wróć do zestawienia uczelni

Uniwersytet Warszawski

studia magisterskie

placówka publiczna, woj. mazowieckie

Wypełnionych ankiet: 15

 1. Jaki etap weryfikacyjny musiała Pani/musiał Pan przejść przed przyjęciem na studia logopedyczne?
  12 GŁOSÓW
   
  rozmowa kwalifikacyjna
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od audiologa
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od ortodonty
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia logopedycznego o braku wad wymowy
  2 GŁOSY
   
  nie było etapu weryfikacyjnego
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Kontynuowałam naukę na tej samej uczelni, więc brano pod uwagę tylko dyplom ukończenia studiów I stopnia. Osoby z zewnątrz miały inne wymogi.
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie teoretyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  1 GŁOS
  (7%)
   
  2
  2 GŁOSY
  (13%)
   
  3
  6 GŁOSÓW
  (40%)
   
  4
  6 GŁOSÓW
  (40%)
   
  5
   
 3. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie praktyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  2 GŁOSY
  (13%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  7 GŁOSÓW
  (47%)
   
  3
  4 GŁOSY
  (27%)
   
  4
  2 GŁOSY
  (13%)
   
  5
   
 4. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najlepiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najlepsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  10 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  6 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  6 GŁOSÓW
   
  afazja
  3 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  1 GŁOS
   
  niedosłuch
  5 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  6 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  2 GŁOSY
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Foniatria, laryngektomia
  ASD

  TERAPIA

  10 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  7 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  6 GŁOSÓW
   
  afazja
  3 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  1 GŁOS
   
  niedosłuch
  5 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  7 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  3 GŁOSY
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Dysfagia, terapia osób po laryngektomii
  Laryngektomia, foniatria
  ASD
   
 5. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najsłabiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najsłabsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  2 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  5 GŁOSÓW
   
  afazja
  7 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  9 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  4 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  5 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne

  TERAPIA

  1 GŁOS
   
  dyslalia
  2 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  4 GŁOSY
   
  afazja
  7 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  9 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  6 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  5 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)AAC
   
 6. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach? (zachowano oryginalną pisownię)
  Głównie związanych z różnymi metodami terapii i dotyczących pracy z dziećmi poniżej 3 roku życia.
  Brakowało nauki tworzenia dokumentacji logopedycznej, takiej jak opinie, czy IPETY. Żałuję również, że po dość szczegółowej nauce obsługi audiometru, przeprowadzania badania oraz odczytywania audiogramu, nie mamy prawa do przeprowadzenia choćby przesiewowego badania słuchu.
  Umiejętność sporządzania dokumentacji, metody terapii
  Terapie wspomagające przy terapii logopedycznej = współpraca z zespołem specjalistów
  Praktycznych, konkretnych przykładów działań terapeutycznych w różnych zaburzeniach. Zbyt dużo ogólnej teorii, zbyt mało konkretnych wytycznych i praktyk terapii
  Więcej komunikacji alternatywnej
  Wiedza była przekazywana bardzo powierzchownie.
  Autyzm
  Zagadnień dotyczących opóźnionego rozwoju mowy - głównie praktyki
  Tego jakie trudności możemy napotkać podczas wywoływania głosek, jak wpływa nieprawidłowy (szczytowy) sposób oddychania na wymowę i wywoływanie głosek (o innych aspektach była mowa). Brakowało na praktykach takich momentów gdzie logopeda wywoływał głoskę albo wykonywał konkretne ćwiczenia niezwiązane z utrwalaniem wymowy (były pokazywane przypadki, gdzie logopedzie byli w fazie utrwalania nie wywoływania). Tak naprawdę, kiedy zaczęłam pracę na 4. roku studiów z porządnym przygotowaniem teoretycznym, z placzem odeszłam po kilku miesiącach i przez kolejny rok pracowałam w butiku jako sprzedawca, tak bardzo przygotowały mnie studia do samodzielnej pracy w zawodzie. Nikt nie mówił o obciążeniu psychicznym, o tym jaki wpływ na terapeute próbują wywierać rodzice dziecka oraz jak sobie z tym radzić. Obecnie prowadzę swój gabinet ale początki były beznadziejne.
  Fizjoterapia a logopedia, wczesna interwencja logopedyczna - diagnoza i terapia, zaburzenia głosu, zwrócenie większej uwagi na działanie całego ciała w kontekście wad wymowy
  Pełny proces diagnostyczny Pacjenta w gabinecie. Pozycja spoczynkowa języka. Funkcje prymarne - żucie, oddychanie, połykanie, zaburzenia pracy stawów skroniowo-żuchwowych
  Brak szeroko rozumianej praktyki
  Praktycznych omówień przypadków filmów z terapii i diagnozy, stworzenia własnych narzędzi diagnostycznych
   
