wróć do zestawienia uczelni

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

studia podyplomowe

placówka publiczna, woj. małopolskie

Wypełnionych ankiet: 10

 1. Jaki etap weryfikacyjny musiała Pani/musiał Pan przejść przed przyjęciem na studia logopedyczne?
  1 GŁOS
   
  rozmowa kwalifikacyjna
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od audiologa
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od ortodonty
  9 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia logopedycznego o braku wad wymowy
  0 GŁOSÓW
   
  nie było etapu weryfikacyjnego
  2 GŁOSY
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)dyplom ukończenia studiów podyplomowych z logopedii
  Uprawnienia pedagogiczne
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie teoretyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  8 GŁOSÓW
  (80%)
   
  3
  1 GŁOS
  (10%)
   
  4
  1 GŁOS
  (10%)
   
  5
   
 3. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie praktyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  4 GŁOSY
  (40%)
   
  2
  4 GŁOSY
  (40%)
   
  3
  2 GŁOSY
  (20%)
   
  4
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  5
   
 4. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najlepiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najlepsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  3 GŁOSY
   
  dyslalia
  10 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  4 GŁOSY
   
  afazja
  1 GŁOS
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  2 GŁOSY
   
  niedosłuch
  5 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  2 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Może nie mowy, ale języka - dysleksja, autyzm

  TERAPIA

  2 GŁOSY
   
  dyslalia
  10 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  4 GŁOSY
   
  afazja
  1 GŁOS
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  4 GŁOSY
   
  niedosłuch
  5 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  2 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Dysleksja, autyzm
   
 5. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najsłabiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najsłabsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  5 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  0 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  4 GŁOSY
   
  afazja
  6 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  4 GŁOSY
   
  niedosłuch
  3 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  5 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne

  TERAPIA

  6 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  0 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  2 GŁOSY
   
  afazja
  8 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  2 GŁOSY
   
  niedosłuch
  2 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  3 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 6. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach? (zachowano oryginalną pisownię)
  Anatomii
  Praktycznych metod usprawniania realizacji fonemów, wiedzy z zkresu wczesnej interwencji niemowląt, terapii karmienia, oceny budowy jamy ustnej, masażu/stymulacji mięśni, przeglądu różnych metod, podejść.
  AAC, masaże logopedyczne, stymulacja czuciowa, terapia jąkania
  Nie uzyskałam dostatecznej wiedzy z zakresu diagnozy i terapii dyslalii. Musiałam dokształcać się w tym zakresie samodzielnie, kiedy trafiłam do pracy w masowych przedszkolach .W praktyce okazało się, że potrzebna jest mi wiedza z zakresu czynności prymarnych warunkujących postępowanie terapeutyczne.
  Bardzo słabo omówione kwestie dyslalii, praktycznie brak informacji i przygotowania jak badać połykanie i jak prowadzić terapię w przypadku nieprawidłowego połykania, nie było porządnego wykładu z anatomii. Skupienie tylko na jednej metodzie terapeutycznej (Metoda Krakowska), bardzo mało informacji na temat innych metod, a jeżeli już to były przedstawiane w negatywnym świetle.
  Jąkanie
  Wady artykulacyjne
  Umówienie innych metod terapii (innych, niż metoda krakowska, programowanie języka)
  wiedzy na temat innych metod niż Metoda Krakowska
  Anatomia i prawidłowe funkcjonowanie aparatu mowy oraz jego zaburzenia (np. ocena wędzidełka, sprawności języka); diagnoza i terapia dyslalii, AAC,
   
 7. Jakich zagadnień według Pani/Pana było na studiach za dużo? (zachowano oryginalną pisownię)
  Informacji na temat metody krakowskiej
  Metody Krakowskiej!
  metoda krakowska
  Nie uważam ,że było czegoś za dużo ,dzięki bardzo szczegółowemu poznaniu metody krakowskiej mam szerszą wiedzę na temat metod pracy opartych na aktualnej wiedzy neurobiologicznej ,tyle tylko ,ze nie mogę jej wykorzystywać w takim zakresie jak bym chciała.System nie nadąża za potrzebami ,nie ma miejsc pracy ,gdzie mogłabym tę wiedzę wykorzystać.Mam przykłady pacjentów bardzo obciążonych,którym byłam w stanie pomóc w ich prawidłowym rozwoju ,ale działo się to na zasadzie terapii intensywnej, opłacanej przez rodziców.Masowe przedszkola nie zapewniają właściwych warunków pracy,z tego względu moją wiedzę wykorzystuję w mniejszym zakresie.
  Za dużo na temat Metody Krakowskiej, a w związku z tym na temat autyzmu, zespołu Aspergera
  Metoda Krakowska - tylko i wyłącznie
  ZA i autyzm, metoda krakowska
  Metoda Krakowska
  Metody Krakowskiej
   
