wróć do zestawienia uczelni

Uniwersytet Warszawski

studia licencjackie

placówka publiczna, woj. mazowieckie

Wypełnionych ankiet: 7

 1. Jaki etap weryfikacyjny musiała Pani/musiał Pan przejść przed przyjęciem na studia logopedyczne?
  7 GŁOSÓW
   
  rozmowa kwalifikacyjna
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od audiologa
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od ortodonty
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia logopedycznego o braku wad wymowy
  0 GŁOSÓW
   
  nie było etapu weryfikacyjnego
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie teoretyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  2 GŁOSY
  (29%)
   
  3
  4 GŁOSY
  (57%)
   
  4
  1 GŁOS
  (14%)
   
  5
   
 3. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie praktyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  2 GŁOSY
  (29%)
   
  1
  3 GŁOSY
  (43%)
   
  2
  1 GŁOS
  (14%)
   
  3
  1 GŁOS
  (14%)
   
  4
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  5
   
 4. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najlepiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najlepsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  7 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  6 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  0 GŁOSÓW
   
  afazja
  2 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  0 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne

  TERAPIA

  7 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  5 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  0 GŁOSÓW
   
  afazja
  2 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  0 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 5. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najsłabiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najsłabsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  0 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  5 GŁOSÓW
   
  afazja
  5 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  4 GŁOSY
   
  niedosłuch
  5 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  4 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Dyzartria, ch. Otępienie itp.

  TERAPIA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  0 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  5 GŁOSÓW
   
  afazja
  5 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  6 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  6 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  5 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  1 GŁOS
   
  inne
   
 6. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach? (zachowano oryginalną pisownię)
  SI
  Przedmiotów, które w sposób szczegółowy odnosiłyby się do terapii osób z afazją, dyzartrią i zaburzeniami neurologicznymi.
  Wypracowania warsztatu pracy (nie tylko diagnoza i terapia, ale też wchodzenie w kontakt z dzieckiem, jak angażować rodziców), etyki kontaktu z rodzicami (jak przekazywać trudne informacje)
  Umiejętności praktycznych w przypadku różnych zaburzeń oraz konstruowania i doboru narzędzi i materiałów diagnostycznych. Brakowało również informacji jak właściwie zacząć pracę z pacjentem, na co zwracać uwagę, jak prowadzić dokumentację, jak analizować wyniki, jak rozmawiać z rodzicami, jakie prawa i obowiązki ma logopeda...
  Omówienia praktycznej strony zawodu logopedy, w tym formułowania opinii i innych dokumentów.
  Zdecydowanie za mało zajęć praktycznych (na praktykach głównie obserwowaliśmy zajęcia prowadzone przez logopedę). W programie studiów z zaburzeń pojawiły się chyba tylko dyslalia i opóźniony rozwój mowy. Większość przedmiotów były to tylko wprowadzenia, np. wprowadzenie do zaburzeń mowy. Brakowało wspólnego omawiania różnych, prawdziwych przypadków logopedycznych.
  Bardzo mało zajęć praktycznych!!! Praktyki tylko w samych poradniach i przedszkolach ,bez zajęć klinicznych mimo , że zajęcia są położone z Uniwersytetem Medycznym. Bardzo słabe przygotowanie do diagnozowania pacjentów, na praktykach głównie obserwacja i prowadzenie jednego ćwiczenia z pacjentem. Niby 90 godzin praktyk a tak naprawdę było to kilka wizyt w poradniach i przedszkolach. To nie jest wystarczajaca ilość która przygotuje do pracy w tym zawodzie.
   
 7. Jakich zagadnień według Pani/Pana było na studiach za dużo? (zachowano oryginalną pisownię)
  językoznawstwa
  Części zajęć nt. literatury dla dzieci i części przedmiotów pedagogicznych
  Klasyfikacji zaburzeń mowy (powtarzanie tych samych informacji na różnych przedmiotach)
  Klasyfikacje
  Teoretycznych zagadnień językoznawczych
  Wydaje mi się, że zbyt dużo czasu poświęcono na przedmioty typu wprowadzenie. Zamiast tego, na chociażby ostatnim roku, można było wprowadzić więcej przedmiotów odnoszących się do diagnoz i terapii konkretnych zaburzeń.
  Za dużo teorii która się powtarzała na kilku przedmiotach. Niektóre przedmioty zupełnie zbędne nic nie wnosząc
   
