wróć do zestawienia uczelni

Warszawski Uniwersytet Medyczny

studia magisterskie

placówka publiczna, woj. mazowieckie

Wypełnionych ankiet: 7

 1. Jaki etap weryfikacyjny musiała Pani/musiał Pan przejść przed przyjęciem na studia logopedyczne?
  3 GŁOSY
   
  rozmowa kwalifikacyjna
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od audiologa
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od ortodonty
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia logopedycznego o braku wad wymowy
  2 GŁOSY
   
  nie było etapu weryfikacyjnego
  3 GŁOSY
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Ukończenie studiów licencjackich zwalniało z rozmowy kwalifikacyjnej.
  Przyjęcie na podstawie dyplomu po studiach licencjackich na tym samym kierunku na Uniwersytecie Warszawskim
  egzamin teoretyczny z wiedzy o logopedii
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie teoretyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  1 GŁOS
  (14%)
   
  3
  3 GŁOSY
  (43%)
   
  4
  3 GŁOSY
  (43%)
   
  5
   
 3. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie praktyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  1 GŁOS
  (14%)
   
  2
  1 GŁOS
  (14%)
   
  3
  2 GŁOSY
  (29%)
   
  4
  3 GŁOSY
  (43%)
   
  5
   
 4. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najlepiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najlepsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  3 GŁOSY
   
  dyslalia
  1 GŁOS
   
  opóźniony rozwój mowy
  4 GŁOSY
   
  afazja
  0 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  3 GŁOSY
   
  niedosłuch
  3 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  3 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  4 GŁOSY
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Laryngektomia, rozczepy,
  Dysfagia, latyngektomia, rehabilitacja głosu.
  Zaburzenia głosu
  foniatria, laryngektomia i inne

  TERAPIA

  3 GŁOSY
   
  dyslalia
  1 GŁOS
   
  opóźniony rozwój mowy
  4 GŁOSY
   
  afazja
  0 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  3 GŁOSY
   
  niedosłuch
  3 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  3 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  5 GŁOSÓW
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Laryngektomia, rozczepy,
  Dysfagia, latyngektomia, rehabilitacja głosu.
  Zaburzenia głosu
  Zaburzenia głosu
  foniatria, laryngektomia i inne
   
 5. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najsłabiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najsłabsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  1 GŁOS
   
  dyslalia
  2 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  2 GŁOSY
   
  afazja
  5 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  1 GŁOS
   
  niedosłuch
  2 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne

  TERAPIA

  1 GŁOS
   
  dyslalia
  4 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  2 GŁOSY
   
  afazja
  4 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  1 GŁOS
   
  niedosłuch
  2 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  2 GŁOSY
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Autyzm, asperger, zespol Downa
  Autyzm
   
 6. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach? (zachowano oryginalną pisownię)
  Dyslalii (mowa bezdźwięczna) , terapia autyzmu
  Dotyczących terapii dzieci. Dyslalia na WUMie jest na tragicznym poziomie
  Dyslalia
  Dotyczących zaburzeń ze spektrum autyzmu.
  O pomocach logopedycznych, o wprowadzaniu komunikacji alternatywnej
  związanych głównie z fizjoterapią, holistycznym podejsciem do pacjenta, mięśniówką
   
 7. Jakich zagadnień według Pani/Pana było na studiach za dużo? (zachowano oryginalną pisownię)
  Za dużo terminologii medycznej - dawkowania leków itp
  Dotyczących zaburzeń głosu
  Nauki o języku polskim
  Funkcjonalny opis języka, leksykologia
  językowych
   
 8. Czym kończyły się studia?
  3 GŁOSY
   
  egzaminem
  7 GŁOSÓW
   
  obroną pracy dyplomowej
  1 GŁOS
   
  pracą pisemną teoretyczną
  0 GŁOSÓW
   
  opisem przypadku
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)zaliczeniem praktyk
   
 9. Co chciałaby Pani/chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk? (zachowano oryginalną pisownię)
  Polecam tę studia pod względem logopedii klinicznej bardzo na plus, dużo praktyk i zajęć w szpitalu na pacjentach
  Studia nauczyły mnie przyczynowego podejścia do zaburzeń mowy/głosu u pacjentów. Duży nacisk kładziony był na anatomię i fizjologię, co uważam za absolutną podstawę w mojej obecnej pracy.
  Ogromny bałagan, studenci nie szanowani, praktyki poza Warszawą tylko i wyłącznie z powodu opóźnienia działań przez uczelnię. Bardzo duża ilość zajęć i praktyk na ostatnim roku, ba! w ostatnim semestrze studiów, który powinien być głównie poświęcony pracy magisterkiej. W ostatnim semestrze robiłyśmy jakieś fakultety, które mogłyby być zrobione wcześniej. Również w tym czasie nastąpiła kumulacja praktyk! Które odbywały się poza Warszawą ponieważ uczelnia miała problemy z porozumieniem się z innymi placówkami mieszczącymi się w Warszawie, przez to kilka razy o terminach praktyk dowiadywalysmy się tydzień przed ich rozpoczęciem. Nikt się nie liczył z tym że jest to ostani rok/semestr naszych studiów i pracujemy, robimy badania do naszych prac i informowanie nas o terminie praktyk tydzień przed ich rozpoczęciem było wielkim nieporozumieniem. Dowiadywanie się o braku zajęć, gdy już stoimy pod salą też, jest karygodne, co miało miejsce nie raz, tu akurat głównie przez wykładowców UW, ponieważ niektóre zajęcia były łączone i odbywały się na UW. Plan zajęć mocno chaotyczny, mnóstwo okienek kilkugodzinnych, podczas których niewiele można było zaplanować. W ciągu dnia nawet 3 okienka a zajęć 4. Niektóre praktyki odbywały się tylko dla formalności, prowadzącym nie zależało na poszerzeniu naszej wiedzy, na jednych prowadząca była niewiele od nas starsza, a momentami odnosilysmy wrażenie jakby jej zakres wiedzy był węższy od naszego, zadawała nam pytania i wymagała odpowiedzi, gdy same o coś pytałyśmy, odpowiedzi nie otrzymywalysmy, kazała nam się samym dowiedzieć lub odpowiedzi były wymijające, albo nie na temat. Podsumowując, jestem bardzo niezadowolona z tych studiów, z ich zakresu, organizacji, stosunku do studenta.
  Praktyki na studiach magisterskich w większości były dobrze zorganizowane i wartościowe. Uważam, że zbędne są praktyki z dyslalii na studiach magisterskich, ze względu na to, że tym głównie zajmowaliśmy się na praktykach w trakcie studiów licencjackich. Sam program studiów powinien być bardziej praktyczny, nauczanie powinno przygotowywać studenta do podjęcia pracy w zawodzie a często przygotowuje jedynie w teorii.
  Za mało zajęć praktycznych z dziecmi autystycznymi
  trzeba podążać za nowymi badaniami, pogłębiać wiedzę wśród wykładowców i ćwiczeniowców. Wieloktornie spotkałam się z przestarzałą wiedzą, nieaktualnymi, mało znaczącymi informacjami
   

Wypełnionych ankiet: 0

Brak danych