wróć do zestawienia uczelni

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

studia magisterskie

placówka publiczna, woj. małopolskie

Wypełnionych ankiet: 16

 1. Jaki etap weryfikacyjny musiała Pani/musiał Pan przejść przed przyjęciem na studia logopedyczne?
  7 GŁOSÓW
   
  rozmowa kwalifikacyjna
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od audiologa
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od ortodonty
  0 GŁOSÓW
   
  przedłożenie zaświadczenia logopedycznego o braku wad wymowy
  7 GŁOSÓW
   
  nie było etapu weryfikacyjnego
  3 GŁOSY
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Średnia uzyskana ze studiów licencjackich, które miały specjalność logopedyczną.
  Średnia ocen z pierwszego roku studiów (filologia Polska)decydowała o przyjęciu na specjalizacje logopedyczna
  Wykładowca sprawdzał czy ktoś nie ma/ ma wady wymowy inna tej podstawie przyjmowali studentów.
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie teoretyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  1 GŁOS
  (6%)
   
  1
  5 GŁOSÓW
  (31%)
   
  2
  8 GŁOSÓW
  (50%)
   
  3
  2 GŁOSY
  (13%)
   
  4
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  5
   
 3. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie praktyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  2 GŁOSY
  (13%)
   
  1
  6 GŁOSÓW
  (38%)
   
  2
  5 GŁOSÓW
  (31%)
   
  3
  2 GŁOSY
  (13%)
   
  4
  1 GŁOS
  (6%)
   
  5
   
 4. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najlepiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najlepsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  2 GŁOSY
   
  dyslalia
  12 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  6 GŁOSÓW
   
  afazja
  0 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  2 GŁOSY
   
  niedosłuch
  4 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  3 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  6 GŁOSÓW
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Zadne
  dysleksja
  Dysleksja
  Zespół Downa, Autyzmo
  Dysleksja
  autyzm, Zespół Aspergera

  TERAPIA

  2 GŁOSY
   
  dyslalia
  13 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  7 GŁOSÓW
   
  afazja
  0 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  1 GŁOS
   
  niedosłuch
  4 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  3 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  4 GŁOSY
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Żadne
  dysleksja
  Dysleksja
  Zespół Downa, Autuzm
   
 5. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najsłabiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najsłabsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  11 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  2 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  6 GŁOSÓW
   
  afazja
  13 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  5 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  6 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  9 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)mutyzm

  TERAPIA

  12 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  2 GŁOSY
   
  opóźniony rozwój mowy
  5 GŁOSÓW
   
  afazja
  13 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  7 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  7 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  9 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  2 GŁOSY
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Rozszczepy
  mutyzm
   
 6. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach? (zachowano oryginalną pisownię)
  Moim zdaniem brakowało: alternatywnych i wspomagających metod komunikacji; zabrakło rzetelnej wiedzy z dyslalii (przedmiot był, ale opierał się jedynie na metodzie wywoływaniu głosek i nazw poszczególnych wad wymowy nie wspominając tak naprawdę o przygotowaniu do diagnozy i innych kluczowych umiejętnościach tj.: oddychanie, połykanie, karmienie); brak odwołań do standardów międzynarodowych.
  Diagnozy i terapii jąkania, jak pracować z dorosłymi, opisu innych metod postępowania logopedycznego
  diagnoza i terapia dyslalii, znajomość innych metod postępowania niż MK
  Informacji o prawie obejmujących logopedow, podstaw przedsiębiorczości, zajęć praktycznych-warsztatowych np. pisanie opiniii logopedycznej
  Wędzidełka, terapia karmienia, terapia osób dorosłych, laryngektomia, diagnozowanie - dokumenty, pisanie opini; terapia dzieci z niedosłuchem, analiza i interpretacja badań medycznych
  Brak obiektywnej wiedzy o innych metodach pracy. Brak podania zagadnień o prawidłowej budowie i funkcji aparatu artykulacyjnego (wedzidelko, migdałki, prawidłowy tor oddechowy, pozycja spoczynkowa języka).
  Konkretnej wiedzy logopedycznej na temat zaburzeń i ich diagnozy oraz późniejszej terapii.
  Zagadnień związanych z zaburzeniami artykulacji oraz dwujęzycznością.
  Było sporo informacji na temat tego CO robić z pacjentem, ale brakowało informacji JAK tego dokonać
  Dyslalia - potraktowana po macoszemu
  Przede wszystkim wszelkich informacji na temat diagnozy i terapii dyslalii.
  Wszystkich! Oprócz Metody Krakowskiej
  Podstaw logopedii.
  stymulacja traktu ustno-twarzowego, masaż logopedyczny, wibratory i gryzaki logopedyczne, alternatywna komunikacja
  Praca z dorosłymi, prowadzenie dokumentacji, możliwe narzędzia diagnostyczne
  Omówienie innych metod pracy z dzieckiem niż Metoda Krakowska. Brak jakichkolwiek zagadnień związanych z anatomią.
   
