wróć do zestawienia uczelni

Uniwersytet Wrocławski

studia podyplomowe

placówka publiczna, woj. dolnośląskie

Wypełnionych ankiet: 6

 1. Jaki etap weryfikacyjny musiała Pani/musiał Pan przejść przed przyjęciem na studia logopedyczne?
  5 GŁOSÓW
   
  rozmowa kwalifikacyjna
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od audiologa
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od ortodonty
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia logopedycznego o braku wad wymowy
  1 GŁOS
   
  nie było etapu weryfikacyjnego
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie teoretyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  1 GŁOS
  (17%)
   
  2
  5 GŁOSÓW
  (83%)
   
  3
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  4
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  5
   
 3. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie praktyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  2 GŁOSY
  (33%)
   
  1
  1 GŁOS
  (17%)
   
  2
  3 GŁOSY
  (50%)
   
  3
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  4
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  5
   
 4. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najlepiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najlepsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  1 GŁOS
   
  dyslalia
  3 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  4 GŁOSY
   
  afazja
  1 GŁOS
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  0 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  2 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  2 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Autyzm

  TERAPIA

  1 GŁOS
   
  dyslalia
  2 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  4 GŁOSY
   
  afazja
  0 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  0 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  3 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  3 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Autyzm
   
 5. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najsłabiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najsłabsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  5 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  1 GŁOS
   
  opóźniony rozwój mowy
  0 GŁOSÓW
   
  afazja
  3 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  4 GŁOSY
   
  niedosłuch
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne

  TERAPIA

  5 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  2 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  1 GŁOS
   
  afazja
  5 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  4 GŁOSY
   
  niedosłuch
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 6. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach? (zachowano oryginalną pisownię)
  Praca z ciałem.
  Ujęcia klinicznego, Profesorowie powtarzali "odmedycznić logopedię" co w mojej ocenie jest nonsensem
  Anatomia obszaru ustno-twarzowego, zagadnienia dotyczące terapii dzieci z wadami wymowy
  Komunikacja alternatywna, diagnoza i terapia wad wymowy, niedosluchu, jakania
  Terapii karmienia niemowląt, dzieci z nieprawidłowym typem połykania, Całościowego badania logopedycznego od momentu pierwszego spotkania do diagnozy. Omówienia innych metod pracy logopedycznej.
  - diagnoza i terapia dyslalii - bardzo mało uwagi poświecono temu zagadnieniu; pani prof.twierdziła że to łatwa sprawa - terapia jąkania i ORM - było mało uwagi dla tych zagadnień
   
 7. Jakich zagadnień według Pani/Pana było na studiach za dużo? (zachowano oryginalną pisownię)
  Nieprawidłowo ukierunkowane praktyki.
  Metody Dyna Lingua M. S. Szanuje metodę i twórców, ale nie jest ona panaceum
  Psychologia
  Zbytnia koncentracja na metodzie Dyna Lingua M. S
  Omawianie jednej metody pracy z dziećmi, opowiadanie o własnych sukcesach w pracy tą metodą.
  diagnozy i terapii dzieci i dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi
   
 8. Czym kończyły się studia?
  5 GŁOSÓW
   
  egzaminem
  0 GŁOSÓW
   
  obroną pracy dyplomowej
  0 GŁOSÓW
   
  pracą pisemną teoretyczną
  5 GŁOSÓW
   
  opisem przypadku
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 9. Co chciałaby Pani/chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk? (zachowano oryginalną pisownię)
  Uważam, że na studiach powinno się poruszać każde zagadnienie dziedziny logopedia, a nie tylko autyzm oraz metodę Dyna Lingua, która jest stworzona przez kierownictwo studiów
  Wiedza przekazana mi na studiach była przestarzała i niezgodna z obecnymi badaniami naukowymi.
  Za mało wszystkiego
  - studia zapewniają zdobycie praktyki, ale głównie w zakresie pracy z dziećmi i dorosłymi z zaburzeniami neurologicznymi, z afazją itp. - dużo zamieszania w kwestiach spraw do załatwienia w biurze studiów
   

Wypełnionych ankiet: 23

 1. Jaki etap weryfikacyjny musiała Pani/musiał Pan przejść przed przyjęciem na studia logopedyczne?
  17 GŁOSÓW
   
  rozmowa kwalifikacyjna
  3 GŁOSY
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od audiologa
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od ortodonty
  3 GŁOSY
   
  przedłożenie zaświadczenia logopedycznego o braku wad wymowy
  4 GŁOSY
   
  nie było etapu weryfikacyjnego
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Lekarskie
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie teoretyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  1 GŁOS
  (4%)
   
