wróć do zestawienia uczelni

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

studia magisterskie

placówka publiczna, woj. mazowieckie

Wypełnionych ankiet: 18

 1. Jaki etap weryfikacyjny musiała Pani/musiał Pan przejść przed przyjęciem na studia logopedyczne?
  14 GŁOSÓW
   
  rozmowa kwalifikacyjna
  1 GŁOS
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od audiologa
  1 GŁOS
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od ortodonty
  2 GŁOSY
   
  przedłożenie zaświadczenia logopedycznego o braku wad wymowy
  1 GŁOS
   
  nie było etapu weryfikacyjnego
  9 GŁOSÓW
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Egzamin ustny z wiedzy
  Egzamin teoretyczny
  Egzamin ustny 2 etapowy
  Egzamin ustny z wiedzy, poprzedzony udostępnieniem zagadnień do opracowania na podstawie podanej literatury przedmiotu.
  Dokument ukończenia studiów licencjackich.
  Ocenuane byly warunki zgryzowe, pytania do podanych zagadnień językowych (egzamin ustny)
  Egzamin wiedzowy
  Przedłożenie dyplomu ukończenia studiów licencjackich w tejże uczelni. Warunkiem wcześniejszym była ocena warunków zgryzowych oraz ocena wymowy, a także rozmowa kwalifikacyjna.
  Kontynuacja po I st (liczba pkt)
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie teoretyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  1 GŁOS
  (6%)
   
  3
  4 GŁOSY
  (22%)
   
  4
  13 GŁOSÓW
  (72%)
   
  5
   
 3. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie praktyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  3
  8 GŁOSÓW
  (44%)
   
  4
  10 GŁOSÓW
  (56%)
   
  5
   
 4. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najlepiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najlepsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  14 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  14 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  11 GŁOSÓW
   
  afazja
  4 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  6 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  11 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  7 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Zespoły genetyczne i wcześniaki

  TERAPIA

  14 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  13 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  8 GŁOSÓW
   
  afazja
  3 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  6 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  10 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  5 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Zespoły genetyczne i wcześniaki
   
 5. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najsłabiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najsłabsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  1 GŁOS
   
  opóźniony rozwój mowy
  4 GŁOSY
   
  afazja
  11 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  3 GŁOSY
   
  niedosłuch
  5 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  7 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  3 GŁOSY
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Dysfagia
  Nie ma takich treści.
  nie ma takich zagadnień

  TERAPIA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  1 GŁOS
   
  opóźniony rozwój mowy
  7 GŁOSÓW
   
  afazja
  12 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  4 GŁOSY
   
  niedosłuch
  5 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  6 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  2 GŁOSY
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Dysfagia
  Nie ma takich treści.
   
 6. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach? (zachowano oryginalną pisownię)
  Konkretnych rozwiązań terapeutycznych
  Brakowało mi rozwinięcia tematu terapii dzieci z autyzmem w szerszym kontekście niż na poziomie licencjatu
  Więcej teori i praktyki z balbutologopedii
  Anatomii
  Studia były bardzo dobrze zorganizowane, nie mogę podać żadnych zagadnień, których brakowało w programie nauczania.
  Jąkania
  Kontynuuję edukację na studiach podyplomowych z neurologopedii i wiele zagadnień z tego zakresu było zainicjowanych juz na studiach I i II st. Program studiów był wg mnie kompletny.
  Dokładnych sposobów terapii, zabaw, ćwiczeń.
  Praktyki dit. Metodyki postepowania terapeutycznego, podejscia interdyscyplinarnego, nowoczesnych metod pracy
  Dokumentacja logopedyczna - uzupełnianie
  Diagnozy różnicowej zaburzonego stanu mowy, który manifestują podopieczni.
  Niepłynność mowy, mutyzm
  Zdecydowanie więcej informacji o komunikacji alternatywnej i wspomagające, więcej wczesnej interwencji logopedycznej oraz praktyki w ramach stymulacji ustno-twarzowej
  Niczego nie brakowało.
  Neurologicznych
   