 7. Jakich zagadnień według Pani/Pana było na studiach za dużo? (zachowano oryginalną pisownię)
  Stanowczo za dużo zagadnień językowych (przedmiot "kultura języka polskiego" był za mocno rozbudowany).
  Moim zdaniem nauki nigdy za wiele. Ale jeśli mam coś wskazać, to bardzo szczegółowo zajmowaliśmy się powstawaniem dźwięku - podstawowe zasady fizyki, ale również odczytywanie widma dźwięku i rozszyfrowywanie go. Było to bardzo ciekawe, jednak obecnie mało przydatne w pracy.
  Językoznawstwa
  Nauki o języku.
  Zbyt dużo ogólnej teorii dotyczącej języka, jego teorii. Zbyt dużo teorii z różnych zaburzeń mowy, której wykładanie nie kończyło się przedstawieniem jej wypadkowej i jej odzwierciedlenia w praktyce.
  Gramatyki języka polskiego z niekompetentnymi wykładowcami
  Klasyfikacji
  Przedmioty językoznawcze i wiedza ogólna np. Promocja zdrowia
  Dotyczących dyslalii
  Dla osób, które pracują w szpitalu zapewne za dużo pedagogiki, ja nie mam zdania. Logopeda po studiach bez regularnego doszkalania się, nie jest specjalistą godnym zaufania.
  językoznawczych
  Funkcjonalnego opisu języka
  Za dużo gramatyki
  Pobierzne omawianie tematu, za dużo treści teoretycznych przez które brakowało czasu na praktykę, prowadzenie zajęć przez nieprzygotowanych prowadzących
   
 8. Czym kończyły się studia?
  5 GŁOSÓW
   
  egzaminem
  15 GŁOSÓW
   
  obroną pracy dyplomowej
  0 GŁOSÓW
   
  pracą pisemną teoretyczną
  0 GŁOSÓW
   
  opisem przypadku
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 9. Co chciałaby Pani/chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk? (zachowano oryginalną pisownię)
  Miejsca, w których odbywały się praktyki były bardzo zróżnicowane ale przez to pozwalały lepiej poznać przyszły zawód.
  Byłam bardzo zadowolona ze studiów magisterskich na Uniwersytecie Warszawskim. Było dużo medycznych zagadnień, praktyki w szpitalach - od psychiatrii, po oddział neurologiczny. W porównaniu do studiów licencjackich, te studia bardzo pozytywnie mnie zaskoczyły.
  Ogólnie jestem bardzo zadowolona ze studiów, jednak czuję rozgoryczenie, że koleżanki po krótkich podyplomówkach czy studiach online są stawiane na równym poziomie z 5 letnimi studiami. Uważam, że takie działania uczelni zdecydowanie obniżają prestiż tego zawodu.
  Za dużo praktyk z obserwacjami, za mało z prowadzeniem zajęć.
  Wielkim plusem moich studiów było połączenie sił Uniwersytet Warszawskiego z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Zajęcia z lekarzami i teoretykami medycznymi bardzo podniosły moje kompetencje.
  Zmienić wykładowców przedmiotów językoznawczych na bardziej kompetentnych
  Za mało praktyk
  W programie było wiele nudnych wykładów, które zniechęcały do pracy z danym problemem, a brakowało praktyk klinicznych
  Jak wyżej, praktyki powinny pokazywać pierwsze etapy pracy z pacjentem
  powinno być więcej praktyk z dorosłymi pacjentami neurologicznymi, dziećmi z problemami neurologicznymi, więcej godzin z diagnozowania i terapii - bardziej szczegółowe podejście
  Fantastyczne byłoby wprowadzenie praktyk w małych gabinetach prywatnych, gdzie Pacjenci są diagnozowani bardzo szczegółowo a terapia jest prowadzona ciekawiej niż w placówkach szkolnych
  Za mało praktyki. Za dużo rzeczy do zrobienia samemu. Mało zajęć, które konkretnie przygotowują do zawodu
  Więcej zajęć praktycznych i omawiania konkretnych przypadków
   