 7. Jakich zagadnień według Pani/Pana było na studiach za dużo? (zachowano oryginalną pisownię)
  Zdecydownie za dużo było zagadnień na temat nauki czytania, dysleksji.
  Nauki czytania metodą sylabową, programowania języka, ogólnie Metody Krakowskiej
  Nauki czytania metodą symultaniczno - sekwencyjną, do tego nie było wyboru oddzielenia studiów polonistycznych od logopedycznych
  Informacji o SWMie, i wciskania autorskich pomocy wykladowczyn, za duzo odgornego ograniczenia sposobu myslenia i patrzenia na terapię
  metoda krakowska, nauka czytania
  Nauka czytania.
  Fakultetow nie związanych z logopedia (zapychaczy programu studiów związanych np. Z literaturą i sztuka)
  Nauki czytania Metodą Krakowską
  Na prawie każdych zajęciach przewijały się ćwiczenia ogólnorozwojowe (ich omawianie) oraz metoda symutaliczno-sekwencyjna.
  Teorii na temat metody krakowskiej
  Za dużo było treści związanych z Metodą Krakowską. Brakowało mi szerszego spojrzenia na wiele aspektów.
  Z Metody Krakowskiej i to, że jest ona zamknięta ja inne formy pomocy dzieciom. Dużo krytyki na temat innych metod logopedycznych, form pracy itp.
  Tylko Metoda Krakowska
  symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania
  O dysleksji i autyzmie
  Zagadnienia dotyczące Metody Krakowskiej
   
 8. Czym kończyły się studia?
  2 GŁOSY
   
  egzaminem
  13 GŁOSÓW
   
  obroną pracy dyplomowej
  0 GŁOSÓW
   
  pracą pisemną teoretyczną
  1 GŁOS
   
  opisem przypadku
  2 GŁOSY
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Każdy przedmiot kończył się zaliczeniem i egzaminami, nie trzeba było pisać pracy mgr akurat z logopedii
  Obroną pracy magisterskiej
   
 9. Co chciałaby Pani/chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk? (zachowano oryginalną pisownię)
  W programie studiów zabrakło informacji o fakcie, że są one skupione na jednej metodzie. Żałuję, że nie było obowiązkowych praktyk w przedszkolu, szkole, gabinecie przy szpitalu - była to loteria. Studia na tej uczelnie wspominam niemile i z niechęcią.
  Uważam, że za mało było omówienia innych metod postępowania logopedycznego
  praktyki w szpitalach i poradniach, wiecej zajęc praktycznych, wiecej fachowej literatury
  Ujednolicone kształcenie logopedow w całej Polsce, z określonymi standardami. Konferencje międzyuczelniane, kilkudniowe lub tygodniowe wymiany studenckie na terenie Polski (szczególnie Gdańsk, Katowice, Lublin, Warszawa, Wrocław, Kraków) aby móc wymieniać doświadczenia i wiedzę. Organizować praktyki w znacznie większej liczbie godzin.
  Przedmiotów logopedycznych było około 5, reszta to przedmioty i fakultety z zakresu np teorii literatury itp.
  Praktyki to ogromny plus studiów na tej uczelni. Ilość praktyk też jest duża. Jednakże w pewnie sposób była to loteria. Ja osobiście trafiłam bym dwa razy do tej samej poradni, gdybym przy pierwszej turze praktyk nie zamieniła się z koleżanką grupami - w ten sposób, tak na prawdę przypadkiem, trafiłam do równych poradni, gabinetów, szkół i mogłam czerpać wiedzę od różnych osób.
  Chciałabym, żeby studia przygotowywały do zawodu od strony praktycznej, nawet na ćwiczeniach w uczelni poprzez przygotowywanie pomocy do konkretnych (nieistniejących bądź istniejących) pacjentów, wyobrażam sobie to jako burzę mózgów i zwracanie uwagi prowadzącego na najważniejsze kwestie.
  Uważam ze Metoda Krakowska i osoby związane z tym środowiskiem maja monopol na działanie na tej uczelni. Nie ma możliwości poznawania innych metod pracy, zwłaszcza w zakresie dyslalii. Prowadzący nie są obiektywni.
  Studia na UP na pewno pozwalają bardzo dobrze poznać Metodę Krakowską. Zajęcia poświęcone zaburzeniom takim jak: autyzm, jąkanie, ZA, dysleksja, alalia były bardzo ciekawe, konkretne i można było wiele z nich wynieść. Większość z nas pracowała z dziećmi z tego typu problemami na praktykach (jednak tylko jedną metodą), więc po studiach czułam się dość pewnie w tym zakresie. Niestety na praktykach zabrakło wielu innych przypadków, np. nigdy nie widziałam, jak pracuje się z osobą starszą, z dzieckiem z wadą wymowy (zajęcia na uczelni również mnie do tego nie przygotowały). Praktyki odbywałam w bardzo podobnych placówkach (narzucone z góry). Gdy zaczęłam pracę w szkole, musiałam szybko dokształcić się sama, wciąż się uczę i jestem zawiedziona, że nie pokazano mi pewnych rzeczy w praktyce oraz nie podano informacji, które z perspektywy czasu uważam za niezwykle ważne.
  Mam żal do wykładowców, że traktowali nas często z pogardą. Tego, że nie przekazali nam należytej wiedzy. Praktyki były na najniższym poziomie. Prowadziła je osoba, która była po studiach podyplomowych z logopedii. Był to dla mnie przykład jak nie prowadzić terapii logopedycznej. Gdy zaczęłam studia podyplomowe na UM we Wrocławiu - to poznałam dopiero co to prawdziwe praktyki i praca logopedy.
  Wszystko co jest związane z logopedią, budową narządów mowy, oceną artykulacyjna, diagnoza dyslalii.
  Za duże skupienie na jednej metodzie (metoda krakowska), za mało pokazania innych metod i rozwiązań, krytykowanie innych metod. Nastawienie na pracę w prywatnym gabinecie, brak przygotowania nas do pracy w szkole czy w innej placówce nie prywatnej.
   

