wróć do zestawienia uczelni

Warszawski Uniwersytet Medyczny

studia licencjackie

placówka publiczna, woj. mazowieckie

Wypełnionych ankiet: 6

 1. Jaki etap weryfikacyjny musiała Pani/musiał Pan przejść przed przyjęciem na studia logopedyczne?
  6 GŁOSÓW
   
  rozmowa kwalifikacyjna
  1 GŁOS
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od audiologa
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od ortodonty
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia logopedycznego o braku wad wymowy
  0 GŁOSÓW
   
  nie było etapu weryfikacyjnego
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie teoretyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  1 GŁOS
  (17%)
   
  3
  3 GŁOSY
  (50%)
   
  4
  2 GŁOSY
  (33%)
   
  5
   
 3. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie praktyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  1 GŁOS
  (17%)
   
  1
  1 GŁOS
  (17%)
   
  2
  2 GŁOSY
  (33%)
   
  3
  1 GŁOS
  (17%)
   
  4
  1 GŁOS
  (17%)
   
  5
   
 4. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najlepiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najlepsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  3 GŁOSY
   
  dyslalia
  1 GŁOS
   
  opóźniony rozwój mowy
  3 GŁOSY
   
  afazja
  1 GŁOS
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  3 GŁOSY
   
  niedosłuch
  3 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  3 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  4 GŁOSY
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Dysfagia
  Dysfonie, Laryngektomia, Dysfagia, rozszczepy
  Zaburzenia foniatryczne
  Dysfagia, zaburzenia glosu

  TERAPIA

  4 GŁOSY
   
  dyslalia
  1 GŁOS
   
  opóźniony rozwój mowy
  3 GŁOSY
   
  afazja
  1 GŁOS
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  3 GŁOSY
   
  niedosłuch
  2 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  3 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  3 GŁOSY
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Tak jak wyżej
  Rehabilitacja pacjentów po zabiegach foniatrycznych
  Dysfagia, zaburzenia głosu, rehabilitacja po laryngektomii
   
 5. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najsłabiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najsłabsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  1 GŁOS
   
  dyslalia
  4 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  1 GŁOS
   
  afazja
  4 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  1 GŁOS
   
  niedosłuch
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Zaburzenia foniatryczne

  TERAPIA

  1 GŁOS
   
  dyslalia
  4 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  1 GŁOS
   
  afazja
  3 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  2 GŁOSY
   
  niedosłuch
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Terapia pacjentów po zabiegach foniatrycznych
   
 6. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach? (zachowano oryginalną pisownię)
  Terapii logopedycznej - od czego zacząć, jak prowadzić terapie, umiejętności kluczowe u dzieci, praktyka w gabinetach z terapią indywidualną dzieci
  Za mało językowych podstaw
  Praca z dziećmi, od diagnozy przez terapię. Za mało praktycznych zajęć - w planie było sporo ćwiczeń, które okazywały się wykładami. Na foniatrii omawialiśmy elementy dysfagii, jednak powinien być to odrębny przedmiot.
  Dokładniejszej analizy ORM a także dyslalii nie tylko w teorii, jaką można znaleźć na własną rękę a z wypowiedzi praktyków. Pomocne także byłoby nakierowanie na wartościową literaturę.
  Zajęć praktycznych z diagnozy
  Praktyki z zakresu terapii dzieci z zaburzeniami neurologicznymk
   
 7. Jakich zagadnień według Pani/Pana było na studiach za dużo? (zachowano oryginalną pisownię)
  Dysfagia, promocja zdrowia, bardzo szczegółowy przedmiot językowy przez 2 lata (większości rzeczy nie użyłam do dziś)
  Za dużo metodologii badań i leksykologii (zajęcia te akurat prowadzone na UW)
  Przedmiotów pedagogicznych, które nie przekładały się później na uprawnienia, których WUM jako jedyna uczelnia nie daje po logopedii. Przedmiotów "zapychaczy" - anatomia nieskoncentrowana na głowie i szyi, grafomotoryka i dysleksja, funkcjonalny opis języka przez 3 semestry, który w kolejnych rocznikach został zredukowany do jednego semestru.
  Wiedzy o języku - funkcjonalny opis języka itd (zajęcia lingwistyczne)
  Dyslalia, pedagogika
  Fonetyki
   
 8. Czym kończyły się studia?
  2 GŁOSY
   
  egzaminem
  6 GŁOSÓW
   
  obroną pracy dyplomowej
  0 GŁOSÓW
   
  pracą pisemną teoretyczną
  0 GŁOSÓW
   
  opisem przypadku
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 9. Co chciałaby Pani/chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk? (zachowano oryginalną pisownię)
  Świetne praktyki odbywały się na foniatrii, która była moim i wielu moich koleżanek z roku najlepiej zrealizowanym przedmiotem przez całe studia. Praktyki pedagogiczne były zrealizowane w niewłaściwy moim zdaniem sposób, a w efekcie nie uzyskałyśmy uprawnień pedagogicznych, więc pojawia się pytanie o niezbędność tych praktyk. Krzywdzące było ocenienie absolwentów, gdzie przy ocenie ze studiów nie liczyła się ocena z obrony pracy licencjackiej, ani zaliczenia, jedynie oceny z egzaminów, co zdyskwalifikowało ponad 50% absolwentek przy rekrutacji na studia magisterskie, ponieważ inne uczelnie wyliczają średnią za studia biorąc wszysykie oceny pod uwagę.
  Na studiach magisterskich jest doskonałe uzupełnienie studiów licencjackich. Dopiero wtedy otrzymujemy jedną spójną całość. Na minus - powtórzenie 3 przedmiotów na I roku studiów magisterskich dla potrzeb wyrównania różnic programowych w związku z nowymi osobami po innym licencjacie. Plan zajęć dostosowany do zajęć na UW, przez co studenci WUM-u mają liczne okienka w ciągu dnia i cały dzień zajęć rozciąga się od 8 do 18.
   

Wypełnionych ankiet: 0

Brak danych