Wypełnionych ankiet: 6

 1. Jaki etap weryfikacyjny musiała Pani/musiał Pan przejść przed przyjęciem na studia logopedyczne?
  6 GŁOSÓW
   
  rozmowa kwalifikacyjna
  2 GŁOSY
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od audiologa
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od ortodonty
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia logopedycznego o braku wad wymowy
  0 GŁOSÓW
   
  nie było etapu weryfikacyjnego
  2 GŁOSY
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Egzamin pisemny z jezyka polskiego
  Egzamin centralny z jezyka polskiego
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie teoretyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  3
  5 GŁOSÓW
  (83%)
   
  4
  1 GŁOS
  (17%)
   
  5
   
 3. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie praktyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  3 GŁOSY
  (50%)
   
  2
  2 GŁOSY
  (33%)
   
  3
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  4
  1 GŁOS
  (17%)
   
  5
   
 4. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najlepiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najlepsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  6 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  6 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  3 GŁOSY
   
  afazja
  3 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  0 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)dysleksja, autyzm

  TERAPIA

  6 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  5 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  3 GŁOSY
   
  afazja
  5 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  1 GŁOS
   
  niedosłuch
  2 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)dysleksja, autyzm
   
 5. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najsłabiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najsłabsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  0 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  2 GŁOSY
   
  afazja
  0 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  5 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  4 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  5 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne

  TERAPIA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  0 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  1 GŁOS
   
  afazja
  0 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  5 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  4 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  5 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 6. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach? (zachowano oryginalną pisownię)
  Informacji o nowych metodach terapii, powinno być więcej o AAC, więcej interpretacji badań słuchu, więcej o zaburzeniach i terapii dzieci że spektrum autyzmu
  omówienie kontaktu z rodzicami, relacja terapeuta-rodzic, jak wygląda praca w poszczególnych miejscach, dokąd udać się na staż, jakie szkolenia są godne polecenia, a zwłaszcza informacje o prowadzeniu własnej działalności (gabinetu)
  Zajecia praktyczne z pacjentem
  Praktycznego podejścia do terapii i diagnozy zaburzeń mowy
  diagnoza i terapia logopedyczna różnych zaburzeń
  Anatomii ukierunkowanej na strefy wazne dla logopedy (byla anatomia ogolna), praktycznego przelozenia zawodowego np. Jak wyposazyc gabinet logopedy, jakie sa mozliwosci dalszego ksztalcenia/specjalizacji logopedycznych np. surdo, tyflo, neuro, balbuto, oligo, itp., mozliwosci kursowe (jakis przeglad najwazniejszych trendow doksztalcania w systemie szkoleniowym)
   
 7. Jakich zagadnień według Pani/Pana było na studiach za dużo? (zachowano oryginalną pisownię)
  Zagadnień teoretycznych dotyczących dysleksji i dysgrafii.
  Teorii dotyczącej zagadnien lingwistycznych
  Językoznawstwa
  psycholingwistyka
  Anatomii ogolnej.
   
 8. Czym kończyły się studia?
  2 GŁOSY
   
  egzaminem
  6 GŁOSÓW
   
  obroną pracy dyplomowej
  2 GŁOSY
   
  pracą pisemną teoretyczną
  1 GŁOS
   
  opisem przypadku
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 9. Co chciałaby Pani/chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk? (zachowano oryginalną pisownię)
  Uważam, że najcenniejsze są praktyki i możliwość sprawdzenia sprawdzenia wiedzy teoretycznej w rzeczywistości terapeutycznej. Studia ogólnie oceniam dobrze, cieszę się, że były na filologii polskiej, bo dały dobre podstawy językoznawcze. Jednak mogłoby być więcej zajęć praktycznych.
  Za mało praktyk