wróć do zestawienia uczelni

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

studia podyplomowe

placówka publiczna, woj. mazowieckie

Wypełnionych ankiet: 8

 1. Jaki etap weryfikacyjny musiała Pani/musiał Pan przejść przed przyjęciem na studia logopedyczne?
  8 GŁOSÓW
   
  rozmowa kwalifikacyjna
  7 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od audiologa
  1 GŁOS
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od ortodonty
  2 GŁOSY
   
  przedłożenie zaświadczenia logopedycznego o braku wad wymowy
  0 GŁOSÓW
   
  nie było etapu weryfikacyjnego
  4 GŁOSY
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Dyktando.
  Dyktando, ocena artykulacji na rozmowie kwalifikacyjnej
  napisanie dyktanda
  Dyktando
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie teoretyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  1 GŁOS
  (13%)
   
  3
  2 GŁOSY
  (25%)
   
  4
  5 GŁOSÓW
  (63%)
   
  5
   
 3. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie praktyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  1 GŁOS
  (13%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  3 GŁOSY
  (38%)
   
  3
  3 GŁOSY
  (38%)
   
  4
  1 GŁOS
  (13%)
   
  5
   
 4. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najlepiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najlepsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  8 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  8 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  5 GŁOSÓW
   
  afazja
  2 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  3 GŁOSY
   
  niedosłuch
  4 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  1 GŁOS
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)dyzartria

  TERAPIA

  7 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  7 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  4 GŁOSY
   
  afazja
  2 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  2 GŁOSY
   
  niedosłuch
  3 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  0 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 5. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najsłabiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najsłabsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  0 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  2 GŁOSY
   
  afazja
  3 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  3 GŁOSY
   
  niedosłuch
  3 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  4 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  2 GŁOSY
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)zaspoły otępienne, gerontologopedia
  Zaburzenia mowy towarzyszące autyzmowi

  TERAPIA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  0 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  2 GŁOSY
   
  afazja
  3 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  2 GŁOSY
   
  niedosłuch
  2 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  4 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 6. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach? (zachowano oryginalną pisownię)
  dotyczących diagnozy i terapii osób dorosłych, zwłaszcza starszych
  Dyslalii
  Neurologicznych, dyslalii
  Zabrakło holistycznego podejścia, praktyki. Zabrakło także ANATOMII!!! Zdarzało się, że wiedza była przekazywana w sposób chaotyczny, powierzchowny, niekompletny.
  Nie było takich zagadnień
  zagadnień z zakresu terapii dziecka z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną
  Jak różne zabawy wykorzystać w terapii. Dopasowanie zabaw do wieku.
   
 7. Jakich zagadnień według Pani/Pana było na studiach za dużo? (zachowano oryginalną pisownię)
  dyslalia
  Afazja dyzartria
  Za dużo okołołogopedycznych zagadnień, za mało konkretów terapeutycznych i praktyki. Dużo przechwałek i buty ze strony kierowniczki studiów oraz jej najbliższych współpracowników.
  Nie było takich zagadnień
  Za dużo zagadnień z zakresu psychologii
  Trochę za dużo szczegółów do zapamiętania z zakresu neurologii, zamiast omówienia.
   
 8. Czym kończyły się studia?
  6 GŁOSÓW
   
  egzaminem
  7 GŁOSÓW
   
  obroną pracy dyplomowej
  1 GŁOS
   
  pracą pisemną teoretyczną
  5 GŁOSÓW
   
  opisem przypadku
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Obrona pracy dyplomowej - studium przypadku. Aby zostać dopuszczonym do obrony należało najpierw przedstawić - na ocenę - pełny protokół diagnozowania logopedycznego (studium przypadku) u dr Rozya. Było to niezwykle stresujące, ponieważ kierowniczka studiów dopuszczała się poniżania studentów. Jej nastroje były zmienne. Osoby, których promotorem była dr Rozya musieli diagnozować na podstawie jej publikacji:
   
 9. Co chciałaby Pani/chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk? (zachowano oryginalną pisownię)
  Bylo bardzo trudno. Bardzi dużo nauki.
  Więcej spokoju, porządku, anatomii, holistycznego podejścia i praktyk, a mniej buty.
  Bardzo dobrze przygotowane studia
  Studia bardzo ciekawe, niełatwe, intensywne, ale było warto.
  Generalnie dużo wiedzy i solidne podstawy.
   