  1
  5 GŁOSÓW
  (22%)
   
  2
  5 GŁOSÓW
  (22%)
   
  3
  10 GŁOSÓW
  (43%)
   
  4
  2 GŁOSY
  (9%)
   
  5
   
 3. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie praktyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  2 GŁOSY
  (9%)
   
  1
  6 GŁOSÓW
  (26%)
   
  2
  7 GŁOSÓW
  (30%)
   
  3
  6 GŁOSÓW
  (26%)
   
  4
  2 GŁOSY
  (9%)
   
  5
   
 4. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najlepiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najlepsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  11 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  10 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  5 GŁOSÓW
   
  afazja
  3 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  1 GŁOS
   
  niedosłuch
  5 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  2 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  5 GŁOSÓW
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)autyzm
  Dyzartria
  Żadne
  Autyzm
  Autyzm

  TERAPIA

  9 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  10 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  7 GŁOSÓW
   
  afazja
  2 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  1 GŁOS
   
  niedosłuch
  5 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  6 GŁOSÓW
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)autyzm
  Dyzartria
  Żadne
  Brak
  autyzm
  Autyzm
   
 5. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najsłabiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najsłabsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  7 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  7 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  9 GŁOSÓW
   
  afazja
  13 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  16 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  8 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  8 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne

  TERAPIA

  9 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  7 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  9 GŁOSÓW
   
  afazja
  14 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  16 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  9 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  10 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 6. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach? (zachowano oryginalną pisownię)
  Praktyka w gabinetach logopedycznych
  Brakowało zagadnień logopedycznych niezwiązanych z autyzmem
  Dyslalia
  Diagnoza i terapia dzieci w wieku 0- 3.r.ż.
  Wwr niemowlęta
  Zdecydowanie za mało zajęć dotyczących dyslalii, zbyt ogólne.
  ORM
  Jąkania
  Logopedii!!!!!!
  Dokładnego rozwoju dziecka fizycznego i mentalnego, za mało podstaw anatomii, wiedzy i mózgu
  Komunikacja alternatywa,opóźniony rozwój mowy, afazja dziecięca
  Praktycznego warsztatu
  Każde zagadnienie musiało być przerabiane dodatkowo indywidualnie, żeby pogłębić wiedzę
  Terapii dyslalii jakania orm afazji.
  Dobrego bloku z zakresu diagnozy i terapii dyslalii
  Brakowało poruszenia innych form i metod terapii, poza metoda Dyna- Lingua M.S.
  Brakowało mi szerszego spojrzenia na dyslalie w wieku przedszkolnym.
  czuję braki we wszystkich sferach, wszystko było powiedziane zdawkowo albo przedstawione tylko w formie do wykorzystania w metodzie Dyna Lingua
  Porządnej medycyny
  Anatomii, przyczyn dyslalii, karmienia terapeutycznego, holistycznego spojrzenia na dziecko
  praktycznych aspektów wykonywania zawodu
  Diagnozowanie logopedyczne dziecka
  Zagadnienia związane z dyslalią - więcej praktych i obserwacji terapii
   
 7. Jakich zagadnień według Pani/Pana było na studiach za dużo? (zachowano oryginalną pisownię)
  Praktyki w jednym miejscu, nie był to gabinet logopedyczny
  Tam wtedy był tylko autyzm - autorska jedyna metoda pracy Dyna Lingua
  Oligofazja
  Wszystkie zagadnienia poza dyslalią były wg mnie przedstawione dość szeroko, ale w pozytywnym sensie. Studia przygotowały mnie do szeroko rozumianej diagnozy i terapii, ale wychodzono z założenia że wady wymowy są najprostszym zagadnieniem i nie przykazano do nich należytej wagi. Pracując jako logopeda w szkole, pracuje głównie z dziećmi z wadami wymowy i wszystkiego musiałam uczyć się sama.
  Zespół Downa, MPD, afazja itp.
  Praktyk w ośrodku 1
  Pracy z niepelnosprawnymi
  Nacisk był jedynie na metodę Dyna-Lingua M.S. Kierowniczka studiów bagatelizowała i umniejszała innym metadom.
  Opisywanie i nauka tylko jednej metody terapeutycznej
  Teorii z zakresu psychologii
  Typowo polonistycznych, brak AAC, a nawet odradzanie komumunikacji alternatywnej dla dzieci przed 12 rokiem życia
  Zaburzeń neurologicznych
  Za dużo było zagadnień psychologicznych, a także opowiadań o teorii umysłu.
  Za dużo czasu było poświęceone metodzie Dyna-Lingua.
  psychologii (szkoda, że rozwojowa została pominięta), zagadnienia ogólne
  Metody psychostymulacyjnej
  praca z dziećmi autyzmem, zespołem Downa i innymi zaburzeniami neurologicznymi
  Opieka nad dziećmi z zaburzeniami neurologicznymi.
   