 8. Czym kończyły się studia?
  5 GŁOSÓW
   
  egzaminem
  9 GŁOSÓW
   
  obroną pracy dyplomowej
  2 GŁOSY
   
  pracą pisemną teoretyczną
  5 GŁOSÓW
   
  opisem przypadku
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 9. Co chciałaby Pani/chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk? (zachowano oryginalną pisownię)
  Studia dały mi dużą wiedzę i inspirowały, natomiast po przekroczeniu progu placówki w której zaczęłam pracę nie miałam pojęcia co zbadać, jak zajrzeć do buzi, jakimi narzędziami się posługiwać. Umiałam tylko pracowac przy stoliku... Musiałam odbyć kilkadziesiąt szkoleń z tenatoe6, które inne uczelnie po prostu mają w programie... Praktyki odbywały się w gabinetach prowadzonych przez terapeutki metody Krakowskiej. Jeśli ktoś nie decydował się na pracę tą metodą - praktycznie nie miał innej wiedzy, zostawał "z niczym". A za bycie terapeutą i rąk trzeba było jeszcze dopłacić i poświęcić czas.
  Uważam ,że Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie stwarza odpowiednie warunki do kształcenia i tylko od studenta zależy jak to wykorzysta . Ja przez dwa lata studiów podyplomowych pracowałam jako wolontariusz ,nabywałam praktycznych umiejętności w pracy z dzieckiem z afazją.Praktyki odbywałam sumiennie w gabinecie metody krakowskiej,prosiłam o dodatkową możliwość hospitowania zajęć.Nie nabyłam jednak umiejętności pracy z wadami wymowy, dlatego trudno mi było przestawić się na pracę w masowym przedszkolu.Aby sprostać wymaganiom musiałam intensywnie dokształcić się w tym zakresie.
  Studia mi się podobały, zaszczepiły mi pasję do logopedii, jednak są ukierunkowane na nauczanie jednej konkretnej metody, mającej zastosowanie w przypadku dzieci z zaburzonym rozwojem językowym, a bardzo po macoszemu traktują dyslalie, z którymi jako logopeda spotykam się dużo częściej.
  Praktyki dużo pomagają. Z teorii wiele niepotrzebnych rzeczy, a mało konkretnych. Trudności z odbywaniem praktyk - trzeba brać wolne w pracy, żeby przyjść na praktyki w tygodniu- w razie nieobecności są duże problemy i brak zrozumienia.
  Praktyki jedynie w ośrodkach pracujacych metodą krakowską
  1. uniwersytet winien kształcić wszechstronnie, dawać pełnię wiedzy z danej dziedziny, a nie przedstawiać tylko jedną stronę medalu. 2. jeśli uczelnia decyduje się kształcić specjalistów jednej metody, to winna dać podstawy do wykonywania zawodu w tej jednej metodzie, w tym układzie myślę o manualnym torowaniu głosek
   

Wypełnionych ankiet: 17

 1. Jaki etap weryfikacyjny musiała Pani/musiał Pan przejść przed przyjęciem na studia logopedyczne?
  7 GŁOSÓW
   
  rozmowa kwalifikacyjna
  2 GŁOSY
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od audiologa
  1 GŁOS
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od ortodonty
  4 GŁOSY
   
  przedłożenie zaświadczenia logopedycznego o braku wad wymowy
  6 GŁOSÓW
   
  nie było etapu weryfikacyjnego
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie teoretyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  1 GŁOS
  (6%)
   
  2
  6 GŁOSÓW
  (35%)
   
  3
  5 GŁOSÓW
  (29%)
   
  4
  5 GŁOSÓW
  (29%)
   
  5
   
 3. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie praktyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  5 GŁOSÓW
  (29%)
   
  2
  4 GŁOSY
  (24%)
   
  3
  4 GŁOSY
  (24%)
   
  4
  4 GŁOSY
  (24%)
   
  5
   
 4. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najlepiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najlepsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  13 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  12 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  11 GŁOSÓW
   
  afazja
  2 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  7 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  4 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  2 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Autyzm

  TERAPIA

  13 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  13 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  11 GŁOSÓW
   
  afazja
  2 GŁOSY
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  8 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  4 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  2 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  2 GŁOSY
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Dysleksja
  Autyzm
   
 5. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najsłabiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najsłabsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  2 GŁOSY
   
  dyslalia
  1 GŁOS
   
  opóźniony rozwój mowy
  4 GŁOSY
   
  afazja
  12 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  2 GŁOSY
   
  niedosłuch
  9 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  11 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)brak

  TERAPIA

  2 GŁOSY
   
  dyslalia
  1 GŁOS
   
  opóźniony rozwój mowy
  3 GŁOSY
   
  afazja
  14 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  2 GŁOSY
   
  niedosłuch
  9 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  10 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)brak
   