Wypełnionych ankiet: 19

 1. Jaki etap weryfikacyjny musiała Pani/musiał Pan przejść przed przyjęciem na studia logopedyczne?
  19 GŁOSÓW
   
  rozmowa kwalifikacyjna
  10 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od audiologa
  1 GŁOS
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od ortodonty
  1 GŁOS
   
  przedłożenie zaświadczenia logopedycznego o braku wad wymowy
  0 GŁOSÓW
   
  nie było etapu weryfikacyjnego
  8 GŁOSÓW
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Dyktando
  Rozmowa kwalifikacyjna- ocena artykulacji i aparatu artykulacyjnego
  Napisać dyktando
  Dyktando
  dyktando, ocena budowy i sprawności
  dyktando
  test
  Egzamin pisemny
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie teoretyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  1 GŁOS
  (5%)
   
  3
  9 GŁOSÓW
  (47%)
   
  4
  9 GŁOSÓW
  (47%)
   
  5
   
 3. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie praktyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  2 GŁOSY
  (11%)
   
  3
  11 GŁOSÓW
  (58%)
   
  4
  6 GŁOSÓW
  (32%)
   
  5
   
 4. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najlepiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najlepsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  19 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  14 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  9 GŁOSÓW
   
  afazja
  3 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  8 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  8 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  6 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)ASD, dyzartria

  TERAPIA

  19 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  15 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  11 GŁOSÓW
   
  afazja
  2 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  8 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  7 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  4 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 5. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najsłabiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najsłabsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  0 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  0 GŁOSÓW
   
  afazja
  11 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  5 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  5 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  9 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  2 GŁOSY
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)AAC -kurs 40h z .......
  Zaburzenia głosu dysfagia

  TERAPIA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  0 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  1 GŁOS
   
  afazja
  12 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  5 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  4 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  10 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Zaburzenia głosu i dysfagia
   
 6. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach? (zachowano oryginalną pisownię)
  Na tamten moment było wszystko,co było znane.
  Były poruszane wszystkie zagadnienia
  ankyloglossia, centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego, wielojęzyczność
  Mało informacji dot dysfagii, diagnozy logopedycznej noworodków, terapii osób dorosłych.
  Dobrze prowadzonej afazji
  Diagnoza pogłębiona
  Brakowało zagadnień dotyczących dzieci że spektrum autyzmu.
  Rehabilitacji głosu
  zagadnień dotyczących pracy z małym dzieckiem tzw. WWR
  Terapia jąkania
  ortodoncja, połykanie, laryngologia w powiązaniu z wadami mowy
  Za mało szczegółowo omówiona terapia afazji i terapia dzieci z różnymi problemami neurologicznymi
  Jąkania i giełkotu.
  Więcej podejścia praktycznego
  dysfagia, wczesnsa interwencja logopedyczna, opóźniony rozwój mowy w praktyce,
  Trudno powiedzieć.
  Praca z dorosłym
  jakania
  Nie pamiętam czego mi brakowało na studiach... wiem jakiej wiedzy brakowało mi po 10 latach od ukończenia logopedii ogólnej... więc ukończyłam jeszcze neurologopedię kliniczną tym razem juz na uczelni medycznej: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
   
 7. Jakich zagadnień według Pani/Pana było na studiach za dużo? (zachowano oryginalną pisownię)
  Za dużo pragmatyki komunikacyjnej
  Wszystkie były potrzebne
  inf. dot. padaczki dziecięcej
  Glottodydaktyka i fonetyka
  glottodydaktyki
  Nie odczuwałam, że czegoś jest za dużo.
  glottodydaktyka
  Za dużo teorii dotyczącej językoznawstwa
  Zagadnień nie na temat.
  Lingwistyki
  Zbyt szczegółowo omawiane aspekty historyczne
  Nie miałam takiego odczucia
  Glottodydaktyki
  Nie miałam odczucia, że za dużo.
  Nie uważam, by czegoś bylo za dużo... jak zaczyna się zgłębiać wiedzę z danego zakresu to każda wiadomość jest na wagę złota
   