 7. Jakich zagadnień według Pani/Pana było na studiach za dużo? (zachowano oryginalną pisownię)
  Językoznawstwa
  Ogólnoakademickie przedmioty "zapychacze", które pojawiały się już wcześniej na studiach licencjackich.
  Praktyki z mutyzmu wybiórczego
  Z zakresu pedagogiki ogólnej
  Myślę, że program studiów był opracowany na bardzo wysokim poziomie, szczegółowo, ale bez zbędnego powielania treści. Nie uważam więc, że któregoś działu było "za dużo".
  Zbyt dużo przedmiotów około pedagogicznych, rzadko kiedy związane były z zawodem, który wykonujemy.
  Pedagogicznych związanych z kierunkiem studiów.
  Zdecydowanie za dużo dyslali, wywoływania głosek
  Teoretycznych dot. Pedagogiki Specjalnej
  Bardzo dużo przedmiotów pedagogicznych, ale mam nadzieję, że z czasem Logopedia odłączy się jako indywidualny kierunek od pedagogiki specjalnej
  Niedoksztalcenie mowy pochodzenia korowego, afazja dziecięca
  Bzdurne nic niewnoszące przedmioty ogólno pedagogiczne.
  Polonistyki
   
 8. Czym kończyły się studia?
  5 GŁOSÓW
   
  egzaminem
  17 GŁOSÓW
   
  obroną pracy dyplomowej
  2 GŁOSY
   
  pracą pisemną teoretyczną
  3 GŁOSY
   
  opisem przypadku
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 9. Co chciałaby Pani/chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk? (zachowano oryginalną pisownię)
  Solidne, praktyczne przygotowanie do pracy z dziećmi z zaburzeniami neurologicznymi.
  Wspaniali Specjaliści z ogromną wiedzą
  Zbyt mało praktyk.
  Nie żałuję wyboru Uczelnii. To najlepiej zainwestowane 5 lat życia.
  Praktyki są bardzo przydatnę, mogłyby bardziej nawiązywac do naszych indywidualnych preferencji. Choć i tak jest duża dowolność z naszej strony.
  Praktyki Na studiach zaocznych nawet w tygodniu ...
  Zdecydowanie najmocniejszą stroną studiów na tej uczelni są wykładowcy, praktyka oraz połączenie tego z pedagogika specjalną, która przekłada się na dobre przygotowanie do pracy z pacjentami z niepełnosprawnią intelektualną oraz zaburzeniami sprzężonymi.
  Bardzo polecam uczelnie APS.
  Przygotowanie bardzo dobre
   

Wypełnionych ankiet: 27

 1. Jaki etap weryfikacyjny musiała Pani/musiał Pan przejść przed przyjęciem na studia logopedyczne?
  27 GŁOSÓW
   
  rozmowa kwalifikacyjna
  7 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od audiologa
  6 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od ortodonty
  4 GŁOSY
   
  przedłożenie zaświadczenia logopedycznego o braku wad wymowy
  0 GŁOSÓW
   
  nie było etapu weryfikacyjnego
  8 GŁOSÓW
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Egzamin
  Egzamin wstępny ustny i pisemny, oprócz rozmowy kwalifikacyjnej
  Egzaminy pisemne, egzamin ustny w tym sprawdzanie zgryzu (ze wzgl. na krzywe zęby zalecono ortodontę), sprawdzenie wymowy.
  Egzamin pisemny na studia i po 1 roku egzamin ustny z podstaw logopedii na specjalizacje logopedia. Były tam oceniana również artykulacja.
  Egzamin teoretyczny
  Egzamin ustny z podstaw logopedii.
  Badanie logopedyczne
  zaświadczenie od foniatry, oraz laryngologa
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie teoretyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  3
  10 GŁOSÓW
  (37%)
   
  4
  17 GŁOSÓW
  (63%)
   
  5
   
 3. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie praktyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  3 GŁOSY
  (11%)
   
  2
  1 GŁOS
  (4%)
   
  3
  11 GŁOSÓW
  (41%)
   
  4
  12 GŁOSÓW
  (44%)
   
  5
   
 4. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najlepiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najlepsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  26 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  21 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  16 GŁOSÓW
   
  afazja
  4 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  12 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  12 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  9 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne

  TERAPIA

  25 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  21 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  17 GŁOSÓW
   
  afazja
  3 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  10 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  11 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  7 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 5. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najsłabiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najsłabsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  1 GŁOS
   
  opóźniony rozwój mowy
  2 GŁOSY
   
  afazja
  20 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  2 GŁOSY
   
  niedosłuch
  10 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  10 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Laryngektomowani, niepełnosprawność intelektualna, dzieci do 3 r ż.