 8. Czym kończyły się studia?
  10 GŁOSÓW
   
  egzaminem
  17 GŁOSÓW
   
  obroną pracy dyplomowej
  0 GŁOSÓW
   
  pracą pisemną teoretyczną
  9 GŁOSÓW
   
  opisem przypadku
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 9. Co chciałaby Pani/chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk? (zachowano oryginalną pisownię)
  Z tego, co widzę, jeśli chodzi o przygotowanie, to wiele się nie zmieniło. Byłam jednym z pierwszych roczników, więc miałam jeszcze praktyki w innych miejscach niż świetlica prowadzona przez wtedy jeszcze dr Młynarską i mgr Smerekę. Tylko te praktyki dały mi jakąkolwiek wiedzę o innych metodach pracy. W nazwie studiów była logopedia ogólna - miało to mały związek z przebiegiem studiów.
  Za "moich czasów" praktyki odbywaliśmy tylko w jednym miejscu - ośrodku dla niepełnosprawnych intelektualnie prowadzonym przez kierowniczkę studiów. Preferowana była jedna metoda pracy, czyli Dyna Lingua MS. Dziekanat zgubił mój indeks, a ponieważ nie prowadzono żadnych ewidencji ocen, byłam zmuszona zdawać wszystkie egzaminy od nowa. Musiałam za nie dodatkowo zapłacić.
  Jedyny minus - duży - to wyjście z założenia, że dyslalia jest prosta i traktowanie jej zbyt pobieżnie.
  "wykorzystywanie" studentów jako wolontariuszy przypisując temu rolę wyrobienia praktyk, zbyt małe przygotowanie do zawodu pod kątem najczęściej występujących zaburzeń u dzieci
  Mam nadzieję, że teraz po zmianie kierownika katedry wygląda to lepiej
  Bardzo słabe przygotowanie teoretyczne. Praktyki były w porządku, dużo ciekawych przypadków i dorosłych i dzieci, ale terapia tylko metodą Dyna Lingua..
  Praktyki nie pozwalały na przygotowanie się pod kątem różnych zaburzeń tylko wybranych.
  Praktyki w ośrodku prowadzonym przez dr Młynarską, niekompetentna kadra, brak znajomości podstawowych zasad technik behawioralnych i nieudolne ich stosowaniw
  Praktyki były tylko z dziećmi z zaburrzenuami naurologicznymi.
  Praktyka - bardzo dobrze przygotowała mnie do pracy z pacjentami neurologicznymi.
  niestety praktyki odbywały się tylko w ośrodku prowadzonym przez kierownika studiów podyplomowych gdzie prowadzona była terapia tylko jedna metodą. Myślę, że było to bardzo duże ograniczenie mnie jako studenta. Nie było możliwości poznania i rozwoju innych metod
  Podczas szukania innych placówek do odbycia praktyk słysząc, ze kończę UWr nie chcieli mnie nigdzie przyjąć, ponoć absolwenci mają małą wiedzę ogólna, zgadzam się z tym, szansę na przebicie się u ...... mają tylko osoby, które studiują u niej np. polonistykę, te są brane do najciekawszych przypadków na praktykach.
  Nie polecam. Studia nie przygotowują do pracy w zawodzie nawet na poziomie wiedzy podstawowej jaką każdy logopeda powinien posiadać. Zamknięte środowisko wykładowców. Studia promują tylko jedną metodę prowadzenia terapii o innych nawet się nie wspomina.
  Dużo praktyk w osrodku prowadzonym przez prowadzących, konieczność odbycia praktyk na własną rękę ( trudności z przyjęciem na bezpłatne praktyki)