisem przypadku
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 9. Co chciałaby Pani/chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk? (zachowano oryginalną pisownię)
  Zbyt mało zajęć praktycznych.
   

Wypełnionych ankiet: 15

 1. Jaki etap weryfikacyjny musiała Pani/musiał Pan przejść przed przyjęciem na studia logopedyczne?
  14 GŁOSÓW
   
  rozmowa kwalifikacyjna
  11 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od audiologa
  2 GŁOSY
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od ortodonty
  3 GŁOSY
   
  przedłożenie zaświadczenia logopedycznego o braku wad wymowy
  0 GŁOSÓW
   
  nie było etapu weryfikacyjnego
  2 GŁOSY
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Czytanie tekstu literackiego np. wiersza wybranego przez członków komisji
  Zaświadczenie od foniatry
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie teoretyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  1 GŁOS
  (7%)
   
  3
  4 GŁOSY
  (27%)
   
  4
  10 GŁOSÓW
  (67%)
   
  5
   
 3. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie praktyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  1 GŁOS
  (7%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  2 GŁOSY
  (13%)
   
  3
  7 GŁOSÓW
  (47%)
   
  4
  5 GŁOSÓW
  (33%)
   
  5
   
 4. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najlepiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najlepsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  14 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  11 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  3 GŁOSY
   
  afazja
  5 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  5 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  5 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  4 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne

  TERAPIA

  14 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  11 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  3 GŁOSY
   
  afazja
  4 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  6 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  5 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  4 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 5. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najsłabiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najsłabsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  1 GŁOS
   
  opóźniony rozwój mowy
  5 GŁOSÓW
   
  afazja
  7 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  5 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  5 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  5 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)rzadkie choroby genetyczne

  TERAPIA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  1 GŁOS
   
  opóźniony rozwój mowy
  4 GŁOSY
   
  afazja
  9 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  5 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  4 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  5 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)rzadkie choroby genetyczne
   
 6. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach? (zachowano oryginalną pisownię)
  Zaburzenia czynnościowe- ssanie, gryzienie, żucie, połykanie, oddychanie. Diagnoza małych dzieci
  Omawiania pomocy, przydatnych narzędzi, "autentycznej" praktyki, nie pozorowanej oraz teoretyzowanie.
  terapia dorosłych
  Wszystkie zagadnienia, które powinny być w programie studiów - były, choć nie wszystkie w wystarczającym zakresie. Zawsze byłam i jestem przekonana, że nie ma logopedy "od wszystkiego" i koniecznością jest dalsze podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe. Na moich studiach logopedycznych zbyt mało zajęć poświęcone było jąkaniu.
  Afazje, wady zgryzu
  Zaburzeń naurologicznych dzieci. Czegoś więcej niż zajecia na temat dzieci ze spektrum
  Nie brakowało. Po prostu wg mnie trzeba zrobic specjalizacyjne jeszcze studia np. Surdolog lub neurologop.
  Komunikacja alternatywna
  Zbyt mało zajęć praktycznych z afazji, dysartrii.
  Diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami neurologicznymi, pracy z małym dzieckiem.
  zajęć praktycznych
  Wczesnej interwencji logopedycznej, omówienia wad genetycznych/wrodzonych
   
 7. Jakich zagadnień według Pani/Pana było na studiach za dużo? (zachowano oryginalną pisownię)
  Fonetyka, dysleksja
  Klasyfikacji pojęć wg różnych autorów
  Klasyfikację zaburzeń
  Lingwistycznych podstaw logopedii.
  Nie było takich zagadnień
  języka polskiego
  Nie było takich zagadnień.
   
 8. Czym kończyły się studia?
  11 GŁOSÓW
   
  egzaminem
  8 GŁOSÓW
   
  obroną pracy dyplomowej
  7 GŁOSÓW
   
  pracą pisemną teoretyczną
  3 GŁOSY
   
  opisem przypadku
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Dodatkowo było nagranie
   
 9. Co chciałaby Pani/chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk? (zachowano oryginalną pisownię)
  Praktyki były organizowane przez uczelnie w dobrych sprawdzonych ośrodkach. Przekazywana wiedza praktyczna była na wysokim poziomie. Nie było możliwości zaliczania praktyk w innych niż wyznaczone miejsca przez uczelnie. Co moim zdaniem jest dobrym rozwiazaniem.
  Poziom studiów i wymogi wobec studentów bardzo wysokie, jakość kształcenia na wysokim poziomie
  Bardzo wysoko oceniam praktyki, które zagwarantowała uczelnia w trakcie trwania studiów.
  Zaznaczam, że było to wiele lat temu, ale zawsze myślałam, że mogło być więcej zajęć praktycznych. Jako wyjaśnienie tej bardzo wtedy wyraźnej dominacji teorii nad praktyką, usłyszałam jednak, że "logopedia" to nie rzemiosło a logopeda nie jest rzemieślnikiem i trudno się z tym nie zgodzić...Po latach pracy w zawodzie logopedy, mogę powiedzieć, że dzięki tym teoretycznym podstawom pewniej czułam się budując własny warsztat (szczególnie w obszarze diagnozy).
  Praktyki były ciekawe i różnorodne. Wykłady i ćwiczenia prowadzone przez wiele autorytetow.
  Miały dobre zaplecze teoretyczne jak i prakryczne
  Praktyki bardzo mi się podobały ale uważam że mogło być ich więcej
  Więcej zajęć praktycznych!
  Bardzo dobre podstawy teoretyczne, praktycznie przyzwoicie. Ale studia na UO daly mi możliwości rozwoju w kierunku logopedii I ukształtowały zainteresowania w zakresie logopedii