  TERAPIA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  1 GŁOS
   
  opóźniony rozwój mowy
  1 GŁOS
   
  afazja
  18 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  6 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  10 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  10 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju
   
 6. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach? (zachowano oryginalną pisownię)
  Większego nacisku na terapię dorosłych.
  Wczesne wspomagania rozwoju dziecka. Opieka logopedyczna noworodków i niemowląt.
  Praktyka w codziennej pracy logopedy: prowadzenie dokumentacji, tworzenie uniwersalnych konspektów tematycznych zajęć; logopedia artystyczna,
  Choć praktyki było dużo to jeszcze więcej z różnych zagadnień, praktyczne wskazówki do pracy z dzieckiem z MW, więcej praktyk z dziećmi ze spektrum autyzmu, praktycznie o treningach komunikacji, treningach umiejętności społecznych, szersze omówienie zagadnień mioterapeutycznych
  Większy nacisk powinien być położony na zaburzenia sprzężone, autyzm i niepłynność mowy.
  Anatomii oraz fizjologii, funkcji układu stomatognatycznego w powiązaniu z innymi układami, generalnie panelu logopedyczno-fizjoterapeutycznego
  Na tamten moment oceniałam studia bardzo dobrze. I tak było wiele lat. Ostatnie 20lat jednak to ogromny postęp i rozwój logopedii, stąd teraz widzę braki. Ale wtedy nie było takich tematów.
  dysleksja
  Logorytmika, praca w grupi
  Przydałoby się więcej praktyk z dyzartrii, z dziećmi z autyzmem (ale wtedy autyzm, to nie to, co teraz; wtedy nie mówiło się o spektrum, inne czasy).
  Autyzm
  wczesnej intetwencji. funkcji prymarnych
  Zab. neurologiczne udzieli podejście praktyczne, wpływ funkcjonowania narządów mowy na artykulacje - słabo o wedzidelkach.
  Nie brakowało mi wtedy niczego, świetnie zajęcia, dogłębna analiza zagadnień logopedycznych, medycznych.
  dysfagia, diagnoza i terapia logopedyczna osob z autyzmem (aktualnie Aps ksztalci w tym zakresie, w czasach, gdy studiowalam nie bylo tych przedmiotow)
  praktycznych wskazowek do pracy z dziecmi z ZA auryzmem
  Terapia jakania
  Zaburzeń mowy w Zespołach genetycznych (obecnie takie zagadnienia są juz realizowane)
  Pracy z niemowlakiem, osteopatii w logopedii, ale 20 lat temu mało się o tym mowilo
  Możliwości obserwacji zajęć prowadzonych z osobami jąkającym i się oraz z autyzmem
  Autyzm,
  Zagadnień związanych z diagnozą i terapią dzieci autystycznych i upośledzonych umysłowo, oraz opieki logopedycznej dotyczącej niemowląt, treningu karmienia, usprawniania funkcji w obrębie jamy ustnej. Za mało poświęcono czasu na AAC, powinien być to osobny, rozbudowany blok tematyczny. Za mało anatomii i patoanatomii związanej z twarzoczaszką. Zdecydowanie za mało emisji i higieny głosu.
  Były to: terapia karmienia i opieka nad małym dzieckiem do 3 r ż., wędzidełko podjęzykowe, anatomia aparatu artykulacyjnego.
  Diagnoza i terapia jąkania, nowoczesne metody terapii takie jak np. Elektrostymulacja, kinesiotaping
  Uważam, że nie brakowało
  terapia mutyzmu dziecięcego, bilingwalizm, kształtowanie głosu zastępczego u osób po laryngektomii
   
 7. Jakich zagadnień według Pani/Pana było na studiach za dużo? (zachowano oryginalną pisownię)
  Zagadnień niezwiązanych ze specjalizacją logopedii, czyli dodatkowych fakultetów.
  Przedmioty ogólne np filozofia, problemy współczesnej europy
  Nie było takich zagadnień
  Teorii związanej z pedagogiką, wychowaniem, gramatyki opisowej j. polskiego
  dyslalia
  Historia wychowania, filozofia
  Dyslalia
  etyki historii wychowania
  Pedagogika ogólna, historia pedagogiki - niepotrzebna teoria.
  mysle, ze proporcje zagadnien byly wyważone, nie mam poczucia nadmiarowosci jakichkolwiek zagadnień
  teorii rozwiju mowy. gramatyki opisowej jezyka polskiego
  Nie było takich zagadnień
  Historia logopedii, gramatyka historyczna języka polskiego.
  Teoria niezwiązana z tematem studiów typu: estetyka dnia codziennego...
  Za dużo gramatyki opisowej
  Nie uważam, aby było za dużo
  opóźniony rozwój mowy, oligofrenologopedia
   
