wróć do zestawienia uczelni

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

studia podyplomowe

placówka publiczna, woj. mazowieckie

Wypełnionych ankiet: 3

 1. Jaki etap weryfikacyjny musiała Pani/musiał Pan przejść przed przyjęciem na studia logopedyczne?
  2 GŁOSY
   
  rozmowa kwalifikacyjna
  2 GŁOSY
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od audiologa
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od ortodonty
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia logopedycznego o braku wad wymowy
  1 GŁOS
   
  nie było etapu weryfikacyjnego
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie teoretyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  2 GŁOSY
  (67%)
   
  3
  1 GŁOS
  (33%)
   
  4
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  5
   
 3. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie praktyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  1 GŁOS
  (33%)
   
  2
  1 GŁOS
  (33%)
   
  3
  1 GŁOS
  (33%)
   
  4
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  5
   
 4. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najlepiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najlepsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  3 GŁOSY
   
  dyslalia
  1 GŁOS
   
  opóźniony rozwój mowy
  0 GŁOSÓW
   
  afazja
  0 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  0 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne

  TERAPIA

  3 GŁOSY
   
  dyslalia
  1 GŁOS
   
  opóźniony rozwój mowy
  0 GŁOSÓW
   
  afazja
  0 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  0 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 5. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najsłabiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najsłabsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  1 GŁOS
   
  opóźniony rozwój mowy
  0 GŁOSÓW
   
  afazja
  2 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  2 GŁOSY
   
  niedosłuch
  3 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  3 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne

  TERAPIA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  1 GŁOS
   
  opóźniony rozwój mowy
  0 GŁOSÓW
   
  afazja
  3 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  2 GŁOSY
   
  niedosłuch
  3 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  3 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 6. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach? (zachowano oryginalną pisownię)
  z zakresu praktyki logopedycznej, przykładowych diagnoz, układania planów terapii pod konkretną diagnozę - czyli takiej pracy warsztatowej - łatwiej by było zaczynać w zawodzie.
  Zagadnień dotyczących terapii ORM
  Wszystkich z wyjątkiem afazji.
   
 7. Jakich zagadnień według Pani/Pana było na studiach za dużo? (zachowano oryginalną pisownię)
  Wykłady z poszczególnych przedmiotów, cały przebieg studiów dawał ogólne pojęcie o pracy logopedy oraz teoretyczne podstawy do pracy - sięgam teraz do tej teorii. Myślę, że było tyle co potrzeba.
  Teorii i historii logopedii
  Afazja
   
 8. Czym kończyły się studia?
  1 GŁOS
   
  egzaminem
  2 GŁOSY
   
  obroną pracy dyplomowej
  1 GŁOS
   
  pracą pisemną teoretyczną
  1 GŁOS
   
  opisem przypadku
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 9. Co chciałaby Pani/chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk? (zachowano oryginalną pisownię)
  Studia dały mi możliwość rozwoju zawodowego, dużo się dowiedziałam, poznałam, nauczyłam. Mieliśmy naprawdę dobrą kadrę wykładowczą, prof. Grabias, prof. Panasiuk - kto chciał, uczył się to skorzystał. Natomiast takie studia to dopiero początek, te krótkie parę lat praktyki nauczyło mnie, że logopeda to zawód bez dna jeżeli chodzi o zdobywanie wiedzy i umiejętności pracy z dziećmi. Dlatego skończyłam wiele szkoleń, takich, których potrzebuję do pracy w szkole. studia naświetlają pewne tematy, z którymi trzeba się później zmierzyć w pracy. Co do praktyk...mam różne doświadczenia, oczywiście dają możliwość poznania pracy logopedy, natomiast różnie studentki są przyjmowane przez doświadczonych logopedów, myślę, że na taką chęć dzielenia się swoim dorobkiem zawodowym, doświadczeniem nie wszyscy są chętni.
  Świetni specjaliści: Panasiuk, Cieszyńska, Stecko, Grabias, Korendo i wiele wiele innych.
   

Wypełnionych ankiet: 0

Brak danych