 8. Czym kończyły się studia?
  9 GŁOSÓW
   
  egzaminem
  18 GŁOSÓW
   
  obroną pracy dyplomowej
  1 GŁOS
   
  pracą pisemną teoretyczną
  6 GŁOSÓW
   
  opisem przypadku
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 9. Co chciałaby Pani/chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk? (zachowano oryginalną pisownię)
  Studia zakończyły się studium przypadku na podstawie badania, prezentacją tej pracy oraz egzaminem. Praktyk było dużo, organizowanych przez uczelnię oraz we własnym zakresie.
  Studia oceniam bardzo dobrze, wiele osób nie zdołało ich ukończyć ze względu na wysokie wymagania, mimo iż były to studia podyplomowe wymagania stawiane na egzaminach zaliczeniowych np. z neurologii, dyzartrii, fonetyki były niezwykle wysokie. Wykładowcy stacjonarni oraz przede wszystkim Pani kierownik studiów (dr Danuta Emiluta-Rozya) nie "pobłażali" studiującym tylko dlatego, że były to studia podyplomowe. Obowiązkowa była duża liczna praktyk, z których należało zdać następnie pisemne sprawozdanie
  Dobra organizacja, dobrzy wykładowcy. Za mało praktyk organizowanych przez uczelnię.
  Ogólnie studia oceniam bardzo dobrze
  Z perspektywy pracy widzę że najwięcej uczymy się przez obserwacje czyli tzw prsktyki, których na studiach podyplomowych jest zbyt mało. Obecnie mam pod opieką studentki logopedii i widzę jak dużo braków teoretycznych mają i jak niewielką świadomość logopedyczną.
  Studia za które odpowiada dr Rozya są zorganizowane w sposób przemyślany, merytoryczny i praktyczny. Dobór specjalistów w trybie weekendowym jest niemożliwy do zorganizowania w trybie stacjonarnym, jest to niewątpliwym plusem tych studiów.
  Zbyt mała ilość praktyk
  Zajęcia prowadzone przez wybitnych teoretyków i praktyków. Praktyki indywidualne pod okiem wspanialych logopedow.
  więcej praktycznych zajęć i mniej teorii
  Uczelnia starała się przygotować studentów na jak najwyższym poziomie. To były bardzo intensywne dwa lata systematycznej nauki, zakończone zdobyciem ogromnej ilości nowej wiedzy
  Brak komunikacji pomiędzy wykładowcami, co przyczyniało się do powtarzania treści. Wspaniali specjaliści w swoich dziedzinach, którzy niestety prowadzili również inne przedmioty.
  W toku studiów każdy przedmiot kończył się egzaminem. Praktyki były bardzo dobrze zorganizowane (przez uczelnię) i bardzo różnorodne, w różnych placówkach (oświatowych i medycznych, terapia osób z różnorodnymi zaburzeniami).
  Studia tylko na renomowanych, kilku uczelniach majacych profesjonalną świetna kadrę. Nie dla studiów on-line, na pseudo uczelniach. Praktyki głównie indywidualne w różnych ośrodkach, pod kierunkiem doswiadczonych logopedow.
  Wspaniała byla możliwość zapoznania się z metodą glottodydaktyki ojczystojęzycznej opracowaną przez prof. B.Rocławskiego - pan Profesor był wtedy Szefem tego kierunku... to dzisiaj ta wiedza jest niezwykle przydatna w pracy z dziećmi... uważam, ze każdy logopeda powinien znać metodę glottodydaktyki , więc warto byloby wprowadzić ją jako osobny przedmiot na kierunku logopedia ogólna