 8. Czym kończyły się studia?
  8 GŁOSÓW
   
  egzaminem
  26 GŁOSÓW
   
  obroną pracy dyplomowej
  0 GŁOSÓW
   
  pracą pisemną teoretyczną
  2 GŁOSY
   
  opisem przypadku
  2 GŁOSY
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Egzamin i obrona były na pewno, może coś jeszcze, ale nie pamiętam.
  obrona pracy magisterskiej i egzamin
   
 9. Co chciałaby Pani/chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk? (zachowano oryginalną pisownię)
  Uczelnię oceniam bardzo dobrze. Przygotowała mnie do zawodu 100-procentowo :)
  Rewelacyjne studia
  Praktyk każdy szukał sobie sam, nie zawsze były one "dobre". Zbyt mało hospitacji zajęć
  Wielu wykładowców było życzliwych i pracujących z pasją.
  Jestem zadowolona z tych studiów, jednak bardzo brakowało mi poruszenia sfery związanej ze szczegółową anatomią układu artykulacyjnego oraz powiązania ruchu z funkcjami oralnymi
  super studia
  Praktyki ciekawe w wielu miejscach, z różnymi pacjentami
  Szczerze polecam. Ciężka to była praca, ale dużo się nauczyłam. Warto wybrać tę uczelnię.
  wiecej godzin praktyk i przedmiotow kierunkowych bez zapchaj dziur typu historoa wychowania ktora kompletnie nic nie wnosi do zawodu
  Ogólnie polecam.
  Bardzo ciężkie, ale wspaniałe studia
  Studia logopedyczne w Aps sa b.wymagajace, wymagaja duzego zaangazowania i nakladu pracy. Bardzo duzo zajec praktycznych; poza praktykami w roznych placowkach z wiekszosci przedmiotow studenci odbywaja warsztaty/laboratoria w gabinetach logopedycznych u swoich wykladowcow (wszyscy sa praktykami).
  praktyki odbywane w roznych osrodkach bardzo pomogly poczuc i wykorzystac wiefzę zdobyta na uczelni.Bylo ich duzo i nie czulam sie zagubiona w tym co robilam.
  Według mnie jedna z najlepszych uczelni przygotowująca do zawodu logopedy
  Studia kształcą z dużym nastawieniem na zajęcia praktyczne z pacjentami. To bardzo cenne.
  Trudno oceniać poziom kształcenia 25 lat temu i teraz, ponieważ wszystko bardzo intensywnie się zmienia, uczelnia nawet kiedy dobrze przygotowała mnie wówczas, teraz jest to wiedza niewystarczająca... np. w zakresie pracy z dzieckiem autystycznym, dlatego tak ważne jest uzupełnianie wiedzy...
  Studia dobrze przygotowane pod względem teoretycznym dużo praktyk zwłaszcza w zakresie dyslalii
  Pokazanie jakie są obowiązki logopedy w każdej placówce w jakiej można pracować. Jak wygląda praca w każdej z nich.
  Powinno byc więcej praktyk organizowanych przez uczelnię, a nie przez studenta.
  Potrzebne są korzystniejsze bloki tematyczne, jak na szkoleniach i warsztatach, w których teraz dla uzupełnienia wiedzy biorę udział.
  Polecam wszystkim tę uczelnię ponieważ przygotowuje logopedów do pracy z różnymi zaburzeniami mowy
  Dla mnie (logopedy pracującego od ponad 20 lat w zawodzie) 5-letnie stacjonarne studia logopedyczne na APS były najlepszym wyborem. Uważam, że praca logopedy wymaga minimum pięcioletniego kształcenia stacjonarnego wzbogacanego (w miarę potrzeb i zainteresowań) w późniejszym czasie o studia podyplomowe w zakresie dalszych specjalizacji ( neurologopedia, surdologopedia, balbutologopedia, oligofrenologopedia itp. ) oraz poprzez dalsze (ciągłe) doszkalanie się / doskonalenie się oraz wymianę wiedzy i doświadczeń z innymi logopedami oraz specjalistami z dziedzin pokrewnych.
  Dobre przygotowanie do pracy w placówkach integracyjnych, oraz specjalnych, w tym przygotowanie do pracy z zakresu AAC