 6. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach? (zachowano oryginalną pisownię)
  więcej godzin z ortodoncji
  Generalnie wszystkiego co wykraczało poza temat metody krakowskiej. Nie było możliwości nawet wspomnieć.o czymś innym. Nie mówiąc o AAC, terapii karmienia i różnorodnych metodachm
  praktyki, zróżnicowania metod, technik manualnych, nowości, szerokiego spektrum
  Zagadnienia dotyczące np. tapingu.
  Zajęć dotyczących diagnozy i terapii niepłynności mowy...
  Wszystkiego na temat dyslalii, informacji na temat testów diagnostycznych
  Praktyki!
  Jąkanie i wiele innych
  Informacji dot. terapii dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim. Terapii dorosłych po udarach, tętniakach.
  Ćwiczen praktycznych, planowania terapii
  Wiedzy z zakresu jąkanie, zaburzeń neurologicznych dzieci i dorosłych, wczesnej interwencji dzieci do 1 roku życia
  dyslalia
  zróżnicowanie metod diagnostycznych oraz terapeutycznych - Uniwersytet Pedagogiczny promuje tylko metodę Profesor Cieszyńskiej, inne metody poznaję na własna rękę.
  Zagadnienia teoretyczne - na dobrym poziomie. Więcej zagadnień praktycznie przygotowujących do pracy
  Całościowych zaburzeń rozwoju
  Jak planować rozwój mowy dzieci z ORM, komunikacja dzieci z AAC, diagnoza dzieci niemówiących z autyzmem, brak jasnej diagnozy dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Gdyby nie dr Cieszyńska, która zapraszała do swojego gabinetu i pokazywała jak pracować, byłoby ciężko.
   
 7. Jakich zagadnień według Pani/Pana było na studiach za dużo? (zachowano oryginalną pisownię)
  jezykoznawczych
  Metody krakowskiej
  metody krakowskiej
  Metody krakowskiej
  Teorii!
  Fonetyka i fonologia
  Językoznawstwa
  powtórzenie wiadomości z zakresu gramatyki i fonetyki j. polskiego (jestem po polonistyce)
  Zajęć w zakresie metody symultaniczno - sekwencyjnej
  metoda krakowska
  Raczej wszystkiego było tyle, ile trzeba.
  W sam raz teorii, mało praktyk
  Kierunek był na filologii i tych zagadnień było proporcjonalnie więcej do zagadnień praktycznych z logopedii.
   
 8. Czym kończyły się studia?
  3 GŁOSY
   
  egzaminem
  16 GŁOSÓW
   
  obroną pracy dyplomowej
  0 GŁOSÓW
   
  pracą pisemną teoretyczną
  3 GŁOSY
   
  opisem przypadku
  0 GŁOSÓW
   
  inne
   
 9. Co chciałaby Pani/chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk? (zachowano oryginalną pisownię)
  Praktyki również pozostawiały wiele do życzenia...
  Studia i praktyki na dużym poziomie.
  Studia podyplomowe nie przygotowują do pracy!Po studiach skończyłam szereg kursów,warsztatów/ gł.w Lublinie- świetna placówka Sawantia/ i dopiero po ok 5 latach czułam się prawdziwym logopedą.W tym roku w placówce w której pracuję,terapię prowadzi osoba z wzorcową mową bezdźwięczną!!!.Koszmar.Za pieniądze- całkiem nieduże- można zdobyć kwalifikacje,a to wystarczy aby dostać pracę.Interweniujcie Państwo w placówkach kształcenia,aby na wstępie była selekcja pod wzgledem wymowy!To dla dobra pacjentów!
  Brak wiedzy w zakresie terapii osób z uszkodzeniem mózgu, spowodował podjęcie studiów podyplomowych specjalizacyjnych z neurologopedii.
  Bardzo ograniczone metody pracy skupiające się głównie na metodzie krakowskiej. Praktyki były bardziej zróżnicowane metodologicznie, być może ze względu na różnorodność placówek, w których się odbywałyna
  Studia były bardzo ciekawe i rozwijające, jednak miałam niedosyt, bo poznałam tylko jedną metodę - inne były tylko wspominane lub pomijane.
  Więcej zajęć praktycznych czy też możliwości obserwacji zajęć prowadzonych przez doświadczonych praktyków. Problem z realizacją praktyki w miejscu zamieszkania - logopedzi odmawiali przyjęcia na praktykę.
  Interdyscyplinarność logopedii wymaga nieustannego pogłębiania wiedzy
  Nie wiem jak jest obecnie. Szokującym było dla mnie spotkanie ze studentami, którzy przychodzą do mnie na praktyki, że nie znają podstawowych narzędzi do diagnozy, nie są one omawiane na studiach. Nie wiedzą jak pracować z dziećmi z niepełnosprawnością.W tamtych czasach niewielu logopedów pokazywało swój warsztat pracy z obawy przed konkurencjom. W efekcie czego student niewiele się uczył. Obecnie gdy prosi się nauczyciela na placówce, nie ma żadnych wytycznych - czego mamy studentów nauczyć, co im pokazać i co omówić. Przynajmniej na UP w Krakowie. Tego typu praca powinna być wcześniej omówiona i zaplanowana.
  Szczególnie cenne okazały się zajęcia teoretyczne i praktyczne z prof.Jadwigą Cieszyńską oraz teoretyczne z prof.Magdaleną Smoczyńską. Obserwacja zajęć w szpitalach i ośrodkach były bardzo przydatne.