 8. Czym kończyły się studia?
  0 GŁOSÓW
   
  egzaminem
  7 GŁOSÓW
   
  obroną pracy dyplomowej
  1 GŁOS
   
  pracą pisemną teoretyczną
  1 GŁOS
   
  opisem przypadku
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 9. Co chciałaby Pani/chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk? (zachowano oryginalną pisownię)
  Bardzo dobry poziom przygotowania językoznawczego oraz metodologicznego. Zajęcia medyczne pokazują studentowi potrzebę interdyscyplinarności zawodu logopedy.
  Dobre przygotowanie od strony teoretycznej, szczególnie klinicznej, ale za mało praktyk. Do tego sztuczny podział programu studiów - I stopień -dyslalia, opóźnienie rozwoju mowy, II stopień "bardziej skomplikowane" zaburzenia
  Praktyki polegały głównie na obserwacji, przez co niewiele się z nich wyniosło, szczególnie w sytuacji, kiedy ściśle logopedyczne przedmioty (dot. konkretnego zaburzenia) pojawiły się dopiero na sam koniec studiów - siłą rzeczy wiedzieliśmy na tyle mało podczas praktyk, że nie wiedzieliśmy nawet, o co pytać i na co zwracać uwagę. Po skończeniu studiów licencjackich posiadaliśmy naprawdę małą wiedzę logopedyczną. Gdybym po tych studiach trafiła do pracy w szkole lub przedszkolu, gdzie są dzieci z naprawdę rozmaitymi zaburzeniami, musiałabym postawić głównie na naukę we własnym zakresie, wyniesioną z książek i szkoleń.
  Należałoby zwiększyć ilość praktyk, bo po skończeniu studiów nie czułam się wystarczająco przygotowana do wykonywania tego zawodu. Od razu po licencjacie rozpoczęłam pracę w poradni i szczerze mówiąc miałam wrażenie że nic po tych studiach nie umiem.
   

Wypełnionych ankiet: 4

 1. Jaki etap weryfikacyjny musiała Pani/musiał Pan przejść przed przyjęciem na studia logopedyczne?
  4 GŁOSY
   
  rozmowa kwalifikacyjna
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od audiologa
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od ortodonty
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia logopedycznego o braku wad wymowy
  0 GŁOSÓW
   
  nie było etapu weryfikacyjnego
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie teoretyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  1 GŁOS
  (25%)
   
  3
  1 GŁOS
  (25%)
   
  4
  2 GŁOSY
  (50%)
   
  5
   
 3. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie praktyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  1 GŁOS
  (25%)
   
  2
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  3
  3 GŁOSY
  (75%)
   
  4
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  5
   
 4. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najlepiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najlepsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  4 GŁOSY
   
  dyslalia
  3 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  2 GŁOSY
   
  afazja
  1 GŁOS
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  1 GŁOS
   
  niedosłuch
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne

  TERAPIA

  4 GŁOSY
   
  dyslalia
  3 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  1 GŁOS
   
  afazja
  0 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  2 GŁOSY
   
  niedosłuch
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 5. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najsłabiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najsłabsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  1 GŁOS
   
  opóźniony rozwój mowy
  1 GŁOS
   
  afazja
  0 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  0 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  2 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  2 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne

  TERAPIA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  1 GŁOS
   
  opóźniony rozwój mowy
  1 GŁOS
   
  afazja
  2 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  0 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  2 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 6. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach? (zachowano oryginalną pisownię)
  Sposobu tworzenia opinii.
  Zagadnień związanych z pracą w gabinecie, planowaniem terapii, dostosowaniem się do danego przypadku. Na moich studiach niewielu wykładowców było czynnie pracującymi logopedami.
  Metod specjalnych np. Holistycznego podejścia do problemów logopedycznych. Zagadnień fizjoterpeutucznych
  Z zakresu emisji głosu
   
 7. Jakich zagadnień według Pani/Pana było na studiach za dużo? (zachowano oryginalną pisownię)
  Zbyt dużo zagadnień teoretycznych bez możliwości zastosowania ich w praktyce.
  Zagadnień językowych
  Opóźnionego rozwoju mowy
   
 8. Czym kończyły się studia?
  4 GŁOSY
   
  egzaminem
  2 GŁOSY
   
  obroną pracy dyplomowej
  0 GŁOSÓW
   
  pracą pisemną teoretyczną
  2 GŁOSY
   
  opisem przypadku
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 9. Co chciałaby Pani/chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk? (zachowano oryginalną pisownię)
  Były to studia łączone UW+WUM. Ogólnie byłam zadowolona z jakości kształcenia. Było trochę bałaganu od strony praktycznej - brak płynnego przepływu informacji między uczelniami. Uważam, że po studiach licencjackich, nie ważne na jakiej uczelni, należy kształcić się dalej, ponieważ logopedia to szeroka dziedzina. Trzy lata, to jednak mało.
  Potrzebna jest większa ilość zajęć praktycznych, gdzie trzeba wykorzystywać wiedzę teoretyczną, więcej zajęć typu studium przypadku, zajęć praktycznych, ćwiczeń