Wypełnionych ankiet: 18

 1. Jaki etap weryfikacyjny musiała Pani/musiał Pan przejść przed przyjęciem na studia logopedyczne?
  4 GŁOSY
   
  rozmowa kwalifikacyjna
  1 GŁOS
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od audiologa
  1 GŁOS
   
  przedłożenie zaświadczenia lekarskiego od ortodonty
  2 GŁOSY
   
  przedłożenie zaświadczenia logopedycznego o braku wad wymowy
  10 GŁOSÓW
   
  nie było etapu weryfikacyjnego
  3 GŁOSY
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Weryfikacja dot. braku wady wymowy podczas studiów licencjackich na tym samym uniwersytecie
  Ilość punktów z uzyskanych przedmiotów na maturze
  egzamin ustny
   
 2. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie teoretyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  1
  3 GŁOSY
  (17%)
   
  2
  4 GŁOSY
  (22%)
   
  3
  8 GŁOSÓW
  (44%)
   
  4
  3 GŁOSY
  (17%)
   
  5
   
 3. Jak ocenia Pani/Pan w skali 1 do 5 przygotowanie praktyczne do zawodu logopedy podczas studiów (gdzie 1 oznacza, że studia nie przygotowały mnie do pracy, a 5 oznacza bardzo dobre przygotowanie do pracy w zawodzie)?
  2 GŁOSY
  (11%)
   
  1
  0 GŁOSÓW
  (0%)
   
  2
  5 GŁOSÓW
  (28%)
   
  3
  5 GŁOSÓW
  (28%)
   
  4
  6 GŁOSÓW
  (33%)
   
  5
   
 4. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najlepiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najlepsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  6 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  14 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  5 GŁOSÓW
   
  afazja
  1 GŁOS
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  6 GŁOSÓW
   
  niedosłuch
  7 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  2 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  4 GŁOSY
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)autyzm, oligofazja
  Autyzm
  autyzm
  spektrum autyzmu

  TERAPIA

  5 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  14 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  5 GŁOSÓW
   
  afazja
  0 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  4 GŁOSY
   
  niedosłuch
  9 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  2 GŁOSY
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  3 GŁOSY
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Autyzm
  Autyzm
  autyzm
   
 5. Do diagnozy i terapii jakiego rodzaju zaburzeń mowy studia przygotowały Panią/Pana najsłabiej (w diagnozie i terapii których zaburzeń mowy czuje Pani/Pan najsłabsze przygotowanie - można zaznaczyć kilka odpowiedzi)?

