wróć do zestawienia uczelni

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

studia licencjackie

placówka publiczna, woj. mazowieckie

Wypełnionych ankiet: 13

 1. Jaki etap weryfikacyjny musiała Pani/musiał Pan przejść przed przyjęciem na studia logopedyczne?
  13 GŁOSÓW
   
  rozmowa kwalifikacyjna
  1 GŁOS
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od audiologa
  1 GŁOS
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od ortodonty
  1 GŁOS
   
  przedłożenie zaświadczenia logopedycznego o braku wad wymowy
  0 GŁOSÓW
   
  nie było etapu weryfikacyjnego
  4 GŁOSY
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Egzamin teoretyczny
  1.ocena warunkow twarzowo-zgryzowych i wymowy 2. ustny egzamin teoretyczny
  Zaświadczenie od foniatry. Podczas rozmowy oceniano wymowę, budowę aparatu artykulacyjnego (Bardzo dokładnie zgryz)
  egzamin ustny z wiedzy na podstawie podanych wcześniej zagadnień i literatury
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie teoretyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  3
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  4
  13 GŁOSÓW
  (100%)
   
  5
   
 3. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie praktyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  3
  3 GŁOSY
  (23%)
   
  4
  10 GŁOSÓW
  (77%)
   
  5
   
 4. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najlepiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najlepsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  13 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  12 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  6 GŁOSÓW
   
  afazja
  1 GŁOS
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  7 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  5 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  3 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne

  TERAPIA

  13 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  11 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  4 GŁOSY
   
  afazja
  1 GŁOS
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  6 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  5 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  3 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 5. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najsłabiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najsłabsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  0 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  1 GŁOS
   
  afazja
  9 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  2 GŁOSY
   
  niedosłuch
  4 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  7 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne

  TERAPIA

  0 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  0 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  3 GŁOSY
   
  afazja
  9 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  3 GŁOSY
   
  niedosłuch
  4 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  7 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 6. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach? (zachowano oryginalną pisownię)
  Z zakresu masażu logopedycznego
  Zadnych
  Z perspektywy pracy i poszerzania wiedzy przydałoby się więcej nawiązań logopedii do fizjoterapii i SI
  Moim zdaniem wszystkie zagadnienia były poruszane, jednak brakuje mi praktycznego doświadczenia w diagnozie i terapii neurologicznych zaburzeń mowy.
  Z zakresu zaburzeń u osób doroslych
  Dysfagia , zaburzenia karmienia, aac przeglądu różnych metod terapii , przedmioty medyczne i praktyki z zakresu laryngologii , foniatrii, fizjoterapii , ortodoncji
  Program był bardzo bogaty. Wiec żadnych
  Więcej zagadnień z acc
  Dysleksja, metody i techniki nauki czytania, terapia osób jąkających się oraz osób z zaburzeniami neurologicznymi.
  Praktycznych wskazówek do terapii dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
   
 7. Jakich zagadnień według Pani/Pana było na studiach za dużo? (zachowano oryginalną pisownię)
  Np. Filozofia. Mniej przydatne przedmioty realizowane wraz z całym rokiem pedagogiki specjalnej
  Zbyt wiele przedmiotow ogolnych teoretycznych z zakresu pedagogiki
  Dużo teorii z pedagogiki specjalnej ale dzięki temu posiadam 2 tytuły
  Ogólnych z pedagogiki specjalnej
  Zdecydowanie dyslalii
  Nie było za dużo żadnych zagadnień.
  Diagnozowania
  Nie było takiej sytuacji
  Z zakresu dyslalii. Studia licencjackie w pełni przygotowują do pracy wyłącznie w przedszkolach, bądź do praktyki własnej lecz raczej wyłącznie u dzieci z dyslalią bądź opóźnionym rozwojem mowy. Ponadto mój kierunek posiadał dużo przedmiotów pedagogicznych, na których niestety treści były powielane.
  Z zakresu pedagogiki specjalnej
   
 8. Czym kończyły się studia?
  5 GŁOSÓW
   
  egzaminem
  12 GŁOSÓW
   
  obroną pracy dyplomowej
  2 GŁOSY
   
  pracą pisemną teoretyczną
  6 GŁOSÓW
   
  opisem przypadku
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 9. Co chciałaby Pani/chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk? (zachowano oryginalną pisownię)
  Odbyliśmy wiele praktyk i hospitacji podczas tych 3 lat, bardzo na plus.
  Bardzo chwale sobie te studia oraz wykładowców, praktyki również były dobrze zorganizowane i nakreśliły pracę logopedy z wieloma zaburzeniami.
  Bardzo polecam te studia i żałuje, ze studia magisterskie ukończyłam na innej uczelni.
  Uczelnia aps przygotowuje praktycznie do wykonywania zawodu
  Bardzo polecam APS.
  Chce powiedzieć, że APS ma cudownych wykładowców dr Emiluta-Rozya, dr Lorens, dr Mężyk, dr Jakóbiak. Zawdzięczam im wszystko co umiem
  Uważam, że studia licencjackie w APS były bardzo rzetelnie prowadzone. Plusem była duża liczba godzin praktyk.
  Na APSie można zdobyć spore doświadczenie praktyczne jak i teoretyczne jednak studia licencjackie nie wystarczają do pracy z dziećmi czy dorosłymi z zaburzeniami neurologicznymi. Wymagana jest kontynuacją na drugim etapie (studiach uzupełniających magisterskich)
  Odbywało się dużo praktyk przygotowujących do zawodu.
   

Wypełnionych ankiet: 0

Brak danych