  DIAGNOZA

  10 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  0 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  5 GŁOSÓW
   
  afazja
  11 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  4 GŁOSY
   
  niedosłuch
  5 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  7 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Zaburzenia połykania, ćwiczenia prawidłowej pozycji języka

  TERAPIA

  8 GŁOSÓW
   
  dyslalia
  0 GŁOSÓW
   
  opóźniony rozwój mowy
  5 GŁOSÓW
   
  afazja
  11 GŁOSÓW
   
  jąkanie/niepłynność mówienia
  4 GŁOSY
   
  niedosłuch
  5 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dzieci
  8 GŁOSÓW
   
  zaburzenia neurologiczne dorosłych
  2 GŁOSY
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)autyzm
  Zaburzenia połykania, ćwiczenia prawidłowej pozycji języka
   
 6. Jakich zagadnień brakowało Pani/Panu na studiach? (zachowano oryginalną pisownię)
  Dotyczących praktycznego warsztatu pracy z osobami jąkającymi się.
  Zagadnienia z zakresu AAC, innych metod niż MK.
  Jąkanie
  więcej zajęć z zakresu dyslalii
  Jąkanie przyczyny, diagnoza i formy terapii
  po zakończeniu studiów z logopedii nie byłam w stanie wywołać żadnej głoski, w ogóle na UP nie przekazano nam wiedzy z tego zakresu
  Metody wywoływania głosek, praca z niemowlętami, kontakt na linii terapeuta-rodzic, elementy terapii miofunkcjonalnej, diagnoza i eliminowanie przyczyn dyslalii
  Terapii dyslalii w ujęciu interdyscyplinarnym, biernych metod usprawniania
  Afazja, wczesna interwencja terapeutyczna - bez metody Krakowskiej, niepłynność mówienia
  komunikacja alternatywna, wywoływanie i utrwalanie prawidłowej artykulacji głosek
  praca z rodzicem dziecka z orzeczeniem
  Terapii wad wymowy Jakania

  Anatomii głowy, twarzy, szyi, zagadnień medycznych
  Anatomia słuchu, anatomia i fizjologia aparatu artykulacyjnego, Rozwiązania terapeutyczne i podejście praktyczne, diagnoza zaburzeń prymarnych dla mowy, diagnoza roznicowa zaburzeń mowy i komunikacji, a także wiele wiele innych
  diagnoza i terapia w warunkach dwujęzyczności
   
 7. Jakich zagadnień według Pani/Pana było na studiach za dużo? (zachowano oryginalną pisownię)
  Teorii dotyczących powstawania nurtów w logopedii.
  Dyslalie
  Nie było zagadnień, które były przekazywane w nadmiarze.
  metoda krakowska - jako najlepsza dla każdego zaburzenia
  Nauka czytania, metoda krakowska
  Metody krakowskiej
  Metoda Krakowska
  Nauki czytania, Metody krakowskiej
  przedmioty związane z literaturą
  Metoda Krakowska
  Lingwistyki
  Metody krakowskiej
  Metodą krakowska wobec wszystkich zaburzeń, jedna perspektywa w diagnozie,
   
 8. Czym kończyły się studia?
  7 GŁOSÓW
   
  egzaminem
  15 GŁOSÓW
   
  obroną pracy dyplomowej
  2 GŁOSY
   
  pracą pisemną teoretyczną
  3 GŁOSY
   
  opisem przypadku
  1 GŁOS
   
  inne
  Odpowiedzi dla inne (zachowano oryginalną pisownię)Obroną pracy magisterskiej
   
 9. Co chciałaby Pani/chciałby Pan dodać od siebie na temat studiów i praktyk? (zachowano oryginalną pisownię)
  Za duża ilość "zapychachy", przedmiotów w mojej ocenie, niewiele mających wspólnego z pracą logopedy.
  Studia i praktyki przygotowały mnie do pracy z dzieckiem z autyzmem na bardzo dobrym poziomie, dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze specjalistów. Mogłam nauczyć się technik pracy od podstawa, narzędzi i sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
  Studia magisterskie były powtórzeniem wielu zagadnień z licencjatu. Żałuję, iż nie zmieniłam ośrodka.
  Ukierunkowane tylko na jedną metodę pracy
  Jedyne praktyczne zajęcia to dyslalia z prof. D. Plutą-Wojcievhowską i oczywiście metoda Krakowska... Niestety brak praktyki z wykorzystaniem innych metod, wstępu do neurologopedii. Prócz pedagogiki powinny być również podstawy anatomii i fizjoterapii (jak pozycjonować pacjenta, jaką jest norma rozwoju ruch dziecka). Studia logopedyczne powinny być osobnym kierunkiem a nie dodatkiem do. I oczywiście podyplomówka z logopedii to jakieś nieporozumienie. Logopedia dziedzina interdyscyplinarna więc nie ma szans na ogarnięcie tak dużego zakresu materiału w 2 lata (chyba, że korzysta się z kursów).
  Bardzo dużo praktyk, po studiach pełna gotowość do pracy jako terapeuta. Świetna, charyzmatyczna kadra w Katedrze Logopedii
  Zbyt duży nacisk na pracę jedna metoda
  Wiecej praktyki i pracy z dziecmi z roznymi zaburzeniami mowy, metody wywolywania głosek, pracy nad polykaniem i cwiczeniami języka
  brak otwarcia na międzynarodowe osiągnięcia w diagnozie i terapii logopedycznej